• SILNÉ RUKY ZDRAVOTNÍČOK

     • Najsilnejšiu ruku zo stredoškoláčok má Sára Pukajová z 3. A. 8. 4. 2022 v okresnom kole súťaže „Silná ruka stredoškolákov“, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, získala Sára 1. miesto v kategórii do 60 kg. Vybojovala si tak postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 29. 4. 2022 V Košiciach. Sára pochádza z Kňažej a jej najsilnejšou rukou je pravačka. „Rada športujem alebo chodím na turistiku. Trénujem tak dvakrát do týždňa,“ prezradila nám. Do celoslovenského kola postúpila aj Nikoleta Horemužová z 1. B, ktorá sa v kategórii nad 60 kg umiestnila na 3. mieste. Obom dievčatám blahoželáme a držíme palce! Viac sa dozviete v časopise Uzlík, v ktorom vyspovedáme dievčatá aj ich trénera PaedDr. Matúša Takáča. (rb)

     • DEŇ ZDRAVIA

     • Zdravie je to najcennejšie, čo máme... Pripomenuli sme si to na zdravotno-výchovnom podujatí „Deň zdravia“, ktoré v dňoch 12. 4. - 13. 4. 2022 zorganizovali šikovní budúci zdravotníci 3. A triedy Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne. Podujatie bolo zamerané na primárnu prevenciu, zdravie a zdravý životný štýl. Cieľovou skupinou boli študenti druhého a tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Naši žiaci učili svojich rovesníkov základy prvej pomoci, merali krvný tlak, pulz, telesnú teplotu... Pomocou špeciálnej UV lampy overovali správnosť techniky hygieny rúk. Smokerlyzerom vyšetrili hladinu CO vo vydychovanom vzduchu, oximetrom zmerali nasýtenie krvi kyslíkom, výpočtom BMI pomohli odhaliť nezdravý životný štýl... Ďakujeme študentom 3. A triedy za peknú reprezentáciu školy. Mgr. Ingrid Kahanová

      Akcie pod vedením Mgr. K. Bedrichovej, Mgr. D. Janoľovej, Mgr. L. Dančovej a Mgr. I. Kahanovej sa akcie zúčastnili študenti 3. A: Alena Bajová, Sára Gáliková, Ema Šimjaková, Andrej Vojtas, Veronika Kšenzuliaková, Petra Kšenzuláková, Kristína Karcolová, Kristína Juricová, Adriána Chovančáková, Elena Turbeková, Lucia Kalisová, Ivana Šprláková, Slávka Trnovská, Klára Janetová, Natália Jendrušáková, Laura Rafajová a Andrea Ragályi.

     • FINANČNÁ POMOC UKRAJINSKÝM MAMÁM A ICH DEŤOM

     • Za osem dní od vyhlásenia zbierky sme v našej Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne vďaka darcom vyzbierali 260 eur pre ukrajinské maminy a ich deti. 10. 4. 2022 sme ich zmenili na potravinové poukážky, odovzdali pani riaditeľke Ing. A. Bellovej, ktorá ich dala ukrajinským mamám, aby za ne kúpili to, čo potrebujú pre svoje deti. SRDEČNE ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM!!! Zbierka pokračuje ďalej... Bohužiaľ, aj ruská agresia... S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami Vám zároveň prajeme aj ich pokojné a harmonické prežitie v kruhu rodiny a svojich blízkych. Nie každý má to šťastie... Svoje finančné dary môžete priniesť k nám do školy na vrátnicu, kde ich transparentne evidujeme. Tel. č. na pani zástupkyňu PhDr. S. Rovnú: 0917557194. Z CELÉHO SRDCA VÁM ĎAKUJÚ UKRAJINSKÉ MAMY!!! Na internáte SOŠ polytechnickej v Kňažej je ubytovaných veľa detičiek od drobcov až po 17 rokov. Ak máte doma prebytočný bicyklík alebo bicykel pre staršie deti, môžete ho priniesť k nám do školy alebo priamo na internát do Kňažej. Urobíte tak radosť deťom, ktoré majú právo na šťastie a detskú hru... Sú presne ako tie naše deti, len museli predčasne dospieť. Tak nech aj im zasvieti slniečko do ich detského srdiečka. Raz budú na toto všetko spomínať, budú si to pamätať. Už teraz ste vy všetci, ktorí pomáhate, ukázali, že v našich slovenských srdciach prevláda ľudskosť a dobrosrdečnosť pred ľahostajnosťou a nenávisťou. ĎAKUJEME!!! Mgr. R. Bočkayová   

