• EXKURZIA V UNIVERZITNEJ NEMOCNICI MARTIN

     • Dňa 16.3. sme sa zúčastnili exkurzie UNM v Martine pod vedením Mgr. I. Žufkovej a Mgr. M. Turčinovej. Exkurziu sme začali návštevou nemocničnej lekárne. Boli sme zasvätený do tajov skladovania liečiv, ich miešania, predaja, objednávania a predovšetkým do náplne práce ošetrovateľov lekárne. Personál lekárne bol veľmi prívetivý a vedúca lekárne PharmDr. E. Gruzmanová nám ukázala všetky zákutia lekárne. V jednej miestnosti sme mali pocit, že sme sa ocitli v pekárni, kde sa miesi cesto na výborný chlieb, ale boli sme rýchlo vyvedení z omylu a upozornení, že masa v nádobách je masť, ktorú laboranti miešajú pre pacientov. Z príjemného prostredia lekárne sme sa presunuli na oddelenie liečebnej výživy a stravovania. Prekvapil nás nový tabletový systém moderného stravovania pacienta. V našich očiach bolo badať malé svetielko závisti, že naše pracoviská touto novinkou nedisponujú. Tabletový systém je založený na princípe ohrievania potravy pre pacienta na 80°C. Kolektív kuchyne nám ukázal spôsob plnenia tabletov, čím sme boli očarení. Chceme sa poďakovať za skvelý prístup a ochotu oboznámiť nás so spôsobom výdaja stravy pre pacientov. Exkurzia bola pre nás veľmi prínosná. V závere sa chceme poďakovať aj našej triednej profesorke Ivete Žufkovej, že sme vďaka nej mohli túto exkurziu absolvovať. Ešte motto na záver: „Nepotrebujete striebornú vidličku, aby ste mohli jesť dobré jedlo.“ Paul Prudhomme

      Ján Kéry I.SAN

     • SVETOVÝ DEŇ VODY

     • Viete, že na tabuľku čokolády sa spotrebuje až 3400 l vody? Že najväčším zdrojom pitnej vody sú oceány? A prečo je vlastne more slané, keď sa doň vlievajú sladkovodné rieky?Tieto a ďalšie zaujímavosti o vode sa dozviete už 22. marca u nás v škole. Pozývame vás spoločne osláviť SVETOVÝ DEŇ VODY, ktorá je zdrojom života pre nás všetkých. Čakajú na vás fascinujúce prezentácie a súťažné aktivity, ktoré vás prenesú do sveta vody a prírody.Teší sa na vás Mgr. Lenka Vavrečanová, Mgr. Lívia Záhorová a Mgr. Petra Karcolová.

     • DEŇ ZDRAVIA

     • Dňa 16.3. 2023 žiačky 4.B opäť zavítali medzi seniorov do Klubu dôchodcov Istebné. Naše šikovné maturantky spríjemnili dopoludnie starším ľuďom, merali krvný tlak, hladinu krvného cukru, cholesterol, saturáciu kyslíka, hodnotili BMI index, edukovali seniorov ako si správne umývať a dezinfikovať ruky. Členovia klubu dôchodcov sa mohli zapojiť do rôznych aktivít na precvičenie mozgu. Vysoká účasť, skvelé výsledky a dobrá nálada prispeli k spokojnosti na oboch stranách.

      Ingrid Kahanová

     • EXKURZIA NA ODELENÍ OAIM TRSTENÁ

     • V pondelok 13.03.2023 sme navštívili Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie v Hornooravskej nemocnici Trstená. Ďakujeme pani primárke MUDr. Horanovej za zaujímavú vstupnú prezentáciu oddelenia a vedúcej sestre Mgr. Maslaňákovej za výstižný výklad ošetrovateľskej starostlivosti. Tiež p. učiteľkám Žufkovej a Snovákovej za sprostredkovanie exkurzie.

