• ČO ROBÍME PRE NAŠU ZEM?

     • Aj my žiaci 1.A a 1.B triedy sme dostali možnosť zamyslieť sa nad ochranou našej planéty.  Po prednáške Mgr. L. Záhorovej na tému environmentálna výchova sme dostali úlohu vytvoriť dva projekty o životnom prostredí -  plagát na tému „Čo môžeme urobiť pre našu Zem?“ a „Čo robíme pre našu Zem?“. Spojili sme sa so spolužiakmi a v prvom projekte sme sa zamerali na tipy, ktorými môžeme aj my zachrániť našu planétu, aby sme neznečisťovali prírodu a v druhom sme si vytýčili aktivity, ktoré už robíme a ktoré sa ešte môžeme naučiť robiť. Každý deň si budeme do neho značiť, čím sme pomohli k ochrane životného prostredia. Tak chceme pomôcť našej planéte a chceme motivovať aj ostatných. Kolektív 1.A a 1.B

     • NETRADIČNÁ STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ

     • Ako povedal Walt Disney: „Všetky sny sa môžu splniť, ak máme odvahu ísť za nimi.“ 17. septembra 2021 sa konala naša stužková slávnosť. Bola úplne netradičná, pretože sa konala v reštaurácii a kvôli pandémii nemohol prísť celý pedagogický zbor ani naši rodičia. Na začiatku nám Tobiáš Kabát a Natália Priščáková predniesli slávnostný prejav, po ktorom nasledoval prípitok. Hlavnou časťou bolo samotné stužkovanie, počas ktorého nám naša triedna profesorka Mgr. Monika Hackenbergová pripla zelené stužky, pán riaditeľ Mgr. Alojz Šutý nám podal ruku a naša krstná mama PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. dala sladké tortičky. Spoločne sme potom na terase podpísali krčah, kde každý nechal svoju pamiatku - podpis. Krčah sa rozbil a vzali sme si po črepinke, ktorá nám prinesie šťastie na maturitných skúškach. Všetkým srdečne ďakujeme! Nikola Masničáková, 4. B

     • POTEŠENIE PRE DUŠU

     • Krásne fotky našej talentovanej prváčky Aničky Serdelovej potešia každého milovníka umenia. Anička z 1. A pochádza z Novoti. Má 16 rokov. Foteniu sa venuje 3 roky. „Vždy ma to bavilo a stále neprestalo, neprestáva... Medzi ďalšie moje záujmy patrí čítanie a kreslenie. V budúcnosti by som sa chcela foteniu venovať „športovo”,  ale inak sa vidím ako doktorka vlastnej detskej ambulancie. To je môj sen,“ prezradila nám pre časopis Uzlík Anička Serdelová. (rb)

     • NÁDHERNÝ ZÁŽITOK PRE VŠETKÝCH!

     • Nádherný zážitok pre všetkých si pripravili študenti 2. A a 2. B triedy pod vedením svojich triednych učiteliek Mgr. Petry Karcolovej a Mgr. Jany Povalovej. Doslova rozprávkovú imatrikuláciu prvákov ste mohli zažiť 10. 9. 2021 od 9.00 hod. na našej strednej zdravotníckej škole. „To tu ešte nebolo,“ hovoril každý, kto sa mohol zúčastniť. Naša škola sa vďaka tvorivým druhákom premenila na začarovaný hrad, od prízemia až po podkrovie, kde boli rozmiestnené dokonca až tajomné miesta s prekážkami a úlohami, ktoré museli zdolávať prváci, ak chceli vyslobodiť princeznú. „Boli sme súčasťou nádhernej slávnosti pod názvom Imatrikulácia prvákov. Spolu s kolektívom dievčat a chlapcov z 2.A a 2.B sme pripravili množstvo aktivít, ktoré naši novopasovaní prváci museli spoločnými silami splniť. Prváci boli rozdelení na skupiny a následne prechádzali jednotlivé stanovištia. Sprevádzali ich druháčky, aby pomohli pri orientácii po našej škole. Pri plnení úloh sa naši prváci aj zapotili, napríklad pri triedení šošovice, fazule a semiačok. Bolo množstvo aktivít, ktorých splnením prváci napokon vyslobodili princeznú. Na konci prváci vyslovili sľub našej škole, ale aj nám druhákom. Pán riaditeľ, teda pán kráľ, pasoval prvákov, ktorí dostali za svoju službu zachránenia princeznej medaily. Všade panovala veľmi dobrá nálada a bolo fajn. Aj napriek tomu, že my druháci sme nezažili imatrikuláciu kvôli opatreniam covid -19, myslím, že sme sa s tým vyhrali a správne popasovali. A nakoniec to dopadlo až nad naše očakávania,“ povedala nám členka organizačného tímu Timea Šinalová z 2. B. Viac sa dozviete z filmu Imatrikulácia prvákov 2021 v našej internej školskej Medi TV (nebude to na YouTube). Ak máte pekné foto z dnešnej imatrikulácie, pošlite do správy na Fb časopis Uzlík. (rr)

     • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

     • Žiaci druhého ročníka pripravili zaujímavý program s privítaním žiakov prvého ročníka. Máte sa na čo tešiť... (Autorka plagátu: Rebeka Kormaňáková, 2. A)

     • DOBROVOĽNÍCTVO - Ochota je cesta...

     • Dnes 9. 9. 2021 sa študenti 2. a 3. ročníkov zúčastnili prednášky a prezentácie o Dobrovoľníctve, ktorú viedla Miška Ondríková zo Žilinského dobrovoľníckeho centra a Martina Mäsiarová z Centra sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne. Svojou prednáškou priblížili  Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke akcie na Slovensku. Ponuka je veľmi pestrá. V dňoch 16.-22.09.2021 sa uskutoční týždeň Dobrovoľníctva. Pri tejto príležitosti sa v Centre sociálnych služieb Brezovec uskutoční turnaj seniorov v Schoelene – holandskom biliarde. Taktiež sa rozbieha projekt OCHOTA JE CESTA. Som rada, že aj z radov našich študentov je záujem o takúto dobrovoľnícku činnosť. Na týchto DOBROVOĽNÍKOV som veľmi hrdá! Koordinátorka pre Dobrovoľníctvo Mgr. Katarína Bedrichová

      Vo štvrtok sme sa zúčastnili prednášky o dobrovoľníctve. Dozvedeli sme sa, že môžeme byť dobrovoľníci nielen oficiálne, ale aj neoficiálne. Niektorých z nás dokonca namotivovala na dobrovoľníctvo v domove pre seniorov. Dúfame, že sa to podarí a že sa to bude rozvíjať ďalej. Prišli sme na to, že niektorí ľudia z našej triedy sú tiež dobrovoľníci. Dobrovoľníčkam ďakujeme za celú akciu a veríme, že sa ešte párkrát stretneme. Patrícia Šimurdová, 2. A

     • REČ TELA

     • Prednáška o reči tela bola veľmi zaujímavá, pretože sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií. Zistili sme, ako napríklad spoznať klamára podľa jeho mimických výrazov alebo podľa gest, ktoré robí. Dokonca sme spoznali niekoľko druhov nebezpečných osobností. Ing. Dávid Vrtaňa, ktorý nám prednášal, bol veľmi príjemný a zaujímavo nám to vysvetlil. Prednáška sa nám veľmi páčila a veľa nás naučila. Rebeka Revajová a Cyntia Dendysová, 1. A

     • EMÓCIE V MARKETINGU

     • 7. 9. 2021 žiaci druhého ročníka absolvovali prednášku o emóciách v marketingu. Ing. Dávid Vrtaňa z organizácie Mladý podnikavec mám porozprával o tom, aké dôležité sú emócie v marketingu. Dozvedeli sme sa, ako funguje náš mozog a vďaka čomu sme kreatívni. Vďaka jeho prednáške sme zistili, že reklamy nie sú len o produktoch, ale najväčšie spoločnosti reklamami poukazujú aj na závažné a aktuálne problémy. Ďakujeme Ing. Dávidovi Vrtaňovi za cenné informácie. Rebeka Kormaňáková, 2. A

     • SME RADI, ŽE VÁS MÁME

     • Obrovské prekvapenie zažil náš pán školník Jozef Kurťák, keď za ním osobne prišiel major Ing. Marián Golis z 11. Mechanizovaného práporu – práporu Okamžitej reakcie kapitána Jána Francisciho, aby sa mu poďakoval za výbornú spoluprácu počas plnenia úloh operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“. Ďakoval mu aj za osobnú starostlivosť o vojakov, aj za technické zabezpečenie, za ľudský prístup, ochotu pomôcť... Pán Kurťák, sme na vás hrdí, BLAHOŽELÁME a sme radi, že VÁS máme! Veď naša krásna škola je vizitkou aj vašej práce...