     • OCENENÁ ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov 7. 4. 2022 v Žiline bola naša pani zástupkyňa a dlhoročná koordinátorka žiackej školskej rady PhDr. Iveta Košarišťanová ocenená Žilinským samosprávnym krajom. Ocenenie za tvorivú a obetavú prácu v školstve jej odovzdala predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová. SRDEČNE BLAHOŽELÁME A TEŠÍME SA! PhDr. Iveta Košarišťanová celým svojím srdcom, konaním a aktivitami rozvíja kladné ľudské vlastnosti, prosociálnosť, empatiu, kreativitu u detí a mládeže v regióne Orava. Jej kresťanské cítenie, viera a láska k ľuďom ju vedú cestou, ktorá napĺňa radosťou životy nás ostatných. Okrem svojich troch synov, z ktorých vyrastajú úspešní športovci (futbal, karate, florbal), s láskou, obetavosťou a nadšením vychováva aj iné deti. Či už ako dobrovoľníčka s eRkármi v Tvrdošíne a okolí, alebo ako učiteľka na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne. V jej srdci žiari slnko, ktoré pomôže každému s problémom a trápením. Pre deti a tínedžerov je druhou mamou, ktorej sa vždy môžu zdôveriť, a ona pomôže, poradí, usmerní. Pomáha pri správnom rozvoji duševného zdravia detí a mládeže ako psychológ – učiteľka, ktorá učí hlavne svojím srdcom.

      Počas víkendov a prázdnin, taktiež aj počas korony (aj keď v tom čase mali obmedzené stretnutia) sa venuje deťom - malým eRkáčom z Tvrdošína a okolia. (eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách.) Učí ich prvú pomoc, hrá sa s nimi, súťaží, spolu s animátormi deťom organizujú výlety, turistiku, opekačky... V zime robia sánkovačky, súťaže v stavaní snehuliakov...  Počas korony deťom animátori čítali rozprávky a ony ich počúvali cez messenger. Potom na ne mohli deti reagovať, posielať SMS alebo zavolať... Aj toto leto im pripravili množstvo aktivít. Na malých eRkáčov sa vždy veľmi teší a práca s nimi ju napĺňa.

      Na Strednej zdravotníckej škole od začiatku svojho pôsobenia – 24 rokov vedie žiacku školskú radu. Organizujú súťaže, aktivity, dobročinné a dobrovoľnícke akcie, burzy, zbierky... A ona je ich „perpetumobile“. Pôsobí na správnom mieste, lebo vychováva budúcich zdravotníkov. Jej rukami už prešlo veľa zdravotných sestier, asistentov, záchranárov, lekárov... A každý sa k nej s úctou a láskou hlási. Nikto nezabudne, lebo ak niekoho učíte s láskou, ste mu rodičom aj kamarátom, poradcom, vždy si preňho nájdete čas, tak na to sa nezabúda... Sme hrdí na to, že je našou kolegyňou! Jej úsmev rozžiari a odoženie všetky chmáry. Je to pedagóg, človek, dobrovoľník, zdravotník, na ktorého môže byť Orava aj SR právom hrdá! JE TO ČLOVEK, KTORÉHO CHCETE STRETÁVAŤ KAŽDÝ DEŇ...

      V roku 2020 bola PhDr. Iveta Košarišťanová ocenená Radou mládeže Žilinského kraja, Žilinským samosprávnym krajom a Združením miest a obcí Slovenska pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 v kategórii Aktívny občan.

       

       

     • ZBIERKA NA POMOC UKRAJINE POKRAČUJE

     • Od 4. 4. 2022 organizujeme aj finančnú zbierku pre ukrajinské mamy a deti. Vaše finančné dary môžete priniesť do školy, kde ich transparentne evidujeme a následne zmeníme na potravinové poukážky. 