      Kormanová, Bandîková, Dragošová a 3.A TS

     • EXKURZIA NA FRO

     • Dňa 10.3. 2023 sme sa zúčastnili exkurzie v Hornooravskej nemocnici Trstená na oddelení rehabilitácie. Toto oddelenie sa venuje komplexnej rehabilitácií detí a dospelých s pohybovými, neurologickými, ortopedickými, poúrazovými a inými komplikáciami, po nádorových ochoreniach, reumatických, degeneratívnych ochoreniach  a dlhodobo chorých nasledujúcimi metódami ako sú: Liečebná telesná výchova, Fyzikálna terapia, Magnetoterapia, Ultrazvuková terapia, Hydrogalvan, Teploliečba, Vodoliečba Masáže, Prístrojová lymfodrenáž HKK a DKK. Ďakujeme pani učiteľkám PhDr. Ivete Košarišťanovej a Mgr. Daniele Janoľovej a personálu, hlavne Mgr. Janke Jantošikovej za ochotu a veľmi krásnu náučnú exkurziu.

      Barbora Masničáková 3.B

    • VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI
     • VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

     • Dňa 9.3. 2023 sa žiaci tretích, štvrtých ročníkov a externého štúdia zúčastnili Valentínskej  kvapky krvi na HTO DoNsP v Dolnom Kubíne. Veľmi sa tešíme, že medzi žiakmi pribúda čoraz viac prvodarcov krvi. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli darovať kúsok seba......

      Daruj krv, zachrániš život.......

     • BURZA OBLEČENIA

     • Každý z nás má určite v šatníku oblečenie, ktoré už nenosí, ale stále je vo veľmi dobrom stave a môže ho nosiť niekto iný. Máte jedinečnú šancu toto oblečenie predať a kúpiť si niečo nové. Stačí, ak sa pohrabete vo svojich skriniach alebo v skriniach svojich súrodencov či rodičov a 29. -30. marca toto oblečenie prinesiete do školy. Porozmýšľajte nad cenou, za ktorú ho chcete predať a za peniaze, ktoré zarobíte, si môžete kúpiť niečo nové od ostatných žiakov. Do predaja môžete ponúknuť aj doplnky alebo topánky. Už teraz sa na našu spoluprácu počas burzy tešíme!

      Koordinátorky environmentálnej výchovy Mgr.Karcolová a Mgr. Záhorová

     • OKRESNÉ KOLO SŠ VO VOLEJBALE

     • Okresné kolo SŠ vo volejbale mix Dňa 7.3.2023 sme sa zúčastnili turnaja vo volejbale zmiešaných družstiev na pôde Gymnáziá P.O.H. v Dolnom Kubíne. Vo veľmi silnej konkurencii sme zabojovali v poslednom zápase a obsadili tretie miesto, začo patrí veľká vďaka nášmu tímu. Do budúcnosti prajem športovcom pevnú vôľu pracovať na svojich cieľoch.

      Matúš Takáč

     • EXKURZIA V TRANSPLANTAČNOM CENTRE UNM

     • Dňa 7.3.2023 sme sa zúčastnili plánovanej exkurzie v UNM, ktorou nás sprevádzali pracovníci Transplantačného centra. Hneď na úvod nás privítala vedúca sestra Mgr. Mária Kolomazníková, MPH.

      Svojou prítomnosťou nás poctil prednosta Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC, ktorý zdôraznil ľudský rozmer a dôležitosť darcovstva. Klinika, ktorú vedie, je hlavným chirurgickým pracoviskom na severnom Slovensku, zameraným na chirurgickú starostlivosť v oblasti transplantačnej chirurgie, konkrétne transplantáciu obličiek. V roku 2022 sa na klinike zrealizovala prvá transplantácia Langerhansových ostrovčekov pankreasu na Slovensku.

      Prvá prednáška bola odprezentovaná koordinátorom transplantačného centra, Mgr. Vladimírom Mojžišom. Je členom tímu Koordinačného centra pre orgánové transplantácie. Jeho úlohou je zabezpečenie hladkého priebehu celého procesu transplantácie. Od sledovania čakacej listiny na transplantácie, registra darcov, registra osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov po smrti, cez zabezpečovanie logistiky, prevozu pacientov a odobratých orgánov, až po spoluprácu s rodinou zosnulého, ktorá musí dať konečný súhlas s darcovstvom.

