• EXKURZIA V ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICI A V SUSCCH

     • NEZABUDNUTEĽNÁ EXKURZIA

      Dňa 12. 5. 2022 sme sa my žiaci 1. B triedy zúčastnili odbornej exkurzie - návštevy OUP vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici pod vedením pani profesorky Mgr. Kataríny Bedrichovej Mgr. Ivety Žufkovej. Exkurziu pre nás zorganizovala naša triedna PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. začo aj jej nesmierne ĎAKUJEME! Tento deň nám priniesol mnoho nových skúseností, vedomostí a zážitkov. Hneď na začiatku nás privítala staničná sestra, ktorá bola veľmi milá a sprevádzala nás počas celej našej exkurzie. Aké zážitky si odniesli spolužiaci? Ponúkame vám niektoré z nich... Janka Betíková, 1. B

      „Bol to pre mňa neskutočný zážitok. Videla som veľa veci, ktoré by som len tak nevidela. Veľa mi to dalo, keď som videla ľudí v takých stavoch, ale personál robil všetko len to najlepšie pre nich. Tento deň sa mi navždy zapíše do pamäti.“ Terézia Košarišťanová

      „Pri návšteve Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sme navštívili Oddelenie urgentného príjmu. Týmto oddelením nás sprevádzala staničná sestra. Ukázala nám všetky miestnosti, ktoré sa tam nachádzajú. Mali sme možnosť naživo vidieť chod tohto oddelenia. Najviac nás zaujal systém prepravy krvi. Ďakujeme za krásny zážitok.“ Veronika Naništová, Viktória Šveláňová

      „Navštívili sme 4 oddelenia, ktoré nás veľmi zaujali. Na každom oddelení sme sa dozvedeli rôzne srdcové choroby, ktoré sa tam liečia. Videli sme operáciu, špeciálne pomôcky a niektoré nám dali dokonca ako suvenír z ARA. Pani sestričky boli milé a chápali, že sme prváci, a tak nám aj vysvetlili názvy, ktoré sme nechápali. Veľmi sa nám tam páčilo a sme radi, že sme sa mohli zúčastniť zaujímavej exkurzie, ktorá nám dala niečo viac k nášmu budúcemu povolaniu.“ Natália Hucíková, Simona Smolárová

      „Bolo to veľmi zaujímavé a myslíme si, že nás to namotivovalo pokračovať ďalej v štúdiu. Páčilo sa nám vybavenie nemocnice a prístup zamestnancov, boli veľmi milí. Videli sme na monitore, ako funguje EKG zariadenie. A rôzne zaujímavé veci.“ Rebeka Tarabová, Viktória Vraštiaková

      „Na exkurzii sa nám páčilo. Bolo to poučné. Videli sme, ako operovali človeka, aj ako ho viezli vrtuľníkom. Všetko  tam bolo dobre zorganizované, navyše všetky sestričky boli veľmi milé. Pochopila som, že je to dosť náročná, ale záslužná práca. Veľmi sa mi tam páčilo.“ Amani Al-Hindi

      „Nemocnica sa nám páčila. Videli sme veľa zaujímavých oddelení na urgentnom príjme. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Určite by sme tam išli znova. Nikoleta Horemužová, Ema Vajduľáková

      „Moje pocity z tejto exkurzie sú úžasné. Veľmi sa mi páčilo, že sme videli aj ako sa robí katetrizácia. Výklady od všetkých troch sestier boli náučné a veľmi ma bavili. Samostatné oddelenia mali pekné zariadenie a aj príjemný prístup.“ Rebeka Kudzbelová

      „Exkurzia sa nám veľmi páčila. Vybavenie nemocnice bolo krásne, dozvedeli sme sa veľa nových vecí. Vidieť všetkých tých pacientov napojených na prístroje bol silný zážitok. Videli sme aj operáciu, ktorá bola veľmi zaujímavá. Určite by sme nemocnicu navštívili znova.“ Adriána Krišová, Tatiana Vronková

      „Navštívili sme urgentný príjem v Banskej Bystrici. Na začiatku nás privítala vrchná a staničná sestra oddelenia. Staničná sestra nám ukázala celý urgentný príjem. Bolo to veľmi zaujímavé. Videli sme, ako priviezli vrtuľníkom zraneného policajta, ktorý mal strelnú ranu.“ Natália Bachledová, Klára Krakovská

