• ABSOLÚTNY TALENT SZŠ je Lucia Kalisová z 1.A !!!
     • ABSOLÚTNY TALENT SZŠ je Lucia Kalisová z 1.A !!!

     • Víťazom Talenov 2019 sa stala Lucia Kalisová z 1.A.

      Ostatné výsledky budú zverejnené ešte dnes.

      Ďakujeme súťažiacim, organizátorom aj publiku za aktívnu účasť a spoluprácu.

     • OTVOR SVOJE SRDCE

     • "V našej charite pomáhame tým najchudobnejším z chudobných. Často sú to osamelé matky s deťmi, starí rodičia, ktorým boli deti zverené do výchovy, ľudia žijúci v podmienkach, o ktorých väčšina Slovákov ani netuší, že sú u nás možné. Pomôžte nám týmto deťom urobiť na Vianoce radosť. Uvítame aj zaangažované pracovné kolektívy či podnikateľov, ktorí môžu a chcú pomôcť vo väčšej miere. Ďakujeme!" T. Frič

      Aj naša škola chce pomôcť. Potrebujú oblečenie pre deti a ich mamy, hračky, pánske oblečenie, drogériu... Snažme sa do 6. 12. vyzbierať čo najviac. Svoje dary noste PhDr. A. Jarabákovej alebo pani zástupkyni PhDr. S. Rovnej, PhD. Vopred ĎAKUJEME!

     • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

     • Aj tento školský rok sme sa zapojili do projektu Slovenskej pedagogickej knižnice - Záložka do knihy spája školy na tému: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Výrobu záložiek výrazne podporili vyučujúce slovenského jazyka, ktoré tomuto projektu venovali čas na svojich hodinách. Záložky vyrábali študenti i v rámci triednických hodín, s odbornými učiteľkami na praktických cvičeniach PPK – výchovné zamestnanie - práca s papierom a vo svojom voľnom čase. Naši žiaci vyrobili 140 nápaditých a pestrých záložiek, ktoré sme poslali žiakom z partnerskej školy v Nitre. Záložky z partnerskej školy v počte 130  sme vystavili pri vstupe do knižnice, po výstave budú k dispozícii študentom, ktorí boli pri ich výrobe  najaktívnejší. Chcem poďakovať za tento podnetný projekt,  ktorý pomáha prebúdzať lásku ku knihám a ku školskej knižnici.  Mgr. Jana Lissová

        

     • SILNÉ RUKY ZDRAVOTNÍKOV

     • Dňa 15. 11. 2019 sa na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne konala oblastná súťaž Stredoslovenskej oblasti  „Silná ruka stredných škôl 2019“ v Dolnom Kubíne, do ktorej postúpili víťazi školskej súťaže medzi strednými školami v Dolnom Kubíne, za našu školu to boli: ženy v kategórii do 60 kg: Nikola Cilečková, Emma  Naništová, Veronika Žuffová, v kategórii 60+: Klára Karasová, Sára Pukajová, Monika Lavorová a za mužov v kategórii do 70 kg: Karol Pjentek a v kategórii 80+ Michal Steinocher.  Súčasne prebiehala rovnaká súťaž za Západoslovenskú oblasť aj v Bratislave, v Prievidzi a v Trnave. Prvé miesto v kategórii žien do 60 kg obsadila Emma Naništová zo IV. B a druhé miesto v rovnakej kategórii za našu školu získala Nikola Cilečková z tej istej triedy. Hoci sú obidve malé a útle, skrývajú v sebe úžasnú silu. Takáto sila je potrebná pre každého zdravotníka.  Obidve víťazky spolu s Klárou Krasovou a Veronikou Žuffovou, ktoré obsadili 4. miesto v rebríčku, postupujú za našu školu do 3. kola súťaže – na slovenské finále súťaže „SILNÁ RUKA 2019“,  ktoré sa uskutoční v Košiciach dňa 22. 11. 2019. Súťaž je organizovaná Slovenskou asociáciou pretláčania rukou SAWA (Slovak Armwrestling Association), žiakov na súťaž pripravoval PaedDr. Matúš Takáč. Srdečne blahoželáme! PhDr. Andrea Jarabáková

       

     • AKO SI SPOMÍNATE NA 17. 11. 1989?

