• EXKURZIA ZA ODMENU

     • Dňa 23.5. 2019 sme sa spolu s Cirkevnou spojenou školou v Dolnom Kubíne zúčastnili náučného výletu v Martine. Hneď na úvod nás zaujala prednáška v Matici slovenskej, odkiaľ sme sa presunuli do etnografického múzea. V múzeu sme sa dozvedeli o tradičnom ľudovom hospodárstve, remeslách, ale i odievaní v minulosti. Na záver nás čakalo v Slovenskom komornom divadle predstavenie Národný cintorín 1. časť - smiešny príbeh o zabúdaní na našich dejateľov. Predstavenie bolo zábavné a veľmi sa nám páčilo. Strávili sme spolu pekné chvíle a domov sme si odniesli množstvo zážitkov. V mene všetkých zúčastnených (M. Strážovská, V. Lacekova, Ľ. Triebeľová, L. Brnušáková, B. Žuková, K. Papajíková, D. Hucíková) ĎAKUJEME PhDr. Silvii Rovnej, PhD. za zorganizovanie výletu. Klára Papajíková, Dominika Hucíková  z 2.B

    • Školský internát OA - OZNAM
     • Školský internát OA - OZNAM

     • Dôležité upozornenie!

      V prípade záujmu o školský internát od budúceho školského roka je potrebné si podať žiadosť a vybaviť ostatné náležitosti čím skôr, ideálne ešte do konca školského roka alebo najneskôr v prvom septembrovom týždni. To platí aj pre uchádzačov, ktorí by chceli využiť školský internát len počas niektorých zimných mesiacov.

      Info na web-stránke:TU

      Info o zameraní internátu: Vychovny_Program_SI_2017-2021_posledny_dobry.pdf

      Žiadosť o prijatie do ŠI:Prihlaska_do_SI.pdf

    • PRIJÍMAČKY 2019 - aktuálne info pre rodičov
     • PRIJÍMAČKY 2019 - aktuálne info pre rodičov

     • INFO pre neprijatých uchádzačov

      Aktuálne sa nám naplnili počty uchádzačov do prvého ročníka denného 4-ročného štúdia praktická sestra. V prípade uvoľnenia miesta budú ihneď telefonicky oslovení rodičia uchádzačov, ktorí nasledovali v poradí dosiahnutých výsledkov na prijímacích testoch s pozvaním na zápis.

      Ak Váš záujem o našu školu stále pretrváva, je potrebné trpezlivo čakať na telefonát, resp. je aj druhá možnosť, a to počkať do začiatku nového školského roka s tým, že ak ste prijatí a zapísaní na inú strednú školu v študijnom odbore s maturitou, je v prípade voľného miesta možnosť prestupu na našu školu. Pre túto možnosť je potrebné zaslať do školy žiadosť o prestup, kde Vašu žiadosť vyhodnotíme a pošleme Vám odpoveď obratom. 

       

     • CHCEŠ VEDIEŤ VIAC O NAŠEJ ŠKOLE?

     • Chceš vedieť viac o našej škole? Staň sa priateľom na Facebooku ČASOPIS UZLÍK...

     • POĎAKOVANIE

     • V triedach na 2. poschodí máme nové žalúzie! Poďakovanie patrí všetkým, ktorí venovali svoje 2% dane našej škole. Do budúcna plánujeme nové žalúzie aj na 1. poschodí, preto ĎAKUJEME za akékoľvek dary našej škole! 

     • 1. MIESTO V CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽI!!!

     • Angelika Majdová z 1. A je úžasný hudobný talent, ktorý popri štúdiu na našej škole navštevuje aj ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove. Pod vedením svojho učiteľa Mgr. art. Damiena Francoisa Jeana Ponsa sa venuje hre na, ako hovorí Angelika, "božský nástroj akordeón". Na súťažiach získala už viacero ocenení. Medzi tie NAJ patrí 2. miesto v celoštátnej súťaži HUDOBNÁ BIELA ORAVA, ktoré získala minulý rok a tento rok je to fantastické prvé miesto v tejto celoštátnej súťaži hudobných virtuózov!!! Súťažila v 5. kategórii a zároveň získala diplom za najlepšiu interpretáciu skladby v hre na akordeóne! Srdečne blahoželáme!!! Sme hrdí na to, že takýto talent navštevuje našu školu, a navyše je skromná, žije s pokorou, s prosociálnym srdiečkom a radosťou z pomoci druhým. Blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov a splnených želaní...   

