• MAJÁLES PRE SENIOROV

     • Dňa 31. 5. 2022 sa v MsKS konal Majáles pre seniorov, ktorého sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov. Táto skvelá akcia sa konala v spolupráci s pani Mgr. Gabikou Matkulčíkovou a mestom Dolný Kubín. Pripraviť ju stálo iste veľa síl a času  dobrovoľníkov, medzi ktorými boli aj naše študentky z 3.B triedy -  Patrícia Vlčáková, Katka Kšenzuláková a Lenka Tvarožková. Výzvu na túto dobrovoľnícku pomoc ochotne prijali a zhostili sa úlohy na 100%.  Na druhý deň  prišla spätná väzba  od pani Mgr. Matkulčíkovej:  „Vybrali ste šikovné a pracovité dievčatá. Veľmi nám pomohli...“ Aj touto cestou sa im chcem poďakovať za to, že si dokázali nájsť čas a venovať ho pomoci iným. Mgr. Katarína Bedrichová

     • MONITORING ZDRAVIA

     • Výchova k zdraviu a zdravotné uvedomenie je nevyhnutné pre rozvoj a fungovanie spoločnosti. Cieľom zdravotnej výchovy je viesť ľudí chápať zdravie a chorobu, učiť zdravému správaniu, hygienickým zručnostiam, zdravému stravovaniu, poznaniu svojho zdravia a jeho odchýlok (krvný tlak, hladinu cukru...), vedieť poskytnúť prvú pomoc. S touto myšlienkou pedagógovia a študenti 3. ročníka Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne zorganizovali 20. 6. 2022 Monitoring zdravia pre zamestnancov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Personál SOŠ si mohol nechať skontrolovať krvný tlak, pulz, telesnú teplotu, nasýtenie krvi kyslíkom, vyšetriť hladinu krvného cukru, krvnú skupinu, moč chemicky. Svoj životný štýl si mohli zamestnanci školy overiť výpočtom BMI, a zmeraním tuku. Študenti predviedli svoje zručnosti pri ukážkach prvej pomoci a nácviku techniky hygieny rúk pomocou UV lampy. Existuje tisíce chorôb, ale zdravie máme len jedno, preto si ho musíme strážiť... Mgr. Ingrid Kahanová

     • PO STOPÁCH NAŠICH DEJATEĽOV

     • Určite sú všetkým známe mená ako Janko Matúška, Ladislav Nádaši - Jégé či Pavol Országh Hviezdoslav. Významné osobnosti slovenskej literatúry. My žiaci 2.B triedy sme si na znak vďaky za to, čo nám tu zanechali, boli 21. 6. 2022 uctiť ich pamiatku na Historickom cintoríne v Dolnom Kubíne. Je naozaj úžasné, koľko práce ľudia vložili do ich pomníkov, ktoré hneď na prvý dojem vyžarujú tým, že boli naozaj neobyčajní. Možno vám je známy výrok P. O. Hviezdoslava: „Lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“ Musím povedať, že je vidieť, že oni žili naplno a svojimi dielami dokázali divy. Sme veľmi vďační p. uč. Bočkayovej za možnosť navštíviť toto čarovné miesto, o ktorom možno ani mnoho z nás nevedelo. Beáta Šikyňová, 2.B

     • PLAVECKÝ ALEBO AJ NIEČO INÉ...

