• TALENTY SZŠ 2022

     • TALENTY SZŠ 2022

      25. 1. 2023 sme zažili nezabudnuteľný deň prezentácie talentov našich budúcich zdravotníkov. Všetci účinkujúci si získali naše srdcia. VŠETCI BOLI VÍŤAZMI! Obrovským prekvapením bol náš hosť – absolvent našej školy Fero Joke, ktorého sme privítali ohlušujúcim potleskom a vyspovedali v interview. ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli s realizáciou talentovej show.  Zdravotník má srdce umelca, ruky a telo športovca a dušu anjela...

      Redakčná rada časopisu Uzlík

       

      HLASOVANIE V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH

      KATEGÓRIA Č. 1 – SPEV

      č.7 - Andrea Ragályi, 4. A 

      KATEGÓRIA Č. 2 – TANEC

      č.18 - Bianka Kojdová, Diana Vavrečková, Timea Riegerová, Ema Florková - 1. B

      KATEGÓRIA Č. 3 - HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ

      č.16 - Lenka Stelinová,  – 1. A, Erika Mäsiarová - 3. A

      KATEGÓRIA Č. 4 – ŠPORT

      č.8 - Gerard Kabát, 2. B

      KATEGÓRIA Č. 5 – FOTOGRAFIA

      č.9 - Viktória Marettová, 3. A

      KATEGÓRIA Č. 6 - MAĽBA/KRESBA

      č. 21 - Kristína Bejdáková, 2. A

      KATEGÓRIA Č. 7 – NEZARADENÉ

      č.12 - Magic Andrew, 3. A

       

      TALENTY 2022 - hlasovanie o absolútneho víťaza

      č.7 - Andrea Ragályi, 4. A 

     • HODINA PRVEJ POMOCI NETRADIČNE...

     • Na hodinách prvej pomoci sa učíme poskytovať prvú pomoc na modelových situáciách. Však pozrite si šikovnosť a talent  našich žiakov ... 

     • SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE SI PRIPOMÍNAME 4. FEBRUÁRA

     • Včasná prevencia a zdravý životný štýl v boji proti onkologickým ochoreniam majú svoj význam. To, že táto téma sa týka nás všetkých nám pripomenuli v krátkej prezentácii žiaci 1.A - Kristína Barutová a Denis Bakala. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine sme si vypočuli podnetnú prednášku o prevencii rakoviny prsníka od pracovníčok RÚVZ Dolný Kubín PhDr. B. Valentínyovej a A. Ucháľovej.

      Ingrid Kahanová

     • USPOR ENERGIU - CHRÁŇ PLANÉTU!

     • Viem, že aj ty v poslednom čase počúvaš z každej strany o energetickej kríze. Vedel si, že ušetriť vieš len stiahnutím ventilu na radiátore alebo obmedzením používania rýchlo-varnej kanvice? V každej triede sa už onedlho objavia plagáty, ktoré ti prinesú viac podobných typov na rýchlu úsporu energie! Pridaj sa k nám a malými krokmi šetri viac energie nie len v škole ale aj u seba doma.

      Mgr. Lívia Záhorová a Mgr. Petra Karcolová

      koordinátorky environmentálnej výchovy

     • UČÍME SA STÁLE NIEČO NOVÉ ...

     • Dňa 18. 01. 2023 sme absolvovali odborný seminár Ošetrovanie chronických rán pre odborné učiteľky a žiačky IV.B. Seminár viedli reprezentantky firmy Fidia pani Mgr. M. Javorová a Mgr. Kováčiková. Ich odborná prezentácia  a sprievodný výklad prispeli k rozšíreniu našich vedomostí, ktoré využijeme na odbornej praxi. Mgr. E. Balková

     • ŽIVOTNÉ JUBILEUM SENIOROV

     • Dňa 20.01.2023 sa konala oslava životného jubilea seniorov v CSS Brezovec. Pri tejto príležitosti im primátor mesta Dolný Kubín odovzdal gratulačný list. Krásne, kultúrno - spoločenské podujatie nezištne podporili a seniorov svojim spevom a hudbou potešili aj naše študentky Erika Mäsiarová z 3.A  a Lenka Stelinová z 1.A triedy. Touto cestou sa im chcem zo srdca poďakovať za ich ochotu rozdávať radosť, úsmev a svoj talent. Týmto svojím prístupom a postojom sú pre nás vzorom a povzbudením. 