        

     • VYHRALI SME ZLATO!!!

     • Územný spolok SČK Orava organizuje každý rok v máji súťaž prvej pomoci. Súťažia mladší, starší žiaci základných škôl a družstvá mládeže zo stredných škôl a gymnázií. Súťaž sa konala dňa 7. mája 2019 v budove MsKS v Dolnom Kubíne. Naša škola sa na súťaži reprezentovala jedným družstvom, ktoré bolo zostavené zo žiakov 3. A triedy: Mareka Kurtulíka, Jany Juráňovej, Pauly Chudjákovej, Zuzany Hýlovej a žiačky z 2.A triedy Natálie Laššákovej. Náhradníkom bol Kristián Kočička z 2. B, ktorý im počas celej  súťaže držal palce a podporoval ich. Súťaž pozostávala z modelových situácií, resuscitácie a vedomostného testu. Žiaci opäť bojovali zo všetkých síl a zvíťazili sme. Konečne sme si z tejto súťaže odniesli vytúžené  zlato! Žiakov na súťaž pripravovala Mgr. Eva Chomisteková. Srdečne blahoželáme!!!

        

     • HERCI PRIVÍTALI DELEGÁCIU Z ORAVY

     • Brno bolo nádherné, uchvátilo nás hneď po príchode. 24. 4. 2019 Mgr. Štefan Jány pre nás zorganizoval návštevu divadelného predstavenia „Zítra to spustíme“ od Václava Havla. Bolo to predstavenie Janáčkovej akadémie muzických umení JAMU v Divadle na Orlí v Brne. Ešte pred začiatkom divadla sme zaujímavou bádateľskou súťažou spoznávali toto krásne mesto. Hneď na začiatku sme sa zatriedili do skupín, v ktorých sme mali kapitána. Prekvapením pre nás však bolo, že sme sami dlhý čas chodili a hľadali v Brne miesta, na ktoré sme sa mali dostať. Bolo to dosť zaujímavé hľadanie vzhľadom na to, že sme boli v Brne prvýkrát. A práve vďaka tomu sme videli veľa krásnych miest a pamiatok v centre Brna – Katedrálu Petra a Pavla, Kostnicu pri Katedrále sv. Jakuba, ktorá je druhou najväčšou kostnicou v Európe hneď po Kostnici v Paríži a iné. Nakoniec prišiel očakávaný záver celého dňa, a to bolo divadlo. Predstavenie bolo úžasné a fantastické zároveň, veľmi sa nám páčilo. Veľkým prekvapením pre nás bolo, že počas predstavenia herci privítali delegáciu z Oravy – teda nás. To sme skutočne nečakali. Domov sme si priniesli veľa zážitkov a dojmov, začo veľmi ĎAKUJEME Mgr. Štefanovi Jánymu! Potešilo nás aj, že tento krásny zážitok sme mohli zdieľať aj s PhDr. Silviou Rovnou PhD., Mgr. Katarínou Šutou a našou pani ekonómkou Adriánou Laštíkovou. Soňa Peterová, 2. B

        

     • VŠETKO MÁ RUB AJ LÍCE

     • Dobrovoľnícka aktivita v Benediktínskom kláštore - Sampor

      Môžeš byť bohatý, či nemať mince, 

      všetko má rub, ale aj líce.

      Môžeš byť mladý a robiť si vrásky, 

      k Bohu však nemôžeš bez skutkov lásky.  

