• VIANOČNÁ VIEDEŇ

     • Naša trieda si 12.12. naplánovala výlet na vianočné trhy a samozrejme, kde majú krajšie vianočné trhy a staršiu tradíciu ako vo Viedni. Naša cesta začala už v skorých ranných hodinách, pretože sme sa báli nepriaznivého počasia na cestách. Už o 10,00 sme pricestovali do tohto krásneho mesta. Najskôr nás čakala prehliadka múzea, kde mali úžasné expozície, ktorých opisy boli po nemecky alebo anglicky. Sme vzdelaní a predkladali sme si to ako sa dalo, preto nečudo, že podľa nášho prekladu sa človek v 15. storočí živil mamutmi J J  Neskôr sme navštívili trhy na Radničnom námestí. Trhy boli nádherné. Zima a mráz nás vyhnali o niečo skôr ako sme plánovali, ale vychutnali sme si každú minútu vo Viedni. Návštevu týchto trhov  odporúčame  všetkým z vás a ďakujeme našim pani profesorkám Mgr. Karcolovej a Mgr.Povalovej za organizáciu tohto krásneho výletu.

      Patrícia Šimurdová, 3.A

     • ENVIRO ZÁBAVNOU FORMOU

     • V týchto dňoch na našej škole v rámci environmentálnej výchovy prebieha projekt o znížení spotreby energií a závislosti od fosílnych palív. Naši študenti z 3.A,  Rebeka Kormaňáková, Patrícia Šimurdová, Laura Kojdiaková a Andrej Hurťák si pre žiakov našej školy pripravili zaujímavú prezentáciu na tému šetrenia energií a kvíz prostredníctvom ktorého si na záver študenti mohli preveriť a upevniť svoje  získané vedomosti.

      Pre žiakov 3.A to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, čoho dôkazom sú aj ich pocity po prednáškach: „ Spočiatku sme mali z prednášania vopred neznámej témy veľký rešpekt, nevedeli sme, čo môžeme očakávať a či budú mať žiaci o naše prezentovanie záujem. Časom sme zistili, že rozprávanie o environmentálnych témach práve nami, rovesníkmi a rovnako žiakmi, vzbudilo záujem a žiakom záleží na šetrení energií a budúcnosti našej planéty. Ďakujeme za poskytnutú príležitosť robiť aspoň menšiu osvetu a veríme, že naša prezentácia a rady žiakom pomôžu.“

      Žiakom našej školy sa ich projekt veľmi páčil, čoho dôkazom sú aj ich reakcie:
      „Páčilo sa nám prevedenie tejto hodiny a aj kvíz na záver, ktorý  slúžil na zopakovanie nadobudnutých informácií.. Dozvedeli sme sa veľmi veľa nových informácií a tretiakom ďakujeme.“ 1.A

      „Vďaka tretiakom sme sa dozvedeli kopec nových informácií, ktoré nám môžu zlepšiť kvalitu života a naučili nás, ako máme šetriť. Veľmi im ďakujeme za túto skúsenosť.“ 2.B

      „ Rady o tom ako ušetriť, fungovať a odľahčiť zemeguľu sú nielen na to, aby sme o nich z každej strany počúvali, ale i na to, aby sme ich vedeli aj prakticky využiť. Radiátory na trojku, päsť do práčky, chladničku umiestniť ďaleko od tepelného zdroja, zohriať len toľko vody,  koľko využijeme a rôzne iné rady nám tretiaci odprezentovali veľmi zaujímavou formou. Sú to cenné rady do domácnosti, no aj do každodenného fungovania kdekoľvek. Na konci si overili či sme pozorne počúvali a zobrali si niečo k srdcu. Keďže víťazný tím si ako odmenu z kvízu odniesol ekologické vrecúška, všetci sme boli spokojní a ďakujeme.“ 2.A

       

      Tretiakom ďakujeme za ochotu, kreativitu a čas, ktorý venujú podpore enviro vzdelávania svojich spolužiakov.

      Koordinátorky environmentálnej výchovy: Mgr. Lívia Záhorová a Mgr. Petra Karcolová.

     • KONFERENCIA POĎ S NAMI A ZAŽI DOBROVOĽNÍCTVO

     • Dňa 13.12.2022  sme sa zúčastnili konferencie Poď s nami a ZAŽI DOBROVOĽNÍCTVO, ktorá sa konala v Žiline. Už na začiatku nás uvítali veľmi príjemní organizátori, ktorí nás uviedli do programu a postupne si volali členov organizácií, ktorí nám ukázali, že sú aj iné možnosti dobrovoľníctva. Zistili sme nové veci a rôzne príhody zo života iných dobrovoľníkov. Po týchto prezentáciách nás čakalo výborné občerstvenie prichystané organizátormi, ktoré si všetci užili.  Neskôr sme sa mohli porozprávať s členmi týchto organizácií osobne. Bol to príjemne strávený deň kedy sme sa naučili niečo nové.