      „Najviac sa nám páčilo na SUSCCH – na operačných sálach. Videli sme priamo operáciu srdca. Videli sme na röntgene srdce a cievy, ktoré boli operované. Výlet bol zaujímavý a dozvedeli sme sa veľa nového. Pre nás budúcich zdravotníkov to bola povzbudzujúca exkurzia, aby sme sa štúdiu venovali viac a nestrácali nádej.“ Dominika Pjonteková

       

     • REZIDENCIA NESTOR ZÁZRIVÁ

     • Dňa 12.5. 2022 študenti 1.SAN, pod vedením PhDr. Márie Hudecovej, Mgr. Lenky Dančovej, Mgr. Ingrid Kahanovej, navštívili zariadenie pre seniorov " Rezidencia Nestor Zázrivá". Exkurziou nás sprevádzala vedúca sestra Mgr. Veronika Podbrežná, ktorá po úvodnej prezentácii zariadenia ochotne zodpovedala všetky zvedavé otázky našich študentov. Po prehliadke priestorov zariadenia sme sa aj osobne presvedčili, že v lone prekrásnej oravskej prírody sa nachádza bezpečné a útulné miesto pre seniorov. Moderné zariadenie, spĺňa požiadavky aj náročných klientov, samozrejmosťou je kvalitná a pestrá strava, maximálne odborná ošetrovateľská starostlivosť, individuálny prístup, pestrý kultúrny program, rehabilitácie, terapia prácou, relaxačné aktivity... Ďakujeme Mgr. Veronike Podbrežnej za jej čas a krásnu exkurziu. Mgr. Ingrid Kahanová

     • EXKURZIA V SADROVNI

     • Dňa 11. 5. 2022 sa I. A zúčastnila exkurzie v sadrovni v DONsP pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ľ. Michalicovej a PhDr. A. Jarabákovej. Mali sme možnosť priamo vidieť, ako správne naložiť sadrový obväz a dlahy. Ošetrovatelia nám tiež ochotne ukázali rôzne druhy dláh, nástroje, špeciálny materiál, ktorý používajú pri práci. Exkurzia sa nám veľmi páčila a sme radi, že sme mohli vidieť tento praktický výkon priamo v nemocnici. Rebeka Revajová, I.A.

     • MIESTO ZÁZRAKOV

     • Pod organizačným vedením triednej učiteľky Mgr. Janky Povalovej a pedagogického dozoru  Mgr. Kataríny Bedrichovej študenti 2. B triedy navštívili 11. 5. 2022 ADELI Medical Center - medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. (Rehabilitačné centrum pre deti a dospelých s poškodeniami mozgu a centrálnej nervovej sústavy, pre stavy ako cievna mozgová príhoda, kraniotrauma, bdelá kóma, predčasniatka...) Naši študenti spoznali nielen vysokú profesionalitu a odbornosť, ale aj radosť z úspechu a pokroku pacientov, ktorá vychádza srdcom k srdcu, pohľadom k pohľadu, pohladením, úprimným záujmom... Ich výsledky sú úžasné, preto sa nemožno diviť, že do ADELI prichádzajú ľudia z celého sveta, dokonca aj zo Švajčiarska, Saudskej Arábie, Kuvajtu, Egypta, Brazílie, USA, Kanady... (Viac o tomto „mieste zázrakov“ sa dozviete v časopise Uzlík.) „Ďakujeme za úžasnú ukážku vašej práce v ADELI. Vy a váš personál máte zlaté ruky a láskavé srdce, ktorému nie je ľahostajný žiadny ľudský život. Ešte raz za všetko ďakujeme,“ slová triednej učiteľky Mgr. J. Povalovej, ktorá poďakovala aj za študentov. Veľkým potešením pre našu SZŠ a 2. B bolo vyjadrenie pani Ing. Zuzany Cyprichovej, riaditeľky Nadácie ADELI, ktoré po našej exkurzii zverejnila na Fb: „Opäť som sa uistila, že profesiu "sestra" si vyberajú bytosti "zhora povolané". Boli tichí, vnímaví, ohľaduplní, zrelí...skrátka jemne "iní" ako bežní stredoškoláci. Aj učitelia, čo ich sprevádzali mi porozprávali to, čo som často počula na školeniach sestier,  že od detstva VEDELI, že chcú byť zdravotné sestry. Budúce praktické sestry zo Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne dnes navštívili ADELI. Ukázali sme im, čo sa dalo, aby sme ich odborne pozdvihli a priblížili im reálnu prax. ĎAKUJEM za tento zážitok v predvečer MEDZINÁRODNÉHO DŇA SESTIER. BOLO NÁM CŤOU STRETNÚŤ DNES ANJELOV.“