     • Taktiež milujete vodu ako naši druháci? V dňoch od 6. 6. 2022 do 9. 6. 2022 sme boli obe triedy 2. A, 2.B na plaveckom výcviku. Moje prvé pocity? Zistila som, že sa mi vlastne ani nechce ísť do tej studenej vody. Avšak na konci plaveckého výcviku sme všetci boli ako ryby vo vode. Dokonca sme nedobrovoľne museli ísť do teplého bazéna, lebo prišla iná škola na výcvik. Naši spolužiaci, ktorým plávanie až tak nešlo, najskôr išli zdokonaľovať svoje plávanie, no hneď na druhý deň sme už všetci plávali spoločne. Určite môžem za všetkých povedať, že ani jeden z nás neľutuje, že išiel na tento plavecký, lebo naozaj nám to prospelo, oddýchli sme si a zrelaxovali. Ďakujeme pánovi učiteľovi Takáčovi, že to s oboma triedami vydržal a ako sme si povedali, žiadne straty na životoch sa neprijímajú, tak sme aj splnili. ĎAKUJEME! Šinálová Timea, 2.B   Ako už dobre viete, naši druháci sa zúčastnili plaveckého výcviku, no nie každého tento program lákal. Tí, čo sa rozhodli, že tento zážitok vynechajú, mali taktiež veľmi zaujímavý náhradný program. Celý týždeň bol vďaka skvelým pani učiteľkám vymyslený super program. Napríklad s Mgr. Líviou Záhorovou sme zažili turistickú prechádzku na Trniny v Dolnom Kubíne, kde sme sa poriadne zapotili, no aj niečo nové sa naučili a videli v Čaplovičovej knižnici. Taktiež sme s ňou navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava, kde sme sa mali možnosť naučiť niečo nové o jeho zaujímavom živote. A program pokračoval ďalej v úžasnej knižnici, kde sme videli mnoho historických kníh, napríklad aj o našom dobre známom ošetrovateľstve. Na záver mali pre nás pripravenú zábavnú aktivitu na zopakovanie získaných vedomostí v podobe zábavnej tajničky. Za všetkých, čo sa zúčastnili, musím povedať, že to bol zážitok naozaj nad naše očakávania. ĎAKUJEME! Beáta Šikyňová, 2. B

     • DEŇ ZDRAVIA PRE SENIOROV

     • V pondelok 13. 6. 2022 sa študenti 3. B zúčastnili akcie Deň zdravia pre členov Klubu dôchodcov v Istebnom. Študenti preukázali svoje praktické zručnosti v meraní krvného tlaku, pulzu, saturácie kyslíka, hodnotení BMI indexu, poskytovaní prvej pomoci a nácviku správnej techniky hygieny rúk. Vysoká účasť a výborné výsledky zdravotného monitoringu potvrdili, že seniori z Istebného sú stále aktívni a svoje zdravie si vážia. Ďakujem žiakom 3.B za peknú reprezentáciu našej školy. Mgr. Ingrid Kahanová

     • EXPEDÍCIA DofE 2022

     • V dňoch 13. 6. až 15. 6. 2022 sme sa zúčastnili kvalifikačnej expedície. Naša trasa viedla z Kubínskej hole až na priehradný múr Oravskej priehrady. Bola to krásna trasa plná nových zážitkov a skúseností. Spali sme v poľovníckom posede, ale aj v turistickom prístrešku. Chodili sme lesom aj lúkou a do tváre nám svietilo už skoro letné slnko. Prešli sme viac ako 60 kilometrov. Vrchy, ktoré sme zdolali: Kubínská hoľa, Príslop, Oslisko, Poľana, Javorová, Budín, Čierny vrch, Šubovka, Magura. Najkrajšie boli západy slnka a výhľady, ktoré sa nám naskytli z rôznych vrchov. Ale škoda je to opisovať, veď predsa sa hovorí: "Kto nezažil, ten nepochopí." Preto aj ty, neváhaj, a zaži svoju vlastnú DofE cestu. Náš tím: Andrej Vojtas, Noemi Gareková, Viktória Marettová, Barbora Masničáková. Ďakujeme našej  školiteľke, vedúcej Mgr. Margite Snovákovej a školiteľke expedície PhDr. Silvii Rovnej, PhD. za ich pomoc na ceste k dosiahnutiu striebornej medaily (Andrej, Noemi, Barbora) a bronzovej medaily (Viktória). Andrej Vojtas, 3. A