     • Pýtame sa našich učiteľov, rodičov i žiakov večerného štúdia. 2. otázka: Čo vám priniesla Nežná revolúcia? Svoje príspevky, prípadne aj fotografie, nám posielajte do redakcie časopisu Uzlík alebo na mail: r.bockayova@gmail.com . Vaše príspevky budú zverejnené v decembrovom čísle nášho časopisu. Tešíme sa na vaše názory a spomienky! (rr)

     • NEVÁHAJ SA PRIHLÁSIŤ! TALENT SZŠ 2019

     •  Žiacka školská rada v spolupráci so študentským časopisom Uzlík a školskou knižnicou pripravuje pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie celoškolskú súťaž Talent SZŠ, ktorú organizujeme každoročne, ale tento rok bude výnimočný! Nemožno predsa žiť a rozvíjať svoj talent bez slobody myslenia, konania, svetonázoru a ľudskej existencie. Len slobodný duch môže tvoriť a napredovať. Budeme vyzdvihovať myšlienky demokracie, slobody, ľudských práv a boja za toleranciu multikultúrneho sveta, ktorý rešpektovaním našich bytostných potrieb, harmonickým súžitím s prírodným bohatstvom a jeho zdrojmi má dynamickú budúcnosť.  Talentom našich žiakov aj učiteľov chceme osláviť tento výnimočný medzník v dejinách našej spoločnosti a zároveň vyzdvihnúť aj občiansku bdelosť nad dodržiavaním hodnôt, za ktoré sa v novembri 1989 bojovalo. Súťažíme v rôznych kategóriách: šport, spev, tanec, hra na hudobný nástroj, vlastná tvorba (poézia, próza, reflexia), maľba, kresba, ručné práce, recitácia, fotografia, video, vizážistka... Súťažia jednotlivci aj kolektívy. Ukáž svoj talent, svoje hobby a neváhaj sa prihlásiť! Vo voľnom čase si určite veľmi tvorivý – zdravotníci sú presne takí, a navyše majú veľké srdce na dlani. Svoje prihlášky prineste PhDr. Ivete Košarišťanovej alebo do redakcie časopisu Uzlík. (rr)

       

       

        

     • AUTOMATY POHODY A MAŠKRTENIA – prvá pomoc pri úniku energie

     • Chvíle pohody a maškrtenia – aj to ku Škole plnej života patrí! Ďakujeme vedeniu školy, že sa o nás stará a skvalitňuje nám život v našej škole!!!

     • TALENT SZŠ - 18. 11. 2019

     •  

      Prehliadka Talentov SZŠ sa blíži!!! Ak si sa prihlásil/a, odpovedz nám na tieto otázky a pošli ich na mail: r.bockayova@gmail.com alebo prines priamo do redakcie Uzlík Mgr. Renáte Bočkayovej, alebo pani PhDr. Ivete Košarišťanovej. Ak ešte váhaš, prihlás sa, je to DEŇ, keď môžeš ukázať, že si tvorivý mladý človek, ktorý sa nehanbí za svoje činy, teší sa na budúcnosť, chce rozdávať šťastie, radosť, úsmev, má svoje sny a chce tento svet urobiť lepším...

       

      Meno:

       

      Trieda:

       

      Odkiaľ pochádzaš (mesto)?:                                              Koľko máš rokov?

       

      Čomu sa venuješ vo svojom voľnom čase? Tvoje hobby?

       

      Ako dlho sa venuješ svojmu koníčku?

       

      Získal si už nejaké ocenenia?

       

      Čo by si chcel robiť v budúcnosti? Aké sú tvoje sny?

        

     • NOC V KNIŽNICI 2019

     •  

      Úžasné, nezabudnuteľné, super, zaujímavá a vtipná beseda so spisovateľom Antonom Laučekom,   výborná organizácia, chceme to zažiť znova... Takéto a mnohé ďalšie superlatíva získala Noc v knižnici - 1. ročník, ktorý sme organizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 28. 10. 2019. Tohtoročnou témou bola: Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia J. G. Tajovského. Inšpirujúci a tvoriví sme boli všetci, a dokonca prišiel aj Tajovský...   Pracovali sme ako jeden tím. Učitelia, žiaci, všetci, a činnosť každého bola nesmierne dôležitá, od umývania hrncov, pečenia palaciniek až po manažovanie celej akcie. Dokázali sme, že spoločne v kooperácii dokážeme veľmi veľa! Viac sa dočítate v časopise Uzlík. Teraz vám ponúkneme vyjadrenie vedenia školy, ktoré, okrem iného, zabezpečilo aj mediálnu propagáciu našej akcie a jej finančnú podporu. Ďakujeme vedeniu školy, že nám umožnilo zrealizovať Noc v knižnici! A máme pre vás prekvapenie s prosbou – chceme to zažiť znova 😊!!!