      POĎAKOVANIE ŠTUDENTOV 2. B

      Návšteva ADELI centra v Piešťanoch bol pre nás všetkých z 2. B nezabudnuteľný zážitok. V každom z nás zanechala hlbokú stopu. Je to rehabilitačné centrum, v ktorom vracajú ľudí späť do života. Prístup všetkých zamestnancov, lekárov či fyzioterapeutov bol ochotný, láskavý a ľudský. Previedli nás celým areálom. Na všetky naše otázky s radosťou odpovedali, s ochotou nám ukázali, ako to tam vlastne chodí, od rehabilitácií detičiek až po hyperbarickú komoru, do ktorej sme mohli aj vstúpiť. So slzami v očiach sme sa pozerali na to, ako sa nielen jednému zmenil život zo sekundy na sekundu. Boli to ľudia usilovní, s cieľom byť samostatní... Pri pohľade na chlapčeka a jeho snahu postaviť sa na nožičky a prejsť čo i len kúsok, sa nám chvel hlas. Každému z nich prajeme, aby to dotiahol čo najďalej. Ako nám Ing. Zuzana Cyprichová rozprávala, najdôležitejší je prístup zamestnancov. Každý z nás si odniesol niečo z toho, pretože aj nás, budúcich zdravotníkov, to onedlho čaká. Dôležitá je empatia, ohľaduplnosť, trpezlivosť či slušnosť. Každý jeden z nás by si mal uvedomiť, že zdravie je to najdôležitejšie, čo máme, preto si ho každý jeden z nás vážme. ĎAKUJEME ZA TÚTO SKÚSENOSŤ! Za kolektív 2. B Alexandra Ľubová

     • TEÓRIA V PRAXI

     • Dňa 9. 5. 2022 sme my žiaci 2. A v rámci výchovnovzdelávacieho procesu navštívili Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci pod vedením pani profesorky Mgr. L. Záhorovej a Mgr. M. Snovákovej. Naša exkurzia dopadla nad naše očakávania. Príjemný kolektív a mnoho milých ľudí nás vítalo pri vstupe do budovy Národného ústavu. Počas našej exkurzie nás sprevádzala vedúca sestra Mgr. Hrabovská, ktorá nás na úvod cez prezentáciu zoznámila s cieľom, významom a bližším spoznaním ich zariadenia. Po krátkom predstavení ústavu v Dolnom Smokovci sme si spoločne prezreli jeho časti. Videli sme ubytovanie, kde sú mamičky spolu s deťmi počas pobytu, rehabilitačné miestnosti, herne a prekvapilo nás, že je tam aj bazén a sauna. Prešli sme si aj priestory, kde sa detičky vzdelávajú, miesta, kde prebieha diagnostický a liečebný proces. Vo vonkajších priestoroch sme poobdivovali veľké detské ihrisko, futbalové aj tenisové ihriská a mnoho miest na posedenie. Z odborných ambulancií až po miestnosti, ktoré detičkám pomáhajú pri liečbe a zároveň v ich ťažkých časoch robia šťastnými, sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí od pracovníkov, ktorí mali ukážkový prístup ku každému pacientovi i tiež aj k nám. Počas toho sme využili aj naše vedomosti z ošetrovateľstva pri príležitosti, keď sme sa spoločne stretli v inhalačných priestoroch. Mnohí sme pochopili, ako v praxi inhalácia funguje, aký má cieľ či význam, lebo nie všetci sme si to vedeli v reálnom živote predstaviť. Okrem toho nám zdravotnícky personál bol ochotní odpovedať na čokoľvek v prípade našich nejasností a čokoľvek v praxi ukázať. Napríklad, ako prebieha rehabilitácia na podporu správneho dýchania, za čo sme veľmi vďační. Naučili sme sa niečo nové, mnoho vecí sme si zopakovali a zobrali sme si príklad, ako sa máme v našom budúcom povolaní k pacientom správať, lebo ten prístup od zdravotných sestier bol skutočne ukážkový. Čas, ktorý si zamestnanci ústavu našli a špeciálne vyhradili pre nás, sme nenechali len tak a obdarovali sme ich malými a čerstvými pochúťkami. Koniec exkurzie sme ukončili bohatým a čerstvým občerstvením v McDonald's v Liptovskom Mikuláši. Počas celého dňa sme sa cítili veľmi príjemne. Za túto skúsenosť by sme chceli poďakovať pani profesorkám a všetci sa už teraz tešíme na ďalšiu spoločnú exkurziu. Adela Parišková, 2. A