      Katarína Kšenzuláková, IV.B

     • AKADÉMIA PLUS

     • Projekt “plus” nám dal základne informácie ohľadom našich, ale aj rodinných financií, s ktorými prichádzame do styku denno-denne. Snažili sa nám vysvetliť a naučiť nás základne veci, ako s financiami pracovať a rozumne hýbať, aby sme o naše úspory neprišli. Lektori nám veľmi profesionálne vysvetlili, kde sa naše financie strácajú a niekedy si to ani neuvedomujeme. Na konci prednášky sme mali možnosť formou “testíku” si zasútažiť o licenciu v ich akadémii. Myslím, že finančná gramotnosť je dôležitá pre nás všetkých a ľudia by mali ovládať základne informácie, aby sme všetci vedeli rozumnejšie financovať.

      Vanesa Tisoňová, IV.B

     • SLOBODNÍ

     • My ako 3.B trieda veríme v to, že všetci svojim konaním dokáže dopomôcť ku zmene sveta k lepšiemu. Dňa 28.11.2022 sme si mali možnosť spolu so žiakmi všetkých tried našej školy pozrieť a vypočuť príbeh dvoch takýchto ľudí, ktorí ani nachvíľu nezaváhali a pomáhali ľudstvu k lepšiemu životu v období komunizmu. Boli to Vladimír Jukl a Silvester Krčméry, alebo aj „generáli tajnej cirkvi.” K ich činom ich viedla čistá láska. Láska k Bohu i blížnemu. Táto láska ich povzbudzovala k tomu, aby išli za svojím cieľom cez nemalé prekážky, prenasledovanie i mreže. Tento príbeh mnohých z nás inšpiroval k lepšiemu životu i vytrvalosti. Za túto úžasnú príležitosť, vďaka ktorej sme si uvedomili mnoho, a na ktorú len tak nezabudneme, sme naozaj veľmi vďační.

      Žiaci 3.B

      Z pohľadu žiakov 3.A triedy bol film Slobodní pre nás veľkým prínosom. Sme radi, že všetky naše informácie z hodín dejepisu o činnosti "tajnej cirkvi" na Slovensku dostali ucelenejšiu a reálnejšiu podobu a rozšírili náš obzor aj o autentické výpovede a zábery hlavných protagonistov. Veľmi nás zaujalo vykreslenie priateľstva, neskoršie činnosti Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla a rovnako aj osudové stretnutie s Tomislavom Kolakovičom. Dovolíme si tvrdiť, že sa mu v diele dostalo patričnej významnosti. Film nám dokázal, že napriek hrôzam vojny či neskôr komunizmu sme ako ľudstvo prepojení. Ako človek človeka dokáže nadchnúť hoci reč môže byť prekážkou. Film je zaujímavý aj v tom, že poodhalí bežne nedostupné zábery tých čias alebo súdnych procesov. Dostali sme od toho dokumentu to, čo sme očakávali a ďakujeme za poskytnutú príležitosť.

      Žiaci 3.A

      Tento film bol veľmi poučný. Na začiatku sme si mysleli, že to nebude nijako prínosné, no opak bol pravdou. Zaujali nás informácie, že takéto veci sa diali aj na Slovensku. Neboli sme si vedomí toho, že by to tu bolo až tak kruté. Vnútri sme pociťovali pocit smútku a hnevu ako sa mohlo niečo takéto v minulosti stať. Tá sloboda, ktorá držala ľudí na uzde sa zrazu stratila, ostal po nej iba prach a prázdno.

      Žiaci 2.B

      V pondelok 28.11.2022 sa žiaci zúčastnili kultúrneho podujatia. Film Slobodní je príbeh, ktorý nie je veľmi známy, no zmenil naše dejiny. Hovorí o dlhoročnom priateľstve Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorí sa dokázali postaviť totalite, nacionalizmu a komunizmu. Ich snom bolo, aby počas totality žili ľudia čo najviac slobodne. Počas komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Vrcholom ich úsilia bola Sviečková manifestácia, ktorej sa zúčastnili tisíce ľudí a nenásilne prejavili protest proti komunistickému režimu. Sme radi, že my dnes žijeme slobodne.

      Žiaci 2.A

      Film Slobodní sa nám dostal do povedomia svojím úžasným príbehom o ľuďoch, ktorí sa nebáli stáť si za svojím názorom a hrdo znášať všetko utrpenie, ktoré im to prinesie. Ešte aj teraz sa zamýšľam nad tým, aké ťažké to muselo byť. Neviem si ani predstaviť, že by som bola 25 rokov vo väzení, len preto, že som si stála za svojím názorom. Tento film mi pomohol uvedomiť si, ako málo sme vďační za to, čo máme, to ako všetko berieme za samozrejmosť. Myslím, že na toto budem ešte dlho spomínať.