     • HRA RISKUJ

     • Si finančne gramotný? 8. 9. 2021 sa konal prvý ročník súťaže pre študentov druhých ročníkov "HRA RISKUJ", ktorú pripravila koordinátorka finančnej gramotnosti Mgr. Viera Bobáková. Jej cieľom bolo zabaviť sa a zároveň overiť si svoje schopnosti vo využívaní finančnej problematiky v bežnom živote. V mene všetkých druhákov ďakujeme pani profesorke za zaujímavú súťaž, na ktorej sme sa aj veľa naučili. Karin Tarajová, 2. B

     • ZAČALI SME TURISTIKOU

     • Hneď druhý deň školy 3. 9. 2021 sa vedenie školy rozhodlo, že nás poteší malým výletom do prírody. Keď nám povedali, že ideme k vysielaču,  pomysleli sme si, že to bude ľahké. Najskôr to pre nás nebol žiadny problém, ale stúpanie do kopca dalo mnohým z nás zabrať, no nevzdali sme to. Odmenou pre nás bol nádherný výhľad na celý Dolný Kubín. Tiež sme sa mohli pohojdať na hojdačke a nadýchali sme sa čerstvého vzduchu. Keďže nám počasie prialo, z kopca sme odchádzali spokojní a môžeme povedať, že to bol skvelý štart do nového šk. roka.

      Erika Mäsiarová  II.A

     • AKO ŽIŤ EKOLOGICKEJŠIE?

     • Ako šetriť životné prostredie a žiť ekologickejšie?

      3. 9. 2021 si pre žiakov druhého ročníka pripravili veľmi zaujímavú aktivitu naše triedne Mgr. Jana Povalová a Mgr. Petra  Karcolová a tiež Mgr. Lívia Záhorová. Celý deň sa niesol v znamení ekológie a šetrenia životného prostredia. Táto téma je v súčasnosti veľmi aktuálna a sme radi, že sme mohli popremýšľať nad tým, ako aj my môžeme zachraňovať našu planétu. Na úvod sme si pozreli videá od organizácie Greenpeace a iniciatívy Klíma ťa potrebuje, ktorá sa snaží vyvolať celospoločenskú diskusiu o klimatických zmenách, a tiež žiada od vlády Slovenskej republiky, aby začala realizovať kroky na riešenie klimatickej zmeny. Vo videu sa objavili aj osobnosti, ktoré označujeme slovom greenfluencer. Sú to ľudia, ktorí na sociálnych sieťach dvíhajú povedomie o ekológii. Zistili sme, že čoraz viac mladých ľudí sa zaujíma o túto tematiku a idú nám príkladom, preto sme hneď začali sledovať ich profily.

      V druhej časti sme vytvorili pojmovú mapu. Zamýšľali sme sa nad tým, čo môžeme urobiť pre našu planétu. Všetky tipy a triky sme napísali na veľký papier. Na začiatku to išlo veľmi pomaly, ale keď sme nad tým dlhšie rozmýšľali, boli sme nezastaviteľní. Zistili sme, že každý deň môžeme robiť veľmi veľa vecí, ktorými môžeme pomôcť našej planéte. Vytvorili sme aj druhý plagát, do ktorého budeme celý mesiac písať, čo naša trieda urobila pre planétu. Na konci dňa nás čakala odmena a tou boli vrecká zo starej záclony, ktoré pre nás ušila mamina Mgr. Petry Karcolovej. Ďakujeme pani profesorkám za krásnu aktivitu.

