• ŠKOLY, KTORÉ MENIA SVET

     • Byť učiteľom je poslanie... Tešíme sa na nový školský rok, ktorý sme dnes slávnostne začali!

    • OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKU
     • OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKU

     • Srdečne pozývame všetkých študentov, príp. aj rodičov na Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 2. 9. 2019 v telocvični školy od 8:30 hod. Tešíme sa na spoločný vstup do nového školského roka a na krásne chvíle, ktoré spoločne strávime... Znova budeme mať na čo spomínať :-)

    • Oznamy pre externé štúdium
     • Oznamy pre externé štúdium

     • Úvodné stretnutie v prvom týždni nového školského roka sa uskutoční vždy od 8:00 hod. podľa uvedeného rozpisu: 

      3. septembra: 1.V PS - externé štúdium praktická sestra (s triednou učiteľkou PhDr. A. Jarabákovou)

      4. septembra: 2. V ZA - externé štúdium zdravotnícky asistent (s triednou učiteľkou Mgr. D. Janoľovou)

      5. septembra: 1.SAN - externé štúdium sanitár (s triednou učiteľkou Mgr. A. Strežovou)

      V prípade svojej neprítomnosti dajte čím skôr vedieť dôvod svojej abesencie na tel. školy. 

    • Vydávanie ISIC kariet od 21.8.2019
     • Vydávanie ISIC kariet od 21.8.2019

     • S potešením Vám oznamujeme, že žiakom, ktorý majú uhradený poplatok za vydanie a výrobu ISIC preukazu si ho budú môcť vyzdvihnúť od 21.8.2019 na vrátnici školy. Pripomíname, že je potrebné odovzdať žiadanku a súhlas so spracov.osobných údajov, ak ste ju ešte neodovzdali. Rovnako od tohto termínu sa budú vydávať na vrátnici potvrdenia o návšteve školy, ak ich budete potrebovať (sú dostupné aj elektronické cez edupage)

     • CONFERO NA NAŠEJ ŠKOLE

     • Confero s Andreou Božekovou bolo nezabudnuteľné... Ďakujeme a odporúčame! Viac info na www.confero.sk alebo na Fb.

     • POCHVALA RIADITEĽOM ŠKOLY

     • Na slávnostnom ukončení šk. roka 2018/2019 riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý udelil Pochvalu riaditeľom školy a finančne odmenil nominovaných študentov, ktorým srdečne BLAHOŽELÁME!

      TRIEDA I.A

       Dochádzka : Klára Joňáková, 

      Prospech : Janíková, Jessica, Šurinčíková, Magdaléna, Vlčáková, Simona

      TRIEDA I.B

      Samé jednotky:

      -          Strážovská, Mária

      -          Beňušová, Júlia

      Prospeli s vyznamenaním:

      -          Joňáková, Mária

      -          Krišová, Katarína

      -          Masničáková, Nikola

      -          Priščáková, Natália

      TRIEDA II. A

      Pochvala za výborný prospech:

      -          Gvorová, Ivana

      -          Klimčíková, Vanesa

      -          Laššáková,  Natália

      -          Paľová, Marianna

      -          Plevjáková, Laura

      -          Vrábľová, Veronika

      Reprezentácia školy:

      -          Laššáková, Natália

      -          Plevjáková, Laura

      -          Pjentek, Karol

      Za výbornú dochádzku:  Zaťková, Klára

      TRIEDA II. B

      Pochvala za výborný prospech:

      -          Hucíková, Dominika

      -          Sochuľáková, Simona

      -          Steinocher, Michal – ocenenie Ž. kraja – prvá pomoc

      -          Kočička, Kristián – ocenenie Ž. kraja – prvá pomoc

      -          Polťáková, Magdaléna – ocenenie Ž. kraja – prvá pomoc

      -          Papajíková, Klára – ocenenie Ž. kraja – prvá pomoc

      Pochvala za dochádzku:

      -          Serdelová, Veronika – I. polrok 2 hodiny, II. polrok 3 hodiny

      TRIEDA III. A

      Pochvala za výborný prospech:

      -          Čierniková, Tatiana

      -          Grofčíková, Miriam

      -          Hvoľková, Naďa

      -          Juráňová, Jana

      -          Sivčáková, Gabriela

      -          Strapcová, Veronika

      -          Šuhajová, Lucia

      Pochvala za reprezentáciu školy:

      -          Grofčíková, Miriam – 1. miesto v SR

      -          Chudjáková, Paula – 1. miesto v SR a súťaže PP

      -          Hvoľková, Naďa – 1. miesto v SR

      -          Kurtulík, Marek – súťaže v PP

      -          Hýlová, Zuzana – súťaže v PP

      -          Juráňová, Jana – súťaže v PP + SOČ

      TRIEDA III.B

      -          Vzorná dochádzka: Simona Zaťková

     • INFO - PONUKA LETNEJ BRIGÁDY

     •  

      Hľadáme zdravotníka v letnom pobytovom tábore.