      Milí priatelia, ďakujeme Vám, že sa zapájate do zbierky na pomoc pre ženy a deti z Ukrajiny! ZBIERKA POKRAČUJE ĎALEJ! Na Oravu prichádzajú ďalší utečenci pred vojnou. Sú to maminy s deťmi vo veku od 2 – 18 rokov. Majú len jedno oblečenie – to, čo majú na sebe. Preto Vás prosíme, SÚRNE POTREBUJÚ oblečenie: spodná bielizeň, ponožky, pyžamá, tričká, mikiny, tepláky, papuče, nohavice, vetrovky, JARNÉ OBLEČENIE A OBUV. Môžete doniesť aj hračky/hry pre deti (2. stupeň ZŠ). Taktiež potrebujeme aj oblečenie pre ženy a dievčatá. Potrebné sú aj trvanlivé potraviny, drogéria, posteľná bielizeň, vankúše, periny... Svoje dary môžete nosiť kedykoľvek ku nám na Strednú zdravotnícku školu v Dolnom Kubíne, M. Hattalu 2149. Tel. č. na pani zástupkyňu PhDr. Silviu Rovnú: 0917 557 194. VOPRED ĎAKUJEME! Pomáhame ĽUĎOM! Ide tu o človeka... Nájdime ho vo svojom srdci!  Zároveň prikladáme aj online link na Strednú odbornú školu polytechnickú v Kňažej, kde sa môžete prihlásiť na pomoc pre ženy a deti z Ukrajiny, ktoré sú u nich ubytované na internáte. ĎAKUJEME! Zoznam potrebných vecí - Tabuľky Google

     • NOVORODENECKÉ ODDELENIE :-)

     • Ďakujeme našej Mgr. Ingrid Kahanovej za exkurziu na Novorodeneckom oddelení v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne. Bolo to nádhernééé! Tím 3. A

     • EXKURZIA RÝCHLEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

     • Dňa 4. 4. 2022 sa nám podarilo zorganizovať exkurziu záchrannej zdravotnej služby. Ďakujeme Mgr. Andrei Vojtasovej z Rýchlej záchrannej služby zo Zákamenného za ukážku celej sanitky, ale aj kolektívu RZP, ktorý vtedy slúžil. Exkurziu zorganizoval Andrej Vojtas z 3. A spolu s maminou. Zdravotnícky tím z 3. A srdečne ďakuje. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné!

     • DEŇ UČITEĽOV – VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ

     • SÚBOJ UČITELIA - ŽIACI

      Absolútny víťaz: 2. A

      Pretláčanie rukou žiaci: Nikola Horemužová, 1. B

      Pretláčanie rukou učitelia: Mgr. Matúš Takáč

      Piškvorky: Noemi Gareková, 3. A

      Si správny zdravotník?: Adéla Répalová, 4. B

      Tancuj: Viviana Pajdučáková, 4. B

      Stolný futbal: Viviana Pajdučáková, Tobiáš Kabát, 4. B

      Stoličkový tanec: Mgr. Ingrid Kahanová

      Kvíz: Mgr. Margita Snováková, Mgr. Jana Povalová

      Zábavné aktivity: Mgr. Lenka Dančová

      TÝŽDEŇ FARIEB – NAJFAREBNEJŠIA TRIEDA: 1. A

      NAJLEPŠIE VIDEO Z LYŽIARSKEHO: Michal Zápotočný, Karin Tarajová, Timea Šinalová, Daniela Kopecká, Klaudia Peldová,  Alexandra Poluchová (2.B), Patrícia Šimurdová (2.A)

     • NOVÉ TITULY V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

     • Milí čitatelia, pozývam Vás do školskej knižnice, v ktorej máme nové knižné tituly. Teším sa na Vás! Mgr. J. Lissová

      - Afsharová, T.: Perla v piesku - Rachab to zistila, keď ju ako pätnásťročnú predal na prostitúciu jediný muž, ktorého ľúbila a dôverovala mu – jej otec. Vďaka svojej inteligencii a starostlivému plánovaniu bola v tom, čo jej zraňovalo srdce, úspešná a v mladom veku dosiahla nezávislosť. A zaprisahala sa, že už nikdy nebude dôverovať mužovi.

      - Afsharová, T.: Anjelský chlieb - Prv než sa Lýdia stala predavačkou purpuru, bola jednoduchou dcérou remeselníka, ktorá milovala tri veci: svojho otca, domov zdedený po predkoch a farbenie látok. Podlou zradou však prichádza o všetko. Lýdia uteká do Filíp s tajnými receptúrami otcových farbív, aby si tam založila vlastnú dielňu.

      - Afsharová, T.: Perla z Moabu - Chudobná vdova Rút bez blízkych citových väzieb s rodinou, z ktorej vzišla, opúšťa svoj ľud a odchádza so svojou milovanou hebrejskou svokrou Noemi do Izraela. Pomáha jej obnoviť dom, z ktorého Noemi pred rokmi odišla spolu s manželom a dvoma synmi, o ktorých ju neskôr obrala smrť.

