• ŽIVOTOLÓGIA

     • Čo je životológia a ako môže pomôcť prežiť pedagógovi a kolektívu v dnešnej dobe v pokoji a harmónii? Ako predísť syndrómu vyhorenia? Odpoveď na tieto a mnohé ďalšie otázky sa dozvedeli naši pedagógovia na interaktívnom, inšpiratívnom vzdelávaní, ktoré absolvovali 16. 11. 2023 v našej škole. Zároveň mali možnosť nahliadnuť do techník práce s mozgom, prepájania mozgových hemisfér, vyskúšali si metodiky konkrétnych techník na prácu so študentmi, ale aj na vzájomné porozumenie jednotlivých generácií v pedagogickom kolektíve. Toto prvé otvorenie dverí ŽIVOTOLÓGII zároveň ukázalo cestu a techniky starostlivosti „o seba – moje mentálne palivo“, sebavedomie, uznanie... Tešíme sa na ďalšie stretnutie s lektormi a zároveň im ďakujeme za ich obohacujúci vstup do nášho sveta SZŠ v Dolnom Kubíne.  

     • EXKURZIA VO VYŠNÝCH HÁGOCH

     • Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch sa stal cieľom exkurzie študentov 3.B a 1.V triedy, ktorú sme absolvovali v pondelok 13.11.2022. Exkurzia bola pre nás zaujímavá a poučná. Do exkurzie nás v jej úvode uviedli historickým filmom o vzniku tohto ústavu. Ďalej sme sa dozvedeli, že v dnešnej dobe, na rozdiel od minulosti, sa už pri diagnostike a liečbe respiračných ochorení nevyužíva len klimatoterapia (pobyt vo vysokohorskom, čistom prostredí). Mali sme možnosť nahliadnuť do každého kúta nemocnice, pracovníci nás previedli a porozprávali o svojej práci a starostlivosti o pacientov na rádiodiagnostickom, rehabilitačnom pracovisku, laboratóriách, kde sa vyšetrujú krvné plyny z kapilárnej krvi pacientov, či na pracovisku zameranom na funkčné vyšetrenie pľúc – spirometrii. Na konci exkurzie sme sa prešli ešte malým múzeom ústavu, kde sme videli prístroje a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa používali už od začiatku fungovania ústavu. Ďakujeme pani učiteľke PhDr. Michaele Vicáňovej, PhD. Za realizovanie tejto exkurzie.

      Sára Stahoňová, 3.B

     • NAJLEPŠIE FLORBALISTKY SŠ NA ORAVE!

     • Pod vedením trénera PaedDr. Matúša Takáča si naše florbalistky v regionálnom kole, ktoré sa konalo 14. 11. 2023 na Gymnáziu v Tvrdošíne, vybojovali 1. miesto! „Naša snaha sa vyplatila. Obhájili sme víťazstvo z okresného kola a „domov“ sme priniesli ďalší víťazný pohár. Krajské kolo vo florbale sa bude konať 23. 11. 2023 na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Ďakujeme všetkým, ktorí nám verili a držali nám palce,“ povedala Timea Šinálová zo 4. B. BLAHOŽELÁME a TEŠÍME SA spolu s vami!

     • NO BACKPACK DAY

     • Dňa 15.11. 2023 sa u nás v škole konal NO BACKPACK DAY. Pointou tohto dňa bolo, aby sme si do školy zobrali čokoľvek, len nie ruksak alebo tašku. V každej triede sa našlo niečo zaujímavé a fantáziou sme nešetrili. Nákupný vozík, detská kuchynka, zásuvka, polička do kúpeľne, vedrá, hrnce… A mnoho ďalších vecí, ktoré nám netradične poslúžili miesto tašky. Kreativitu hodnotila Mgr. E. Hanková a Mgr. T. Olbertová. Výsledky budú vyhlásené na mikulášskych trhoch. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do akcie zapojili.