      TERMÍN:                        14.7. 2019 - 23.7. 2019
      MIESTO:                        Párnica, hotel Smrečina / Orava /

      CENA:                           250 eur
      NÁPLŇ PRÁCE:            poskytuje prvú pomoc a ošetruje
      chorých, v prípade potreby,
      zabezpečí, aby k liekom a dokumentácii tábora nemali prístup deti,
      informuje vedúceho tábora o všetkých závažných skutočnostiach zistených pri svojej činnosti.
      + zabezpečené stravovanie
      + zabezpečenie ubytovania
      + hradené ubytovanie + strava

      Helena Bačiaková

      manažér vzdelávania, Akadémia vzdelávania Martin, Malá hora 3, 036 01 Martin,
      0910 114 330, 0910 114 114
      avmt@aveducation.sk
      www.aveducation.sk [1]
      https://www.facebook.com/akademiavzdelavania.martin [2]__

       

     • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA

     • Slávnostné ukončenie školského roka, prvého roka Školy plnej života, sa bude konať 28. 6. 2019 v novo ozvučenej a zrekonštruovanej telocvični školy.  Vyhodnotení a ocenení budú NAJ študenti školy, NAJ trieda a oceňovanie bude obohatené kultúrnym programom jednotlivých tried pod vedením žiackej školskej rady a triednych učiteľov. Zároveň budú mať žiaci priestor na vyhodnotenie školského roka z pozície študenta. Príchod žiakov do školy je 7,40 hod. Na slávnostné ukončenie školského roka vedenie školy srdečne pozýva aj našich ABSOLVENTOV! Tešíme sa!!! Slávnostné ukončenie školského roka, prvého roka Školy plnej života, sa bude konať 28. 6. 2019 v novo ozvučenej a zrekonštruovanej telocvični školy.  Vyhodnotení a ocenení budú NAJ študenti školy, NAJ trieda a oceňovanie bude obohatené kultúrnym programom jednotlivých tried pod vedením žiackej školskej rady a triednych učiteľov. Zároveň budú mať žiaci priestor na vyhodnotenie školského roka z pozície študenta. Príchod žiakov do školy je 7,40 hod. Na slávnostné ukončenie školského roka vedenie školy srdečne pozýva aj našich ABSOLVENTOV! Tešíme sa!!!

     • FLORBALOM K ROZVOJU ZDRAVIA

     • Dňa 20.6.2019 prebehol na našej škole Deň zdravia - Florbalom k rozvoju zdravia. Okrem športových florbalových zápasov sa pripravovalo zdravé občerstvenie a mapoval sa zdravotný stav zúčastnených (meranie vitálnych funkcií, glykémie a výpočet BMI). Celý deň sa niesol v spokojnosti a pohode, obohatil nás o niečo nové a hlavne o pocit spolupatričnosti a spolupráce. Ďakujeme kolegom, ,ktorí sa do tejto akcie aktívne zapojili a hlavne Odboru školstva a športu ŽSK, ktorý nám celú akciu zastrešil finančne cez akceptáciu grantového programu. Ďakujeme! PhDr. Silvia Rovná, PhD.

     • ŠKOLA, KTORÁ MENÍ SVET

     • Vďaka iniciatíve našej pani zástupkyne PhDr. Silvie Rovnej, PhD. bola naša škola vybraná do celoslovenského projektu Škola, ktorá mení svet! Už teraz sa tešíme na nový školský rok!!! ĎAKUJEME!

     • BYŤ ČLOVEKOM...