      Ester Kubiznová a Kika Barutová za triedu 1.A

      Sme radi, že nám škola umožnila byť obohatení o našu minulosť. Vďaka tomu filmu sme zistili, že keď chceš zmeniť svet, sám to nespravíš, musíš mať ľudí, ktorí budú mať ochotu ti pomôcť. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné zážitky.

      Zuzana Žilincová, Diana Vavrečková a Ema Florková, 1.B

     • SPOLOČNE SA NÁM PODARILO VYZBIERAŤ 500€

     • Dňa 7.12.2022 sa uskutočnili Mikulášske trhy, do ktorých sa zapojila celá škola. Žiaci nešetrili svojou kreativitou a vytvorili jedno krásne trhovisko a všade bola prítomná predvianočná atmosféra. Celou školou sa ozývali koledy a žiaci si na trhoch mohli vychutnať teplý punč, hranolky, wafle, palacinky, skvelé koláčiky či hot dogy. Mohli si kúpiť knihy, hračky, ale aj bižutériu. Celá akcia sa niesla v charitatívnom duchu, keďže všetky vyzbierané peniaze budú venované jednotlivcom a charitatívnym organizáciám, ktoré to najviac potrebujú. Vďaka všetkým študentom a zamestnancom školy sa podarilo vyzbierať krásnych 500€. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizovania trhov alebo finančne prispeli. Všetkým patrí jedno obrovské ĎAKUJEME!

     • VIANOČNÁ POŠTA JEŽIŠKOVI

     • Vianočnou poštou Ježiškovi väčšinou píšu deti svoje želania, čo by si priali dostať pod stromček na Vianoce. ALE môžu si želať aj „darčeky“ pre druhých... ČO VY BY STE ŽELALI DRUHÝM? Napíšte nám svoje želanie a zaveste ho na stromček pri našej redakcii Uzlík. Stačí papier, pero a trošku nitky, ktorou to zavesíte na konárik. Môže to byť anonymné alebo sa len podpísať menom, môžete aj priezviskom... Je to na Vás. Vaše želania ozdobia náš stromček a budú zverejnené v novom čísle časopisu Uzlík. VOPRED ĎAKUJEME! My sami sme tvorcami každého dňa aj našej budúcnosti... Ak na stromček zavesíte aj vianočnú ozdobu, budeme len radi... POTEŠÍ TO NÁS VŠETKÝCH...

      Redakčná rada

     • NAVŠTÍVIL NÁS SV. MIKULÁŠ

     • 6. decembra navštívil našu školu sv. Mikuláš aj s jeho pomocníkmi anjelikmi a čertíkmi. Tak ako každý rok aj tento nezabudol priniesť košíky plné cukríkov, ktoré dostali všetci žiaci. Žiaci Mikuláša potešili básničkami a pesničkami a sľúbili, že budúci rok budú ešte lepší a stále budú poslúchať svojich učiteľov.

     • NOVÉ POZNATKY PRE NÁS

     • V tento adventný čas mali možnosť žiaci 1.V. počuť a vidieť naozaj cenné informácie a rady od pani Bc. Brodňanskej, hlavnej fyzioterapeutky z DONsP, ktorá  nám podrobne vysvetlila polohovanie a starostlivosť pri manipulácii s pacientom. Videli sme praktické ukážky, ktoré nám pomôžu pri profesionálnej starostlivosti o pacienta, ale aj to, ako odbremeniť  pri tejto náročnej práci náš chrbát. Zároveň sme sa opakovane dostali k tomu, aká je v týchto ťažkých stavoch dôležitá podpora rodinných príslušníkov. A keď tieto elementy spolu fungujú, potom môže často nezvratný stav mať pozitívny progres .

      Za kolektív 1.V. ďakuje A.Brezna.

     • SVÄTÝ MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL CSS

     • V pondelok 5. decembra zavítal Mikuláš aj s anjelmi medzi seniorov, aby im spríjemnil predvianočné obdobie. Táto milá a dlho očakávaná návšteva všetkým priniesla dobrú náladu, úsmev na tvári a sladké dobroty. Niektorí seniori si radi zaspievali, aj zatancovali. Spoločne sme si pripomenuli čas blížiacich sa Vianoc. Demčáková Martina, Fazekasová Natália, Dupčáková Žaneta, Matečková Karolína, Spišiaková Lucia, Stasová Vanesa, Poláčková Michaela, Matečková Karolína, Chreneková Soňa II.A. Gareková Noemi IV.A.  Na heligónke nás sprevádzala Mäsiarová Erika III.A.