                                                           Ján Šlachta

      Dňa 8. 5. v stredu sa dievčatá z 3. B Lucka Brnušáková a Ľubka Triebeľová zúčastnili dobrovoľníckej akcie v spolupráci so žiakmi 3.C Gymnázia v Námestove. Okrem nadviazania nových, priateľských vzťahov, dievčatá pomáhali pri sadení kvetov, umývaní a čistení priestorov kláštora. Aj napriek tomu, že bol deň voľna a mohli ho využiť na oddych, ony ho darovali službe iným. Ďakujem...  Mgr. Margita  Snováková

       

       

       

       

       

       

        

     • PREVENCIA NADOVŠETKO

     • V dňoch 25 - 26. apríla a 2. - 3. mája 2019 sa naša škola v spolupráci s Úniou pre zdravé srdce zapojila do merania krvného tlaku pacientom na ambulanciách praktického lekára MUDr. Farkašovej, MUDr. Petláka a MUDr. Križanovej v Dolnom Kubíne. Preventívneho merania krvného tlaku sa zúčastnili žiačky 4. B triedy Michaela Remeňová a Eva Babinská, ktoré každému pacientovi merali krvný tlak trikrát po sebe. Mnohí pacienti ani nepoznali hodnoty svojho krvného tlaku. Nevedeli, či majú krvný tlak v medziach normy. Ako je známe, hypertenzia, čiže vysoký krvný tlak, je označovaný za „ tichý zabijak“. Pretože nebolí a  mnohokrát človek ani nevie, že ho má dlhodobo zvýšený alebo vysoký. Mgr. Eva Chomisteková

        

     • ZNOVA SME POMÁHALI...

     • Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do zberu plastových vrchnáčikov, ktoré pomôžu telesne postihnutému Maximiliánkovi. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať 170 kg rôznych  plastových vrchnákov. Za vyzbierané vrchnáky dostane Maximiliánko rehabilitačno-liečebný pobyt, ktorý mu pomôže zlepšiť jeho ochorenie. Na jeden pobyt potrebuje jednu tonu plastových vrchnáčikov. Sme veľmi  radi, že sme mu mohli aspoň takto pomôcť... Mgr. Eva Chomisteková

        

     • SLADKÁ CHÉMIA

     • V druhom ročníku sa na hodine chémia preberali  sacharidy a lipidy netradične. 30. 4. 2019 pod vedením a odborným výkladom Ing. Kataríny Lofajovej  mali žiaci hodinu ochutnávania a identifikácie rôznych druhov sacharidov a lipidov v potravinách. Do prípravy tejto energetickej a hlavne sladkej vyučovacej hodiny sa zapojili všetci žiaci 2. A aj 2. B triedy. Priniesli rôzne potraviny, ktoré obsahujú sacharidy: ovocie, koláče, chlieb, džúsy, sušené ovocie, čokoládu, cukríky... Potraviny, ktoré obsahujú lipidy: rastlinné lipidy -  kokosový olej, živočíšne lipidy – slaninu, maslo... Ochutnávali aj bielkoviny v jogurtoch, syroch a korbáčikoch. Zároveň mali ochutnávku sacharidov: glukózy, fruktózy, brezového cukru, kokosového cukru, stévie, trstinového cukru a hľadali správne názvy sacharidov. Žiaci zistili, že nie je ľahké určiť (priradiť) k cukru správny názov. Zároveň sa dozvedeli veľa prospešných a zaujímavých informácií o sacharidoch a lipidoch.

       

       

       

     • 3. MIESTO V KRAJSKOM KOLE

     •  

      O tom, že aj na Slovensku sú výborní súčasní spisovatelia a básnici, poetky, dokázala Natália Laššáková z 2. A 2. mája 2019 v Martine. Svojím talentom, ktorý je darom od Boha, ale aj svedomitou prípravou, recitovala nádherné verše Janky Bernáthovej – Lehotskej z básnickej zbierky Slnečná sonáta. Išlo o montáž básní, ktoré zaujali, rovnako ako ich recitácia, aj najstaršiu, dlhoročnú úspešnú recitátorku z Martina pani Želmíru Mišutovú. Jej slová boli pohladením duše. Natália dokázala, že sa v recitačných súťažiach nemusíme znižovať k vulgárnym slovám a prejavom, aby sme zaujali, alebo recitovať len svetoznámych básnikov. Dôležité je, aby sa recitátorka stotožnila s básňou, ktorá má veľa čo povedať súčasnému svetu a predniesla ju srdcom. Natálii sa to podarilo. Z krajského kola recitačnej súťaže Vajanského Martin si odniesla 3. miesto, ku ktorému srdečne blahoželáme! Bližšie informácie o súťaži, jej organizačnom zabezpečení a zložení poroty si prečítate v časopise Uzlík.  