     • PRVÁ POMOC ZÁBAVNE

     • Na hodine prvej pomoci sa učíme, ako poskytnúť prvú pomoc a zachrániť tak ľudský život. 15. 6. 2022 sme sa my žiaci 2.B triedy poriadne zabavili, „doriadili“ a aj niečo nové naučili. Pani učiteľka Chomisteková nám dala možnosť vyskúšať si namaskovať rôzne druhy rán. Sami sme sa čudovali, čo vlastne dokážeme. Bez pomoci špeciálnych pomôcok sme vykúzlili niečo naozaj až realistické. Objavilo sa množstvo poranení od pľuzgierov až po zlomeniny. Za svojich spolužiakov môžeme povedať, že to bola veľmi zaujímavá hodina a hlavne skúsenosť. Touto zábavnou formou sme bližšie spoznali aj jednotlivé poranenia, s ktorými sa môžeme v živote a v praxi stretnúť a následne poskytnúť prvú pomoc. Ďakujeme! Beáta Šikyňová, Timea Šinálová a kol. 2.B

      Dnes sme zažili ďalšiu zábavnú hodinu. Naša dnešná prvá pomoc sa zmenila na maskérňu. Rozdelili sme sa na pár skupiniek a zábava sa začala. Pomocou naši vecí, ktoré sme mali poruke, a našej kreativity sme vytvorili mnoho zranení, ktoré vyzerali veľmi realisticky. Dokonca sme vystrašili aj pár profesoriek. Bola tam rezná rana, otvorená zlomenina popálenia a rana s cudzím predmetom. Hodina nám ukázala, že aj z mála dokážeme veľa a aj z kusu vreckovky, trošky laku a paletkou dokážeme vyčarovať ranu ako z filmu. Ďakujeme pani učiteľke Chomistekovej za úžasný nápad! Paťa Šimurdová a kol. 2.A

      Čo bolo cieľom týchto vyučovacích hodín? Opýtali sme sa aj Mgr. E. Chomistekovej: „Na základe projektu First Aid Global, čo som bola v Murzasichle v Poľsku, bolo namaskovať rôzne poranenia bez simulačných sád. Jednoducho namaskovať z bežných pomôcok, veci a z pochutín. Preto sme použili kečup, dievčenské šminky. Chcela som, aby si to vyskúšali samotní žiaci, že to nie je také ťažké. Len stačí mať fantáziu, nápad a kreativitu. Boli to super hodiny a verím, že aj žiakom sa páčili. Žiaci boli veľmi šikovní a nápadití. Ani ja by som tak nenamaskovala ako oni. Na záver žiaci po skončení maskovania teoreticky popísali prvú pomoc pri týchto svojich poraneniach.“

     • MEDZINÁRODNÁ PRVÁ POMOC

     • Získavať nové vedomosti a skúsenosti, zdokonaľovať sa v našom budúcom povolaní, o to sa usilujeme neustále. Pomáha nám v tom aj Mgr. Eva Chomisteková, ktorá nás učí prvú pomoc a zapája nás do rôznych projektov a súťaží. Tak tomu bolo aj v dňoch 20. 5 - 26. 5. 2022, keď sa naša škola spoločne so študentmi zo Strednej zdravotníckej školy v Čadci zúčastnila Medzinárodného projektu First Aid Global Mobility. Tento projekt sa konal v Poľsku v dedine Murzasichle. Keďže bol tento projekt medzinárodný, zúčastnili sa ho aj štáty Poľsko, Slovensko, ale aj štáty spoza oceánu, a to Uruguay, Chille.