      - Afsharová, T.: Krajina mlčania - Jej maličký brat zomrel, lebo naňho nedala pozor, a na Eliannu doľahne ochromujúci pocit viny. Túži po odpustení, pokúša sa zaslúžiť si ho prácou v otcovej dielni, a keď na rodinu udrie ďalšie nešťastie, Elianna preberá na svoje plecia...

      - Afsharová, T.: Dcéra Ríma - Žena ukrývajúca zničujúce tajomstvo. Muž, ktorý túži dokázať svoju cenu. A náhodné stretnutie, ktoré tento pár katapultuje do srdca histórie. Dcéra Ríma je dojímavý ľúbostný príbeh zasadený do Ríma a Korintu prvého storočia nášho letopočtu.

      - Afsharová, T.: Rubínová žatva - Sára, sesternica proroka Nehemiáša, sa vďaka svojim mimoriadnym schopnostiam a pracovitosti stane osobnou pisárkou perzskej kráľovnej a ocitne sa v samom srdci panovníckeho dvora. Vo svete, ktorému vládnu muži, je žena v takomto postavení dačo nevídané. Krušná minulosť však Sáru utvrdila v presvedčení, že Boh ju nemiluje, a svoju hodnotu začína merať len podľa dosiahnutých úspechov.

      - Afsharová, T.: Zlodejka z Korintu - Je prvé storočie, bohaté a úchvatne krásne mesto Korint prekypuje životom, je však plné nebezpečenstiev a skazenosti. Ariadne po rokoch prežitých u matky v Aténach ujde späť do korintského domu milovaného otca. Zakrátko však odhalí tajomstvo, ktoré zničilo manželstvo jej rodičov.

      - Caplinová, J.: Cukráreň v Paríži - Nina je mladá a pekná, no v živote trochu stratená. Po tridsiatke ešte stále pracuje ako servírka a veľmi ju to frustruje. Jej veľká rodina je navyše rozhodnutá chrániť ju pred všetkými nástrahami života. Jedného dňa však Nina urobí rázny krok a odíde do Paríža vypomáhať s prípravou cukrárskych kurzov pre začiatočníkov, ktoré vedie starý rodinný priateľ Sebastián.

      - Repová, H.: Pravda o nás dvoch - Vo svojich spomienkach na detstvo sa Matthias Hoffman často vracia k bolestivému momentu zo svojej minulosti. To, čo kedysi urobil malej Nil si nedokáže odpustiť ani po rokoch. Dievčatko, ktoré tajne obdivoval, ale stratil navždy. Ani v dospelosti nemá Matthias na ružiach ustlané. Akoby toho nebolo málo, musí čeliť vážnemu obvineniu zo smrti pacientky, ktorú v skutočnosti nezavinil.

      - Repová, H.: Bůh pláče potichu - Anna sa zo všetkých síl snaží vyrovnať s bolestnou skutočnosťou, ktorá nečakane zasiahne do jej a Everettovho života. Oporou v ťažkých chvíľach je jej Stela, priateľka, akú by si želala mať každá z nás a Everettov najlepší priateľ Philip. Do vzájomne poprepletaných osudov štyroch hlavných hrdinov však vstupujú city a ich priateľstvo musí čeliť realite života.

      - Repová, H.: Boh pláče potichu 2 - Dojímavý dvojdielny román zo súčasnosti o ľuďoch, ktorých navždy spojilo neviditeľné puto pevného priateľstva je úprimnou spoveďou o tom, že na to, aby sme boli v živote šťastní, musíme vedieť predovšetkým dávať.

      - Kor Mozes, E.: Dvojčatá z Osvienčimu - V lete roku 1941 nacisti deportovali Evu Mozesovú Korovú a celú jej rodinu do Osvienčimu. V priebehu tridsiatich minút ich od seba oddelili. Eviných rodičov a staršie sestry poslali rovno do plynovej komory, kým Eva a jej sestra-dvojička Miriam sa ocitli v rukách Mengeleho, ktorý bol známy aj ako Anjel smrti. Mali vtedy len desať rokov.

      - Wakeová, J.: Zasnežená Covent Garden - Tilly Hunterová má úžasných priateľov, vysnívanú prácu umeleckej maskérky v prestížnej opernej spoločnosti a Felixa, láskavého a bezprostredného snúbenca, ktorý sa už čoskoro stane jej manželom. Všetko nasvedčuje tomu, že to budú dokonalé Vianoce.

