• NA POTULKÁCH NEMOCNICOU

     • Dňa 11.11. sa študenti I. SAN, spolu s profesorkami Mgr. I. Žufkovou, Mgr. M. Turčinovou, PhDr. A. Jarabákovou, zúčastnili exkurzie na Oddelení operačných sál a centrálnej sterilizácie v DONsP. Po tejto exkurzii sme navštívili náročné, no o to krajšie oddelenie OAIM, kde sme mali možnosť vidieť, aká ťažká je práca na takomto oddelení. Za sprostredkovanie týchto exkurzii všetkým zúčastneným zo srdca ĎAKUJEME.

      Iveta Žufková

    • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
     • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

     • Dňa 8.11. 2022 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili študentskej kvapky krvi  na HTO DoNsP v Dolnom Kubíne. Všetci boli noví darcovia krvi, okrem jednej žiačky, ktorá už bola darovať krv po druhýkrát. Veľmi si vážim, že žiakom zdravotníckej školy pomoc iným aj formou darovania krvi nie je ľahostajné....

      Daruj krv, daruj kúsok seba.......

      Ďakujeme  

    • INFORMATICKÁ SÚŤAŽ - iBobor
     • INFORMATICKÁ SÚŤAŽ - iBobor

     • Dnes 10. 11. 2022 sa konala celoslovenská informatická súťaž iBobor. Súťaže sa zúčastnilo 28 študentov našej školy v kategórii Juniori (študenti 1. a 2. ročníka stredných škôl a gymnázií). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých študentov. 

      Najlepšie výsledky dosiahli študenti:

      1.  Matúšková, Tatiana, II. B, percentil 90,37
      2.  Kovács,Milan, I. B, percentil 72,07
      3.  Tisoň, Nikolas, I. B, percentil 68,95

      K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Mgr. Viera Bobáková

     • OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE ŽIAKOV SŠ

     • Dňa 9.11.2022 sa v telocvični Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne odohral turnaj žiakov SŠ vo florbale. Zúčastnili sa SŠ z okresu Dolný Kubín. Naši florbalisti obsadili krásne 5.miesto, o ktoré bojovali ako o dušu. Chcem vyjadriť poďakovanie celému nášmu tímu a prajem veľa motivácie do ďalších športových výkonov. Matúš Takáč

     • EXKURZIA - REZIDENCIA NESTOR

     • Dnes 7. novembra sa žiaci 1.V (externisti) zúčastnili exkurzie v súkromnom zariadení pre seniorov Nestor - Zázrivá. Videli sme moderné a dôstojne zariadenie nie len pre seniorov ale aj pre ľudí na rehabilitačné pobyty. Venoval sa nám skúsený a ústretový personál vďaka, ktorému sme mohli vidieť rôzne časti tohto zariadenia či už išlo o izby pacientov, ale aj mnoho nadštandardných priestorov, ktoré toto miesto ponúka (rehabilitačná miestnosť ,relaxačná miestnosť...). Ďakujeme za túto skúsenosť a pevne veríme, že takýchto zariadení bude pribúdať a budú dostupné všetkým, ktorí to potrebujú. 

      Za I.V Anna Brežná

     • VÝSTAVA ANNY FRANKOVEJ

     • Tá dlhá cesta, ktorá nás študentov druhého ročníka zaviedla na putovnú výstavu v mesiaci október o Anne Frankovej, ktoré si pripravilo Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Naše kroky sa nedokázali zastaviť. Cesta plná prekážok ukázala svoje čaro. Naše oči uchvátené okolitým prostredím a naše uši naplnené novými informáciami, ktoré sme získali od mladých študentiek, ktoré nás s úsmevom privítali. Ich slová nás naplnili túžbou pomáhať ľuďom, nesúdiť ich podľa toho, kto alebo čo sú. Ako sa hovorí ,, Nesúď knihu podľa obalu." Všetci sme si rovní. Veľmi pekne ďakujeme za túto exkurziu p.p. PaedDr. Matúšovi Takáčovi, ktorý ju s nami absolvoval. Za kolektív triedy Janka Betíková

     • OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE ŽIAČOK SŠ

     • Vo štvrtok 3.11.2022 sme sa zúčastnili florbalového turnaja dievčat na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. Na túto aktivitu nás pripravil pán učiteľ Takáč. Pri vstupe do telocvične nás trocha premohol stres, všetky dievčatá vyzerali tak, že sú odhodlané vyhrať. Aj napriek tomu sme sa však nevzdali. Nemuseli sme byť natrenované alebo profesionálne florbalistky, hlavné bolo, že nám veril náš tréner a vďaka tomu sme si vybojovali krásne 2. miesto v tomto súboji. Ďakujem pánovi učiteľovi Takačovi a tiež celému tímu, že sme sa navzájom podporovali a pomáhali si.