        

     • OKULIARE PRE AFRIKU

     • Už od roku 2008 organizuje Detská organizácia FÉNIX, o.z.  zbierku Okuliare pre Afriku. Vyzbierané nepoškodené dioptrické okuliare sú potom premerané a vyčistené a prostredníctvom organizácie LIONS  distribuované do krajín tretieho sveta. Do tejto zbierky sa zapojila aj naša škola. Každý z vás môže pomôcť. Zbytočné okuliare, dioptrické alebo slnečné, môžete odovzdať svojmu triednemu učiteľovi, do redakcie Uzlík alebo PhDr. Andrei Jarabákovej, ktorá túto zbierku organizuje na našej škole. Vaše okuliare majú v Keni hodnotu ročného platu!  Je úžasné, ako veľmi môžete pomôcť!!! 

        

     • VIDIEŤ SRDCOM

     • Dňa 11. 4. 2019 sa na našej škole uskutočnila beseda s nevidomým paraolympionikom pánom Jozefom Búrošom. Zúčastnili sa ho žiaci 4.A triedy v rámci PSP cvičenia, kde práve prebrali učivo na danú problematiku. Beseda, ktorú zorganizovala Mgr. Katarína Bedrichová, bola veľmi zaujímavá a inšpiratívna, pán Búroš nám ukázal svoje poklady v podobe medailí, ktoré získal na rôznych súťažiach a olympiádach doma aj v zahraničí. Počas svojho života sa venoval rôznym športom, v ktorých vynikal vo svojej kategórii. Boli to cyklistika a beh na lyžiach. Počas besedy sa rozhovoril aj o svojom detstve, kamarátoch, ktorí  ho často nechali „v štychu“, a veľmi veľakrát si musel pomôcť  sám. Práve tieto neľahké skúsenosti mu pomáhali  stávať  sa čoraz lepším a silnejším, pestovať  si svoju trpezlivosť, vytrvalosť a pevnú vôľu. Zaspomínal si aj na to, ako si našiel svoju manželku, s ktorou majú spolu 6 detí. Poukazoval nám svoje pomôcky, ktoré využíva v bežnom živote – písací stroj na Braillovo písmo, špeciálne hodinky, meter a dokonca spoločenskú hru Dáma, ktorá je prispôsobená pre nevidomých.  Predviedol nám aj názornú ukážku, kde súperkou bola Mgr. Katarína Bedrichová. Tiež si zaspomínal na svoju prácu telefonistu v NsP v Dolnom Kubíne,  a všetkých prekvapil informáciou, že počas svojej praxe si pamätal tisíce tel. čísel. Sme veľmi radi, že sme mali tú česť stretnúť sa s tak významným človekom, ako je pán Jozef Búroš. Určite v každom z prítomných zanechal milú spomienku a aj pozitívny odkaz do budúcnosti, že človek dokáže aj „nemožné“, ak sám chce. Ďakujeme... Mgr. Katarína Šutá

        

     • VEĽKONOČNÝ PROGRAM V ZPS A DSS

     • Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky. V utorok 16. apríla 2019 sa žiačky z 2. A triedy: Natália Laššáková, Laura Plevjaková, Marianna Paľová, Janka Pantoková a Lenka Beňušová predstavili s veľkonočným programom v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Na záver tohto príjemného stretnutia žiačky obdarovali klientov veľkonočnými vajíčkami. Mgr. Ľudmila Michalicová 