       

     • UČÍME SA KAŽDÝ DEŇ

     • Život po cievnej mozgovej príhode

      Po mozgovej príhode dôjde zvyčajne k závažnej poruche pohybu, koordinácie a tiež k narušeniu vzpriameného stoja a chôdze. Lekári dokážu pomocou liekov tlmiť bolesť, bolestivé svalové stuhnutia a kŕče, ale pohybové funkcie treba obnovovať a trénovať dlhodobou cielenou rehabilitáciou. Vo štvrtok 5. 5. 2022 k nám prišla pani Bc. Brodňanská, aby nám ukázala niečo nové o polohovaní pacienta po cievnej mozgovej príhode. Počas prednášky sme boli oboznámení, ako správne polohovať pacienta, predchádzať dekubitom a ako cvičiť s takýmto pacientom. Dozvedeli sme sa veľa užitočných informácií, vďaka ktorým môžeme pacientom s cievnou mozgovou príhodou pomôcť. Ďakujeme našej triednej Mgr. Ľudmile Michalicovej za sprostredkovanie tejto zaujímavej prednášky. Vanesa Stasová, Rebeka Revajová, foto Anna Serdelová, I.A

     • SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKOV 2022 – MÁME ZLATO!

     • V celoštátnom finále súťaže Silná ruka stredoškolákov, ktoré sa konalo 29. 4. 2022 v Košiciach, naša študentka Sára Pukajová z 3. A získala zlatú medailu v kategórii do 60 kg! Srdečne blahoželáme aj trénerovi PaedDr. Matúšovi Takáčovi, ktorý opakovane už niekoľko rokov pripravuje zlaté celoslovenské finalistky. Pekné umiestnenie si z Košíc priniesli aj naše dievčatá z 1. B - Nikoleta Horemužová sa umiestnila na 5. mieste v kategórii nad 60 kg, Natália Hucíková v kategórii do 60kg na 6. mieste a Ema Bakalová v kategórii nad 60 kg sa umiestnila tiež na 6. mieste. Ešte raz BLAHOŽELÁME a tešíme sa, že znova aj tento rok putovalo celoslovenské zlato na Strednú zdravotnícku školu v Dolnom Kubíne. Jednoducho, zdravotníčky sú TOP!

     • MAŤ SRDCE NIELEN ANATOMICKY

     • 1. HUMANITÁRNE ZBIERKY pre vojnových utečencov z Ukrajiny

      - 25. 2. 2022 sme sa rozhodli pridať k výzve Spišskej katolíckej charity, ktorá sa snaží pomôcť vojnovým utečencom z UA s ubytovaním, materiálne aj komunikáciou. Vyhlásili sme zbierku oblečenia, obuvi, hygienických potrieb a potravín pre ženy a deti - zimnej obuvi, drogérie a trvanlivých potravín pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú;

      - 2. 3. 2022 plné nákladné auto pomoci pre ukrajinské ženy a deti do Rožňavskej diecézy  v spolupráci so saleziánskym združením - Inštitút dcér Márie Pomocnice;

      - 3. 3. 2022 kočíky, postieľky, hygienické potreby, oblečenie rodinám, ktoré sú už ubytované na Orave na Slanickej Osade - 2 autá;

      - 6. 3. 2022 potraviny, oblečenie pre ukrajinské ženy a deti do Rožňavskej diecézy  v spolupráci so saleziánskym združením - Inštitút dcér Márie Pomocnice;