     • NAŠE ZÁLOŽKY

     • Opäť sme sa zapojili  už do 11. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy na tému: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...

      Podarilo sa vytvoriť 149 záložiek, vytvorili ich žiaci z 1.A. - 27 kusov, 1.B. – 27 kusov, 2.A.  – 29 kusov, 2.B. – 31 kusov, 3.A. – 24 kusov, 3.B. – 11 kusov.  Naši žiaci vyrobili nápadité a pestré záložky, ktoré sme poslali žiakom z partnerskej školy, ktorou je tento rok SZŠ v Žiline. Verím, že aj toto podujatie podnetí trvalý vzťah ku knihám a školskej knižnici. Vďaka vyrobenej záložke mohli žiaci získať uznanie za svoju usilovnú prácu. Chcem poďakovať a pochváliť žiakov, že majú pozitívny vzťah ku knihám, ale zároveň oceňujem ich kreativitu. Záložky určite potešia žiakov z našej partnerskej školy. Veľké ďakujem Mgr. Jana Lissová

     • TROJNÁSOBNÉ OCENENIE - SÚ PRÍNOSOM NÁM VŠETKÝM

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva boli 27. 10. 2022 v Svadobnom paláci v Bytči slávnostne ocenení študenti Žilinského samosprávneho kraja. Ocenenie im odovzdala naša županka pani Ing. Erika Jurinová. Z našej školy získali toto ocenenie traja výnimoční študenti zo 4. A. V kategórii MIMORIADNE ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY bola ocenená EMA ŠIMJAKOVÁ a v kategórii MIMORIADNY ČIN ĽUDSKOSTI získali ocenenie NOEMI GAREKOVÁ a ANDREJ VOJTAS. „Som veľmi rada, že som sa dnes mohla zúčastniť tejto slávnosti. Chcem sa im veľmi pekne poďakovať, že na sebe pracovali a dosiahli vynikajúce výsledky v rôznych oblastiach. Úspešne reprezentujú seba, svoju školu. Verím, že ich úspešnosť bude inšpiráciou aj pre spolužiakov. Gratulujem,“ prezradila nám svoje prvé dojmy triedna učiteľka Mgr. Jana Lissová. „Ocenení študenti sú pre nás inšpiráciou a povzbudením pracovať na sebe a na podpore ďalších absolventov. Sú prínosom nám všetkým,“ povedal riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý. SRDEČNE BLAHOŽELÁME! ČO NÁM PREZRADILI OCENENÍ ŠTUDENTI? „Na dnešné ocenenie som sa veľmi tešila. Stretnúť sa s ľuďmi s dobrým srdcom, múdrou mysľou, dobrou kondíciou. Boli sme ocenení v kruhu príjemných, šikovných, disciplinovaných ľudí, ktorí robia to, čo ich baví. Verím, že do budúcich rokov sa podarí aj ďalším študentom vykročiť „na pódium“ správnou nohou a prevziať si ocenenie, ktoré si zaslúžia.“ Noemi Gareková „V živote človeka je prirodzené dávať si vysoké ciele. Ale krajšie je ich splniť. Každý má v živote šancu dať zo seba to najlepšie. Či už je to dobrovoľná pomoc ľudom, organizáciám... Veď pomáhať ľuďom je to najkrajšie...“ Andrej Vojtas „Oceňované boli rôzne kategórie študentov - mimoriadne študijné výsledky, duálne vzdelávanie, športová činnosť, mimoriadny čin ľudskosti a umenie. Medzi udeľovaním ocenení v každej kategórii bol vždy vsunutý malý kultúrny program. Mohli sme si vypočuť rôzne skladby od talentovaných mladých ľudí a vidieť aj tanečné vystúpenie. Ja osobne som si dnešný deň veľmi užila a som vďačná, že aj práve ja som mala tú možnosť byť dnes na tomto slávnostnom oceňovaní. Ďakujeme pani profesorkám, ktoré nás nominovali, aby sme boli ocenení. Všetkým by som chcela odkázať: Snažte sa a dávajte zo seba čo najviac. Či už sa budete snažiť prehlbovať si svoje vedomosti alebo pomáhať ľuďom tam, kde je to potrebné. Raz sa vám to všetko vráti...“ Ema Šimjaková

