• MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ

     • Workshopy pre žiakov 1. a 2. ročníka na tému mediálnej gramotnosti  sa konali 11. 6. 2019 v učebni anatómie.  Realizovali ich lektori z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ďakujeme za zaujímavé informácie!

     • SVIATOK DRUHÁKOV – PRVÉ UNIFORMY!

     •  

      Po celé roky existencie našej školy je deň, keď druháci dostanú svoje prvé uniformy, veľkým sviatkom. S nadšením rozbaľujú balíčky, obzerajú a skúšajú svoje prvé uniformy, ktoré sú už len krôčikom k ich vytúženému povolaniu. Nadšenie a hrdosť prezrádza, že si zodpovedne zvolili svoje povolanie... Veď študentom sa stane každý, ale zdravotníkom sa musíš narodiť.  Veľké poďakovanie patrí Mgr. Daniele Janoľovej, ktorá ich pre študentov zabezpečuje a sprostredkúva. 

     • METODICKÝ DEŇ - TEAM BUILDING

     • Všetci sú víťazi! NAJ TÍM!!!

     • BRONZOVÁ MEDAILA Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

     • Srdečne blahoželáme!

      Dňa 7.6. 2019 sa druháci Michal Steinocher, Kristián Kočička, Magdaléna Polťáková a Natália Laššáková zúčastnili súťaže s názvom „Asistent v akcii“ v Prešove. Nevedeli sme, čo nás čaká, pretože na tejto súťaži sme boli prvýkrát.    Súťaž pozostávala nielen z poskytovania prvej pomoci, ale aj z náročnej fyzickej zdatnosti. Skončili sme na krásnom 3. mieste z 15-tich družstiev. Mali sme rovnaký počet bodov ako družstvo, ktoré skončilo na druhom mieste, ale pri umiestnení rozhodoval čas, pretože súťažiaci museli všetky disciplíny stihnúť čo najrýchlejšie. Aj napriek horúčave to druháci nevzdávali a súťaž zvládli perfektne. Oplatilo sa zabojovať... Mgr. Eva Chomisteková

     • PREDNÁŠKA PRVEJ POMOCI NA SOŠ V KŇAŽEJ

     • Dňa 6.6. 2019 sa žiaci našej školy z 3. A triedy Marek Kurtulík, Paula Chudjáková, Jana Juráňová, a žiaci z 2. B triedy Michal Steinocher, Magdaléna Polťáková, Kristián Kočička a žiačka z 2. A triedy Natália Laššáková zúčastnili prednášky o poskytovaní prvej pomoci na SOŠ polytechnickej v Kňažej. Naším cieľom bolo  naučiť žiakov  teoreticky aj prakticky poskytovať prvú pomoc pri rôznych situáciách a náhlych stavoch. Keďže sú to tretiaci – stredoškoláci, kardiopulmonálnu resuscitáciu sme rozšírili o používanie automatického externého defibrilátora, s ktorým by mal vedieť manipulovať každý človek. Žiaci našej školy im poskytovanie prvej pomoci najskôr prakticky ukázali, a potom si to mohol vyskúšať každý žiak. Tretiaci boli veľmi „akční“, kládli nám veľa otázok. Nové vedomosti a zručnosti si veľmi rýchlo osvojili. Dúfam, že im pomôžu v reálnom živote v prípade poskytovania prvej pomoci. Mgr. Eva Chomisteková

     • CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

     • Srdečne blahoželáme!

       

      Dňa 5.6. 2019 sa žiaci z 3.A triedy Paula Chudjáková, Marek Kurtulík a Jana Juráňová zúčastnili celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci v Lučenci. Boli to veľmi náročné a ťažké modelové situácie, perfektne  pripravené. Súťaž bola zameraná  nielen na poskytovanie prvej pomoci, ale aj na fyzickú zdatnosť. Skončili sme na 5. mieste. Od medaily nás delilo len pár krokov. V prvej päťke to boli veľmi vyrovnané družstvá s minimálnym rozdielom v počte bodov. Aj keď sme sa neumiestnili na medailových miestach, nie sme smutní. Táto súťaž nám dala množstvo nových skúseností... Ďakujeme! Mgr. Eva Chomisteková

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Dňa 10. 6. 2019 riaditeľ školy udeľuje žiakom Riaditeľské voľno z dôvodu konania Metodického dňa zamestnancov.  Nástup žiakov do školy bude 11.6. 2019. Ďakujem za pochopenie.