      Klaudia Bujnáková, 2. B

     • OKRESNÉ MAJSTROVSTVÁ V ŠACHU

     • Naša študentka Diana Viktória Košútová z 1. B, ktorej od detstva učaroval šach, získala už mnoho ocenení ako šachistka ZŠ na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni. 15. 11. 2023 sa ako študentka našej SZŠ zúčastnila Školských majstrovstiev okresu Dolný Kubín žiakov a žiačok, študentov a študentiek v zrýchlenom šachu, ktoré sa konali na ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne. Dianka nezaprela svoj talent a vybojovala si 1. MIESTO a POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA! Srdečne blahoželáme a držíme palce!!!  

     • PREDNÁŠKA O PREVENCII RAKOVINY PRSNÍKOV

     • 15.11.2023 sme sa zúčastnili prednášky o prevencii rakoviny prsníkov, ktorú si pre nás pripravili študentky z 3.B. Okrem toho, že nám poskytli mnoho zaujímavých a užitočných informácií, tak nás poučili aj o samovyšetrení prsníkov, ktoré si môžeme spraviť aj v domácom prostredí. Z nášho pohľadu je veľmi dôležité šíriť túto tému už u dievčat v mladom veku, lebo ide o ochorenie, ktoré postihuje každú ôsmu ženu na Slovensku. A ročne zomrie na toto ochorenie viac než 600 tisíc žien vo svete. Preto povedz aj ty NIE rakovine prsníka.

      Študentky IV.A

     • HODINA OST V SADROVNI

     • Dňa 14.11. 2023 sme študenti 1.B triedy navštívili sadrovňu ortopedickej ambulancie v DONsP. Názorne nám p.sanitár Miroslav Leginus predviedol význam a zhotovenie sadrového obväzu, jeho tuhnutie a následné zloženie z končatiny. Oboznámil nás aj s použitím ortézových pomôcok.Týmto by sme sa chceli poďakovať Mgr. Lenke Dančovej, že nám umožnila navštíviť sadrovňu a p.sanitárovi, že si na nás našiel čas a obohatil naše vedomosti.

      Viktória Mešková, 1.B

     • INFORMATICKÁ SÚŤAŽ iBOBOR

     • Aj tento školský rok sa 9. 11. 2023 konala celoslovenská informatická súťaž iBobor. Súťaže sa zúčastnilo 36 študentov našej školy v kategórii Junior (študenti 1. a 2. ročníka stredných škôl a gymnázií). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých študentov. 

      Najlepší výsledok, a tým aj úspešnou riešiteľkou sa stala Zuzana Žilincová z 2. B triedy s percentilom 85,97.

      K dosiahnutému výsledku blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

      Mgr. Viera Bobáková

     • EXKURZIA V STREDOLOVENSKOM ÚSTAVE SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, a. s.

     • Dňa 8.11.2023 sme sa zúčastnili exkurzie vo vysokošpecializovanom pracovisku srdcovocievnej medicíny v Banskej Bystrici. SUSCCH a.s. sa zameriava na zdravotnú starostlivosť a rehabilitáciu pacientov s ochoreniami srdca a obehovej sústavy.

      Vedúce sestry z oddelenia arytmií, akútnej kardiológie a kardiochirurgie nás sprevádzali po svojich oddeleniach a my sme mali možnosť vidieť, aká náročná je práca zdravotných pracovníkov v tomto zariadení.

      Od Mgr. Jany Bejticovej sme sa dozvedeli, že na oddelení kardiochirurgie sa niektoré operácie srdca a veľkých ciev vykonávajú s použitím prístroja pre mimotelový obeh krvi (ECC), pri ktorých sa teplota tela musí znížiť na 33-34°C.

      Na pracovisku sa prevádzajú operácie arteriálneho systému srdca, endokardiálne operácie srdca (chlopne, vrodené srdcové chyby, tromby), endovaskulárne operácie veľkých ciev (disekcie, aneuryzmy), katetrizácie a iné.

      Mali sme možnosť vidieť mechanickú a biologickú chlopňovú protézu (vyrobenú z prasacieho alebo hovädzieho perikardu), obe majú svoje výhody aj nevýhody, ale obe úspešne predlžujú život pacientov.