      Tipy na instagramové profily, ktoré sa zaoberajú ekológiou:

      @nataliapazicka

      @dutka_lab

      @zerowastesk

      @viktorvincze

      @mxsabo

      Tipy od nás pre vás:

      • Vypni svetlo, keď  nie je potrebné.
      • Daruj veci, ktoré nepotrebuješ.
      • Kupuj ovocie a zeleninu od lokálnych predajcov.
      • Používaj desiatový box namiesto mikroténových sáčkov.
      • Obmedz spotrebu mäsa.
      • Daruj obnosené šatstvo.
      • Nakupuj drogériu v bezobalových obchodoch.
      • Vytváraj veci zo starých výrobkov.
      • Recykluj.
      • Kompostuj.
      • Neplytvaj vodou.
      • Nepoužívaj jednorázové rúška.
      • Nepoužívaj slamky.
      • Nakupuj oblečenie v secondhande.
      • Namiesto auta použi bicykel.                                                                                                                           Erika Mäsiarová 2. A
     • DOBRODRUŽSTVO NA RIEKE ORAVA

     • Dobrodružstvo na rieke Orava sa začalo 7. 9. 2021 o 10.00 hod. v Dolnej Lehote, odkiaľ študenti tretích ročníkov začali svoj splav, ktorý bol plný zábavy, smiechu, ale aj napätia. Koniec cesty bol v Dolnom Kubíne. Všetci si odniesli množstvo zážitkov, za ktoré ďakujú aj pedagogickému dozoru (Mgr. K. Bedrichová, Mgr. T. Olbertová, Mgr. I. Žufková, Mgr. I. Kahanová, Mgr. M. Bobrík, Mgr. A. Šutý). Celú akciu pripravil PaedDr. M. Takáč v rámci KOŽAZ 2021. 

     • TEŠILI SME SA a vymýšľali nové nápady...

     • PRIDÁTE SA? Tešili sme sa z našich výhier zo Štúrovho pera 2020/2021 od mesačníka časopisu Obrana, ktoré získal náš časopis Uzlík a 2. 9. 2021 sme obdržali aj multifunkčný fotoaparát od TV Markíza za  1. miesto.  Ďalšiu cenu od kníhkupectva Martinus si môžeme uplatniť do konca roka 2021, tak nám dajte typy kníh, ktoré by ste radi privítali v našej školskej knižnici. (rr)

     • DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

     • Od roku 1966 si svet každý rok presne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti, ktorého cieľom je bojovať proti analfabetizmu. Na Slovensku je tento problém zanedbateľný, rieši ho povinná školská dochádzka. Avšak jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je negramotnosť finančná, ktorá je i jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť správne finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. Projekt „Deň finančnej gramotnosti“ je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

     • PREVERUJEME SI SVOJE VEDOMOSTI A SCHOPNOSTI

     • Dnes v pondelok 6. 9. 2021 sme sa s úsmevom vybrali do školy. Predsa vieme, že tento týždeň sa ešte neučí a bude voľnejší a zaujímavý. Ráno nás naša triedna Mgr. Janka Lissová a pán učiteľ PaedDr. Matúš Takáč rozdelili na 4. skupiny a každý z nás dostal lístoček, na ktorom boli vyznačené jednotlivé cvičenia z prvej pomoci. Na rôznych poschodiach našej školy boli učitelia, ktorí na nás dohliadali pri cvičeniach a zapisovali nám body podľa toho, koľko sme si zaslúžili. Písali sme test z prvej pomoci, potom sme si vybrali lístoček s polohou a museli sme ju ukázať a opísať, o akú polohu ide. Mali sme aj modelovú situáciu, aby sme zistili, ako by sme sa zachovali v bežnom živote, keby sa niekto zranil. Ešte sme si vyskúšali aj KPR a prvú pomoc pri bezvedomí. Učitelia nám potom spočítali body a každý z nás zistil, ako na tom v poskytovaní prvej pomoci je. Po tejto aktivite sme sa začali pripravovať na zajtrajší deň, na ktorý sa veľmi tešíme. Ideme na splavovanie od Dolnej Lehoty do Dolného Kubína. Pán učiteľ telesnej výchovy PaedDr. Matúš Takáč nám vysvetľoval, na akých člnoch sa budeme plaviť, ako budeme veslovať a aj nám púšťal názorné videá. Verím, že všetci pozorne počúvali a zajtrajší deň vyjde podľa predstáv. Ema Šimjaková, 3. A

     • ZAČÍNAME...