      Katarína Bedrichová

      koordinátorka Dobrovoľníctva

     • RECYKLOHRY

     • Na začiatku školského roka sa naša škola zapojila v rámci environmentálnej výučby do programu Recyklohry. V rámci Slovenska sa vyzbieralo až 24 506 starých mobilov, ktoré budú vďaka vám zrecyklované a suroviny získané pri recyklácii sa opätovne použijú pri výrobe nových telefónov.Pri losovaní výhier pre žiakov zapojených do zberu sa šťastie usmialo aj na študentku našej školy, a to na Kláru Krakovskú z 2.B. Srdečne jej gratulujeme k výhre a ďakujeme, že sa do tohto zaujímavého programu zapojila! (pk)

     • EXKURZIA NA ODDELENÍ KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE

     • 17.1. sa študenti prvého ročníka externého štúdia v odbore praktická sestra zúčastnili exkurzie na oddelení klinickej mikrobiológie. Dozvedeli sme sa čo je obsahom klinickej mikrobiológie,ako diagnostikujú bakteriálne, vírusové, mykotické, parazitálne ochorenia. Aké metódy používajú - kultivačné, mikroskopické, serologické. Názorné ukážky  nám pomohli lepšie si predstaviť  prácu v laboratóriu. Ďakujeme pani primárke MUDr. Adriane Perželovej a  Mgr Janke Mackovej za sprevádzanie na oddelení mikrobiologie.

      Janka Záhorová, I.V

     • Energizér pre učiteľa

     • Ako efektívnejšie a zmysluplnejšie viesť prácu učiteľa ("horieť, ale nevyhorieť") nám 10.1. 2023 prišla zvedomiť lektorka Mgr. R. Taligová. Jej energický príspevok plný otázok, myšlienok a aktivít pomohol všetkým zúčastnením pochopiť myšlienky IKIGAI, 5 jazykov ocenenia a vytoviť si vnútorný zdroj sebaúcty a pochopenia. (rš)

     • Vianočné a novoročné priania

     • "Požehnané a láskou naplnené vianočné sviatky a v novom roku 2023 hojnosť zdravia, pokoja a šťastných dní... "

      Ďakujem za spoluprácu zamestnancom školy, žiakom, rodičom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k efektívnemu chodu školy počas celého roka 2022. 

      Užite si dar rodinnej pohody, šťastia, radosti a voľných dní počas celých prázdnin a teším sa na pokračovanie školského roka od 9.1. 2023.

      S pozdravom riaditeľ školy. 

     • ČARO VIANOC

     • Vianoce nám už klopú na dvere, a my sme sa rozhodli spoločne osláviť tieto krásne sviatky. Pripravili sme si program  na posledný deň, kedy sme sa zišli všetci spolu v budove našej školy. Vianočná besiedka nám priniesla čaro Vianoc, tanec, spev, zábavné zobrazenie popolušky či príchod pastierov do Betlehema. Tiež si nás ešte otestovali naši profesori pomocou kvízu Kahoot. Tu sa naviac ukázala 4.B, tí vedeli veľa informácií nielen o škole, ale i o našich profesoroch. Spolu sme si zaspievali, zasmiali sa, a užili sme si posledné chvíle pred Vianocami, ale i v tomto roku. Na záver riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý ocenil výhercov školských súťaží a aktívnych študentov našej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli s nami stráviť tento čas, bolo to nádherné! Prajeme vám šťastné a veselé Vianoce a nový rok plný zdravia, lásky a úspechov.