       

       

      Hodnotenie podujatia vedením školy – „Prvýkrát sme sa zapojili do takejto akcie – stráviť noc v škole, v knižnici, vidieť sa navzájom v teplákoch, pyžamku, strapatí... Bola to krásna noc, musím poďakovať nielen našim organizátorom z radu učiteľov, ktorí boli ochotní obetovať svoj voľný čas a ostali v kruhu našej školskej rodiny. Postarali sa o priebeh zdarného programu, skoordinovali aktivity žiakov, pripravili chutné občerstvenie – večeru, druhú večeru, neskorú večeru... a výborné palacinky so šľahačkou. Ďalej moje poďakovanie patrí žiakom z vyšších ročníkov, vymysleli jednotlivé aktivity, pripravili si rekvizity a nedali prvákom vydýchnuť. Pre nich bola vlastne celá nočná aktivita pripravená. Ani prváci sa nedali zahanbiť, boli veľmi iniciatívni, zapájali sa do všetkého, čo bolo pre nich pripravené. Čo ma veľmi príjemne prekvapilo, že mladí čítali a pripravili si živé recenzie z prečítaných kníh. Podľa ich správania musím ochotne konštatovať, že nám rastie fajn mládež – radostná, ochotná, zodpovedná. Ako zástupca vedenia školy som nemusela riešiť ani jeden priestupok voči školskému poriadku. No, iba spať nám nedali ... Boli bdelí celú noc, ale naproti tomu by bolo divné, keby prišli na noc v škole a spali by. No nie?“ PhDr. Silvia Rovná, PhD., zástupkyňa školy

       

      1.ročník Noci v knižnici bol pre mňa veľkým otáznikom. Akcia, ktorá mi názvom pripomínala Noc v škole, vo mne vzbudzovala rešpekt. Ako sa s ňou popasujú naši študenti? Čo to prinesie? Ukázalo sa, že naši študenti sú skutočne šikovné decká, ktoré možno niekedy treba nakopnúť, ale čoho sa chytia, zväčša vyjde.  Celá akcia bola prepracovaná do detailov, všetko do seba zapadalo ako puzzle, a to všetko bola práca najmä našich študentov. Ako koordinátorka ŽŠR sa už nemusím báť púšťať sa do väčších akcií, pretože viem, že ma naši študenti podržia. Práve Nocou v knižnici ma o tom presvedčili.“ PhDr. Iveta Košarišťanová, zástupkyňa školy, koordinátorka ŽŠR

       

      „Táto akcia rozvíjala čitateľskú gramotnosť našich žiakov a ich vzťah ku knihám. Sme škola plná života a podporujeme tvorivosť našich žiakov aj učiteľov. Som veľmi rád, že sa na nich môžem spoľahnúť. Ďakujem im za ich kreativitu, obetavosť a súdržnosť. V našej škole má každý svoje poslanie, priestor na realizáciu, kooperáciu so žiakmi i s kolegami, a som veľmi rád, že dokázali zvládnuť aj takú akciu, ako je Noc v knižnici.“ Mgr. Alojz Šutý, riaditeľ školy

       

       

       

     • DOBROVOĽNÍCTVO

     • V pondelok 21.10. 2019 sme si z krúžku Dobrovoľníctva pod vedením Mgr. K. Bedrichovej pripravili pre našich dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším program. Veľa babičiek a deduškov nás s úsmevom privítalo a boli radi, že sme naše poobedie prišli stráviť s nimi. Po peknom príhovore sme si spolu zaspievali krásne piesne a zarecitovali dojemné básničky. Nakoniec sme si spolu veselo zatancovali. Veľa seniorov bolo rado, že sme prišli a my sme radi, že takýmto skutkom sme mohli spríjemniť deň naším babkám a dedkom. Týmto sa chceme podakovať našej pani profesorke Bedrichovej, že máme možnosť zlepšovať náladu toľkým ľuďom. Dobrovoľníčky z 3.B

      Zároveň by som sa chcela poďakovať aj našim "malým" dobrovoľníčkam Emkám, ktoré sa spolu s nami zapojili do spevu a prednesu básní a pomohli obohatiť program. Už sa teším na našu ďalšiu spoločnú akciu.