      Na miesto, kde sme boli ubytovaní, sme prišli neskoro večer. V diaľke sme videli iba obrysy Tatier, ale ráno bolo iné. Náš výhľad zdobil nádherný pohľad na Tatry spoločne s vychádzajúcim slnkom. Ako plynuli dni, tak sa aj táto akcia deň čo deň čoraz viac niesla v duchu poskytovania prvej pomoci. Bolo to veľmi zaujímavé. V rôznych krajinách sa poskytovanie prvej pomoci odlišuje, keďže nevychádzajú z našich odporúčaní ERC (Európskej resuscitačnej rady). Náš koordinátor, ktorý bol mimochodom lekár záchrannej služby v Poľsku, nás chcel zjednotiť v postupoch a naučiť najnovším praktikám prvej pomoci. Naše úlohy sa počas jednotlivých dní menili. Na začiatku sme sa len prizerali, ale postupom času sme si vytvorili modelové situácie a poskytovali prvú pomoc, ktorú sme sa predtým teoreticky naučili. Modelové situácie boli: hromadná dopravná nehoda, teroristický útok, bitka v klube a topiaca sa osoba. Na tomto projekte sme sa nestretli len s prvou pomocou, ale aj sme sa niečo naučili o rôznych kultúrach, jazykoch, zvykoch. Mnohí sme si prehĺbili znalosti z anglického jazyka, totižto tento projekt prebiehal len v anglickom jazyku. Súčasťou bola aj exkurzia DHZ Poronin (OCHOTNICZA STRAZ POŽARNA). Ďalej sme boli aj v Zakopanom, kde mnohí z nás objavili chuť poľskej kuchyne a mohli si zakúpiť poľské suveníry. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť na tomto projekte, ktorý bol pre nás veľkým prínosom a nezabudnuteľným zážitkom. Už teraz sa tešíme na ďalší.

      Touto cestou sa chcem POĎAKOVAŤ vedeniu školy a predovšetkým našej pani profesorke Mgr. Eve Chomistekovej za túto úžasnú príležitosť. Andrej Vojtas, 3. A

     • CVIČNÁ EXPEDÍCIA DofE

     • Pred pár dňami sa končil mesiac máj, ktorý sme ako skupina dofákov zakončili cvičnou expedíciou, na ktorú sme sa všetci veľmi tešili.

      Našu expedíciu sme začali v Oravskom Bielom Potoku,  z ktorého sme sa vybrali na okolité kopce. Na začiatku sme netušili, čo nás čaká, keďže si vyberáme trasy, ktoré nepoznáme. 30. mája  sme zdolali Mních, sedlo Prieková, Kopec, Bane a v Oravskom Bielom Potoku sme sa opäť zvítali s našimi hodnotiteľkami. Neskôr sme spolu vyšli na Starú mať, kde sme strávili noc v stane. Západ slnka sme si užívali pri ohni, ktorý nás príjemne hrial a spokojní sme si mohli ísť ľahnúť, aby sme boli pripravení zvládnuť ďalší deň expedície. Ráno sme vstali s príjemnou náladou, ktorú sme medzi sebou zdieľali po celý deň. Počas druhého dňa sme prešli jednoduchšiu trasu ako predchádzajúci deň. Zdolali sme Košariská, Nad studienkami a Mikulovku, kde sme si všetci dali šlofíka a nabrali silu. Ale odtiaľ sa naša expedícia niesla v duchu strachu. Cestou na Skorušinu sme zbadali medvedie stopy a trus. So strachom a debatovaním o tom, čo robiť, keď stretneme medveďa, sme sa rýchlou chôdzou blížili na Skorušinu. Ostávalo nám už len pár kilometrov do Oravíc, kde sme si mali postaviť stan.  Po pár metroch zo Skorušiny sme začuli šuchot lístia v našej blízkosti. Zrazu sme ostali ticho, všetkým sa hlavou prehnalo množstvo otázok o tom, čo by sa nám mohlo stať, a preto sme sa radšej v tichu vyparili ďalej. Ručičky na hodinách nám ukazovali 16:30 a my sme sa úspešne ocitli v cieli nášho druhého dňa. Všetci sme si mohli konečne vydýchnuť po namáhavej túre a vyzuť si turistické topánky. Bol to naozaj neopísateľný pocit. Keďže sa schyľovalo k večeru, začali sme stavať stan, vybalili sme si spacáky a počas nášho rozhovoru o tom, aké krásne miesta sme objavili, sme sa pomaly ponárali do spánku. Bolo 00:24, keď som pocítila, ako sa niečo obtiera o môj chrbát. Vtedy som netušila, čo to je, a preto som spala ďalej. Avšak o pár minút sme sa prebrali všetci na to, ako niečo okolo nás chodí a ňuchá. Zrazu sme započuli štrnganie nášho ešusu, ktorý sme mali v ruksaku. Zvuk štrngajúceho ešusu sa začal vzďaľovať. Napadlo mi,  že nejaká zver chodí okolo stanu a zobrala nám naše ruksaky, no všetci sme sa začali smiať. Kto by nám ich len zobral, keď tam nič potrebné pre zver nemáme. O pár minút sme znova začuli ňuchanie, ktoré prekričal Andrej svojím hlasom. Vtedy sme sa nezľakli len my, ale zrejme aj tá zver. Nastalo ráno a  my sme sa zobudili do upršaného dňa. Naše prvé kroky smerovali von zo stanu, a v tom Barborka spozorovala, že z našich štyroch ruksakov ostali dva. Presne o tom sme sa v noci rozprávali, tá zver nám ukradla ruksaky a už ich nenájdeme. No našťastie sme ich našli len pár metrov pred naším stanom, ale veci z nich boli rozhádzané. Zver, ktorá nás v priebehu noci navštívila, hľadala naše jedlo. V našich ruksakoch chýbali špekačky a paštéty, ostalo len oblečenie. Boli sme šťastní, že nám nevzala nič iné, a preto sme s radosťou čakali na pani profesorky, ktoré nás prekvapili raňajkami. Pripravili nám skvelé palacinky.