      Anna Serdelová, 2. A

     • SVET MÉDIÍ - AUDIOVIZUÁLNA PREDNÁŠKA PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL

     • Dňa 20.12. sme mali možnosť zúčastniť sa prednášky o svete médií. Naučili sme sa porozumieť filmu - od jeho počiatkov až po súčastnosť. Vďaka audiovizuálnym ukážkam a veľkého množstva informácií sme získali nový pohľad na televíziu v našich obyvačkách, či telefónoch v našich obývačkách, či telefónoch v našich rukách. Peter Konečný veľmi pútavo rozprával, pripravil si množstvo vizuálnych ukážok a pohľadom nás preniesol do zákulisia. Bolo to veľmi užitočné strávených 90 minút. Ďakujeme.

      Žiaci 3.B

     • POKRAČUJEME VO VZDELÁVANÍ

     • Dňa 19.12.2022 sa študenti III.A a I.V zúčastnili školenia firmy HARTMAN o hygiene a dezinfekcii rúk, ktoré viedla PhDr. Kyjacová. Školenie bolo pre študentov prínosom a  po teoretickej prednáške bola možnosť vyskúšať si dezinfekciu rúk aj prakticky pod kontrolou UV lampy. Týmto by som sa chcela poďakovať PhDr. Hudecovej za sprostredkovanie školenia. 

      Mgr. Katarína Bedrichová

     • VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

     • V stredu ráno sme sa stretli na stolnotenisovom turnaji pri vianočnom stromčeku. Turnaja sa zúčastnili naši študenti, študentky, profesori aj pán riaditeľ. Najlepší pinpongista sa stal Dávid Ďaďo z 1.B. a medzi dievčatami bola najšikovnejšia Vanesa Džubeková z 1.B. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie turnaje napríklad v kalčete dvojíc.

     • BURZA STREDNÝCH ŠKÔL NA ZŠ S MŠ V ORAVSKEJ LESNEJ

     • Radi sme prijali pozvanie na burzu SŠ, ktorú organizovala pre svojich žiakov a ich rodičov ŽŠ s MŠ v Oravskej Lesnej 13.12.2022. Na jej začiatku sme mali obavy o malý počet účastníkov, avšak do triedy, kde sme prezentovali našu školu prišlo veľké množstvo záujemcov, dokonca aj takých, ktorí nám povedali: „A teraz presne viem, kde chcem študovať – u vás“. Sme radi, že môžeme ukazovať bohatú aktivitu našej školy žiakom aj ich rodičom, a tak im pomôcť vybrať si študovať to, čo ich bude naozaj baviť!

      Patrícia Šimurdová, Erika Mäsiarová 3.A

      Michaela Vicáňová, výchovný poradca

     • EXKURZIA NA PSYCHIATRICKOM ODDELENÍ V HORNOORAVSKEJ NEMOCNICI TRSTENÁ

     • Vo štvrtok sme sa celá trieda 4.B zúčastnili exkurzie. Táto exkurzia bola zaujímavá tým, že sme sa boli pozrieť ako to beží na psychiatrickom oddelení v HONsP. Bola som príjemne prekvapená, ako to tam vyzerá. Vždy som sa nejako vo vnútri tohto oddelenia, ale po tejto návšteve som sa utvrdila v tom, že nemôžte mať voči ničomu predsudky. Celý čas nás sprevádzala veľmi milá vedúca sestra a ukázala nám každý kúsok ich oddelenia. Vypočuli sme si rôzne “zážitky” a skúsenosti, ktoré sa im podarilo prežiť a veru nebolo to všetko vtipné alebo dvakrát príjemné. Ďakujeme, že sme dostali príležitosť zažiť si to na vlastnej koži a vidieť, že nie všetko je možno tak, ako si myslíme. Žiaci 4.B