      Na Slovensku sa uplatňuje princíp takzvaného predpokladaného súhlasu, čiže každý z nás je potencionálnym darcom, ale konečné slovo má vždy pozostalá rodina. Ak prejaví s darcovstvom nesúhlas, jej vôľa sa rešpektuje.

      Druhou prednášajúcou bola Mgr. Jana Findurová, staničná sestra z oddelenia  JIS. Tá nám ozrejmila komplexnú a individualizovanú starostlivosť pred a po vykonaní transplantácie. Zdôraznila tiež dôležitosť vykonania mnohých vyšetrení z dôvodu kompatibility darcu a príjemcu.

      Na záver sme sa od Mgr. Andrei Miklušicovej dozvedeli o post transplantačnej ambulantnej starostlivosti o pacientov. O dôležitosti ich sledovania, edukácie, kontroly pravidelného užívania imunosupresív a dodržiavania zdravého životného štýlu.

      Od vzniku Transplantačného centra UNM ubehlo 20 rokov a za tento čas tu bolo vykonaných okolo 450 úspešných transplantácií. Svojou aktivitou patrí medzi centrá s najnižšou dobou čakania na transplantáciu obličky na Slovensku.

      Z tohto dňa si my, študenti I.V odnášame množstvo dojmov zo zanietenosti, s akou pracovníci kliniky rozprávali o ich profesii, ale taktiež z ich nasadenia, profesionality a ľudského prístupu ku pacientom.

      R. Baňasová I.V

     • LYŽIARSKY A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK

     • Dňa 13.2.-17.2. sme sa zúčastnili lyžiarskeho a snowbordového výcviku na Kubínskej holi. Kubínska hoľa je veľmi známym lyžiarskym strediskom najmä pre svoje krásne okolie, ktoré je možné obdivovať počas lyžovania. My sme dostali túto možnosť. Prvý deň sme si boli požičať výstroj potrebnú na lyžovanie a rozdelili sme sa do skupín. Počas tohto dňa sme si obnovili naše lyžiarske a snowboardingové schopnosti. Všetky ostatné dni nám počasie prialo vďaka čomu sme mali krásny ranný výhľad z vrcholovky Kubínskej hole. Všetci sme si tento týždeň nesmierne užili, aj keď sme prišli so svalovicou, čo je len potvrdením, že sme si naozaj veľmi dobre zalyžovali. Všetci sme si vytvorili krásne zážitky so spolužiakmi na celý život, na ktoré budeme spomínať ako na jedny z najlepších zo strednej školy. Mne, a určite aj mnohým z nás bolo veľmi smutno, že sa lyžiarsky výcvik skončil. Ďakujeme za túto možnosť, ktorá sa nemusí opakovať.

      Daniela Stašová, 1.A

     • SVET KNÍH

     • Pri príležitosti Mesiaca knihy redakcia Uzlík vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž „Svet kníh“. Súťaž je určená študentom 1. – 3. ročníka. Tvojou úlohou je prečítať knihu, napísať jej stručnú recenziu a výtvarne ju dotvoriť. Svoje práce prineste po prázdninách (6. 3. 2023 – 8. 3. 2023) do redakcie časopisu Uzlík. Najlepšie z nich budú odmenené a vystavené v priestoroch školy.

      Mgr. R. Bočkayová

     • ZAPOJ SA DO EKOOLYMPIÁDY!

     • Ekoolympiáda je online vedomostná súťaž v oblasti environmentálnej výchovy. Hra je pre všetkých študentov bezplatná. Stačí si len stiahnuť aplikáciu, zaregistrovať sa, trénovať a následne skúsiť ostrú hru:) Tento rok nájdete v hre témy: voda, pôda, oceán, odpad a klimatická zmena.

      1.3. 2023 sa otvára zaregistrovaným študentom Ekotrenažér, v ktorom si môžu svoje vedomosti otestovať a pripraviť sa na súťažné kolá, ktoré budú 23. marca (prvý a druhý ročník) a 24. marca (druhý a tretí ročník).

