• POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU

     • Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie všetkým študentom a zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do zbierky oblečenia a materiálnych vecí pre klientov OZ Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom. Poďakovanie patrí aj pánovi Rastislavovi Kubalovi, ktorý opakovane zabezpečuje odvoz vyzbieraných vecí z našej školy, či už do Kláštora pod Znievom alebo do Rožňavy.

      Dňa 2. februára 2023 sa naši študenti zapojili do pomoci pri nakladaní zbierky materiálnej pomoci zo školy a aj nemocničných postelí,  nočných stolíkov, ktoré darovala DONsP Dolný Kubín pre OZ v Kláštore pod Znievom v spolupráci s OZ Vidíme srdcom a dobrovoľníkmi z Kňažej. Keďže postele sú mohutné, museli auto otočiť z Dolného Kubína do Kláštora pod Znievom až trikrát.  Vašu pomoc si veľmi vážime. 

      PhDr. Andrea Jarabáková

     • P O Ď A K O V A N I E

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky na pomoc Ukrajine. Za rekordné tri dni sme naplnili viac ako obrovskú krabicu dlhohoriacich sviečok. Dnes sú už na ceste k ukrajinským ľuďom, ktorí ostali bez svetla, tepla, bez energií... Nech svetlo každej sviečky im prinesie aj náš pozdrav spolupatričnosti, vieru v skoré víťazstvo, mier a slobodu. Aj my im ĎAKUJEME, lebo BOJUJÚ AJ ZA NÁS.

      Redakčná rada časopisu Uzlík

     • AKO SA STAŤ PROFESIONÁLNYM VOJAKOM?

     • 1.februára 2023 nás navštívili príslušníci ozbrojených síl 2. Mechanizovaného práporu  v Martine. Ochutnali sme niečo zo sveta ozbrojených síl, ale aj sa dozvedeli, ako sa stať profesionálnym vojakom.  Mali sme prednášku s veľmi príjemnými ľuďmi, ktorí pracujú ako vojaci Slovenskej republiky. Dostali sme možnosť dozvedieť sa viac o ich práci aj o prijímacích skúškach pre výkon tohto povolania. Myslím si, že mnoho z nás to oslovilo, pretože sme mali možnosť rozobrať a následne poskladať zbrane, vyskúšať si výzbroj, dozvedieť sa mnoho odpovedí na naše otázky... Taktiež sme besedovali s bývalým absolventom našej školy Bc. Marekom Chlpíkom, ktorý po maturite vstúpil do armády a dnes pracuje ako vojenský zdravotník v NsP v Dolnom Kubíne. Momentálne si svoju kvalifikáciu zvyšuje na magisterskom štúdiu v odbore ošetrovateľstvo. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a všetci sme určite veľmi vďační, že nám škola umožnila takúto skúsenosť. Ďakujeme aj vojenským pracovníkom, ktorí si na nás našli čas a prišli nám urobiť prednášku s názornými ukážkami.

      Timea Šinálová, Beáta Šikyňová, 3.B

     • PREPOJENIE VEDOMOSTÍ S PRAXOU

     • V utorok 31.1. sme ukončili prax zaujímavou prednáškou na príjmovej chirurgickej ambulancii v Dolnom Kubine . Zdravotný brat nám ukázal a vysvetlil ako správne pripraviť preväzový stolík na malý chirurgický zákrok a čo všetko musí obsahovať. Vďaka tejto prednáške sme si zopakovali naše vedomosti, ale aj sme sa dozvedeli mnoho nových veci , ktoré využijeme v našej budúcej profesii. Bolo to veľmi zaujímavé a ďakujeme pani učiteľke Lívii Záhorovej, že sme sa mohli zúčastniť tejto exkurzie, ktorá obohatila každého z nás.

      Viktória Marettová 3.A

     • EXKURZIA NA ODDELENÍ PATOLÓGIE

     • Dnes nám naša triedna pani učiteľka sprostredkovala exkurziu na oddelení, ktoré je pre mnohých ľudí postrachom - oddelení patológie.

