• NEDÚ

     • Dňa 22.5. sme navštívili NEDÚ. Národný endokrinologicko diabetologický ústav v Ľubochni nás milo prekvapil peknými priestormi a milým personálom. Naše vedomosti sme obohatili o zaujímavé poznatky o diabete a výpočte sacharidových jednotiek. Stretli sme sa s novými technológiami, ktoré monitorujú hladinu cukru v krvi, napr. glukózové senzory. Z exkurzie sme odchádzali s novými poznatkami a dobrou náladou.

      Ďakujeme 3.B.

     • SÚSCCH - BANSKÁ BYSTRICA

     • Dňa 20.4.2023 sme navštívili Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici (SÚSCCH). Milý  personál nás previedol oddeleniami anesteziológie a intenzívnej medicíny, oddelením arytmií a oddelením angiológie ako aj príjemným prostredím ústavu. Mali sme aj vzorovú ukážku umelých srdcových chlopní, ako aj prednášku o ochoreniach, s ktorými sú pacienti v tomto ústave hospitalizovaní.

      Ďakujeme za srdečné prijatie  3.B.

     • EKURZIA V ŠROBÁROVOM ÚSTAVE

     • Dňa 23.3.  sme si naše vyučovanie obohatili o zaujímavú exkurziu v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci. Počas našej exkurzie nás sprevádzala námestníčka ústavu, ktorá nám priblížila špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o deti s tuberkulózou a inými ochoreniami dýchacích ciest. Taktiež nás čakala pútavá prednáška o správnom inhalovaní a o ykonávaní rôznych dychových cvičení. Zároveň nám bol  ukázaný aj výplach nosovej dutiny, ktorý sme si zároveň mohli na sebe aj vyskúšať. Ďakujeme našim pani učiteľka za zrealizovanie tejto exkurzie. Vďaka, exkurzii  sme sa dozvedeli mnoho nových informácií a poznatkov.

      Ďakujeme 3.B.

     • NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKEJ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÝCH CHORÔB

     • V ústave sa liečia deti s respiračnými ochoreniami a tuberkulózou. Našu odbornú exkurziu sprevádzala pani námestníčka, ktorá nás oboznámila s chodom celého ústavu. Mali sme možnosť nahliadnuť do inhalatória, bazéna, telocvične, kde sme mali ukázanú rehabilitačnú starostlivosť vrátane respiračnej fyzioterapie. Exkurzia sa nám veľmi páčila, rovnako ako prostredie v ktorom sa ústav nachádza. II.A.

     • AKADÉMIA VEĽKÝCH DIEL - FINÁLE

     • Tím učiteľov zo Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne absolvoval pod vedením lektora Mgr. Alojza Šutého Akadémiu veľkých diel pre učiteľov. Ako povedal samotný lektor: „AVD je silným nástrojom sebarozvoja každého človeka, ktorý chce pochopiť zmysel a poslanie svojho života. Otvára mu nové pohľady cez štúdium svetových umeleckých diel. Silnými otázkami otvára skrytý potenciál každého z nás, a tým je prínosom nielen pre jednotlivca, ale aj kolektív zamestnancov. Som vďačný, že mám okolo seba ľudí, ktorí sú ochotní pracovať na sebe a rozvíjať svoj potenciál.“

      Ako hodnotia AVD jej účastníci?

      „Prvá myšlienka, čo to je? Čo sa odo mňa očakáva? Príprava? No všetko dostalo jasný smer po prvom stretnutí. Boli to obohacujúce a plodné stretnutia. Stretnutia, na ktorých sme si urobili čas pre svoje dojmy, názory a postoje na... veľké diela. Veľká vďaka p. riaditeľovi za zorganizovanie niečoho tak prínosného a tiež aj kolegyniam, ktoré sa zapojili do tak výbornej akcie.“ PhDr. Silvia Rovná, PhD.

