• Exkurzia I. V PS v zaradení Trojlístok v Ružomberku

     • Dňa 11. februára 2020 sa študenti prvého ročníka externého večerného štúdia odboru praktická sestra zúčastnili dvoch exkurzií v Ružomberku. Naša prvá zastávka bola v Ústrednej vojenskej nemocnici na Klinike anesteziológie a intenzívnej  medicíny, kde nás pán prednosta kliniky MUDr. Marián Berešík, PhD.  oboznámil s usporiadaním a fungovaním  KAIM, ktoré má lôžkovú časť, anestéziologickú časť, centrálnu JIS pre chirurgické odbory (všeobecná chirurgia, neurochirurgia, angiochirurgia, ortopédia – traumatológia), anestéziologickú ambulanciu a ambulanciu pre liečbu chronickej bolesti. Centrálnou JIS nás previedla vedúca sestra KAIM p. PhDr. Katarína Fúrová.

      Z ÚVN naše kroky viedli do Centra sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku. Je to pracovisko DSS pre deti a dospelých, ktoré poskytuje ambulantnú i týždennú pobytovú formu sociálnej služby 40 chlapcom a dievčatám s mentálnym znevýhodnením. Je tu  realizovaná bazálna stimulácia, snoezelen terapia,  pracovné terapie, rehabilitácia. Pre prijímateľov sociálnych služieb sú organizované rôzne výstavy prác prijímateľov sociálnych služieb, návštevy kina, divadla, zúčastňujú sa na kultúrno-spoločenských podujatiach, pravidelných výletoch, pobytoch. Aj v čase našej návštevy sa pripravovali na fašiangovú diskotéku a oslavy Dňa sv. Valentína. Veľmi sa nám páčilo, že dvojposchodová budova zariadenia sa nachádza uprostred záhrady blízko centra mesta, čo radi využívajú v prípade pekného počasia na pobyt vonku, prácu v záhrade, hry. Zaujímavé a obohacujúce bolo vidieť jednotlivé pracoviská a dielničky, napr. hrnčiarsku dielňu, v ktorých pracovali na plnení individuálnych výchovných plánov.

      Počas celej exkurzie sme prežívali veľmi príjemnú a pokojnú atmosféru, ktorá je výsledkom profesionálnej starostlivosti celého kolektívu zamestnancov, do ktorého patrí aj naša študentka Helenka Korenčiaková. Najmä vďaka nej sme mohli absolvovať obidve exkurzie, za čo jej veľmi ďakujeme.

      PhDr. Andrea Jarabáková a Mgr. Katarína Ružičková

        

     • Exkurzia I. V PS v zariadení Nestor Zázrivá

     • Dňa 28. januára 2020  sa študenti  prvého ročníka externého večerného štúdia odboru praktická sestra zúčastnili  exkurzie v Rezidencii Nestor v Zázrivej.  Je to zariadenie opatrovateľskej  i ošetrovateľskej starostlivosti, denný stacionár a špecializované zariadenie, ktoré je určené pre seniorov a aj pre ľudí s psychiatrickými a neurologickými ochoreniami. Jeho snahou je riešiť súčasný celospoločenský problém starnutia populácie. Mladí ľudia sa častokrát sťahujú za prácou alebo vzdelaním ďaleko od rodičov a tí ostávajú v mnohých prípadoch odkázaní sami na seba. Osamelosť, nízky príjem, zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť, potreba orientovať sa v stále viac meniacom sa sociálnom živote, prirodzený proces starnutia a ďalšie faktory vytvárajú predpoklady pre komplikované životné situácie nezlučujúce sa s dôstojným prežívaním.