      Pán primár nás ochotne sprevádzal a ubezpečil, že pitvy sa na dolnokubínskej nemocnici už dávno nevykonávajú. Na oddelení sa analyzujú histologické a cytologické vzorky od žijúcich pacientov: vzorky kože, tkanív, výterov, sterov, punkcií, operačných materiálov a podobne. Vykonávajú sa tu aj tzv. peroperačné biopsie, kedy v priebehu operácie, za 20-30 minút, hlásia diagnózu operatérovi, ktorý potom prispôsobí ďalší operačný postup.Na podložných sklíčkach sme si pod mikroskopom mali možnosť pozrieť benígne aj malígne vzorky.Odobratý materiál sa na oddelení skladuje dva mesiace pre prípad, ak by ho lekár potreboval spätne zanalyzovať.

      Práca patológa je nesmierne dôležitá pre určenie diagnózy, liečebného postupu a prognózy ochorenia a my ako študenti sme radi, že nám bolo umožnené sa s ňou na tejto exkurzii oboznámiť.

      Baňasová R. I.V

     • TALENTY SZŠ 2022

     • TALENTY SZŠ 2022

      25. 1. 2023 sme zažili nezabudnuteľný deň prezentácie talentov našich budúcich zdravotníkov. Všetci účinkujúci si získali naše srdcia. VŠETCI BOLI VÍŤAZMI! Obrovským prekvapením bol náš hosť – absolvent našej školy Fero Joke, ktorého sme privítali ohlušujúcim potleskom a vyspovedali v interview. ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli s realizáciou talentovej show.  Zdravotník má srdce umelca, ruky a telo športovca a dušu anjela...

      Redakčná rada časopisu Uzlík

       

      HLASOVANIE V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH

      KATEGÓRIA Č. 1 – SPEV

      č.7 - Andrea Ragályi, 4. A 

      KATEGÓRIA Č. 2 – TANEC

      č.18 - Bianka Kojdová, Diana Vavrečková, Timea Riegerová, Ema Florková - 1. B

      KATEGÓRIA Č. 3 - HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ

      č.16 - Lenka Stelinová,  – 1. A, Erika Mäsiarová - 3. A

      KATEGÓRIA Č. 4 – ŠPORT

      č.8 - Gerard Kabát, 2. B

      KATEGÓRIA Č. 5 – FOTOGRAFIA

      č.9 - Viktória Marettová, 3. A

      KATEGÓRIA Č. 6 - MAĽBA/KRESBA

      č. 21 - Kristína Bejdáková, 2. A

      KATEGÓRIA Č. 7 – NEZARADENÉ

      č.12 - Magic Andrew, 3. A

       

      TALENTY 2022 - hlasovanie o absolútneho víťaza

      č.7 - Andrea Ragályi, 4. A 

     • HODINA PRVEJ POMOCI NETRADIČNE...

     • Na hodinách prvej pomoci sa učíme poskytovať prvú pomoc na modelových situáciách. Však pozrite si šikovnosť a talent  našich žiakov ... 

     • SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE SI PRIPOMÍNAME 4. FEBRUÁRA

     • Včasná prevencia a zdravý životný štýl v boji proti onkologickým ochoreniam majú svoj význam. To, že táto téma sa týka nás všetkých nám pripomenuli v krátkej prezentácii žiaci 1.A - Kristína Barutová a Denis Bakala. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine sme si vypočuli podnetnú prednášku o prevencii rakoviny prsníka od pracovníčok RÚVZ Dolný Kubín PhDr. B. Valentínyovej a A. Ucháľovej.

      Ingrid Kahanová

     • USPOR ENERGIU - CHRÁŇ PLANÉTU!

     • Viem, že aj ty v poslednom čase počúvaš z každej strany o energetickej kríze. Vedel si, že ušetriť vieš len stiahnutím ventilu na radiátore alebo obmedzením používania rýchlo-varnej kanvice? V každej triede sa už onedlho objavia plagáty, ktoré ti prinesú viac podobných typov na rýchlu úsporu energie! Pridaj sa k nám a malými krokmi šetri viac energie nie len v škole ale aj u seba doma.

      Mgr. Lívia Záhorová a Mgr. Petra Karcolová

      koordinátorky environmentálnej výchovy

     • UČÍME SA STÁLE NIEČO NOVÉ ...