      - 7. 3. 2022 plné auto pomoci do CAMPu v Žiline, kde sme pomáhali aj ako dobrovoľníci;

      -8. 3. 2022 sme prispeli do humanitárnej zbierky KAMIÓN PRE CHARKOV PRE OBYVATEĽOV V ÚKRYTOCH, do ktorej sa zapojila celá Orava;

      - 9. 3. 2022 oblečenie, hygienické veci, obuv, školské potreby, potraviny pre utečencov ubytovaných na SOŠP Kňažia a Bziny - 4 autá, v uvedených zariadeniach vypomáhajú maše kolegyne a žiaci aj ako dobrovoľníci niekoľkokrát do týždňa;

      - 18. 3. 2022 dve plné autá oblečenia, obuvi na zbierku organizovanú Mgr. G. Matkulčíkovou so zameraním na pomoc pre vojnových azylantov;

      - 24. 3. 2022 posteľná bielizeň pre 50 utečencov ubytovaných v MČ Záskalie;

      - 28. 3. 2022 oblečenie, obuv, hygienické veci, hračky, potraviny pre deti z UA ubytované na Hornej Orave - 3 plné autá prostredníctvom SČK ORAVA;

      - 12. 4. 2022 zbierka eur na potravinové poukážky pre maminy a ich deti na internát do Kňažej - 260 eur;

      - 29. 4. 2022 oblečenie, hygienické potreby, obuv pre ukrajinské ženy a deti do Rožňavskej diecézy  v spolupráci so saleziánskym združením - Inštitút dcér Márie Pomocnice. PhDr. A. Jarabáková

      2. POMÁHAME AJ NAĎALEJ, a to nielen deťom a ženám z Ukrajiny. Aj keď toto Putinovo besnenie prekonalo aj krutosti nacistických fanatikov. Ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine sme organizovali a stále REALIZUJEME zbierky na pomoc slovenským rodinám, ľuďom v núdzi, zbierky pre bezdomovcov, rómskym rodinám, charitatívnym útulkom, deťom z Afriky... Ale aj našim študentom... Nikto nevie, čo sa v jeho živote udeje. Niekomu vyhorí dom, inému ochorie rodič alebo vyhasne ľudský život. Nikto z nás nemá právo súdiť a porovnávať. My v našej SZŠ jednoducho pomáhame všetkým, ktorí našu pomoc potrebovali a potrebujú. Ľudskosť, dobročinnosť aj kresťanská láska si totiž nevyberajú národnosť, sociálnu, náboženskú, politickú či etnickú príslušnosť, farbu pleti... Stačí len jedno – MAŤ SRDCE, a to nielen z anatomického hľadiska. Mgr. R. Bočkayová

     • POMOC PRE DETI A MAMY Z UKRAJINY

     • ĎAKUJEME všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do zbierky na pomoc vojnou skúšanej Ukrajine. Dňa 29. 4. 2022 sa nám podarilo naložiť plné nákladné auto potrebného oblečenia, obuvi a hygienických potrieb pre ukrajinské ženy a deti, ktoré našli útočisko v rodinách v Rožňavskej diecéze. Odvoz zabezpečil pán Rastislav Kubala pre saleziánske združenie - Inštitút dcér Márie Pomocnice, ktoré je sprostredkovateľom pomoci pre ľudí v núdzi a vojnových odídencov. PhDr. A. Jarabáková

     • JARNÉ UPRATOVANIE MESTA

     • Pri príležitosti Dňa Zeme sa študenti našej zdravotníckej školy pod organizačným vedením Mgr. L. Záhorovej a Mgr. P. Karcolovej zapojili do akcie mesta Dolný Kubín – SPOLOČNÉ JARNÉ UPRATOVANIE A SKRÁŠĽOVANIE MESTA. „Fľaše, dáždnik, cigarety a dokonca zdravotnícke pomôcky. Takýto odpad už nie je iba na smetiskách či popri cestách, ale rovno v blízkosti nemocnice a našej školy. Životné prostredie pre nás znamená niečo krásne, o čom treba viac rozprávať. Príroda nám dáva život, a preto sa o ňu musíme starať. Aj preto sme sa 29. apríla 2022 triedy 2. A a 2. B zapojili do upratovania týchto areálov. Užili sme si veľa zábavy, ale hlavne práce a zhrozených pohľadov nad množstvom vyzbieraného odpadu. Vyzbierali sme veľa vriec a aspoň takýmto spôsobom prispeli k pomoci našej planéte. Budeme veľmi radi, ak sa takáto možnosť znova naskytne, a dúfame, že sa ku nám pripoja aj ďalší. Ešte raz ďakujeme pani profesorkám Mgr. Záhorovej, Mgr. Bedrichovej, Mgr. Bobákovej, Mgr. Kahanovej a Mgr. Karcolovej za túto príležitosť.“ Chiara Bandíková a Lucia Kormanová z 2.A, Klaudia Peldová z 2.B