      - Clark Higgins, M.: Kde si teraz? – Americká kráľovná napätia prichádza so strhujúcim príbehom mladej ženy, ktorá sa usiluje objasniť tajomstvo rodinnej tragédie. Toto jej úsilie vyvolá desivú odozvu. Pred desiatimi rokmi Mack bez rozlúčky odišiel. Každý rok však voláva na Deň matiek. Jeho sestra Carolyn sa rozhodne rozlúštiť rodinnú záhadu aj napriek tomu, že ju Mack varuje, aby to nerobila.

      - Baloghová, M.: Na krídlach lásky - Lady Jessica Archerová stratila záujem o vzrušujúci život londýnskej smotánky, keď jej sesternicu a najlepšiu priateľku Abigail Westcottovú vyššie kruhy odmietli, lebo vysvitlo, že jej rodičia neboli zosobášení. Ale Jessica bola vždy praktická, a preto sa vo svojich dvadsiatich piatich rokoch rozhodne, že sa vydá, aj keď bez lásky.

      - Stone, E.: Navždy v decembri - Každý rok v decembri posiela Josie list rodičom, ktorých stratila v jednu vianočnú noc pred mnohými rokmi. Píše doň vždy rovnaké slová: Navždy mi budete chýbať. Tento rok jej však pravidelnú cestu k poštovej schránke prekazí sympatický Max, ktorý plánoval tráviť sviatky s rodičmi v New Yorku, no všetky lety zrušili. Aby neboli na vianočné sviatky sami, Josie a Max sa dohodnú, že ich strávia spolu a poriadne si ich užijú.

      - Whiteová, M.: Pieseň bez nôt - Willa Forsytheová je hudobný zázrak a zároveň prvotriedna zlodejka. Na prahu prvej svetovej vojny sa preto dokonale hodí na dôležitú úlohu – získať šifrovací kľúč od známeho huslistu, ktorý sa momentálne nachádza vo Walese. Lukas de Wilde si užíval život celebrity – až doteraz. Sláva ho pred pár týždňami takmer stála život, pretože každý sa usiluje získať kľúč k práci jeho otca – kryptológa

      - Rimová, A.: Posledná kapitola - Samo si nedokáže odpustiť vlastné zlyhania a je rozhodnutý spáchať samovraždu. V poslednej kapitole svojho životného príbehu však nečakane spoznáva Svetlanu a prehodnotí svoj desivý zámer. Aby ju však pred sebou ochránil, musí jej zlomiť srdce. Po rokoch ju náhoda privedie na miesta, ktoré navštívila so Samom. Spomienky sa vracajú s obrovskou intenzitou a vyvolávajú v nej duševné zemetrasenie.

      - Pronská, J.: Princezná z Izmiru - Joryna vyrastá obklopená láskou v nádhernom paláci v Izmire. Jej moc však stále rastie a s ňou aj obavy blízkych, že jedného dňa ju nebude vedieť ovládnuť a zničí všetko, čo miluje. Bez pomoci čarodejnice Solveig je dievčina odkázaná sama na seba. Keď sa napokon Solveig Joryne zjaví a požiada ju, aby odišla z Izmiru, mladá princezná ju nasleduje na loď, ktorej velí obávaný inkvizítor. Jorynu muž s uhrančivými očami neodolateľne priťahuje, no uvedomuje si, že mu nesmie prezradiť, kým v skutočnosti je.

      - Kiernanová, O.: Priveľmi blízko - Detektívka Frankie Sheehanová by najradšej prípad Eleanor Costellovej odpísala ako samovraždu. Pred štyrmi mesiacmi Frankie pri prenasledovaní vraha takmer prišla o život a netúži vyšetrovať zabitie. Pri pitve Eleanorinho tela sa však nájdu zle zahojené zlomeniny a staré rezné rany, o ktorých sa v jej zdravotných záznamoch nepíše. Pod nechtami má úmyselne nanesenú špecifickú farbu a jej muž je nezvestný.

      - Riversová, F.: Rodokmeň milosti - Tamara. Rachab. Rút. Betsabe. Mária. Každá z nich čelila mimoriadnym – dokonca škandalóznym problémom, ale všetkých päť sa im postavilo s odvahou. Niekedy sa dopustili veľkých chýb, ale nekonečne milosrdný Boh prostredníctvom nich priviedol na svet Krista, nášho Spasiteľa. Príbehy týchto pozoruhodných žien zostávajú dodnes veľkou inšpiráciou.