      Zariadenie sa nachádza uprostred krásnej prírody. Pre rezidentov je vytvorené útulné a bezpečné zázemie. Zaujala nás veľkosť a komfortnosť celého zariadenia, vybavenosť potrebnými pomôckami, ergonomicky usporiadané apartmány,  polohovateľné lôžka a starostlivo navrhnuté spoločenské priestory zabezpečujúce pohodu a bezpečnosť pri zachovaní potrebnej intimity a súkromia každého obyvateľa. Každému rezidentovi je vytváraný individuálny plán starostlivosti. Celým zariadením nás sprevádzala manažérka ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Veronika Podbrežná. Prváci si odniesli z exkurzie pekné zážitky a najmä nové odborné skúsenosti. PhDr. Andrea Jarabáková a Mgr. Katarína Bedrichová

       

     • BAŠTRNG - ORAVSKÁ POMOC

     • Naši študenti Michal Steinocher (3. B), Karol Pjentek (3. A) a Marek Kurtulík (4. A) z Oravskej rakety, ktorí svoj projekt Oravská pomoc realizujú nielen na Orave, ale aj v iných regiónoch Slovenska, upútali aj Michala Kubovčíka z Baštrngu. Jeho odporúčanie si môžete pozrieť sami! Chalani, nech sa vám darí!!!

     • Aj malá pomoc sa ráta - Batôžkový projekt!

     • Podporte čím-skôr ľudí, ktorí by sa chceli mať aspoň o trošku lepšie... 

      Ďakujeme za prejav iniciatívy, ľudskosti a spolupatričnosti. 

     • HLASUJTE za žihadielko v DK a vyhrajte aj vy !!!

     • Zapojiť sa do súťaže je veľmi jednoduché.

      https://www.facebook.com/tvojkubin/posts/2501480723442160

      Tu sú nasledujúce kroky:

      1️⃣. HLASUJ a HRAJ hru každý deň

      2️⃣. ZBIERAJ BODY ako 🐝včielka pre mesto Dolný Kubín

      3️⃣. ZÍSKAJ spolu minimálne 40 BODOV

      4️⃣. ZAŠLI do 29. februára FOTKU (screenshot) získaných bodov do komentára pod tento príspevok▪️fotka musí obsahovať: meno, počet hlasov a tiež názov nášho mesta, pri preberaní ceny sa preukážeš PC alebo mobilom

      5️⃣. LOSOVANIE prebehne 1. marca 2020 o 12:00 hod.😍

      ĎAKUJEME ZA KAŽDÉ ZDIEĽANIE😍🍀VEĽA ŠŤASTIA🍀 https://zihadielko.lidl.sk/

     • PRIPRAVENÍ NA EXPEDÍCIU DofE

     • Pani profesora Mgr. Margita Snováková, koordinátorka DofE na našej škole,  požiadala Orange o príspevok na Expedíciu a bolo jej vyhovené. Prišli stany, čelovky, variče ... A Expedícia DofE môže začať! Ďakujeme! PhDr. Silvia Rovná, PhD.