     • EXKURZIA 1.V ZA V REZIDENCII NESTOR ZÁZRIVÁ

     • Nestor predstavuje v porovnaní s tradičnými zariadeniami tohto typu úplne novú, kvalitatívne neporovnateľne vyššiu úroveň starostlivosti o seniorov a ťažko zdravotne postihnutých ľudí. Už pri vstupe do objektu sme mali pocit, že vchádzame do štvorhviezdičkového hotela a nie do zariadenia sociálnych služieb. Väčšina priestorov domova sociálnych služieb (DSS) Nestor je bezbariérová. DSS Nestor – tri pobytové (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a špecializované zariadenie) jedna ambulantná sociálna služba (denný stacionár) a jedna terénna (prepravná služba). Mgr. Veronika Podbrežná, manažérka ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá nás 15. 4. 2019 sprevádzala po tomto zariadení hovorila: „Naši fyzioterapeuti sa od rána nezastavia. Veď aj klienti, ktorí sú u nás na neurčitý čas, majú v cene pobytu ponúkanú možnosť absolvovať jednu rehabilitáciu denne. Pritom pod odborným dohľadom je možné za príplatok cvičiť aj dvojfázovo. Naša ergoterapeutka zase pravidelne organizuje rôzne tvorivé dielne, pamäťové cvičenia, biblioterapiu či filmomániu. A ak potrebuje niekto moderne zrelaxovať, máme tu špeciálne upravenú miestnosť pre pobyt v multisenzorickom prostredí,“ zaujala nás novou terapiou známou pod názvom snoezelen. Dodala, že táto multifunkčná metóda sa prevádza v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Okrem iných  je určená aj pre osoby s telesným alebo viacnásobným postihnutím, pre ľudí s demenciou a pre chronicky chorých pacientov. Exkurzie sa zúčastnila aj  PaedDr. Regina Adamcová a triedna učiteľka Mgr. Daniela Janoľová. Ďakujeme, že aj takto môžu naši starčekovia stráviť jeseň svojho života.

       

       

        

     • UČÍME HROU

     • Trieda 1.A pod vedením svojej triednej učiteľky Mgr. Margity Snovákovej 16. 4. 2019 usporiadala zdravotnícky kvíz pre deti zo Špeciálnej školy v Dolnom Kubíne. Okrem sprostredkovania nových informácií dievčatá zažili veľa úsmevných situácií...

        

     • CENA TELEVÍZIE MARKÍZA!!! SKOKAN ROKA!

     • www.tvnoviny.sk/domace/1962679_toto-su-vitazi-sturovho-pera-sutaziaci-si-vyskusali-aj-pracu-pred-kamerou

      Po dvadsiatich rokoch vydávania nášho študentského časopisu bol Uzlík ocenený na 25. ročníku celoslovenskej súťaže Štúrovo pero 2019.  Vyhodnotenie sa konalo 12. - 13. apríla 2019 vo Zvolene. Súťaže sa zúčastnilo 70 stredoškolských časopisov, 8 vysokoškolských a 6 elektronických magazínov. Novinárske príspevky zaslalo 50 stredoškolákov. Medzi nimi boli aj články Nikolety Jagelekovej a Karin Stopjakovej zo 4. B a aj keď sa ich novinárske príspevky neumiestnili, svojou tvorivou prácou v redakčnej rade nesporne prispeli ku skvalitňovaniu nášho časopisu, začo im veľmi ĎAKUJEME! Časopis Uzlík získal Cenu Televízie Markíza, ktorá patrí medzi najvyššie ocenenia stredoškolských časopisov, (získali sme 2. stupeň) a titul Skokan roka! Znamená to, že v priebehu jedného roka náš Uzlík vyskočil medzi najlepšie stredoškolské časopisy na Slovensku! Nesmierne sa tešíme z ocenenia. Je to pre nás záväzok aj výzva. Musíme na sebe pracovať a ďalej sa zlepšovať! Viac dávať ako prijímať. Byť tvoriví, aktívni, akční, vnímať svoje okolie aj problémy druhých... A všetko s radosťou...Lebo ak niečo robíme s radosťou a láskou, tak to istotne urobíme dobre... Ďakujeme našim autorom, redaktorom, externým redaktorom, absolventom aj vedeniu školy za podporu, povzbudenie, elán, odvahu a krídla... Ďakujeme všetkým, ktorí tvoria Školu plnú života!!! Inak by sme nemali o kom písať :-) :-) :-)       (rr)


       

      A všetko s radosťou...Lebo ak niečo robíme s radosťou a láskou, tak to istotne urobíme dobre... Ďakujeme našim autorom, redaktorom aj vedeniu školy za podporu, povzbudenie, elán, odvahu a krídla...