      - Keleová-Vasilková, T.: Skúšky - V príbehu zachytávam osudy piatich rodín na pozadí súčasného diania. Pandémiu koronavírusu, ktorá mnohé zmenila, nevynechávam. Možno si pomyslíte, že som mala, lebo jej všetci máme plné zuby. Lenže žijeme to a ja vo svojich príbehoch už roky zachytávam náš reálny život. Podstatné v mojom príbehu je však všetko to, čo dláždi cestičku našich dní, bez ohľadu na to, či existuje koronavírus, alebo nie.

      - Steelová, D.: V pravý čas - Alexandru Winslowovú opustila matka, keď mala sedem rokov. Útechu našla v knihách a neskôr aj pri písaní vlastných príbehov. Už ako dieťa zvládla mrazivú kriminálnu novelu s prepracovanou zápletkou, čo len dokazovalo jej výnimočný talent, ale nie vždy sa stretlo s pochopením okolia. V štrnástich rokoch jej zomrie aj otec a Alex sa dostáva do kláštora. Ten sa stane na dlhé roky jej domovom.

      - Riley, L.: Sedem sestier - Strhujúci úvodný román historicko-romantickej série o neuveriteľných osudoch nevlastných sestier Maie, Ally, Star, Cece, Tiggy, Electry a Merope, siedmich sestrách, vychádza z mytologického príbehu o Plejádach, ktoré Zeus v záujme ich bezpečia umiestnil na oblohu v podobe žiarivej hviezdokopy. Každý príbeh sa začína v nádhernom zámku na brehu Ženevského jazera, domove všetkých sestier.

      - Mankell, H.: Pyramída - Mladý Kurt Wallander je pochôdzkárom v Malmö. Wallander nenávidí službu hliadky a chce čo najskôr prejsť na oddelenie trestného vyšetrovania. Keď jeho sused za záhadných okolností spácha samovraždu, Wallander začína vyšetrovať na vlastnú päsť a nakoniec poskytne rozhodujúci impulz k objasneniu prípadu. 

      - Westover, T.: Vzdelaná - Tara Westoverová sa prvý raz ocitla v triede ako sedemnásťročná. Narodila sa v rodine survivalistov, ktorí žili v horách amerického Idaha. Tam sa pripravovala na koniec sveta tak, že zavárala do zásoby broskyne a spávala s „plnou poľnou“. V lete s mamou, babicou a liečiteľkou, varila bylinné odvary a v zime triedila kovový šrot na otcovom šrotovisku. Jej otec nedôveroval zdravotníctvu, preto s Tarou nikdy nenavštívili lekára. 

      - Kubíková, S.: Krotitelia displejov - Naše deti sú prvou generáciou vyrastajúcou v obklopení displejov. Je to nová situácia, ktorú dennodenne rieši každý rodič. Nie je to kniha len o deťoch. Autorka kladie provokatívne otázky každému vlastníkovi smartfónu a používateľovi internetu. Aby nám technológie nebrali viac, ako nám dávajú. 

       - Watkins, Ch.: Varovanie - Táto strhujúca kniha ponúka svetu doposiaľ najdôkladnejšie objasnenie varovania alebo osvietenia svedomia zlomového okamihu v dejinách ľudstva, kedy každý človek uvidí svoju dušu tak, ako ju vidí Boh. Nejde pritom o žiaden výmysel, ale o monumentálnu udalosť, o ktorej hovoria svätci a mystici ako svätý Edmund Campion, svätý pápež Pius IX., svätá Faustína Kowalská, blahoslavená Anna Maria Taigi a mnohí ďalší. Ich prorocké hlasy sa vyjadrujú jasne: obráťte sa, kým je ešte čas, a konajte pokánie.

      - Solženicyn, A.: Súostrovie Gulag - Autor čerpal z vlastných skúseností politického väzňa, ktorý prešiel hrôzami gulagu, ako aj z dobových dokumentov a mnohých autentických svedectiev. Sleduje osud jedného väzňa od zatknutia, cez vyšetrovanie, súd, transport do tábora a život v ňom, ako aj ďalšie príbehy jednotlivých väzňov a na pozadí týchto udalostí uvažuje o nezmyselnej krutosti a absurdite sovietskeho zákonodarstva a pomerov v Stalinovej ére.