      Na oddelení arytmií kolektív lekárov a sestier pod vedením Mgr. Moniky Lubyovej sa diagnostikujú a liečia pacienti s poruchami srdcového rytmu pomocou najmodernejších invazívnych aj neinvazívnych metód. Izby sú plne monitorované a vitálne funkcie pacientov sú sledované 24 hodín denne.

      Mgr. Ľubica Neubauerová, vedúca sestra oddelenia akútnej kardiológie nás zoznámila s koronárnou jednotkou, kde sa poskytuje komplexná starostlivosť o pacientov s akútnymi kardiovaskulárnymi chorobami.

      Okrem moderných priestorov a špičkovej techniky nás ako budúcich zdravotníkov zaujala aj príjemná pracovná atmosféra. Napriek vysokému vyťaženiu a vysokým nárokom na profesionalitu si pracovníci zachovávajú svoju ľuskosť a lásku k profesii.

      Ďakujeme pani učiteľkám Bedrichovej, Janoľovej a Turčinovej za obohacujúci zážitok.

      R. Baňasová II.V

     • NAJLEPŠIE FLORBALISTKY SŠ V OKRESE DOLNÝ KUBÍN SÚ ZO „ZDRAVOTKY“!

     • Okresné kolo vo florbale žiačok stredných škôl sa konalo 9. 11. 2023 v telocvični Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Naše zdravotníčky si zmerali svoje sily s florbalistkami z Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Strednej odbornej školy obchodu a služieb a z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Vybojovali si krásne 1. miesto a postup do krajského kola! BLAHOŽELÁME! „Tento deň si určite každá z nás zapamätá,“ povedala Timea Šinálová zo 4. B. „Naše pocity boli pred zápasmi všelijaké, avšak po prvom víťaznom zápase boli myšlienky, pocity a aj sebavedomie výrazne vyššie. Na ihrisku sme nenechali len našu snahu, ale aj srdcia a vybojovali sme nádherné 1. miesto. Ďakujeme pánovi profesorovi PaedDr. Matúšovi Takáčovi, že nás podporoval až do poslednej sekundy. Ďakujem tiež spoluhráčkam, ktoré dokázali, že kde je vôľa, tam je cesta, a tá naša vedie na krajské kolo vo florbale v Tvrdošíne.“

     • FLORBAL ŽIAKOV SŠ - OKRESNÉ KOLO DOLNÝ KUBÍN

     • V utorok 7.11.2023 sa takmer všetci chlapci našej školy zúčastnili florbalového turnaja žiakov SŠ v okrese DK. Konkurencia bola veľmi silná, v ktorej chlapci vybojovali krásne 5. miesto. Všetci im srdečne blahoželáme. Ďakujem.

      PaedDr. Matúš Takáč

     • NO BACKPACK DAY

     • V stredu (15.11. 2023) sa uskutoční No Backpack day! Čo pre vás ako študentov znamená, zobrať čokoľvek, len nie ruksak. Zapojiť sa môžu aj profesori. Tešíme sa na vaše nápady a dúfame, že vyhodnotia toho najkreatívnejšieho!

      P. Šimurdová, 4. A

     • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

     • Aj tento rok sme sa zapojili do Študentskej kvapky krvi, ktorá sa konala dňa 8. novembra 2023. Do tejto akcie sa zapojilo 37 darcov aj prvodarcov krvi z našej školy aj študentov  OA z Dolného Kubína. Prvýkrát sa nám podarilo túto akciu naplánovať a realizovať priamo v priestoroch našej školy cez mobilnú NTS z Martina, ktorej ďakujeme.

      Zároveň sa chceme poďakovať za sprostredkovanie kampane  Územnému spolku Orava SČK, darcom a všetkým, ktorí nám pri tejto akcii pomohli.

      SHARENI svoju krv a život ti dá LIKE......

      Ďakujeme!

