• TOP ČIN ĽUDSKOSTI 2020

     • Oravská pomoc: Marek Kurtulík, Karol Pjentek, Michal Steinocher, Magdaléna Polťáková, Kristián Kočička, ktorí boli našou školou nominovaní na ocenenie za AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ  2020  v kategórii: Top čin ľudskosti získali HLAVNÉ OCENENIE v tejto kategórii!

      Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť – 5. ročník realizuje Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera. Srdečne všetkým piatim blahoželáme! Pre Magdalénku Polťákovú je to už druhýkrát, čo získala toto najvyššie ocenenie Top čin ľudskosti! Sme hrdí, že máme takýchto študentov, ktorí robia dobré meno a česť našej zdravotníckej škole! Sú motiváciou pre nás ostatných, lebo ľudskosť, dobro a pokora sú neoceniteľné hodnoty v dnešnom svete...

     • OCENENÁ VEĽKOU MEDAILOU SV. GORAZDA

     • Keď slová nestačia, ale sú potrebné skutky, pomoc, ľudskosť, objatie, povzbudenie alebo „len“ milý úsmev... Tam prichádzajú ľudia, ktorí sú neoceniteľní. Nosíme ich v srdci a každý, kto sa s nimi stretol, koho obdarili nezabudnuteľnou spomienkou na ich bytie a činy,  je nimi motivovaný vo svojich vlastných krokoch v živote. Nádherné je, keď takýmto človekom je učiteľ, ktorý aj vo svojom voľnom čase je tvorivým a nápomocným pre svoje okolie. Takýmto človekom je aj naša pani zástupkyňa PhDr. Silvia Rovná, PhD., ktorá bola ocenená Veľkou medailou svätého Gorazda. Toto morálne ocenenie v rezorte školstva je najvyšším stupňom ocenenia, ktoré od roku 1999 udeľujú ministri školstva SR pri príležitosti Dňa učiteľov. PhDr. Silvii Rovnej PhD. bolo toto ocenenie udelené za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, za rozvíjanie humánnych princípov našej demokratickej spoločnosti a za prácu, ktorá robí dobré meno školstvu Slovenskej republiky. Ocenenie jej udelil 23. 11. 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Srdečne blahoželáme a tešíme sa, že takíto ľudia žijú, pracujú a tvoria medzi nami. Sú motiváciou pre nás ostatných. K blahoželaniu sa pridávajú aj všetci študenti a zamestnanci našej školy!  

     • NAŠI IDÚ DO BRUSELU!

     • Marek Kurtulík (absolvent našej školy r. 2020), Karol Pjentek (4. A) a Michal Steinocher (4. B) z Oravskej pomoci sa zapojili do regionálnej súťaže Oravská raketa 2019/ 2020, v ktorej sa umiestnili na 2. mieste a vyhrali tak cestu do Bruselu. Všetci veľmi dobre vieme o ich činnosti, o interaktívnych prednáškach prvej pomoci pre ZŠ, SŠ a verejnosť, o rekonštrukcii starej fary v Bzinách, o detských táboroch prvej pomoci, o ich dobročinných akciách aj pre bezdomovcov, o online prednáškach prvej pomoci pre verejnosť... Pre nás SÚ VÍŤAZMI, a boli už dávno! Rovnako ako Magdaléna Polťáková a Kristián Kočička zo 4. B a všetci, ktorí ich podporovali a pomáhali im. SRDEČNE BLAHOŽELÁME a TEŠÍME sa spolu s VAMI! Vyhodnotenie súťaže si môžete pozrieť na: https://fb.watch/2eamBEe7sX/

     • EKOTIPY A EKOTRIKY NA MESIAC DECEMBER

     • Minimalizuj počet darčekov a maximalizuj ich využitie 

      Na Vianoce dávame a dostávame mnoho darčekov. Niektoré z nich však nenájdu svoje využitie, a preto končia nevyužité v skrini alebo rovno v koši. Preto sa dobre zamysli nad tým, akým darom chceš obdarovať svojich blízkych, a čo si od nich aj ty želáš. 