     • DUŠIČKY BEZ PLASTOVEJ KYTIČKY

     • Budúci týždeň budeme všetci spolu spomínať na našich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. V našej krajine je tradíciou, že na hroby pokladáme rôzne vence či dekorácie z umelých materiálov, ktoré častokrát bezhlavo nakupujeme. Všimli ste si ako dnes vyzerajú cintoríny? Všimli ste si koľko odpadu zostáva z umelých kvetov, vencov a iných umelých dekorácií? Je to veľmi zlé pre našu planétu a životné prostredie. Preto sme sa rozhodli vytvoriť vlastné dekorácie na cintoríny z prírodných materiálov, ktoré sa v prírode môžu rozložiť, neostane po nich odpad a chránia naše životné prostredie a našu krásnu, modrú planétu Zem. Určite by sa do toho malo zapojiť viac ľudí, aby toho zbytočného odpadu z cintorínov bolo čo najmenej. Ak máte čas, chcete pomôcť našej planéte, ste tvorivý, prosím, zapojte sa. Spomeňme si na tie časy, kedy neboli žiadne umelé, plastové ozdoby a dekorácie, veď to nebolo až tak dávno. Naši rodičia a starí rodičia to nekupovali, ale vlastnoručne vyrábali. Vráťme sa k tomu. Čo myslíte? Koľko sa môže taký umelý veniec alebo odpad z neho rozkladať? Sú to desiatky, stovky, ba až tisícky rokov. Niektoré materiály, ktoré sa na výrobu takýchto vencov používajú, napríklad polystyrén, sú nerozložiteľné.  Pokúste sa tento rok vytvoriť ozdoby vlastnoručne so svojou rodinou. Strávite čas spolu a môžete si aj zaspomínať na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Inšpirujte sa vencami, ktoré vytvorili žiaci 1.A a 2.A triedy.

      Nikolas Remko, 1.A

     • DNEŠNÁ TURISTIKA V MAJESTÁTNYCH TATRÁCH

     • Dnes sme sa spolu s p. profesorkami L. Záhorovou a J. Povalovou zúčastnili jesennej túry vo Vysokých Tatrách. Tatry nám všetkým spríjemnili atmosféru a nemým úžasom sme dívali na štíty "našich" Tatier. Počasie nám prialo a všetci sme si pri tejto túre vyčistili hlavy či zrelaxovali. Ďakujeme spomínaným p. profesorkám za prevedenie Vysokými Tatrami. Veronika Naništová

     • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa 24. 10. 2022 v našej škole konal zábavno-súťažný deň venovaný knihám a školskej knižnici. 18. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ mal tému: „Ako máme radi školskú knižnicu?“ Pre študentov boli pripravené zaujímavé podujatia. LITERACACHING, ktorý pripravila Mgr. Renáta Bočkayová, začal hneď na prvej vyučovacej hodine, keď študenti dostali do triedy prvú indíciu. Ďalšie indície, ktoré boli štylizované ako hádanky a rozmiestnené po celej budove školy, hľadali počas prestávok. Finálna „keška“ bola v redakcii časopisu Uzlík a vyvrcholenie Literacachingu o 12.00 v školskej knižnici, kde si súťažiaci žrebovali otázky. Za správne odpovede získavali body, ktoré sa pripočítali k bodom zo súťaže RISKUJ. Literárno-zábavná súťaž Riskuj, ktorú pripravila Mgr. Petra Karcolová, sa realizovala na 2. a 5. vyučovacej hodine, ale vyskúšala si ju aj trieda 3. B. Študenti si mohli overiť svoje poznatky v kategóriách: Spoznávaš ma? Ikonické diela slovenskej literatúry, Sci-fi a fantasy literatúra a Filmy podľa knižnej predlohy. Tretiu časť – ČO VIEŠ O ŠKOLSKEJ KNIŽNICI? pripravila Mgr. Janka Lissová. Súťažiaci dávali tipy na otázky o školskej knižnici. Kto sa najviac priblížil správnej odpovedi, získaval body. Na konci sa všetky body zrátali a víťazi získali ŽOLÍKA ZDRAVOTNÍKA! Na 1. mieste sa umiestnili triedy 1. A a 2. B. Všetkým sa súťaže veľmi páčili. Študenti sa zabavili, veľa nového naučili aj zopakovali, pracovali tímovo, upevňovali kolektív aj vzájomné vzťahy. V ankete vyslovili želania, že takéto podujatie by sa malo konať častejšie... Viac si prečítate v novom čísle časopisu Uzlík. (rb)