      Ďakujeme, že sme sa obohatili o ďalšie zážitky, ktoré nás budú posúvať ďalej. No to nie je ešte všetko, o pár týždňov sa znovu ozveme s našimi zážitkami z kvalifikačnej expedície.

      Váš dofácky tím -  Noemi, Andrej, Barborka, Viki.

    • Výsledky prijímacieho konania
     • Výsledky prijímacieho konania

     • Výsledky a ďalšie pokyny nájdete na tomto odkaze: výsledky PS.

      Prijatie a zápis uchádzačov na denné štúdium, ktorí splnili kritériá prijatia je od dňa 30.5.2022 uzavretý.  Evidujeme dostatok uchádzačov a naša škola nebude konať II. kolo prijímacích skúšoch. 

       Ďakujeme za spoluprácu a prajeme všetkým úspešné štúdium.

     • HODINA OST TROCHU INAK

     • Dňa 20.05 sme si hodinu OST spríjemnili prednáškou o liečivých bylinkách, ktorú sme prepojili aj s hodinou latinského jazyka, kde sme sa naučili rôzne latinské názvy liečivých bylín. Počas hodiny sme si popri rozprávaní spoločne pripravovali rôzne čaje. Dozvedeli sme sa prospešné účinky týchto čajov, ale aj tie, ktoré  by nám mohli v niektorých stavoch uškodiť. Chceli by sme sa poďakovať pani profesorke Mgr. Lissovej a PhDr. Jarabákovej, ktoré túto prednášku zorganizovali. Natália Fazekasová, Veronika Smolárová  I.A

     • BOHATÍ ALEBO CHUDOBNÍ

     • V pondelok 16.5 sme absolvovali prednášku z finančnej gramotnosti na tému BOHATÍ alebo CHUDOBNÍ, ktorú viedla pani Marcela Capuliaková. Prednáška bola veľmi poučná a žiaci sa aktívne zapájali, keďže táto téma sa týka každého z nás. Pani Capuliaková nás naučila veľa nového a som si istá, že každý si z tejto prednášky odniesol niečo čo v budúcnosti využije. Lucia Spišiaková I.A