      Ekotip na darček: Šťastie v zaváraninovej fľaši. Majú tvoji blízky radi orechy alebo sušené ovocie, rada pre nich pečieš keksíky? Priprav im tieto chutné veci do zaváraninovej fľaše. Taktiež môžeš napísať niekoľko pekných myšlienok, prianí či spomienok na ozdobné papieriky, ktoré si budú môcť vyberať počas celého roka. Pamätaj, kreativite sa medze nekladú. 

      Nerobme si doma Hawai 

      V tomto zimnom období musíme doma kúriť, avšak vedel si, aká je optimálna teplota v obývacej izbe alebo spálni? V obývacej izbe je to 20-22°C a v spálni 18°C. 

      Ekotrik: Izbu si občas vyvetraj, nech sa ti dobre pracuje. Ak ti je zima, okrem toho, že si zapneš silnejšie radiátor, skús sa trochu rozhýbať, veď pri dištančnom vzdelávaní nemusíme stále len sedieť, občas si zacvič, zaskáč, zatancuj. Zodpovedným kúrením ušetríme nielen peniaze, ale aj prírodné zdroje. 

      Vianoce sú sviatkom hojnosti, ale nie mrhania jedlom 

      Na Vianoce sa mnohým rodinám stáva, že navaria napečú viac jedla, ako sú schopné zjesť. Pamätaj, že hoci sú Vianoce sviatkom hojnosti, nemusíme jedlom kvôli tomu plytvať. 

      Ekotip: Snaž sa počas týchto Vianoc sám od seba viac zapojiť do prípravy jedál alebo iných vecí. Budeš si tak oveľa viac vážiť to, čo budeš mať na tanieri a pomôžeš tak svojim rodičom, ktorí toho majú aj tak celkom dosť na starosti. Mgr. Marianna Borbová

      https://forms.gle/GfJpBFxBHpTDdB4k7

       

     • 1. december - Svetový deň boja proti AIDS

     •  

      http://ruvzsk.slovanet.sk/wp-content/uploads/2017/11/aids1-300x169.jpg

       

                Každoročne si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Symbolom sa stala červená stužka, ktorej pripnutím vyjadrujeme podporu osobám postihnutým HIV/ AIDS.

      Infekcia HIV/ AIDS predstavuje jednu z najhorších hrozieb pre ľudský život. Zasahuje do všetkých úrovní spoločnosti, rozvracia sociálny a ekonomický rozvoj, ohrozuje ľudské životy.

      HIV/ AIDS je ochorenie ľudí, ktoré sa prejavuje poruchami imunitného systému a končí smrťou.

      Existujú 3 základné cesty prenosu HIV:

      • najrozšírenejší je sexuálny prenos. Odhaduje sa, že vo svete heterosexuálny spôsob prenosu predstavuje až 75% infekcií HIV, homosexuálny približne 5 %,
      • parenterálny prenos (krvnou cestou)- transfúzie cca 5%, rovnako injekčné užívanie drog 5%,
      • prenos z matky na dieťa predstavuje asi 10%.

      Vírus  HIV sa neprenáša vzduchom, vodou, potravinami, spoločenským stykom, kýchaním, kašlaním, predmetmi dennej potreby, kúpaním v bazénoch, spoločným používaním toaliet, spŕch, sáun,  komármi, muchami alebo kliešťami.

      Najspoľahlivejším spôsobom ako sa chrániť pred zradným ochorením je vernosť a stálosť v partnerských vzťahoch, pretože v spôsobe prenosu infekcie v doterajšej histórii dominuje prenos sexuálnym stykom. Sexuálny vzťah s jedným partnerom zníži riziko nákazy vírusom HIV a inými pohlavnými chorobami.