     • DEŇ NARCISOV 28. 4. 2022

     • Študenti 3. A triedy sa spolu s vyučujúcimi Mgr. Monikou HackenbergovouMgr. Ľudmilou Michalicovou vybrali do ulíc mesta Dolný Kubín, aby podporili 26. ročník Dňa narcisov – zbierky na pomoc slovenským onkologickým pacientom a ich rodinám. V uliciach mesta Dolný Kubín sme vyzbierali 1808,44 eur! Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť!!! Onkologickým pacientom posielame odkaz, že na nich myslíme a majú našu podporu. Prispievať môžete aj naďalej až do 6. 5. 2022, a to zaslaním SMS na číslo 848  alebo na účet SK09 0900 0000 0054 5454 5454. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk.

     • PRIVÍTALI SME ICH CHLEBOM A SOĽOU

     • „Slovan sa svojom seje, i žne len na svojom, cudzie nežiada...“ Tento dávny zvyk starých Slovanov, ktorí nikdy neviedli dobyvačné vojny, vážili si ľudský život, mier, slobodu, prírodu, zem - danú im od Boha, sme chceli oživiť a pripomenúť si aj v súčasnosti. Práve preto sme našich hostí – pedagógov zo Strednej školy Ivana Vazova z Burgasu, ktorí prišli do našej školy 27. 4. 2022 v rámci projektu Erazmus+, privítali chlebom a soľou. „Aj my máme taký zvyk,“ povedali nám so záujmom a spolupatričnosťou, keď ochutnávali slovenský domáci chlebík. Samozrejme, veď sme predsa Slovania. Kultúrny program, ktorý si pripravili naše budúce zdravotníčky na privítanie, potešil nielen našich hostí. V nejednom oku sa zaleskla aj slzička... Ďakujeme našim priateľom z Bulharska, že si vybrali práve našu zdravotnícku školu, a všetkým, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Veď Erazmus+ je práve o tom – o priateľstve, výmene poznatkov, skúseností, o napredovaní... Žijeme predsa v 21. storočí. Mgr. R. Bočkayová       

     • ÚŽASNÉ PREKVAPENIE VEĽKÉHO CHOČA

     • Keďže predpoveď počasia hlásila sobotu bez dažďa, rozhodli sme sa to využiť. Náš štart sa začal vo Valaskej Dubovej a cieľom bol Veľký Choč. Zrána nás chytil jemný dážď s hmlou. Začali sme sa obávať, že z vrcholu nič neuvidíme, ale hory a počasie nám boli naklonené a po našom výstupe nás čakalo milé prekvapenie. Priamo pred našimi očami sa hmla rozplynula a my sme mohli byť svedkami krásnej inverzie. S menšími prestávkami sme to všetko zvládli a ako odmenu nás pani profesorka zobrala na pizzu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú túru plnú zážitkov. Chceme sa poďakovať pani profesorke Mgr. L. Záhorovej za zorganizovanie a naplánovanie tohoto krásneho výletu plného skvelých zážitkov a dúfame, že sa nabudúce stretneme v hojnejšom počte...
      Viktória Marettová, 2.A

     • OCENENÉ PRIMÁTOROM MESTA

     • „Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať,“ povedal učiteľ národov J. A. Komenský. Po dvoch rokoch pandémie primátor Dolného Kubína Ing. Ján Prílepok pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2022 znova oceňoval pedagógov Dolného Kubína. Za našu strednú zdravotnícku školu bola za dosiahnuté úspechy vo výchove a vzdelávaní ocenená MUDr. Mária LalinskáMgr. Alena Majdišová. SRDEČNE BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME, ŽE STE MEDZI NAMI!