      Mgr. Eva Chomisteková  

     • TERAPEUTICKÉ A PREVENTÍVNE POLOHOVANIE PACIENTOV S VYBRANÝMI OCHORENIAMI

     • Dnes k nám zavítala Mgr. Renáta Brodňanská z FRO v DONsP, aby nás poučila, ako polohovať pacienta po NCMP a totálnej endoprotéze bedrového kĺbu. Prednáška s následným precvičovaním bola veľmi podnetná, za čo jej veľmi ďakujeme a tešíme sa s ňou na ďalšie stretnutie. Tiež ďakujeme aj našim profesorkám za snahu spestriť nám takýmto spôsobom vyučovanie.

     • EXKURZIA V SADROVNI

     • Dňa 7.11. 2023 sme my študenti I.A triedy mali možnosť zúčastniť sa odbornej exkurzie v sadrovni ortopedickej ambulancie v DONsP v Dolnom Kubíne.
      Pán sanitár nás s ochotou oboznámil so všetkými pomôckami z obväzového materiálu a redresnými pomôckami, ukázal nám aj postup pri zhotovovaní sadrového obväzu a nakladaní ortézy. Z tejto exkurzie sme si zobrali veľa zaujímavého, no i poučného a sme za to vďační našim vyučujúcim OSE a OST.

      Charlotte Barčáková, 1. A

     • EXKURZIA V PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNI SUČANY

     • Psychiatrická liečebňa Sučany predstavuje významnú inštitúciu, prezentujúcu odbor psychiatrie na severnom Slovensku. V piatok 3.11.2023 sme mali možnosť oboznámiť sa so životom hospitalizovaných pacientov v liečebni. Liečebňa zabezpečuje komplexnú skupinovú psychoterapiu, psychologické vyšetrenia, psychoedukáciu, dramatoterapiu, muzikoterapiu a rôzne formy rehabilitácie podľa požiadaviek. Bolo to pre nás veľmi náučné, pozreli sme sa na život psychiatrického pacienta aj z iného uhlu pohľadu.  Dozvedeli sme sa veľa nových poznatkov o rôznych metódach liečby, činnostiach bežného života a režime fungovania liečebne. Ďakujeme za túto jedinečnú príležitosť Mgr. Michalicovej, Mgr. Lissovej,

      Mgr. Janoľovej, Mgr. Žufkovej. Kolektív 3.A.

     • EXKURZIA NA OPERAČNÝCH SÁLACH

     • My študenti I.SAN triedy sme sa dňa 27.10.2023 zúčastnili exkurzie na operačných sálach a na pracovisku centrálnej sterilizácie v DONsP v Dolnom Kubíne. Operačnými sálami nás sprevádzal náš spolužiak Roman, ktorý nám bližšie ukázal prácu a režim na tomto pracovisku. Ďalšou zastávkou bolo pracovisko centrálnej sterilizácie, kde sme sa oboznámili  s mechanickou očistou, a následným procesom dezinfekcie a sterilizácie jednotlivých zdravotníckych pomôcok.

      Pre každého z nás bola táto exkurzia veľkým obohatením a spestrením v našom štúdiu.   Touto cestou ďakujeme triednej profesorke Mgr. Alenke Majdišovej a profesorke Mgr. Miloslave Turčinovej za sprevádzanie.     

     • ZÁLOŽKA DO KNIHY - HRDINOVIA DETEKTÍVNYCH ROMÁNOV

     • Po roku sa opäť zapájame už do 12. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy na tému: Hrdinovia detektívnych románov

      Podarilo sa vytvoriť 144 záložiek, vytvorili ich žiaci z 1.A. - 31 kusov, 1.B. – 31 kusov, 2.A.  – 30 kusov, 2.B. – 25 kusov, 3.A. – 27 kusov.  Naši žiaci vyrobili nápadité a pestré záložky, ktoré sme poslali žiakom z partnerskej školy, ktorou je tento rok SOŠ dopravy a služieb v Strážskom. Vďaka vyrobenej záložke mohli žiaci získať uznanie za svoju usilovnú prácu. Chcem poďakovať a pochváliť žiakov, že majú pozitívny vzťah ku knihám, ale zároveň oceňujem ich kreativitu. Dúfam, že budúcim majiteľom záložiek vyčaria úsmev na tvári a mnohí si nájdu aj nejaké priateľstvá.

      Veľké ďakujem Mgr. Jana Lissová