      Viac informácií nájdete tu: https://ekoolympiada.sk/pravidla/

      Registrovať sa môžu študenti už teraz, následne ich budeme informovať o dôležitých krokoch. Registráciu nájdete tu: https://registracia.ekoolympiada.sk/register

      Ak si chcete vyskúšať princíp hry, pripravili sme “vzorku” hry, kde je 5 otázok, aby ste navnímali prostredie: https://test.ekoolympiada.sk/

      Ak vás EKOolympiáda zaujala, prihláste sa u Mgr. Karcolovej alebo  Mgr. Záhorovej. Za účasť vám vopred ďakujeme!
       

    • VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI
     • VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

     • Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín organizuje na mesiac marec „VALENTÍNSKU KVAPKU KRVI“ v priestoroch školy nielen pre našich žiakov,  ale aj pre širokú verejnosť.

      Termín bude zverejnený na základe počtu prihlásených darcov krvi. Vítaní sú aj prvodarcovia.

      Darca krvi musí spĺňať všetky podmienky na darovanie krvi.

      Bližšie info a prihlásiť sa môžete do 3. 3. 2023.  na tel. č. 0915 141 455. Ďakujeme...

     • EXKURZIA NA HEMODIALYZAČNOM STREDISKU

     • Dňa 20.2.2023 sme navštívili Hemodialyzačné stredisko v DONsP Dolný Kubín. Vedúca sestra Mgr. Blanka Javoreková nám pripravila veľmi zaujímavú prezentáciu tohto špecializovaného pracoviska ako aj samotnej hemodialýzy. Ide o postup, pri ktorom sa krv pacienta čistí mimotelovo pomocou špeciálneho filtra – dialyzátora, alebo umelej obličky. Krv sa z tela pacienta odvádza do dialyzačného prístroja, kde sa zbaví odpadových látok a nadbytočnej vody. Potom sa krv dostáva  späť do cievneho riečiska a vracia sa pacientovi do obehu.
      Na dialyzačnom stredisku sme boli svedkami príjemnej priateľskej atmosféry medzi pacientami a personálom, keďže pacienti dochádzajú na procedúru trikrát týždenne často dlhé roky. Je tam o nich vďaka obetavým zdravotníckym pracovníkom a moderným prístrojom výborne postarané a aj napriek ochoreniu je im umožnené žiť kvalitný život.

      R. Baňasová, I.V

     • SILNÁ RUKA

     • Dnes 17.2. pokračovala súťaž Silná ruka základných a stredných škôl 2023 oblasť stredného Slovenska, ktorá sa tento rok konala v Revúcej. Dievčatá Sára Pukajová v kategórii do 60kg a Monika Lavorová v kategórii nad 60kg obsadili 1. miesto a tak sa obidve kvalifikovali na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční tento rok v Dolnom Kubíne. Všetci držíme dievčatám palce.

      Matúš Takáč

     • EXKURZIA V REZIDENCII NESTOR

     • Dňa 16.2. sme sa žiaci 4.B pod dohľadom profesorky Mgr.Evy Chomistekovej zúčastnili exkurzie do Rezidencie Nestor v Zázrivej. Počas exkurzie sme sa dozvedeli o procedúrach a liečebných aktivitách, ako je ergoterapia (terapia prácou), ktoré klienti využívajú. Sme veľmi radi, že sme mali príležitosť obhliadnuť si toto zariadenie a možno sa tu niektorí z nás o niekoľko rokov vrátia ale už ako zamestnanci.

      Margita Tomáňová

     • SÚ DROGY NAOZAJ NEBEZPEČNÉ?

     • V dňoch 7.2. a 9.2.2023 sa študenti prvých a druhých ročníkov v rámci drogovej prevencie zúčastnili prednášky s názvom „Sú drogy naozaj nebezpečné?“

      Prednášku spojenú s workshopom si pre nás pripravili študenti Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne, za pomoci školskej psychologičky Mgr. Lucie Letašiovej.