     • Kto má záujem realizovať sa v našej študentskej Medi TV alebo v časopise Uzlík, je tvorivý, rád fotí, kreslí, píše, spieva, tancuje, recituje alebo hrá na hudobný nástroj... prihláste sa u Mgr. R. Bočkayovej (1. poschodie, redakcia Uzlík) :-)

    • S nádejou sme otvorili nový školský rok
     • S nádejou sme otvorili nový školský rok

     • Vážený pedagogický zbor, milí žiaci aj prítomní rodičia,

      srdečne vás vítam na Strednej zdravotníckej škole na slávnostnom otvorení školského roka. Veľmi sa teším sa z toho, že tu môžeme byť spolu. Je to zvláštne, ale v posledných mesiacoch sa dejú veci, ktoré sú iné, ako sme boli zvyknutí. Obyčajné veci robíme neobyčajne. Veľa vecí robíme inak. Učíme sa za prísnych epidemických opatrení. Je to pre nás všetkých výrazná zmena a na mnohé veci si zvykáme. Dá sa podčiarknuť a zvýrazniť, že svet sa mení rýchlejšie, ako sme boli zvyknutí. Téma ochrany zdravia a našich životov rezonuje spoločnosťou už viac ako rok a stále nevieme nájsť v tejto modernej dobe riešenie. A čo je veľký paradox, táto téma nás polarizuje - rozdeľuje. Prečo je to takto? Prečo sa my ľudia nedokážeme spojiť a ťahať za jeden povraz?

      Veď človek dokáže zvládnuť čokoľvek, keď má pri sebe ľudí, ochotných pomáhať bez podmienok. Pravá ľudskosť postavená na láske si nekladie podmienky. Týmto vyzývam nás všetkých, aby sme si nevytvárali steny, bariéry jeden voči druhému len preto, že nezdieľa rovnaký názor ako ja. Každý z nás má právo na slobodu, slobodný názor a svoje slobodné rozhodovanie sa aj v otázkach, ktoré rezonujú v spoločnosti už viac ako rok.

      Naša škola je priestorom, ktorý nás všetkých spája. Je to miesto, kde hľadáme spoločné vízie a ciele pre vaše budúce povolanie. Je to čas prípravy do života a pre život. Sme škola plná života.

      Vytvárame tu spoločne hodnoty podporujúce zdravie, ľudskosť, lásku, radosť, porozumenie, obetavosť či toleranciu. Vážime si tiež vaše zručnosti, talent a schopnosti, ktoré ste dostali do vienka pri narodení. Áno, to sú hodnoty, ktoré chceme spolu s vami vytvárať aj v tomto školskom roku. Pripraviť vás čo najlepšie na vaše budúce povolanie. Máme nádej, že väčšina z vás chce pomáhať, chce sa obetovať pre dobro nás všetkých, chce chrániť život a prinášať radosť do života. Je to krásna vízia, a preto, aby sa napĺňala, musíme navzájom spolupracovať, rešpektovať sa a byť zodpovední jeden k druhému.

      Verím, že sa nám tento školský rok vydarí tak, aby sme mohli naplniť naše spoločné očakávania a ciele. Buďme trpezliví a plní nádeje. Hľadajme spolu ideály, ktoré urobia našu spoločnosť lepšou. Buďme odrazom toho, čo si želáme. Dávajme to, čo chceme dostávať. Buďme spoločne múdri a spoločne riešme prekonávanie prekážok. Len takto dosiahneme viac. Spolu rodičia, učitelia a žiaci.

      Prajem nám všetkým, aby sme tento školský rok zvládli čo najlepšie v plnom zdraví, v pohode a radosti z objavovania nových vecí. Nech sa nám všetkým všetko darí, a teda prajme si navzájom len to NAJLEPŠIE!

      S pozdravom a úctou riaditeľ SZŠ

      v Dolnom Kubíne Mgr. Alojz Šutý

      2. septembra 2021