     • ZACHRÁŇ ŽIVOT, BUĎ HRDINOM

     • Občianske združenie „Oravská pomoc“ zorganizovalo 16. 5. 2022 na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne súťaž v prvej pomoci pre stredné školy ŽSK "Zachráň život, buď hrdinom". Cieľom súťaže bolo prejsť piatimi reálnymi modelovými situáciami, na ktorých dozeral vyškolený personál. Súťažiaci si overili svoje vedomostné, ale hlavne praktické zručnosti. Jednotlivé modelové situácie sa nachádzali v rôznych lokalitách a vzdialenostiach - v škole, v lese, na kopci... Každá škola mohla zostaviť len jeden súťažný tím v zložení štyroch členov.  Hodnotenie pozostávalo z prvotného a druhotného vyšetrenia, ošetrenia samotného akútneho stavu, zistenia diagnózy a volania na tiesňovú linku. Hodnotil sa aj celkový čas, za ktorý súťažný tím prešiel päť modelových situácií a dĺžku trate. Za chyby na jednotlivých modelových situáciách sa pripočítavali trestné sekundy. Porota zároveň zisťovala, ako členovia tímu komunikovali medzi sebou v kritických situáciách. UMIESTNENIE: 1. SZŠ v Ružomberku, 2. SZŠ v Dolnom Kubíne, 3. Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne, 4. Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 5. SZŠ v Žiline, 6. Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne, 7. SOŠ v Tvrdošíne, 8. SSŠ EDUCO v Slanickej osade, 9. SZŠ v Čadci

      Za tím SZŠ v Dolnom Kubíne sa vyjadrila Sára Gáliková a Andrej Vojtas: „Súťaž sa začínala v areáli našej školy, odkiaľ sa bežalo smerom na vysielač a späť. Dokopy sa súťaže zúčastnilo 9 družstiev stredných škôl. Smerom na vysielač sme mali dve stanovištia s modelovými situáciami, smerom naspäť boli ďalšie dve stanovištia. Bolo to fyzicky náročné, ale zvládli sme to s najlepším časom. Umiestnili sme sa na 2. mieste. Chceli by sme sa POĎAKOVAŤ pani profesorke Mgr. Eve Chomistekovej za jej ochotu a čas venovaný našej príprave. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť, a hlavne sme nazbierali nové skúsenosti nielen do našich budúcich profesií, ale aj do bežného života. Zúčastnili sa: Andrej Vojtas, Sára Gáliková, Lucia Kalisová z 3. A a Viktória Marettová z 2. A.“  

      Občianske združenie „ORAVSKÁ POMOC“  úspešne realizuje aj ďalšie aktivity, o ktorých sa viac dozviete na www.oravskapomoc.sk. Je to tím mladých ľudí, absolventov našej školy, ktorí vás určite oslovia svojimi aktivitami, hodnotami a nadšením. Za svoju činnosť už získali nejedno uznanie či ocenenie. Sú vzorom pre mladých ľudí, ktorí chcú naplniť svoj život plnohodnotne a pre radosť druhých. Ak máte záujem, môžete sa k nim pridať...

      POĎAKOVANIE za 1. ročník súťaže „Zachráň život, buď hrdinom“ patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli s jeho realizáciou. Ďakujeme a tešíme sa o rok! Mgr. R. Bočkayová

     • LIEČEBŇA V NÁRUČÍ STROMOV

     • Dňa 17. 5. 2022 sa naša trieda 3. A spolu s I.V zúčastnila exkurzie do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci pod vedením pani profesorky Mgr. J. Lissovej, Mgr. I. Žufkovej a Mgr. L. Dančovej - Holečkovej. I napriek nepríjemnému počasiu sa náš výlet vydaril. Po ústave nás sprevádzala vedúca sestra Mgr. Hrabovská, ktorá nám pomohla zariadenie lepšie spoznať. "Celý čas nám spolu s kolegyňami všetko trpezlivo vysvetľovala a s úsmevom skrytým za respirátorom odpovedala na naše otázky. Priestory ústavu boli krásne zariadené, či už hovoríme o ubytovacej časti, učebniach alebo miestnosti s bazénom a saunou. Taktiež sme mali možnosť porozprávať sa s malými pacientmi, ktorí sa nás zo začiatku trošku hanbili," zdieľa svoje zážitky Kristína Juricová z 3. A.