     • ODBORNÁ EXKURZIA - ŠROBÁROV ÚSTAV

     • Dňa 5. 6. 2019 sa 2. A zúčastnila odbornej exkurzie v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb. Tento vysokošpecializovaný odborný ústav s 87-ročnou históriou, poskytuje špecializovanú, ústavnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť najmä v oblasti detskej pneumoftizeológie, imunoalergológie a cystickej fibrózy. V ústave sa liečia deti vo veku od 0 do 18 rokov. Druháci si zo Smokovca odniesli nové odborné skúsenosti a samozrejme aj veľa pekných zážitkov. Mgr. Ľudmila Michalicová.

       

     • DIVADLO NA KOLESÁCH

     • Profesionálne divadlo bez stálej strechy nad hlavou, ktoré príde za divákom všade tam, kam ho pozvú. Vzniklo v januári 2004. Jeho zakladateľkou je absolventka herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici Martina Jelenová - Oslejová. 31. 5. 2019 prišlo aj do našej školy. Ďakujeme! Veľa sme sa dozvedeli a aj pobavili...

     • KEĎ ROZPRÁVA PRÍRODA

     •  „Prírodu môžeme premôcť len poslušnosťou...“ Francis Bacon

      Pocit, ktorý nezažiješ nikde, iba v prírode tak čistej, že vidieť aj tie najmenšie kamienky v rieke. Pocit, keď dýchaš tak čistý vzduch, že je to až zvláštne. Iba v prírode je tak ticho, a pritom počuť úplne všetko. Je to dobrý pocit byť niekde, kde príroda je silnejšia ako človek. Byť na mieste, kde si človek uvedomuje, aké je preňho dôležité prírodné dedičstvo, ktoré tu o pár rokov nemusí byť. Ten úžas nenahradí žiadne video na YouTube či fotka na Instagrame. To miesto si podmaní každého, kto sa cíti stále viac človekom ako robotom v dnešnej dobe. Tým miestom je príroda, ktorá je všade okolo nás. Preto ju vnímajme a CHRÁŇME SI JU!!! Text a foto: Mária Joňáková, 1. B (Jánošíkove diery)

        

     • SKÚŠKA DOSPELOSTI AJ VEDOMOSTÍ

     • Druhý deň maturít...

     • PRVÁ POMOC V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

     • Dňa 24. mája 2019 žiaci našej školy prednášali prvú pomoc v ZŠ v Žaškove. Prednášky sa zúčastnili žiaci 3. A triedy- Marek Kurtulík, Paula Chudjáková, Jana Juráňová, Zuzana Hýlová, žiaci 2. B. triedy- Michal Steinocher, Kristián Kočička, Magdaléna Polťáková a žiačka 2. A triedy Natália Laššáková. Žiaci ZŠ boli rozdelení do niekoľkých skupín. Skupiny žiakov absolvovali  všetky stanoviská. Prvé stanovisko bolo zamerané na kardiopulmonálnu resuscitáciu u dospelých aj u detí,  na druhom sa poskytovala prvá pomoc pri dusení, prvá pomoc pri krvácaní, zlomeninách a cudzom telese v rane bolo na treťom stanovisku a na štvrtom stanovisko bola prvá pomoc pri náhlych stavoch. Žiaci ZŠ si mohli na jednotlivých stanoviskách prakticky vyskúšať poskytovanie prvej pomoci. Na modelové situácie sme pripravili fiktívne rany, ktoré vyzerali ako skutočné poranenia.  Museli vyzerať veľmi hrozivo, keď sa malým žiačikom pri pohľade na ne urobilo nevoľno a mnohí z nich kolabovali. Takže sme spolu s pani učiteľkou ZŠ poskytovali „skutočnú prvú pomoc“. Našťastie všetko dobre dopadlo... Starším žiakom sa poskytovanie prvej pomoci veľmi páčilo a už teraz rozmýšľajú  o svojom budúcom povolaní.... Mgr. Eva Chomisteková