     • ŠKOLA + JEDLO = NÁDEJ

     • Mary's meals je medzinárodné charitatívne hnutie, ktoré bojuje proti hladu v školských zariadeniach. Tam, kde tá najväčšia chudoba bráni deťom normálne sa stravovať, a tým pádom sa aj vzdelávať. Milióny detí kvôli samotnému hladu nemôžu chodiť do školy a tie deti, ktoré školu navštevujú, tam buď spia alebo sú veľmi unavené, pretože im chýba energia. Tieto a mnohé ďalšie informácie sme sa dozvedeli 24. 1. 2020, keď sme sa ako trieda zúčastnili veľmi zaujímavej prednášky.  Spoločne sme sa dozvedeli, ako táto charita funguje a ako veľmi deťom pomáha. Mary's meals pomáha neskutočné množstvo dobrovoľníkov a spolu zabezpečujú stravu vyše 1,6 milióna deťom. Čo je obrovské množstvo a stále rastie. Mnohé deti jedia len toto jediné jedlo, ktoré dostávajú od Mary's meals a rovnako je to aj ich veľká motivácia, aby naďalej študovali a pokračovali v tom, čo ich najviac baví, a to je škola. Jedia každý deň to isté, a to je niečo ako naša ovsená kaša. Náklady za toto jedlo na deň sú 0.09 centov. Za jedno dieťa ročne to je 18,30 €. Pretože vzdelanie a jedlo patria medzi dnešné priority, mal by na ne mať právo každý. Je smutné, keď deti majú sen niečím byť, a nemôžu. "Chcel by som mať dostatok jedla a jedného dňa chodiť do školy," týmito slovami 14-ročného chlapca sa to celé začalo. A teraz pomáha Mary's meals miliónom deťom na 4 kontinentoch sveta. Suroviny sa dodávajú od miestnych farmárov, čím sa podporuje lokálna komunita. Šírenie diela Mary's meal spočíva na iniciatíve dobrovoľníkov, ktorých poháňa túžba pomáhať. A my sami sa do toho môžeme zapojiť buď ako dobrovoľníci, či pomocou batôžkového projektu, alebo môžeme prispieť malou finančnou sumou. Nám sa to možno zdá ako maličkosť, ale deti v Afrike by za to dali aj ruku do ohňa. Takto v skratke sme vám priblížili tento projekt a o tom všetkom vás budeme informovať. Klára Joňáková, Rebeka Lašová, 2. A 

       

     • PRVÉ MIESTO NA OLYMPIÁDE!

     • Nový kalendárny rok sme začali veľmi úspešne. Elena Turbeková z 1.A triedy sa dnes 15. 1. 2020 zúčastnila okresného kola olympiády v anglickom jazyku na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, kde sa vo svojej kategórii 2D umiestnila na 1. mieste a postupuje na krajské kolo,“ povedala nám Mgr. Eva Hanková. Blahoželáme a držíme palce na kraji!

    • Špeciálny jedálny lístok od 20. 1. 2020 !!!
     • Špeciálny jedálny lístok od 20. 1. 2020 !!!

     • Od budúceho týždňa sme v spolupráci s jedálňou v Kňažej pre Vás pripravili menej "mäsové" jedálne menu. Dajte vedieť, či sa Vám to takto páči a či vítate takúto zmenu v jedálnom lístku. (Anketa)

      Stále je otvorená ponuka prihlásenia sa na obedy pre nových stravníkov. Informujte sa u p. Laštíkovej č.d. 215 alebo u triednych učiteľov. 

     • VIANOCE V SRDCI

     •  

      Keď pokora vedie tvoje kroky, otváraš srdce pre celý svet. Pomáhaš druhým, zachraňuješ životy, chrániš ľudské šťastie, rodiny, domovy i osobnosť druhých. Tvoj mikrosvet si všíma každého, kto potrebuje objatie, pomocnú ruku, ochranu, povzbudenie... A pritom stačí tak málo, aby si bol veľkým... Pretože veľkým znamená byť Človekom. Srdečne blahoželáme k oceneniu Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 našej PhDr. Silvii Rovnej, PhD., PhDr. Andrei Jarabákovej  a našim študentkám z 3. B Magdaléne Polťákovej a Simone Sochuľákovej. SME NA VÁS HRDÍ! Ocenenie udelil Žilinský samosprávny kraj, Rada mládeže žilinského kraja a Združenie miest a obcí Slovenska.  Slávnostného oceňovania sa zúčastnila aj triedna učiteľka 3. B Mgr. Eva Chomisteková a riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý. Za redakčnú radu prajeme všetkým krásne vianočné sviatky a všetko najlepšie do nového roku! Viac si prečítate v časopise Uzlík v januári 2020. (rr)

       

     • DofE

     • Program „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu“ (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí. Podporuje v mladých charakterové vlastnosti, ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť, schopnosť prevziať za seba zodpovednosť. Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov) napĺňať. Týka sa to troch oblastí ako: Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Veľmi sa tešíme, že aj v našej škole sa do programu zapojili dievčatá z 3.B. triedy - Majka Hurťáková, Magduška Polťáková, Dominika Hucíková, Klárka Papajíková, Monika Tarabová a Barborka Žuková. Dievčatá, prajeme Vám veľa radosti z Vašich aktivít. Mgr. Margita Snováková