      "Prístup sestričiek k deťom bol ukážkový, " pokračuje ďalej Adriana Chovančáková. "Boli veľmi milé a bolo vidieť, že deti sú tam spokojné a personál počúvajú. Dávali si tam záležať skutočne na všetkom, napríklad na inhalácii, ktorá sa na oddeleniach nie vždy robí tak, ako by sa mala...Tu si na nej dávajú záležať."

      Svoj názor nám prezradila i Daniela Vrábliková, 3. A: "Na dnešnej exkurzii sa mi páčil prístup zamestnancov. Nemali problém odpovedať na rôzne otázky a vysvetliť, ako to u nich chodí. Páčila sa mi moderná technika, s ktorou pracujú. Bolo to zaujímavé. Doteraz som nevedela, že máme u nás na Slovensku v náručí stromov niečo takéto. Dozvedela som sa veľa nových vecí, ktoré môžem posunúť ďalej a tento ústav môžem odporučiť ľuďom, ktorým pomôže."

      Na záver by sme sa chceli poďakovať pani profesorkám za príjemne strávený deň. Už teraz sa nevieme dočkať ďalšej exkurzie. Pre časopis Uzlík, Andrea Ragályi a kolektív 3. A

      Foto: Sára Pukajová, 3. A, Mgr. I. Žufková a Mgr. L. Dančová - Holečková

       

     • EXKURZIA V NEMOCNIČNEJ KUCHYNI

     • Prilákala nás vôňa jedla...

      Žiaci I.B a odborné vyučujúce OST sa 17. 5. 2022 zúčastnili exkurzie v DONsP na pracovisku nemocničnej kuchyne a v sadrovni ortopedickej ambulancie. Nakoľko nemocničná kuchyňa zabezpečuje liečebnú výživu nielen všetkým hospitalizovaným pacientom nemocnice v rôznych diétach, ale aj stravu celému personálu nemocnice, boli sme zvedaví, ako to všetko prebieha. Vedúca kuchyne nám ochotne poukazovala všetky časti: čistú, nečistú, sklady, zariadenia na prípravu diét a diétna sestra nám vysvetlila zásady prípravy jednotlivých diét a spracovanie dokumentácie objednávania stravy na oddelenia nemocnice, začo im obom zo srdca ďakujeme. PhDr. M. Hudecová

     • EXKURZIA 1. B V SADROVNI

     • Žiaci I.B a odborné vyučujúce sa v rámci OST 17. 5. 2022 zúčastnili exkurzie v sadrovni v DONsP. Sadrovňa je materiálne zabezpečená na repozíciu luxácií a zatvorených zlomenín a následnú imobilizáciu sadrou, obväzom, alebo iným špeciálnym spôsobom fixácie (Dessaultov obväz …). Súčasťou sadrovne je sklad materiálu, kde sme videli rôzne druhy kompenzačných a protetických pomôcok. Odborný prístup personálu veľmi oceňujeme a keďže sa blížia prázdniny, dúfame, že vedomosti sprístupnené formou exkurzie využijeme... PhDr. Mária Hudecová

     • SVIATOK DRUHÁKOV

     • Nové uniformy, nové farby, radosť všetkých a poďakovanie Mgr. Daniele Janoľovej za ich zabezpečenie a realizáciu... Dnes 13. 5. 2022 si naši druháci prevzali svoje PRVÉ UNIFORMY! Posúďte sami, ako im pristanú :-)