     • NAJLEPŠIA RECITÁTORKA ORAVY 2022

     • Dňa 22. 4. 2022 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V kategórii poézia sa naša Lucia Kalisová z 3. A pod vedením Mgr. P. Karcolovej umiestnila na 1. mieste a postúpila do krajského kola, ktoré sa bude konať v Martine. Srdečne blahoželáme!!!

       

     • BURZA OBLEČENIA

     • Mnohí z nás mali oblečenie, ktoré už nepotrebovali. Preto sme si 12. - 13. 4. 2022 pripravili burzu oblečenia. Vymeniť či predať veci medzi sebou je dobrý nápad nielen na to, ako môže poslúžiť ďalej, ale aj na to, ako niekomu spraviť radosť. Naša burza prebiehala dva dni, zúčastnilo sa jej naozaj veľa žiakov. Predávajúcich alebo kupujúcich. Myslím si, že obe strany boli veľmi spokojné. Mne aj mojim spolužiakom sa táto akcia veľmi páčila. Mnoho z nás si našlo nové outfity do svojich šatníkov. Na svoje si prišli rovnako chlapci ako aj dievčatá. Množstvo šiat, tričiek a iného si našli nového majiteľa. Burza má aj ten význam, že oblečenie, ktoré nepotrebujeme, nemusíme vyhadzovať, ale stačí ho posunúť ďalej. Týmto spôsobom môže slúžiť ešte veľa dní. Tým pádom táto burza nepomohla len nám žiakom osviežiť si svoje šatníky, ale pomohla aj odľahčiť prírodu. Myslím si, že viacerých by potešilo „repete” tejto akcie. Osobne chceme poďakovať pani Dominike Slamkovej, ktorá darovala veľké množstvo šatstva pre odídencov z Ukrajiny. Anna Serdelová, 1. A

     • DEŇ NARCISOV

     • PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV – 28.4.2022 – zbierka v uliciach Slovenska

      Milí kolegovia, rodičia, žiaci a priatelia školy,

      Deň narcisov sa vracia po dvoch rokoch pauzy späť do ulíc. Napriek neľahkej dobe, spôsobenej tak pandémiou ako i aktuálnou situáciou, denne vnímame, že onkologickí pacienti našu pomoc veľmi potrebujú. Na svete sú rôzne zbierky, avšak pre slovenských onkologických pacientov je práve zbierka Deň narcisov tá najvzácnejšia. Tento rok ju Liga proti rakovine realizuje opäť aj v uliciach. Prispieť môžete aj zaslaním SMS na číslo 848 – od 21.4. do 6.5.2022. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk.

      S prianím pokojných dní, pevného zdravia, vďakou za pomoc a s pozdravom

      Mgr. Monika Hackenbergová

     • UMELCI MEDZI NAMI

     • Ďakujeme pánovi Antonovi Vavrečanovi, študentovi v odbore sanitár, za krásnu veľkonočnú výzdobu. Tohto veľkonočného zajačika a mnohé iné umelecké predmety vyrába sám. Je to jeho hobby, ktoré nielen jemu, ale aj nám ostatným robí veľkú radosť.

     • BUĎ ECO-FRIENDLY...

     • Buď eco-friendly a zmeň svoju budúcnosť spolu s nami!

      Nosenie plátenných tašiek či nakupovanie v sekáčoch už nie je iba nejaký zahraničný trend. Postupne sa krok po kroku učíme, ako žiť v súlade s prírodou.

      Túto potrebu si všimol ako prvý Gaylord Nelson už v roku 1970. Už vtedy zistil, aké je rozsiahle poškodenie životného prostredia prostredníctvom snímok z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme. Jeho cieľom sa stalo odhodlanie pripomenúť ľuďom, že my všetci sme súčasťou prírody a že jej zdroje nie sú nevyčerpateľné.

      Preto, pri príležitosti Dňa Zeme, pouvažujme nad tým, čo každý z nás môže osobne urobiť pre záchranu našej planéty. Aj malými krôčikmi môžeme prispieť k záchrane cenných darov Zeme pre budúce generácie.

      Vaše koordinátorky environmentálnej výchovy Mgr. Lívia Záhorová a Mgr. Petra Karcolová