      Ďalšími preventívnymi opatreniami sú: používanie prezervatívov, zabezpečenie bezpečnej krvi a jej účelové používanie v prípade transfúznych prípravkov, zabezpečenie aseptických podmienok pri výkonoch porušujúcich anatomickú bariéru kože (zdravotný výkony, kozmetické výkony, tetovanie piercingy),  realizácia vyšetrení anti – HIV protilátok u gravidných žien. Koordinátorka prevencie závislostí a sociálno-patologických javov Mgr. Tatiana Olbertová

     • KRÁČAJ UDRŽATEĽNE - fotografická ENVIRO súťaž

     • Rada/rád fotíš? Nie je ti ľahostajné životné prostredie? Zaujíma ťa environmentálna téma udržateľnosti? Ak si aspoň na jednu otázku odpovedal(a) kladne, určite ťa zaujme fotografická súťaž Envirospektrum na tému Kráčaj udržateľne. Súťaží sa o hodnotné ceny ako napríklad zrkadlovka, tablet či iné darčekové predmety. Ukáž všetkým, že zdravotníkovi nie je jedno, v akom prostredí žije a chce sa správať ekologicky, a zapoj sa aj ty.  Koordinátorka environmentálnej výchovy Mgr. Marianna Borbová

      Envirospektrum - EWOBOX - Environmentálna výchova v kocke

     • CESTA ZDRAVIA je pripravená...

     • Občianske združenie Srdcom zdravotník s finančnou pomocou mesta Dolný Kubín vytvorili projekt pri príležitosti 35. výročia pôsobenia našej Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne, ktorý naplní poslanie „Škôl, ktoré menia svet“. Lebo MY na to máme! Sme tvoriví, prosociálni, nároční na seba aj druhých, a zodpovední. Odbornosť nosíme vo svojom srdci na dlani. Podporujeme našich študentov, lebo je to investícia do zdravého a plnohodnotne naplneného života nás všetkých. Ďakujeme mestu Dolný Kubín za podporu a spoluprácu, a tiež všetkým našim študentom, ktorí pomohli pri vytvorení tohto projektu!!!Tešíme sa na interaktívne stretnutia CESTY ZDRAVIA s ľuďmi, ktorí majú záujem skvalitňovať svoj život, ale aj na tých, ktorí sú pre nás, aj pre seba samých, výzvou...   

     • CESTA ZDRAVIA

     • Projekt o. z. Srdcom zdravotník, ktorý je realizovaný s finančnou pomocou mesta Dolný Kubín v r. 2020.

      CESTA ZDRAVIA

      35 rokov Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne

      Projekt o. z. Srdcom zdravotník bol realizovaný s finančnou pomocou mesta Dolný Kubín v roku 2020.

      Cieľom projektu je zlepšenie prevencie a kvality života od žiakov ZŠ až po seniorov.

      Moderné interaktívne prednášky spojené s meraním vitálnych funkcií tvorí päť ciest:

      1. Hygiena (od minulosti až po súčasnosť a jej dopad na spoločnosť a zdravie);

      2. Civilizačné choroby + meranie vitálnych funkcií;

      3. Prvá pomoc (interaktívna prezentácia prvej pomoci);

      4. Drogy nie sú riešením;

      5. Duševné zdravie + Duševné zdravie detí.

      Súčasťou projektu je aj vytvorenie edukačného videa, 6 rollupov s brožúrou (textovou prílohou), ktoré sú bohatým zdrojom informácií pre žiakov a učiteľov ZŠ, SŠ a seniorov v zariadení pre seniorov a domove dôchodcov. 

       

     • ČINY MIESTO SLOV

     • V dňoch 17. 11.  a 18. 11. 2020 naši študenti z Oravskej pomoci úspešne ukončili dávnejšie začatý projekt „Malá kvapka pomoci“. Ďakujú všetkým, ktorí akokoľvek pomohli. Viac info o tomto projekte nájdete na ich stránke oravskapomoc.sk.

     • Medzinárodný deň študentstva

     • Oceňovanie našich študentov vedením školy pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva nájdete na Fb Rádio Avokádo.