      Mgr. Katarína Bedrichová

        

     • PRVÝ STROMČEK - OLBERŤÁČIK

     • Olberťáci z 1. B za pomoci PhDr. Andrey Jarabákovej a pána Jozefa Kurťáka 22. 10. 2019 zasadili náš prvý stromček, ktorému sme dali hneď aj meno - Olberťáčik. Je ešte slabý a maličký, ale veríme, že sa ujme a pridá sa k ostatným stromom na záchranu našej planéty.  Vedeli ste, že jeden hektár listnatého lesa v podmienkach mierneho pásma vyprodukuje za rok asi 10 ton kyslíka (ihličnatý les asi o tretinu menej)? Toto množstvo za rovnakú dobu „nasýti pľúca“ zhruba 38 ľudí. A že jeden hektár lesa za rok naviaže a vymaže z ovzdušia až 15 ton oxidu uhličitého. Na porovnanie – človek s hmotnosťou 70 kg vyprodukuje 240 kg oxidu uhličitého za rok a človek moderný (vrátane áut, domov...) vyprodukuje až 2,3 tony oxidu uhličitého za rok. Ktorá trieda sa pripojí a zasadí si svoj vlastný strom? (rr)

     • RECITÁTORKA ÚSPEŠNOU MODERÁTORKOU

     • Niet sa čo diviť, že žiaci našej školy sú aj veľmi talentovaní, a to mnohí všestranne! Dôkazom je aj Natália Laššáková z 3. A, ktorá je od ZŠ úspešnou recitátorkou, a na SZŠ sa aktívne venuje aj moderovaniu a súťažiam v prvej pomoci. 17. 10. 2019 v Tvrdošíne na regionálnom kole súťaže Oravský mikrofón získala v spolupráci s respondentkou Sárou Al Hindi z 3. B pod vedením Mgr. Janky Bordigovej krásne 1. miesto a postup do krajského kola, ktoré sa bude konať budúci týždeň v Žiline. „Natálka bola jednoducho perfektná. Každú disciplínu zvládla ako profesionál. Keď robila rozhovor so Sárkou, všetci s úžasom pozerali a počúvali. Veľmi sa z jej víťazstva teším. V našej škole máme skvelé a šikovné žiačky. Som na ne veľmi hrdá,“ vyjadrila sa Mgr. J. Pňačková. „Bolo to veľmi zaujímavé, vôbec som nečakala, že skončím na prvom mieste, a teraz som veľmi rada,“ prezradila nám svoje pocity Natália. „Myslela som si, že som reláciu moderovala zle a že som si to celé pokazila, ale nestalo sa tak. Boli to iba moje pocity. Sára bola skvelá respondentka. Zvládla to úplne výborne a aj porote sa veľmi páčila! Ďakujem jej z celého srdca, že tam bola so mnou. Zvládla to bravúrne! A ďakujem jej aj, že to so mnou vydržala...“ dodala Natália. „Som rada, že Natálka vyhrala a dúfam, že vyhrá aj krajské kolo!“ povedala nám Sára, ktorej dobré srdce, lásku k ľuďom, ochotu a obetavosť ste mohli spoznať už z jej aktivít a z interview v poslednom čísle časopisu Uzlík. V krajskom kole, ktoré sa konalo 24. 10. 2019 v Žiline, sa Natália umiestnila na 3. mieste. Blahoželáme k úspešnej reprezentácii našej školy!  Odkaz pre ostatných: Nebojte sa prezentovať svoj talent! Radi vám pomôžeme a vždy vás podporíme! (rr)  

        

     • NAJLEPŠIE FLORBALISTKY V OKRESE

     • Elena Turbeková z 1. A, Simona Sochuľáková, Karin Piovarčiová, Lucia Pjonteková, Mária Hurťáková, Lenka Bombjaková z 3. B, Laura Plevjaková, Petra Belopotočanová z 3. A, Nikola Cilečková, Emma Naništová zo 4. B a Margita Tomáňová z 1. B

      „Žiarilo z nich nadšenie pre hru, úžasná energia. Hrali ako tím rozložený po celom ihrisku, bez zbytočných emócií, presné prihrávky, prehľad v hracom poli... Jednoducho som na nich veľmi hrdá a srdečne im blahoželám!“ povedala pani zástupkyňa PhDr. Silvia Rovná, PhD. po okresnom kole vo florbale SŠ, ktoré sa konalo 16. 10. 2019 v Dolnom Kubíne na OA. Náš dievčenský tím vyhral 1. miesto! Z 10 gólov, ktoré vpálili do súperovej brány, im 7 uštedrila Lenka Bombjaková z 3. B, ktorá bola aj najlepšou hráčkou celého turnaja. „Na ihrisku sme sa vedeli nájsť a veľmi dobre si nahrať. Mám veľmi dobrý pocit z celého tímu! V poslednom zápase nás súperky zaskočili prvým gólom, ale  hneď sme to otočili a pridali ďalšie. Nakoniec sme vyhrali 6:1,“ s úsmevom dodala Lenka. Srdečne blahoželáme k postupu do krajského kola aj ich trénerovi PaedDr. Matúšovi Takáčovi. Viac info v časopise Uzlík. (rr)