     • Dňa 18. 01. 2023 sme absolvovali odborný seminár Ošetrovanie chronických rán pre odborné učiteľky a žiačky IV.B. Seminár viedli reprezentantky firmy Fidia pani Mgr. M. Javorová a Mgr. Kováčiková. Ich odborná prezentácia  a sprievodný výklad prispeli k rozšíreniu našich vedomostí, ktoré využijeme na odbornej praxi. Mgr. E. Balková

     • ŽIVOTNÉ JUBILEUM SENIOROV

     • Dňa 20.01.2023 sa konala oslava životného jubilea seniorov v CSS Brezovec. Pri tejto príležitosti im primátor mesta Dolný Kubín odovzdal gratulačný list. Krásne, kultúrno - spoločenské podujatie nezištne podporili a seniorov svojim spevom a hudbou potešili aj naše študentky Erika Mäsiarová z 3.A  a Lenka Stelinová z 1.A triedy. Touto cestou sa im chcem zo srdca poďakovať za ich ochotu rozdávať radosť, úsmev a svoj talent. Týmto svojím prístupom a postojom sú pre nás vzorom a povzbudením. 

      Katarína Bedrichová

      koordinátorka Dobrovoľníctva

     • RECYKLOHRY

     • Na začiatku školského roka sa naša škola zapojila v rámci environmentálnej výučby do programu Recyklohry. V rámci Slovenska sa vyzbieralo až 24 506 starých mobilov, ktoré budú vďaka vám zrecyklované a suroviny získané pri recyklácii sa opätovne použijú pri výrobe nových telefónov.Pri losovaní výhier pre žiakov zapojených do zberu sa šťastie usmialo aj na študentku našej školy, a to na Kláru Krakovskú z 2.B. Srdečne jej gratulujeme k výhre a ďakujeme, že sa do tohto zaujímavého programu zapojila! (pk)

     • EXKURZIA NA ODDELENÍ KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE

     • 17.1. sa študenti prvého ročníka externého štúdia v odbore praktická sestra zúčastnili exkurzie na oddelení klinickej mikrobiológie. Dozvedeli sme sa čo je obsahom klinickej mikrobiológie,ako diagnostikujú bakteriálne, vírusové, mykotické, parazitálne ochorenia. Aké metódy používajú - kultivačné, mikroskopické, serologické. Názorné ukážky  nám pomohli lepšie si predstaviť  prácu v laboratóriu. Ďakujeme pani primárke MUDr. Adriane Perželovej a  Mgr Janke Mackovej za sprevádzanie na oddelení mikrobiologie.

      Janka Záhorová, I.V

     • Energizér pre učiteľa

     • Ako efektívnejšie a zmysluplnejšie viesť prácu učiteľa ("horieť, ale nevyhorieť") nám 10.1. 2023 prišla zvedomiť lektorka Mgr. R. Taligová. Jej energický príspevok plný otázok, myšlienok a aktivít pomohol všetkým zúčastnením pochopiť myšlienky IKIGAI, 5 jazykov ocenenia a vytoviť si vnútorný zdroj sebaúcty a pochopenia. (rš)

     • Vianočné a novoročné priania

     • "Požehnané a láskou naplnené vianočné sviatky a v novom roku 2023 hojnosť zdravia, pokoja a šťastných dní... "

      Ďakujem za spoluprácu zamestnancom školy, žiakom, rodičom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k efektívnemu chodu školy počas celého roka 2022. 

      Užite si dar rodinnej pohody, šťastia, radosti a voľných dní počas celých prázdnin a teším sa na pokračovanie školského roka od 9.1. 2023.

      S pozdravom riaditeľ školy. 

     • ČARO VIANOC

     • Vianoce nám už klopú na dvere, a my sme sa rozhodli spoločne osláviť tieto krásne sviatky. Pripravili sme si program  na posledný deň, kedy sme sa zišli všetci spolu v budove našej školy. Vianočná besiedka nám priniesla čaro Vianoc, tanec, spev, zábavné zobrazenie popolušky či príchod pastierov do Betlehema. Tiež si nás ešte otestovali naši profesori pomocou kvízu Kahoot. Tu sa naviac ukázala 4.B, tí vedeli veľa informácií nielen o škole, ale i o našich profesoroch. Spolu sme si zaspievali, zasmiali sa, a užili sme si posledné chvíle pred Vianocami, ale i v tomto roku. Na záver riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý ocenil výhercov školských súťaží a aktívnych študentov našej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli s nami stráviť tento čas, bolo to nádherné! Prajeme vám šťastné a veselé Vianoce a nový rok plný zdravia, lásky a úspechov.

      Anna Serdelová, 2. A