     • KAIM MARTIN

     • Nepredstaviteľné si vieme predstaviť a nevyskúšané sme mali možnosť si vyskúšať ĎAKUJEME celému tímu lekárov a sestier, ktorí nám 1.12.2022 umožnili nahliadnuť na ich prácu na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny UN v Martine. Čoraz viac si uvedomujeme, aká náročná a obetavá, no zároveň krásna je práca zdravotníkov. Ďakujeme Mgr. Zuzane Šúthovej za sprostredkovanie exkurzie, MUDr. Janke Hošalovej za úchvatnú ukážku KPR, intubácie a mechanizovaného stláčania hrudníka prístrojom LUCAS 3, Mgr. Vladimírovi Mojžíšovi, ktorý nám priblížil legislatívu a etické princípy darcovstva orgánov a Mgr. Eve Koričárovej, ktorá nám ukázala veľké množstvo pomôcok a prístrojov používaných na ich oddelení, ktoré uľahčujú a skvalitňujú prácu zdravotníkov, a zároveň zvyšujú komfort pacientov. Ďakujeme! Mgr. Jana Povalová a kolektív 3. B

     • SPOLU AJ CEZ VÍKEND

     • V sobotu 3.12.2022 sa stretli tri učiteľky a šesť žiačok, ktorých spája láska k horám a víkendy venujú zdolávaniu kopcov a spoznávaniu prírody.

      Rozhodli sme sa, že naše kroky budú smerovať k Chate pri Zelenom plese, ktorú turisti volajú Brnčalka. Osem kilometrov ku chate sme zvládli s veľmi dobrou náladou, nadšené výhľadmi, ktoré nám Tatry ponúkli. Keď sme v diaľke zbadali chatu, boli sme ohromené rozprávkovým prostredím, v ktorom sa chata nachádza. Nad chatou sa vypínajú mohutné tatranské štíty a pri tomto výhľade sme si v chate vychutnali výbornú kapustnicu. Už cestou z chaty sme si naplánovali ďalšiu spoločnú túru a veríme, že nabudúce sa k nám pridajú viacerí žiaci z našej školy. Veď nie je nič krajšie, ako stráviť deň túlaním sa v horách.

      Mgr. Petra Karcolová, Mgr. Jana Povalová, Mgr. Lívia Záhorová

     • OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2022

     • Na ocenenie komisia vybrala 36 nominácií v 4 kategóriách. Z našej školy boli ocenené žiačky zo IV.A - Noemi Gareková v kategórií ,,Aktívny mládežník“ a Sára Gáliková v kategórií ,,Top čin ľudskosti“. Noemi je veľmi milá, vždy usmiata a skromná študentka so srdcom na dlani. Dobro, pokora a nezištná pomoc ľuďom sú jej prioritné hodnoty.

      Sára je výbornou študentkou, má silné prosociálne cítenie, je darkyňou krvi, aktívne sa zapája do dobrovoľníckych a dobročinných akcií, podujatí, zbierok... Je skromná, vždy ochotná pomôcť.. A už trikrát ZACHRÁNILA ĽUDSKÝ ŽIVOT!

      Sme hrdí na to, že sú žiačkami našej školy. Sú vzorom a motiváciou pre ostatných študentov.

       Mgr. Jana Lissová

     • SÚŤAŽ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI - „FINNKVÍZ“

     • 23.11. 2022 sa konal prvý ročník súťaže z finančnej gramotnosti pod názvom „FiNNkvíz“, ktorej organizátorom bola Nadácia NN ľuďom. Súťaž bola určená pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl. Súťaž  prebiehala súčasne v 8 krajoch na území Slovenskej republiky. V Žilinskom kraji sa do súťaže zapojilo takmer 1000 študentov. Z našej školy sa zapojilo 12 žiakov.

      Úspešnými absolventkami sa stali:

      1.  Kudzbelová, Rebeka, II. B
      2.  Kepštová, Laura, I. B
      3.  Matúšková, Tatiana, II. B
      4. Džubeková, Vanesa I.B
      5. Betíková, Janka a Hucíková, Natália II.B

      K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Mgr. Viera Bobáková

     • PP V ŠPECIÁLNEJ ZŠ PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM

     • Dňa 30.11. 2022 sme s vybranými žiakmi IV.A. triedy navštívili žiakov v Špeciálnej ZŠ,  kde sme  prednášali a demonštrovali poskytovanie prvej  pomoci pri dusení, krvácaní, zlomeninách a zástave srdca. Školáčikovia boli veľmi snaživí, hravá forma prvej  pomoci ich veľmi bavila. Každí z nich bol odmenení sladkou dobrotou...(ech)