• EXKURZIA NA FRO

     • Dňa 10.3. 2023 sme sa zúčastnili exkurzie v Hornooravskej nemocnici Trstená na oddelení rehabilitácie. Toto oddelenie sa venuje komplexnej rehabilitácií detí a dospelých s pohybovými, neurologickými, ortopedickými, poúrazovými a inými komplikáciami, po nádorových ochoreniach, reumatických, degeneratívnych ochoreniach  a dlhodobo chorých nasledujúcimi metódami ako sú: Liečebná telesná výchova, Fyzikálna terapia, Magnetoterapia, Ultrazvuková terapia, Hydrogalvan, Teploliečba, Vodoliečba Masáže, Prístrojová lymfodrenáž HKK a DKK. Ďakujeme pani učiteľkám PhDr. Ivete Košarišťanovej a Mgr. Daniele Janoľovej a personálu, hlavne Mgr. Janke Jantošikovej za ochotu a veľmi krásnu náučnú exkurziu.

      Barbora Masničáková 3.B

    • VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI
     • VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

     • Dňa 9.3. 2023 sa žiaci tretích, štvrtých ročníkov a externého štúdia zúčastnili Valentínskej  kvapky krvi na HTO DoNsP v Dolnom Kubíne. Veľmi sa tešíme, že medzi žiakmi pribúda čoraz viac prvodarcov krvi. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli darovať kúsok seba......

      Daruj krv, zachrániš život.......

     • BURZA OBLEČENIA

     • Každý z nás má určite v šatníku oblečenie, ktoré už nenosí, ale stále je vo veľmi dobrom stave a môže ho nosiť niekto iný. Máte jedinečnú šancu toto oblečenie predať a kúpiť si niečo nové. Stačí, ak sa pohrabete vo svojich skriniach alebo v skriniach svojich súrodencov či rodičov a 29. -30. marca toto oblečenie prinesiete do školy. Porozmýšľajte nad cenou, za ktorú ho chcete predať a za peniaze, ktoré zarobíte, si môžete kúpiť niečo nové od ostatných žiakov. Do predaja môžete ponúknuť aj doplnky alebo topánky. Už teraz sa na našu spoluprácu počas burzy tešíme!

      Koordinátorky environmentálnej výchovy Mgr.Karcolová a Mgr. Záhorová

     • OKRESNÉ KOLO SŠ VO VOLEJBALE

     • Okresné kolo SŠ vo volejbale mix Dňa 7.3.2023 sme sa zúčastnili turnaja vo volejbale zmiešaných družstiev na pôde Gymnáziá P.O.H. v Dolnom Kubíne. Vo veľmi silnej konkurencii sme zabojovali v poslednom zápase a obsadili tretie miesto, začo patrí veľká vďaka nášmu tímu. Do budúcnosti prajem športovcom pevnú vôľu pracovať na svojich cieľoch.

      Matúš Takáč

     • EXKURZIA V TRANSPLANTAČNOM CENTRE UNM

     • Dňa 7.3.2023 sme sa zúčastnili plánovanej exkurzie v UNM, ktorou nás sprevádzali pracovníci Transplantačného centra. Hneď na úvod nás privítala vedúca sestra Mgr. Mária Kolomazníková, MPH.

      Svojou prítomnosťou nás poctil prednosta Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC, ktorý zdôraznil ľudský rozmer a dôležitosť darcovstva. Klinika, ktorú vedie, je hlavným chirurgickým pracoviskom na severnom Slovensku, zameraným na chirurgickú starostlivosť v oblasti transplantačnej chirurgie, konkrétne transplantáciu obličiek. V roku 2022 sa na klinike zrealizovala prvá transplantácia Langerhansových ostrovčekov pankreasu na Slovensku.

      Prvá prednáška bola odprezentovaná koordinátorom transplantačného centra, Mgr. Vladimírom Mojžišom. Je členom tímu Koordinačného centra pre orgánové transplantácie. Jeho úlohou je zabezpečenie hladkého priebehu celého procesu transplantácie. Od sledovania čakacej listiny na transplantácie, registra darcov, registra osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov po smrti, cez zabezpečovanie logistiky, prevozu pacientov a odobratých orgánov, až po spoluprácu s rodinou zosnulého, ktorá musí dať konečný súhlas s darcovstvom.

      Na Slovensku sa uplatňuje princíp takzvaného predpokladaného súhlasu, čiže každý z nás je potencionálnym darcom, ale konečné slovo má vždy pozostalá rodina. Ak prejaví s darcovstvom nesúhlas, jej vôľa sa rešpektuje.

      Druhou prednášajúcou bola Mgr. Jana Findurová, staničná sestra z oddelenia  JIS. Tá nám ozrejmila komplexnú a individualizovanú starostlivosť pred a po vykonaní transplantácie. Zdôraznila tiež dôležitosť vykonania mnohých vyšetrení z dôvodu kompatibility darcu a príjemcu.

      Na záver sme sa od Mgr. Andrei Miklušicovej dozvedeli o post transplantačnej ambulantnej starostlivosti o pacientov. O dôležitosti ich sledovania, edukácie, kontroly pravidelného užívania imunosupresív a dodržiavania zdravého životného štýlu.

      Od vzniku Transplantačného centra UNM ubehlo 20 rokov a za tento čas tu bolo vykonaných okolo 450 úspešných transplantácií. Svojou aktivitou patrí medzi centrá s najnižšou dobou čakania na transplantáciu obličky na Slovensku.

      Z tohto dňa si my, študenti I.V odnášame množstvo dojmov zo zanietenosti, s akou pracovníci kliniky rozprávali o ich profesii, ale taktiež z ich nasadenia, profesionality a ľudského prístupu ku pacientom.

      R. Baňasová I.V