      Odborná literatúra

      Pánisová, R.: Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia (teoretická časť) E - Zahŕňa kapitoly základy sociálnej psychológie, psychológie ako vednej disciplíny, základy psychológie osobnosti, základy vývinovej psychológie, základy zdravotníckej psychológie, zdravotnú výchovu, sociálnu komunikáciu a profesijnú komunikáciu. Jednotlivé kapitoly sú doplnené o kontrolné otázky a úlohy. 

      - Pánisová, R.: Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia (praktická časť) E - Jednotlivé kapitoly sú spracované tak, aby dané témy na seba logicky nadväzovali. Pracovné listy, cvičenia, postupy, aktivity sú zamerané na praktický výcvik v danej oblasti, slúžia k získaniu vedomostí, informácií a vytvoreniu vlastných postojov a názorov k študovanej problematike. 

      - Kristová, J.: Komunikácia v ošetrovateľstve - Rola komunikátorky v povolaní sestry je významná a zasahuje do všetkých oblastí jej aktivít. Má široké uplatnenie a bez nej nemôže sestra realizovať ďalšie roly a ani ošetrovateľský proces. Prostredníctvom komunikácie získava informácie od pacienta, informuje ho, ovplyvňuje, presviedča, motivuje, povzbudzuje, edukuje, vysvetľuje, odporúča, hodnotí a získava pre spoluprácu.

      - Rosenberg Marshall, B.: Nenásilná komunikace a moc - Nenásilná komunikace zná dva koncepty moci: moc nad někým a moc s někým. Moc nad někým má ten, kdo druhé kritizuje, obviňuje, zahanbuje, odměňuje či trestá a podobně. Moc s někým má člověk, který zná a uznává svoje hodnoty a potřeby i hodnoty a potřeby druhých lidí.

      - Verešová, Daniel a kol.: Prehľad všeobecnej psychológie - Všeobecná psychológia je študijným predmetom a vedeckou psychologickou disciplínou, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy psychológov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, ošetrovateľov, vychovávateľov a vzdelávania ďalších profesií, ktoré sú zaradené do systému odborov pracujúcich s človekom.

      - Fait, T., Vráblik, M.: Preventívna medicína - Kniha je praktickým kompendiem shrnujícím vše, co by měl lékař vědět o dostupných preventivních opatřeních v oblasti diagnostiky, rad týkajících se životního stylu a diety a veškeré farmakoterapii. Je určena pro lékaře všech oborů – internisty, gynekology, dermatology či praktické lékaře.

      - Veľké myšlienky: Psychológia - Sme skutočne jedineční alebo sa jeden na druhého podobáme? Ako si vybavujeme spomienky a prečo zabúdame? Dá sa inteligencia zmerať? Tieto a mnohé ďalšie otázky položili základy práce najvýznamnejších svetových mysliteľov vo fascinujúcej oblasti psychológie.

       

     • DEŇ UČITEĽOV

     • SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM UČITEĽOM K ICH SVIATKU a tešíme sa, až ho spoločne oslávime 1. 4. 2022 SÚBOJOM UČITELIA - ŽIACI!

     • OBJAVOVANIE JARI

     • 26. 3. 2022 Šútovský vodopád

      V sobotu 26. 3. 2022 sme boli na turistickom výlete z krúžku pani učiteľky Mgr. Janky Povalovej Spoznaj Slovensko. Naša zostava bola v hojnom počte. Boli sme sa očariť krásami Malej Fatry na Šútovskom vodopáde. So svojou výškou 38 metrov sa stal najvyšším vodopádom v Malej Fatre. Jeho zdrojom sú Mojžišove pramene a menšie horské bystriny, ktoré pramenia na východnej strane Malej Fatry. Cestou sme narazili na mnoho stôp lesných zvierat, ale mali sme ochrancu v podobe rozkošného psíka menom Buddy. Počasie nám vyšlo v ústrety a bol krásny slnečný deň. Cestou naspäť sme sa osviežili džúsom a pani učiteľka nám na pamiatku kúpila krásne drevené píšťalky. Už sme sa medveďov nebáli, lebo sme si pískali. Užili sme si tento turistický výlet určite všetci a myslím, že môžem aj za ostatných povedať, že si takýto pekný turistický výlet chceme zopakovať. Timea Šinalová, 2. B