        

     • JÁNOŠÍKOVE DIERY

     • Jánošíkove poklady sme nenašli, ale výlet bol nádherný! Zaujal aj tých, ktorým sa nechcelo pôvodne ísť. Bolo to skvelé odreagovanie a počasie nám vyšlo krásne! Ďakujeme PaedDr. Matúšovi Takáčovi za výber trasy, ktorá bola niekde viac a niekde menej náročná, ale všetkým sa nám páčila. Na 3. júna 2018 isto nezabudneme. Text a foto: Klára Joňáková, 1. A

     • ŽIVOT V ČESKOSLOVENSKU

     • Tak ako každý školský rok, aj tento žiaci druhého ročníka počas hodín dejepisu vytvárali projekty, vďaka ktorým sa vždy dozvedia informácie, ktoré v učebniciach dejepisu nenájdu. Témou tohtoročných projektov bol ŽIVOT V ČESKOSLOVENSKU. Žiaci zmapovali obdobie od roku 1918, teda od vzniku prvej ČSR, až po rok 1989. Projekty boli odprezentované počas hodín dejepisu a vďaka nim sa žiaci dozvedeli nové informácie nielen z politických dejín, ale takisto mnoho zaujímavostí z oblasti športu, umenia, módy a kultúry. Najkrajšie projekty sú vystavené na prvom poschodí, kde si ich všetci môžete pozrieť a určite sa dozviete mnoho zaujímavostí. Mgr. Petra Karcolová

        

     • PRVÍ TOHTOROČNÍ ABSOLVENTI

     • Gratulujeme prvým tohtoročným absolventom večerného štúdia ZA, ktorí pod vedením svojej triednej učiteľky PhDr. Andrey Jarabákovej úspešne ukončili svoje dvojročné štúdium, a to výborne!!! Srdečne BLAHOŽELÁME!!!

     • NAŠA ŠKOLSKÁ KNIŽNICA PATRÍ MEDZI NAJ... V SR!

     • http://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=zbornik-z-13-medzinarodnej-konferencie-skolske-kniznice-ako-informacne-a-kulturne-centra-skol 

      Pod vedením Mgr. Kataríny Ružičkovej, ktorá obohacuje, kreatívne rozvíja našu školskú knižnicu a aktívne podporuje zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti našich žiakov, sme sa dostali medzi najlepšie školské knižnice na Slovensku!

      V zborníku ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČA KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL“ je spomenutá jedna z mnohých akcií, ktoré Mgr. K. Ružičková organizovala a koordinovala na škole. Naša knižnica sa obohatila o nové knižné tituly, zapájala a stále nás zapája do rôznych celoslovenských aktivít a súťaží, nadväzovala spoluprácu s inými školami, mnohí ste si našli vďaka nim priateľov na iných školách SR... Jednoducho sa stala súčasťou nášho života, záľub a rešpektovala naše „chcenie čítať“ a „čo chceme čítať“. Nové knižné tituly boli do knižnice zakúpené hlavne na základe vašich požiadaviek... Tento školský rok nový riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý dokonca ocenil (aj finančne) najaktívnejšiu čitateľku našej školskej knižnice, ktorou sa zaslúžene stala Michaela Bolová zo 4. A. Úprimne ďakujeme za všetko, a hlavne za to, že naša školská knižnica nie je archaickým centrom nezaujímavých kníh, ale miestom, kde si každý z nás nájde to, čo ho zaujíma. A navyše, knižnica žije s nami. Spolupracuje so žiackou školskou radou, s časopisom Uzlík, s vedením školy a spoločne organizuje celoškolské akcie, ako napr. Súboj učitelia – žiaci, Talent SZŠ, Deň učiteľov, Deň študentstva, Deň Zeme, rôzne besedy a iné... ĎAKUJEME!  V našej knižnici si každý nájde svoju knihu, ktorú so záujmom prečíta rýchlo a dokonca...