     • POĎAKOVANIE

      ,,Dobrovoľníctvo učí trpezlivosti, pokore, prehlbuje empatiu a dáva veľké možnosti. V určitých prípadoch dokáže zmeniť život.“     Karin Smalcová

      V tomto školskom roku sme sa na našej škole po prvýkrát  pustili do Projektu Dobrovoľníctva.  S novými očakávaniami a výzvami sme sa vo svojom voľnom čase rozhodli poskytnúť pomoc  tým, ktorí to najviac potrebujú – našim chorým, bezvládnym, malým či veľkým pacientom   v NsP v Dolnom Kubíne. V popoludňajších hodinách  1x týždenne   1 hodinu sme  robili spoločnosť na ODCH, detskom, internom, neurologickom oddelení  a niekoľkokrát aj v ZpS a DSS v Dolnom Kubíne.  Do dobrovoľníckeho projektu sa zapojilo spolu 25 študentov  z II.B,  III.A  a  IV.B triedy. Týmto by som chcela veľmi pekne poďakovať každému jednému z Vás, za Váš čas, ochotu, odhodlanie.  Nie všetkým sa podarilo  dotiahnuť  do úspešného konca prvotné nadšenie. Tým z Vás, ktorí to napriek námahe zvládli,  ešte raz vyslovujem  veľké ĎAKUJEM!!!  II.B: Al-Hindi, Habáňová, Hucíková, Hurťáková, Laceková, Papajíková, Polťáková, Ondrošová, Tarabová, Zanovitová, Žuková, III.A: Čierniková, Hvoľková, Hýlová, IV.B: Jageleková, Stopjaková.Všetko dobré, čo urobíte druhému, bude raz stonásobne zúročené. V dnešnej dobe je naozaj ťažké nájsť ľudí, ktorí nezištne na úkor svojho voľného času dokážu pomáhať.  O to viac,  cena času, ktorý ste venovali nielen pomoci pacientom v DONsP a ZpS a DSS, ale taktiež  dobrovoľníckym akciám počas sobôt vzácnejšia. A čo dodať na záver? Pri srdci ma hreje dobrý pocit z toho, že aj medzi Vami  sa nájdu študenti s citom pre pomoc, pochopenie, empatiu, nezištnosť. Pevne verím, že táto dobrovoľnícka činnosť obohatila nielen pacientov, ale aj Vás samotných.  Mgr. Katarína Bedrichová

        

     • JÚNOVÝ SILVESTER

     • Silvester v júni? Určite sa čudujete. Ale kto bol v piatok 21. 6. 2019 u nás v škole, vie, o čom hovoríme. Náš matematikár Mgr. Štefan Jány takto nazval posledný deň v škole pred odchodom na dovolenku. Bol to fantastický deň. Celou školou sa ozývali piesne, ktoré každého chytali za srdce aj do rytmu. Spolu so svojou neodlučiteľnou gitarou a úžasným speváckym talentom za podpory  manželky Elenky a priateľa hudobníka Janka Dobáka, chceli žiačkam ukázať pesničky z ich éry a aby mali s čím porovnávať... Chcel sa takto rozlúčiť s týmto školským rokom. „Bol to taký malý školský Silvester,“ povedal nám.  Spevácke talenty z 2. A sa úplne profesionálne pridali, a tak sme zažili deň, na ktorý istotne nezabudne celá škola. ĎAKUJEME a prajeme krásnu dovolenku!

        

     • MÁŠ ZÁUJEM???

     • Hľadáme dobrovoľníka  - zdravotníka pre Detský tábor v Šuranoch, spojený s medzinárodným dobrovoľníckym táborom. Dobrovoľníci z celého sveta (mladí ľudia vo veku cca 19-25 rokov) prídu do Šurian učiť deti (8-15 ročné) angličtinu hravou formou na tábore (info detský tábor: www.escsurany.eu , info dobrovoľnícky tábor: https://inex.sk/sk/events/45704/show_public). Hľadáme niekoho, kto má kurz prvej pomoci, alebo zdravotnícke vzdelanie a vedel by poskytnúť základnú prvú pomoc.

     • DOBRO NEVYMIERA!

