• MLADÍ CHCÚ POMÁHAŤ ĽUĎOM

     • V jesennom období sa každoročne pre študentov 9. ročníka základných škôl organizujú burzy stredných škôl, ktoré im majú pomôcť s výberom strednej školy. Umožňujú žiakom aj ich rodičom získať informácie o fungovaní školy, získať priestor na svoje otázky ohľadom štúdia... Naša škola sa tento školský rok zúčastnila všetkých búrz organizovaných na Orave. Dňa 19. 9. 2023 v Námestove, 17. 10. 2023 v Tvrdošíne a nakoniec 24. 10. 2023 v Dolnom Kubíne. Tešíme sa, že toľko mladých ľudí ma záujem pomáhať ľudom a veríme, že ak sa im podarí dostať sa na našu školu, nebudú ľutovať. Taktiež mali možnosť si u nás odmerať BMI, tlak krvi, zistiť krvnú skupinu či hladinu glukózy v krvi. Odvážlivci sa mohli otestovať aj v kardio-pulmonálnej resuscitácii alebo správnosti dezinfikovania rúk. Veríme, že sa s ďalšími záujemcami o štúdium na našej škole stretneme aj na Dni otvorených dverí, ktorý budeme organizovať 6. 12. 2023 od 8:00 do 14:00 hod. Touto cestou VÁS VŠETKÝCH SRDEČNE POZÝVAME! 

      PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., výchovný a kariérny poradca a za študentov Karolína Plaskúrová zo 4. B triedy

     • EXKURZIA NA AMBULANCII DENTÁLNEJ HYGIENY

     • Počas našej praxe sme mali možnosť zúčastniť sa exkurzie na ambulancii dentálnej hygieny. Dentálna hygienička Mgr. Ľubica Prílepková, nám ukázala ako sa máme správne starať o svoje zuby a prečo je dentálna hygiena pre nás dôležitá. Upozornila nás na správnu techniku čistenia zubov a vyvrátila rôzne mýty o zuboch a ich hygiene. Naučili sme sa veľa nového, odniesli sme si krásne a užitočné darčeky a hlavne nové poznatky z oblasti dentálnej hygieny. Naša vďaka patrí pani profesorke Mgr. Michalicovej, že nám umožnila zúčastniť sa tejto exkurzie.

      Veronika Smolárová, Lucia Spišiaková 3.A.

     • EXKURZIA NA HEMATOLOGICKO - TRANSFUZIOLOGICKOM ODDELENÍ

     • Dňa 25.10.2023 sme my, študenti II.V triedy, mali možnosť zúčastniť sa exkurzie na Hematologicko-transfuziologickom oddelení DONsP, ktorým nás ochotne previedla pani Mgr. Jarmila Mrišková, vedúca laborantka tohto oddelenia.

      Vďaka nej sme sa mohli dozvedieť množstvo dôležitých a zaujímavých informácií, napr. ako fungujú krvné odbery či transfúzia. Rozhodujúcimi faktormi sú tiež  správny odber krvi a jej následný transport.  Taktiež sme si odniesli veľa poznatkov aj o samotnom darovaní krvi, pri ktorom vhodný darca musí spĺňať určité kritériá. Akt darcovstva je ušľachtilý čin, ktorý môže zachrániť nejeden ľudský život. Preto by sme sa mali snažiť o to, aby sme vždy mali dostatok pravidelných darcov.

      Za možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie veľká vďaka patrí aj naším pani profesorkám Mgr. Bedrichovej, Mgr. Turčinovej a Mgr. Janoľovej

      Anna Mikulová a kolektív II.V

     • EXKURZIA NA ODDELENÍ KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE

     • Exkurzia na Oddelení klinickej mikrobiológie bola ďalšou zo zaujímavých exkurzií, ktoré sme tento rok absolvovali. Dňa 24. októbra sme si prezreli toto laboratórium, ktoré sa zaoberá komplexnou laboratórnou diagnostikou mikrobiológie a naučili sme sa veľa nového a veľa vedomosti sme si overili už z minulého roka. Ochotné pani laborantky nám ukázali celé laboratórium, vysvetlili nám, kde robíme najčastejšie chyby pri odberoch alebo pri vyplňovaní žiadaniek. To najzaujímavejšie, čo sme mohli vidieť, bola kultivácia a citlivosť, kde sa zisťuje, na ktoré antibiotiká je baktéria citlivá. Tiež sme videli vzorku biologického materiálu na sklíčku zobrazenú pod mikroskopom. Okrem toho nám boli ochotné odpovedať na naše otázky a ukázať systém, akým každý deň pracujú. Bola to pre nás veľká skúsenosť, za ktorú ďakujeme Mgr. Záhorovej a Mgr. Kahanovej.Kolektív 4.A