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

      vedenie našej školy ocenilo žiakov za mimoriadne aktivity, ktoré vykonávajú pre školu, pre druhých a vzorne reprezentujú našu školu. Sú to títo žiaci:

      - Erika Mäsiarová z 1. A - za pomoc dôchodcom počas pandémie;

      - Andrej Vojtas z 2. A - za Rádio Avokádo, ktoré svojím online vysielaním spája žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy počas pandémie, za videoprezentáciu našej školy a pomoc obci Mútne v rámci pandémie;

      - Klára Joňáková a Rebeka Lašová z 3. A  - za pomoc pri realizácii projektu Cesta zdravia, ktorej cieľom je zlepšenie prevencie a kvality života od žiakov ZŠ až po seniorov.

      - Karol Pjentek zo 4. A, Magdaléna Poltáková, Michal Steinocher, Kristián Kočička zo 4. B, ktorí spolu s našim absolventom Marekom Kurtulíkom počas pandémie realizujú online prednášky a videá prvej pomoci, zároveň okrem iných aktivít zrealizovali aj zbierku pre bezdomovcov v regióne Orava.

     • SRDCOM ZDRAVOTNÍK – Darom dostanú ešte čosi viac...

     •     Povolanie zdravotníka je veľmi zodpovedné a obetavé poslanie, ktoré skutočne nemôže vykonávať každý. Mať srdce na dlani a s láskou spojenou s vysokou odbornosťou, oddanosťou a empatiou pomáhať chorým, trpiacim a tým, ktorí to potrebujú, je skutočne cesta, ktorá nás musí napĺňať. Naša škola už 35. rok pôsobí v Dolnom Kubíne a vychováva veľmi kvalifikovaný a hodnotovo bohatý zdravotnícky personál. Sestry, lekárov, záchranárov, ošetrovateľov... Naši študenti majú výborné uplatnenie v praxi a svoju budúcnosť obohacujú aj svojím talentom a nadaním, ktoré im častokrát pomáha prekonávať náročné chvíle v živote. Niekto tancuje ako v Pribiši v rámci psychohygieny, niekto kreslí, spieva, fotí, športuje, mixuje hudbu... Je to pre zdravotníka relax. Za tých 35 rokov už vieme, že kde je veľké prosociálne srdce plné krásnych životných hodnôt, tam často Pán Boh obdaril aj talentom. Preto našich študentov podporujeme v ich osobnostnom rozvoji. Lebo všetko, čo robíme pre radosť druhých, má obrovskú cenu. Medzi priority našej školy patrí na prvom mieste vysoko kvalifikovaná odborná príprava na zdravotnícke povolanie, ale aj záujem o žiaka ako človeka so svojimi záujmami, záľubami, talentom aj starosťami a problémami. V tom sme výnimočná škola – „Škola plná života“, v ktorej sa istotne nikto nenudí, obohacuje sa a zároveň sa vzdeláva. Dôkazom sú naši úspešní absolventi, ktorí sa k nám s láskou vždy vracajú. Sme veľkou rodinou a navzájom sa podporujeme. Či už sa náš žiak vydá cestou zdravotníka, alebo ide iným smerom - cestou umelca, publicistu, príslušníka ozbrojených síl, pedagóga... Všetci sú hrdí, že sú aj tak srdcom zdravotník! Toto dedičstvo im naša škola dáva do vienka. A my s nadšením, ale hlavne s pokorou sledujeme ich ďalšie kroky a napredovanie v živote. Mgr. R. Bočkayová

           So svojou skúsenosťou sa chcel podeliť aj víťaz Talent SZŠ 2020 online Andrej Vojtas:

        „Chcel by som sa s vami podeliť o jeden víkendový zážitok. Keďže moja mamina sa zúčastnila ako zdravotníčka pri víkendovom testovaní, a ponúkla mi možnosť nahliadnuť do zákulisia, neváhal som ani sekundu. Mimochodom moja mamina je tiež absolventka našej školy (1995-1999). Popri práci s ľuďmi v tíme, ktorí sa pred pár hodinami vôbec nepoznali, som pozoroval aj dianie okolo. Chcem pochváliť prácu každej zložky, či už policajného zboru, zdravotníkov, prácu vojakov, ktorí sú fakt skvelí chlapi. Keď vidíte, ako vám mimo dlhý zástup ľudí privedú staršieho človeka, ktorý nevládze stáť v rade dve a viac hodín alebo tehotnú ženu, aby nemusela čakať v rade, a žmurknú na vás, vtedy viete, že ste na správnom mieste. Presvedčil som sa, že aj počas korony, aj v tých bielych overaloch, je stále miesto pre ľudskosť. Som rád, že som srdcom zdravotník.“ Andrej Vojtas, 2. A

     • TALENT SZŠ 2020 pozná svojich víťazov!

     • Milí študenti, všetci, ktorí ste sa zapojili do našej talentovej súťaže, STE VÍŤAZI! BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME, že ste sa podelili so svojím talentom. Pre nás všetkých to boli veľmi silné a motivujúce chvíle. Ešte raz ĎAKUJEME!!! Blahoželáme aj absolútnemu víťazovi Talent SZŠ 2020, ktorým sa zaslúžene stal ANDREJ VOJTAS z 2. A!  

     • „Kto chce hýbať svetom, musí najskôr pohnúť sám sebou...“ (Sokrates)

     • V dňoch, ktoré žijeme, veľmi veľa ľudí potrebuje našu pomoc. Hlavne starší ľudia, ktorí patria do najohrozenejšej skupiny ľudí, ktorých môže vírus Covid-19 ohroziť. Medzi takýchto ľudí patria aj klienti domova dôchodcov v našej dedine. Keďže kvôli tomuto vírusu chýbalo v našom domove veľmi veľa zamestnancov, poprosili nás o pomoc a my sme neváhali ani minútu. Klientov v domove poznáme, pretože už pred pandémiou sme ich navštívili.  Rozhodli sme sa im pomôcť tým, že sme im spravili nákup v potravinách a tiež vyzdvihli lieky v lekárni. Je veľká škoda, že s dôchodcami sme sa nemohli stretnúť osobne, ale sme radi, že sme im aspoň takouto malou službou mohli pomôcť v týchto ťažkých dňoch. Pomohli sme tým, ktorí celý svoj život strávili tým, aby sme my mali krajší zajtrajšok. Dúfam, že aj naďalej im budeme môcť pomáhať, a keď sa uvoľnia opatrenia, prídeme im urobiť radosť hrou na hudobný nástroj, spevom a strávime s nimi čas presne tak, ako to bolo pred pandémiou. Možno aj vy máte v okolí niekoho staršieho, niekoho, kto potrebuje vašu pomoc. Ponúknite mu ju, pretože ten pocit po vykonaní dobrého skutku je úžasný. Erika Mäsiarová, 1.A

     • TALENT SZŠ 2020 - online 5. 11. o 17.00 na Rádio Avokádo

     • TALENTY SZŠ 2020 online – prihlásení v kategóriách:

      1. ŠPORT

      Timea Fernerová,  3. B – šport

      Timea Šinalová, 1. B – šport

      Barbora Masničáková, 1. B – šport

      Aneta Wirthová, 1. B - šport

      2. DJ-ing

      Andrej Vojtas, 2. A  – DJ-ing

      3. KRESBA

      Klára Joňaková, 3. A – kresba

      Soňa Peterová,  4. B – kresba

      Lenka Straková, 2. A – kresba

      Rebeka Lašová, 3. A – kresba

      Viktória Marettová, 1. A – kresba

      4. FOTOGRAFIA

      Viktória Marettová, 1. A - fotografia

      Mária Joňáková, 3. B – fotografia

      Rebeka Kormaňáková, 1. A – fotografia

      Klaudia Peldová, 1. B - fotografia

      5. HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ

      Patrícia Vlčáková, 2. B – hra na hudobný nástroj

      Erika Mäsiarová, 1. A – hra na hudobný nástroj

      6. SPEV

      Ema Šimjaková, 2. A - spev

      Erika Mäsiarová, 1. A – spev

      7. UMELECKÝ PREDNES

      Lucia Kalisová, 2. A – recitácia

      8. VLASTNÁ: VYŠÍVANIE NA OBLEČENIE

      Adriána Šurinová, 3. A

       