     • Veľké ĎAKUJEM vyslovuje pani zástupkyňa PhDr. Silvia Rovná, PhD. našim študentom, ktorí sa v sobotu 15. 6. 2019 zúčastnili akcie Deň pre deti. Sú to: Barbora Žuková, Sára Al-Hindi, Natália Habáňová, Magdaléna Polťáková z 2. B a Naďa Hvoľková,  Zuzana Hýlová, Marek Kurtulík z 3. A. „Keď som ich uvidela,“ hovorí pani zástupkyňa, „srdce mi naplnilo šťastím. Uvedomila som si, že dobro nevymiera. Títo naši žiaci venovali celú sobotu deťom. Prišli aj z hornej Oravy, čo si nesmierne vážim. Deťom aj dospelým ukazovali prvú pomoc, kardio-pulmonálnu resuscitáciu, obväzovú techniku... Učili Heimlickov a Gordonov manéver... Merali krvný tlak... Bola to dobrovoľnícka akcia a všetkých nás napĺňala šťastím a radosťou.“ Ďakujeme!!!

    • ISIC karta plná výhod už od začiatku prázdnin!!!
     • ISIC karta plná výhod už od začiatku prázdnin!!!

     • Ak chceš využívať KOPEC VÝHOD a ZLIAV od začiatku prázdnin je potrebné čím-skôr uhradiť 20€ (20.6.2019) a vyplniť žiadanku a prihlášku - doniesť ju na vrátnicu a prvý júlový týždeň si prísť vyzdvihnúť svoju čipovú medzinárodnú zľavovú kartu. Tiež môže slúžiť ako potvrdenie o návšteve školy. Žiadanku a prihlášku si môžete vyzdvihnúť v zborovni na vrátnici alebo si ju môžete stiahnuť, vytlačiť a vypísať tu: ziadost_ISIC.pdfPrihlaska_ISIC.pdf

      Viac info tu.

     • TVORIVÁ ANATÓMIA

     • Ľudské telo po latinsky, slovensky aj po anglicky...

      Autorky projektov: Silvia Rovná z CSŠ v Dolnom Kubíne, Mária Zanovitová, 2. B a Dagmar Trančová, 1. B SZŠ v Dolnom Kubíne

    • Výsledky prijímacieho konania - externé štúdium v odbore praktická sestra
     • Výsledky prijímacieho konania - externé štúdium v odbore praktická sestra

     • Zverejňujeme zoznam výsledkov prijímacieho konania v externom štúdiu v odbore praktická sestra. 

      Tabuľka s výsledkami: Vysledkova_listina_externe_studium_web.pdf

      Prijímacie konanie sa konalo 21.06. 2019

      Aktuálne sú všetky miesta obsadené. 

     • PO STOPÁCH ORAVSKÝCH DEJATEĽOV

     • Historický cintorín v Dolnom Kubíne je miestom posledného odpočinku významných oravských spisovateľov a dejateľov. Žiaci 1. A a 2. A sa 14. 6. 2019 zúčastnili literárnej exkurzie, ktorá ich priviedla k pamätnému hrobu P. O. Hviezdoslava, rodáka z Vyšného Kubína a velikána slovenskej realistickej literatúry,  Janka Matúšku, autora textu slovenskej štátnej hymny,  L. Nádaši – Jégého, významného autora medzivojnového obdobia, po ktorom je pomenovaná aj NsP v Dolnom Kubíne a iných...

    • INFO PRE EXTERNÉ ŠTÚDIUM - prakt.sestra a sanitár
     • INFO PRE EXTERNÉ ŠTÚDIUM - prakt.sestra a sanitár

     • POZVÁNKA pre uchádzačov o externé štúdium praktická sestra

      Dňa 21. 6. 2019 sa uskutoční info stretnutie, zápis a prijímací test z Biológie.
      (viac info kritériách kriteria_ext_st_.pdf)

      Harmonogram dňa:

      8:30 - 9:20 podrobné informácie k štúdiu, kontrola prihlášok.

      9:25 - 10:10 test z Biológie.

      12:00 - Výsledky testu z Biológie - informácia o prijatí.

      12:00 - 15:00 - administrácia zápisu na štúdium a prevzatie rozhodnutia o prijatí.

      Tento deň je jediný termín na prijatie na štúdium!

      Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie uvedených pokynov.

      POZVÁNKA pre uchádzačov o externé štúdium sanitár

      Dňa 21. 6. 2019 sa uskutoční info stretnutie, zápis uchádzačov a odovzdanie rozhodnutia o prijatí.

      (viac info kriteria_ext_st_SAN_.pdf)

      Harmonogram dňa:

      9:30 - 10:30 - podrobné info k štúdiu, kontrola prihlášok.

      10:30 - 12:00 - zápis a prevzatie rozhodnutia o prijatí.

      Tento deň je jediný termín na prijatie na štúdium!

      Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie uvedených pokynov.