     • ANGLICKÉ DIVADLO

     • Dňa 23.10. 2023 sme sa so študentami našej školy zúčastnili anglického divadelného predstavenia UNITED NEIGHBOURS OF LONDON. Sedem poschodí, sedem nájomníkov, sedem osudov, anglický prejav s atraktívnymi dialektmi, variabilná scéna, dynamická hudobná koláž a expresívne herectvo, to všetko v jednom titule. Nešlo však o to, aby sa na predstavení zúčastnili len jazykovo zdatní žiaci, ale aj tí, ktorým chceme cudzí jazyk priblížiť a pomôcť im prekonať prípadné zábrany. Skúseným hercom sa doposiaľ vždy podarilo publikum zaujať a udržať pozornosť až do konca. S časovým predstihom nám boli dodané aj pracovné materiály vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení, vďaka ktorým sa študenti mohli vopred pripraviť na slovnú zásobu a frázy z vystúpenia. Tieto materiály ponúkajú aj inšpiratívny materiál na hodinách anglického jazyka po predstavení.

      Mgr. Eva Hanková Mgr. Tatiana Olbertová Mgr. Petra Karcolová

     • EXKURZIA NA PATOLOGICKO-ANATOMICKOM ODDELENÍ

     • Dňa 24.10 žiaci III. B absolvovali exkurziu na patologicko-anatomickom oddelení DONsP. Vďaka pánovi primárovi MUDr. Šingliarovi, ktorý nás previedol celým oddelením a vysvetlil nám, ako to na oddelení funguje. Rozptýlil aj naše pôvodné mylné predstavy, pretože sme očakávali pitvy, mŕtve telá a nakoniec sme zistili, že sa tu vykonávajú cytologické a histologické vyšetrenia odobratých vzoriek tkanív od živých ľudí, ktoré im môžu pomôcť zachrániť život.Veľká vďaka patrí aj našim vyučujúcim, ktoré nám exkurziu sprostredkovali - PhDr. Márii Hudecovej a PhDr. Andrei Jarabákovej.

      Terézia Košarišťanová a Ema Bakalová III.B

     • Bl. Zdenka Schelingová je už medzi nami

     • Laboratórium viery otvorené!!! 

      V spolupráci s dekanom prof. Ľ. Pekarčíkom, architektom Ing. arch. D. Gočom a ďalšími aktívnymi podporovateľmi sa podarilo svojpomocne z nevyužívanej učebne chémie vybudovať nový priestor pre výučbu náboženskej výchovy. Zároveň bude táto miestnosť využívaná ako kaplnka pre všetkých na osobné vnútorné stíšenie a načerpanie sily.  Verím, že tento priestor bude intenzívne využívaný, pretože príklad a život bl. Zdenky Schelingovej nám môže byť silnou inšpiráciu a povzbudením. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali  akoukoľvek formou pri realizácii tohto projektu. Krátky životopis sestry Zdenky tu:

      S vďakou riaditeľ školy. ​​​​​​​

     • EXKURZIA V SADROVNI

     • Študenti I.V triedy sa 16.10.2023 zúčastnili exkurzie  v sadrovni DONsP. V sadrovni nás privítal ošetrovateľ, ktorý nám názorne na ruke našej spolužiačky ukázal, ako sa taký sadrový obväz robí. Išlo mu to odruky a vyzeralo to ozaj nenáročne, no my študenti máme ešte veľa práce pred sebou, aby sme to s takou ľahkosťou dokázali. Exkurziu sme absolvovali s p. uč. Bedrichovou a Lissovou. Ďakujeme.