     • EXKURZIA V SÁDROVNI

     • Dňa 25.10  sa  externí  študenti 1.V zúčastnili na exkurzií v sádrovni v Dolnokubínskej nemocnici. Vďaka veľkej ochote pracovníkov sme mohli vidieť  rôzne pomôcky na fixáciu končatín a taktiež nám na našej spolužiačke ukázali sádrovanie hornej končatiny. Veľká vďaka personálu za ukážku a príjemnú atmosféru.

     • BURZY STREDNÝCH ŠKÔL

     • Súčasťou aj nášho deviateho ročníka základnej školy bol výber strednej školy. Burza stredných škôl je výborný spôsob prezentácie škôl. Umožňuje uchádzačom aj ich rodičom získať informácie o fungovaní školy, získať priestor na svoje otázky ohľadom štúdia. Naša škola sa tento školský rok zúčastnila všetkých búrz organizovaných na Orave. Dňa 20.9.2022 v Námestove, 27.9.2022 v Tvrdošíne a nakoniec 18.10.2022 v Dolnom Kubíne. Z pohľadu nás, prezentujúcich študentov, to bola príjemná skúsenosť a veríme, že sa s niektorými deviatakmi na našej škole stretneme. Možno aj na Dni otvorených dverí, ktorý budeme organizovať 7.12.2022. Touto cestou vás všetkých srdečne pozývame.

      PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. výchovný a kariérny poradca a za študentov Rebeka Kormaňáková 3.A

     • NOVÝ ŽIVOT – EXKURZIA V LIEČEBNI RIEKA

     • Naša duša uchvátená melódiou okolitého prostredia a rôznymi pocitmi, ktoré sme zažívali 14. 10. 2022 na našej exkurzii v Centre pre liečbu drogových závislostí Rieka s. r. o. v Šútove, bola ako tok rieky, ktorý sa nedokáže zastaviť. Tie neuveriteľné príbehy, ktoré do nás vliali emócie, boli obrovské. Túžba pomáhať takýmto ľuďom je neskutočná. Ako nám povedali: ,,Človek si musí najskôr uvedomiť, že to takto nejde a chce zmenu. Nemôžeme ho tlačiť do niečoho, čo nechce. Najskôr musí spadnúť na dno, aby sa mohol od toho dna odraziť a začať nový život." Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť takejto exkurzie. Je to pre nás veľmi veľké ponaučenie do budúcnosti. Nie je hanba sa cítiť zle. Každý človek prežíva obdobie, ktoré mu prinesie buď kúsok prekrásnej ruže, alebo naopak, kúsok pichľavého tŕňa. Ďakujeme našej triednej profesorke PhDr. Michaele Vicáňovej, PhD. za túto exkurziu.

      Za kolektív triedy Janka Betíková, 2. B

    • ČISTOTA ĽUDSKÉHO TELA
     • ČISTOTA ĽUDSKÉHO TELA

     • 20. 10. 2022 sme v škole privítali PhDr. Máriu Záhorovú, ktorá sa s nami podelila o skúsenosti z oblasti plánovania rodičovstva. Súhlasíme, že je veľmi dôležité rešpektovať a chrániť každý  ľudský život od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Prednáška bola pre nás obohatením. II.A.

      Mgr. Ľudmila Michalicová