     • TALENT SZŠ 2020 - online - ďalší súťažiaci

     • Kategória: umelecký prednes
      Lucia Kalisová, 2. A: „Pochádzam z obce Hladovka. Mám veľmi rada hudbu, hudobné nástroje a sledovanie seriálov. Rada pracujem aj v záhrade a milujem pečenie. No k mojím najväčším záľubám patrí recitácia, ktorej sa venujem už od piateho ročníka. K mojim najväčším oceneniam patrí II. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži, II. miesto v regionálnom kole HK a samozrejme minuloročné Talenty SZŠDK. Chcem sa naďalej zlepšovať vo svojich schopnostiach a posúvať sa vpred.

      Kategória: hra na hudobný nástroj

      Erika Mäsiarová, 1. A: „Pochádzam z Oravskej Lesnej. Mám 16 rokov, rada čítam a trávim čas s kamarátmi a rodinou. Rada chodím do prírody. Hre na heligónku sa venujem 1,5 roka a folklóru sa venujem od malička. V speváckych súťažiach som získavala 1., 2., 3. miesta.

      Kategória: spev

      Ema Šimjaková, 2. A: „Mám 16 rokov a pochádzam zo Zákamenného. Spevu sa venujem už od malička, keďže ma k tomu viedli aj rodičia, ktorí hrajú na akordeóne. Na základnej škole som chodila na spevokol aj do zboru, v ktorom sme spievali na detskej omši. Vo voľnom čase sa rada venujem rodine a kamarátom, často chodím aj na prechádzky do prírody, občas si prečítam dobrú knihu alebo pozriem nejaký film. Baví ma cyklistika, plávanie a korčuľovanie. Mojím vzorom sú Shawn Mendes a Camila Cabello, ale taktiež obdivujem aj slovenských spevákov. V poslednej dobe sa mi veľmi páči pieseň "Slovensko moje, Otčina moja", ktorá ma oslovila vo filme Sviňa a rozhodla som sa ju na tohtoročných talentoch zaspievať.“

      Kategória: šport

      Timea Šinálová, 1. B: „Mám 16 rokov. Bývam v obci Leštiny v okrese Dolný Kubín. Vo voľnom čase rada športujem. Medzi obľúbené športy patria: volejbal, futbal, florbal, vybíjaná, jazda na koni, lyžovanie a snowbording. Reprezentovala som základnú školu účasťou na turnajoch vo florbale, futbale, vybíjanej, v streľbe zo vzduchovky. A tiež VK Orava vo volejbale ako registrovaná hráčka. Registrovanou hráčkou som bola aj v OFK Leštiny – U13 mladší žiaci vo futbale. Pracovala som v záujmovom útvare Civilná ochrana. Viackrát som sa zapojila do súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Postúpila som v rámci svojej kategórie do obvodného kola HK. Rada sa starám o domáce zvieratá. Doma máme štyroch psov. Okrem dennej opatery sa venujem aj ich výcviku. Pomáham tiež na farme svojho strýka v starostlivosti o hospodárske zvieratá. Na zdravotnícku školu som sa rozhodla ísť

     • TALENT SZŠ 2020 - online

     • Kategória: fotografia

      Klaudia Peldová, 1.B: „Mám 15 rokov, pochádzam z Trstenej. Medzi moje záľuby patrí fotografovanie a spev. Venujem sa tomu od 13-tich rokov. Rada tiež pozerám filmy a seriály.

     • TALENT SZŠ 2020 - online

     • Kategória: šport 

      Barbora Masničáková,1.B: „Mám 16 rokov a pochádzam z Oravskej Polhory. Moje záľuby sú šport. Hrávam hádzanú, basketbal, futbal, ale milujem aj  snowboardovanie. Venujem sa tomu iba rekreačne, mám len ocenenia z krajských kôl...“