      V. Jurášová, I.V

     • EXKURZIA NA FRO

     • Dňa 17.10. 2023 sme sa zúčastnili exkurzie na Fyziatricko–rehabilitačnom oddelení v DONsP. Na začiatku nás vrchná sestra oboznámila s oddelením a zároveň nám ukázala všetky typy liečebných postupov. Boli sme uchvátení, ako jednotlivé prístroje fungujú a veľmi sa nám to páčilo. Hlavne nás zaujala práca fyzioterapeutov. Na vlastné oči sme mali možnosť vidieť, ako pracujú a cvičia s pacientmi. Ďakujeme naším profesorkám PhDr. Andrei Jarabákovej a PhDr. Márii Hudecovej, že nám umožnili zúčastniť sa takejto exkurzie. Za kolektív 3.B Janka Betíková

     • STARÉ VECI NIE SÚ ODVECI

     • Aj v dňoch 13. a 14. 10. 2023 sa študenti z 1. B a 2. B triedy zúčastnili dobrovoľnej akcie, ktorá sa konala v MsKS - Staré veci nie sú odveci. Ide o zaujímavú akciu, ktorá prispieva k ekonomickému a charitatívnemu zhodnoteniu vecí a učí nás dobrovoľníckej práci. Klaudia Bujnáková, 2.B

     • STRETNUTIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

     • 18. 10. 2023 sme mali prvé oficiálne zasadnutie študentského parlamentu. Privítali sme medzi nami aj nových prvákov a všetci spolu sme sa pustili do plánovania nových akcií a aktivít na našej škole. Už čoskoro začneme realizovať aj náš nový “študentský brloh”. Kristína Barutová, Vanesa Jurčová, 2. A

     • EXKURZIA CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

     • Dňa 17.10.2023 trieda I.V navštívila Centrum sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Personál nás milo prijal a p. vrchná sestra Mgr. S. Zelníková mala pre nás zaujímavé informácie z praxe. Dozvedeli sme sa o integrálnej starostlivosti o klientov a mali sme možnosť vnímať aj prácu sociálnych pracovníčok. V zariadení sme si mohli pozrieť telocvičňu, kde chodia klienti cvičiť sami alebo so zdravotníckym personálom. Pozreli sme si kúpeľňu, v ktorej sme mali odborný výklad o hygiene klienta. Navštívili sme aj izbu, v ktorej bola zaujímavá debata o živote a evakuačnej situácii. Exkurzia nás obohatila o mnohé odborné znalosti, a tak sa nám teória prepojila s praxou. Ďakujeme vrchnej sestre za podelenie sa s bohatými skúsenosťami z práce s klientami a tiež odbornej starostlivosti o nich. Naša vďaka patrí aj našim vyučujúcim Mgr. A. Majdišovej a Mgr. I. Žufkovej, ktoré nám túto exkurziu umožnili.

      1.V Anna Bartošová

     • EXKURZIA REZIDENCIA - NESTOR

     • Dňa 13.10.2023 sa študenti triedy I.SAN zúčastnili exkurzie v súkromnom zariadení Nestor v Zázrivej. Je to súkromná rezidencia,  ktorá sa nachádza uprostred pekného horského prostredia. V tomto zariadení si seniori dôstojne užívajú pobyt v kruhu svojich rovesníkov. Sú im poskytované rôzne nadštandardné služby, či už v rôznych relaxačných priestoroch, ktoré sú vybavené   najmodernejšou technikou a profesionálnym  tímom pracovníkov. Pribudla aj novovybudovaná sauna, ktorá slúži pre klientov a zamestnancov. Svoj čas klienti trávia aj v príjemnom prostredí v záhrade, v prispôsobených priestoroch si môžu dopestovať kvety, zeleninu pre svoju spotrebu a potešenie. V tomto prostredí sa dbá na rozvoj telesný, aby bol klient sebestačný, ale aby rozvíjal svojho ducha, mal rôzne aktivity, ktoré sú na dennom programe. Je už len na klientovi, aby sa zapojil. Klientom sa venuje milý, ústretový personál, klienti sa tu cítia ako doma.

      Týmto chceme vyjadriť poďakovanie vedúcej sestre Mgr. Kataríne Pastuchovej, Mgr. Alene Maťkovej za sprevádzanie po jednotlivých blokoch a odpovede na naše otázky.