     • ČISTÉ RUKY ZACHRAŇUJÚ ŽIVOT

     • Porozmýšľajme, čo robíme s našimi rukami. Dňa 24. 3. 2022 sme spolu s medical advisor Mgr. Veronikou Kyjacovou, PhD. z firmy Hartman absolvovali školenie o správnej technike hygienického umývania a dezinfekcie rúk, o ochrane a ošetrovaní pokožky a používaní rukavíc ako účinnou prevenciou nozokomiálnych nákaz. Počas tohto školenia sme boli oboznámení s praktickým používaním   Derma Lite Check Box   na fluorescenčné testovanie správnosti dezinfekcie rúk pomocou UV svetla. V súvislosti s pandémiou koronavírusu vydala WHO usmernenie na zlepšenie kvality hygieny rúk. Všetci zdravotnícki pracovníci by mali mať podľa Svetovej zdravotníckej organizácie neustále na pamäti „5 momentov hygieny rúk“. Školenie zahŕňa všetky situácie, v ktorých musia zdravotnícki pracovníci dodržiavať dezinfekciu  rúk. Riešenie má preto v rukách každý z nás. Dozvedeli sme sa, že efektívnejším spôsobom je alkoholová dezinfekcia rúk. Alkoholová dezinfekcia rúk je efektívnejšia, rýchlejšia a lepšie chráni pokožku v porovnaní s častým umývaním mydlom. Aj takýmto spôsobom sme sa  aj my zapojili do projektu WHO „Save Lives - Clean your hands“ – Čisté ruky zachraňujú život. PhDr. Mária Hudecová

     • ČARO FARMAKOLÓGIE

     • Čo ukrýva lekáreň? Dňa 21. 3. 2022 do triedy 2. B zavítala pani lekárnička PharmDr. Dagmar Badáňová, ktorá pracuje v lekárni od roku 2002. Odprednášala nám zaujímavú prezentáciu o liekoch, ich formách, spôsobe podania a ďalších zaujímavostiach. Pomedzi to nás obohatila aj svojimi poznatkami a skúsenosťami z praxe. Priniesla nám množstvo liekov na ukážku, či už išlo o lieky v tuhej, polotuhej alebo tekutej forme. Dozvedeli sme sa mnoho informácií o receptoch a e-receptoch, z akých častí sa lekáreň skladá a ako to tam približne funguje. V mene celej triedy 2. B by sme sa chceli pani lekárničke poďakovať za krásnu a hlavne obohacujúcu prednášku, ktorá nám doplnila poznatky o liekoch a možno niektorým ukázala aj smer ďalšieho štúdia. Veľké poďakovanie patrí aj našej triednej Mgr. Janke Povalovej za sprostredkovanie tejto zaujímavej prednášky. Bol to veľmi užitočne strávený čas. Ďakujeme! Karolína Plaskúrová, 2. B

     • OSLÁVME ŽIVOT SPOLOČNE A PRIPNIME SI BIELU STUŽKU

     • Život má svoju hodnotu v každom veku a štádiu, nielen vtedy, ak prináša radosť, nielen vtedy, ak dokáže vyprodukovať hodnoty alebo peniaze. Každý život si zaslúži úctu. Chcem len pripomenúť fakt, že každý život popri svojej nevyčísliteľnej hodnote potrebuje NÁDEJ. Nádej je to, čo dokáže pohnúť miliónmi ľudí. Každý život potrebuje nádej, že ho má niekto rád, nádej, že sa mojim blízkym nič zlé nestalo a sú živí a zdraví. Vráťme sa k jeho skutočnej hodnote v každom veku a v každom štádiu. Mgr. Ľudmila Michalicová, koordinátorka VMR

      Dnes 25. marca slávime - Deň počatého dieťaťa. V tento deň si celý svet pripomína počatie každého dieťaťa. Je to deň oslavy ľudskej dôstojnosti a vďačnosti. Na znak tohto sviatku si pripíname biele stužky na odev. Život je dar, a preto, kto nosí bielu stužku, považuje sa za ochrancu každého počatého dieťaťa. Natália Fazekasová a Žaneta Dupčáková 1.A

     • PONOŽKOVÁ VÝZVA - PRIDÁTE SA?

     • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Byť odlišným je normálne. Každý z nás je iný... OBUJ SI PONOŽKY rôznych FARIEB alebo VeĽKoSTÍ a pomôžeš zvýšiť nielen povedomie o tomto ochorení...