      Aktivity prednášky:

       - prezentácia o účinkoch, o procese fungovania drog v tele a o tom, prečo sú drogy nebezpečné + osobné svedectvá o skúsenostiach s drogami a o ich devastačných účinkoch na človeka a jeho okolie, - workshop - využitie okuliarov s virtuálnou realitou simulujúcou účinky drog a simulátora šoférovania pod vplyvom alkoholu

       - diskusia s anonymnými otázkami žiakov a mnoho ďalších zaujímavých aktivít (kahoot kvíz a pod.).

      Koordinátorka prevencie Mgr. Tatiana Olbertová

     • SILNÁ RUKA

     • Dňa 8.2.2023 sme sa zúčastnili súťaže Silná ruka základných a stredných škôl v Námestove, kde sa tento rok konalo oblastné kolo súťaže. Našu školu reprezentovali tieto žiačky: Sára Pukajová, Monika Lavorová, Natália Horemužová a Lucia Spišiaková. Vo veľmi kvalitnej konkurencii nakoniec obsadili prvé miesto do 60kg Sára Pukajová a nad 60kg Monika Lavorová. Víťazkám gratulujeme a želáme veľa úspechov na stredoslovenskej oblasti súťaže v pretláčaní pravou rukou.

      Matúš Takáč

     • EXKURZIA NA OAIM

     • Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne sa dňa 7. februára 2023 stalo odbornou a formačnou platformou pre poslucháčov prvého ročníka externého štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne. Úvodný exkurz o danom oddelení, jeho organizácii, fungovaní, kompetenciách, realizovaných špecializovaných výkonoch, ako aj o jeho personálnom obsadení, kapacitách a materiálno-technickom vybavení nám sprostredkovala vedúca sestra oddelenia, pani Mgr. Oľga Pilková.

      Vysoká odbornosť, profesionalita, zodpovednosť, manažérska kompetentnosť, fokus aj na tie najmenšie detaily, no predovšetkým „dychberúca“ odborná osobná skúsenosť a zároveň úprimná spontánnosť pani Mgr. Oľgy Pilkovej boli spúšťačom tvorivej diskusie, prostredníctvom ktorej si mnohí z nás uvedomili, akú kľúčovú úlohu zohráva v našej formácii zmysel pre poriadok, dôslednosť, precíznosť, disciplína, odbornosť a orientácia na detaily, ku ktorým nás trpezlivo vedú naši pedagógovia.

      Exkurzia na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny bola pre nás študentov nielen zdrojom rozšírenia odborných kompetencií, bola tiež zdrojom konfrontácie nás samých, nášho postoja a osobnej pripravenosti a ochoty obetovať svoj čas, svoj potenciál, ale aj svoje pohodlie a komfort pre nejaký vyšší cieľ, ktorý dáva životu zmysel.

      V neposlednom rade nás realita Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny sprostredkovaná pani Mgr. Oľgou Pilkovou utvrdila v tom, že okrem dôslednej odbornej profilácie akéhokoľvek zdravotníckeho personálu je dôležité, aby v akomkoľvek výkone, ktorý vykonávame, alebo vykonávať budeme, bolo prítomné aj ľudské srdce....

      Marián Kapala

     • TRIEDIME AJ BIOODPAD

     • Veľké množstvo odpadu, ktorý tvoríme, je biologicky rozložiteľný odpad, ktorý nepatrí do koša na komunálny odpad, ale do hnedých košov na bioodpad. Takéto koše pribudli aj v našej škole. Sú umiestnené na chodbách na každom poschodí. Do koša môžete vkladať šupky z ovocia, zvyšky zeleniny a ovocia, škrupiny z orechov, usadeniny z kávy a čajové vrecúška. Do koša nemôžete vkladať zvyšky desiaty a mäsové produkty. Desiatu, ktorú nezjete, môžete odovzdať pani kuchárke v jedálni.Tešíme sa, že aj naša škola sa stáva stále viac ekologickou :) .

      Vaše koordinátorky environmentálnej výchovy - Mgr. Lívia Záhorová a Mgr. Petra Karcolová