      Kolektív I.SAN

     • EXKURZIA NA OKB

     • Hlavnou náplňou oddelenia klinickej biochémie a hematológie je diagnostika základných biochemických, hematologických a imunologických vyšetrení. Výsledky pomáhajú diagnostike a liečbe ochorení. Na biochemické vyšetrenia sa využíva krvné sérum, hematológia pracuje s plnou krvou. Krvné sérum sa od krvných častíc oddeľuje pri vysokých otáčkach v centrifúge.

      Vedúca laborantka biochemického laboratória p. Žatkuliaková na nás, ako na budúce praktické sestry v prvom rade apelovala, že najdôležitejší krok ku správnemu výsledku vyšetrenia je správne zrealizovaný odber.

      Oddelenie funguje v 24 hodinovej prevádzke. Počas služby službukonajúce laborantky a laboranti vykonávajú len základné testy. Čo sa týka biochemických vyšetrení, ide o Prokalcitonín a Troponín.

      V minulosti sa laboratórne vyšetrenia prevádzali zložitými postupmi, dnes majú laboratóriá k dispozícii najmodernejšie analyzátory. Ďakujeme p. uč. Bedrichovej, Turčinovej a Jarabákovej za zorganizovanie exkurzie 12. 10. 2023.

      E. Žuffová a R. Baňasová II.V

     • ČASOPIS UZLÍK

     • PRIPRAVUJEME jesenné číslo časopisu Uzlík. Máte sa na čo tešiť.

      POSLEDNÁ STRANA. Foto zdroj: Diana Viktória Košútová, 1. B

     • EXKURZIA V UNIVERZITNEJ NEMOCNICI V MARTINE

     • Exkurzie v Univerzitnej nemocnici v Martine sme sa zúčastnili 6. 10. 2023. Najprv sme absolvovali prednášku o stómiách (chirurgické vyústenie orgánu navonok), kde sme sa dozvedeli nové a užitočné informácie, ktoré nám určite pomôžu v praxi. Mgr. Simová, úseková sestra chirurgického pracoviska, nám na prednáške prezentovala rôzne druhy pomôcok na ošetrovanie kolostómie. Oceňujeme, že sme si ich všetky mohli aj prakticky, na rôznych modeloch, vyskúšať. Na záver nás čakala ešte exkurzia stomickej poradne a septického chirurgického pracoviska, na ktorom sa prioritne starajú o pacientov s kolostómiami. Bolo úžasné vidieť to nadšenie u sestier, ktoré s takýmito pacientmi pracujú, a snažili sa im nielen pomôcť, ale aj podporiť ich a uľahčiť im život so stómiou. Videli sme, že ich práca napĺňa a taktiež motivovali niektorých z nás, ktorí by sa v budúcnosti chceli venovať práve tejto oblasti. Ďakujeme PhDr. Michaele Vicáňovej, PhD., Mgr. Lívii Záhorovej a Mgr. Janke Povalovej za vybavenie exkurzie a za to, že nám pomáhajú odborne rásť. Žiaci 4.A a 4.B

     • DOFE BRONZOVÉ OCEŇOVANIE

     • „Vybudovať loď neznamená tkať plachty, kovať klince,

      študovať hviezdy, ale prebudiť lásku k moru...

      (Antoine de Saint Exupery)

      BRONZOVÁ MEDAILA DofE

      Krajské oceňovanie DofE sa konalo 10. 10. 2023 na ŽSK v Žiline. Pod záštitou pani predsedníčky Eriky Jurinovej a programovej riaditeľky Jany Mikulášovej boli našim študentkám Vanese Žuffovej, 2. B, Janke Betíkovej, 2. B a Michaele Chladnej, 2. A odovzdané diplomy za ukončenú bronzovú úroveň DofE.

      „Naša cesta DofE? Zo začiatku sme sa toho báli, no po čase sme sa v tom našli. Nestihli sme ani žmurknúť, a po splnení všetkých cieľov sme začali plánovať našu prvú expedíciu. Vybrali sme si miesta, ktorými sme v živote nešli a nepoznali sme ich. Tieto cesty nás v živote posunuli ďalej, pretože sme sa počas ich dosahovania naučili veľa nových vecí: rozvíjať sa, postaviť sa strachu a hlavne prekážkam. Ďakujeme za sprevádzanie.“ Janka Betíková

      Srdečne gratulujeme a tešíme sa na aktivity na striebornej úrovni DofE.

      PhDr. Silvia Rovná, PhD. a Mgr. Margita Snováková