      „Mňa AVD posunula v osobnostnom raste. Je dôležité v dnešnej dobe sa zastaviť a porozmýšľať nad situáciou, obrazom, slovom... Často sa nám ukáže iný pohľad, názor, myšlienka. Zaujímavé je, koľkokrát od nášho sedenia som počula a vnímala od rôznych ľudí meno Viktora Frankla, a vedela som už, o kom je reč. Patrí Veľké ďakujem AVD za diela, ktoré sme preberali. A samozrejme aj nášmu lektorovi p. riaditeľovi Alojzovi Šutému, ktorý to zvládol excelentne, a všetkým kolegyniam za bezpečné a vtipné prostredie.“ Mgr. Margita Snováková

      „S blížiacim sa koncom Akadémie veľkých diel musím konštatovať, že som veľmi rada, že som nezaváhala a prihlásila sa. Vďaka stretnutiam som mohla cez rozoberanie rôznych umeleckých diel oveľa viac spoznať svojich kolegov, spoznať ich názory, postoje, životné hodnoty. A u samej seba som si uvedomila, aké dôležité je niekedy sa zastaviť a uvažovať nad vecami, situáciami okolo nás. Prínosné určite boli aj samotné diela, ktorými sme sa zaoberali. Väčšinu z nich som videla, počula alebo čítala po prvýkrát. Ďakujem všetkým spoludumajúcim kolegom za príjemný a obohacujúci čas.“ MUDr. Veronika Geburová

      „Akadémia veľkých diel mojimi očami zhrnutá v piatich bodoch: 1. Možnosť dostať sa k umeleckým dielam, o ktorých som prevažne nikdy nepočula. 2. Lepšie spoznanie svojich kolegov. 3. Získala som poznanie, že nájsť si čas na seba, je veľmi dôležité a hlavne nie nemožné. 4. Aktivity, ktoré sme počas seminárov robili, určite využijem aj vo svojej učiteľskej praxi. 5. Napriek tomu, že niektoré diela boli náročné, vždy som chodila zo stretnutí pozitívne naladená.“ Mgr. Iveta Žufková

      „Akadémia veľkých diel mi otvorila skafander rutiny poznatkov, z ktorého vyletel zvedavý motýľ objavovať nové, neznáme a nepoznané, tešiť sa z príjemných ľudí, ich názorov a objavovania, pri ktorom čas tak neskutočne rýchlo ubehol. AVD okrem iného učí, že človek by nemal byť obchodníkom na korze, ktorý sa prepadáva hlbšie a hlbšie na Next Floor. Nemal by byť ovládaný konzumnosťou a závisťou, ktorá ho celkom určite stiahne až na samé dno. Našťastie sme nezažili to, čo Viktor Frankl, ale vždy nás bude učiť a motivovať na ceste zmyslu života. Vážme si to, čo máme. Aj Vincent van Gogh doprial Paulovi Gauguinovi pohodlnú stoličku, aj keď sa názorovo a osobne napokon rozchádzali. Netúžme po blaženosti na úkor šťastia druhých, lebo potom svet pochová Aristotela a všetkých, ktorí ho chcú zveľaďovať.  Vychutnávajme si aj „obyčajnú“ chvíľku v živote ako Vivaldi v každom ročnom období. Nebuďme kričiacim, desivým Munchovým Výkrikom, ale tichým, nemým koncertom bez hudby, ktorý v nás z utajených miest myšlienok rodí len to najlepšie... Každý z nás maľuje svoj strom ako Nimral, nevediac, či z neho zostane aspoň jeden list... Všetky umelecké diela boli vytvorené z určitého dôvodu, inšpirácie, majú svoje poslanie... Presne ako človek, lebo práve my ľudia by sme mali byť tým najdokonalejším umeleckým dielom. Naším Tvorcom je ten najlepší.  Ďakujem nášmu výbornému lektorovi Mgr. Alojzovi Šutému a úžasným kolegyniam za tvorivé, obohacujúce stretnutia. Teším sa o rok!“ Mgr. Renáta Bočkayová

      AKADÉMIA VEĽKÝCH DIEL BUDE V PONUKE PRE KOLEGOV A ŽIAKOV  AJ V BUDÚCOM ŠKOLSKOM ROKU! 

     • PRÍJEMNÝ DEŇ V PRÍRODE

     • Dňa 31.5. sme v rámci cvičenia na ochranu života a zdravia absolovovali túru s našou triednou pani profesorkou Bobákovou a s pánom profesorom Bobríkom. Cesta bola spočiatku náročná, no odmenou nám bola možnosť si opiecť špekačky. Všetci sme si to veľmi užili a s dobrou náladou sme sa vrátili späť a rozišli sa domov. Ďakujeme za príjemne strávený deň.

      Natalia Kytkova, 1.A