       

     • POĎAKOVANIE ZA DOBRÉHO PASTIERA

     •  

      V mene Občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom sa chcem ešte raz srdečne poďakovať všetkým darcom - žiakom aj zamestnancom školy, známym, ktorí sa v priebehu celého roka 2019 akýmkoľvek spôsobom zapojili do zbierky – či už oblečenia, obuvi, osobnej, posteľnej bielizne, hygienických potrieb, liekov, zdravotníckeho materiálu, kozmetiky. Dokonca dve naše žiačky darovali aj funkčné televízory, ktoré určite spríjemnia život obyvateľom zariadenia.

       

      V januári a februári 2019 sa nám podarilo odviezť do zariadenia celkovo 30 vriec za MS SČK obce Martinček a za našu školu 36 vriec oblečenia, obuvi, osobnej, posteľnej bielizne, finančnú zbierku v sume 670,- eur, ktorú sme použili na nákup liekov, zdravotníckeho materiálu, dezinfekčných roztokov, hygienických potrieb.

       

      V zbierke aj spolupráci s OZ sme naďalej pokračovali a podarilo sa nám doručiť do Občianskeho združenia ďalšie zásielky potrebných vecí v júni 30 vriec, v októbri 20 vriec a v decembri 20 vriec oblečenia, obuvi, hygienických potrieb, základných liekov a spomínané televízory.

       

      Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich sociálne služby chudobným.  Útulok Dobrého Pastiera je útulkom pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, čo ostatným alebo ktorí si nevážili to, čo mali, a museli to, žiaľ, stratiť, aby to znova našli. Vo februári 2019 sa v zariadení nachádzalo 520 obyvateľov. Muži, ktorí žiadajú o pomoc, majú za sebou zložitú minulosť (rozbité rodiny, alkoholizmus, stratu rodinného zázemia, zlý zdravotný stav, aj nezodpovednosť). Táto skutočnosť dohnala mnohých na okraj spoločnosti. Ľudia k nim prichádzajú bez osobných dokladov, často v zlom psychickom stave, špinaví, so zápachom, niektorí akoby už ani neexistovali. Nezastupiteľné miesto v živote tejto komunity má modlitba a práca, sú to dva piliere, na ktorých stojí komunita. Otec Vladimír Maslák sa nevyhýba žiadnej práci, či už je to dojenie, či práca na stavbe, zásobovanie potravinami a samozrejme duchovná služba. Hovorí, že len vlastný príklad pritiahne ľudí k Ježišovi.

       

      Faktom je, že spoločnosť sa na týchto ľudí pozerá (niekedy aj právom) veľmi kriticky. ,,Ja by som za nich dal aj vlastný život, pre mňa sú silnými osobnosťami”, hovorí otec Vladimír. Ľudia sa niekedy nachádzajú v takej tiesni, že o tom nemáme ani predstavu. Dostať sa alebo aspoň nakuknúť do naozajstnej núdze človeka a vedieť mu pomôcť, je nenahraditeľný pocit. Ľudia so závislosťou majú dosť vlastného trápenia, potrebujú niekoho, kto im pomôže niesť ťažký kríž a zapojiť sa do bežného života, potrebujú zamestnanie aj domov. PhDr. Andrea Jarabáková

       

     • POĎAKOVANIE

     •  

      V polovici novembra 2019 sme uverejnili na stránke našej školy výzvu na pomoc pre deti z chudobných rodín, pre ktoré vyhlásila Diecézna charita Rožňava vianočnú zbierku. Charita hľadala zaangažované pracovné kolektívy alebo podnikateľov, ktorí mohli a chceli pomôcť vo väčšej miere.

       

      Vianočná zbierka bola zameraná na pomoc pre tých najchudobnejších z chudobných - osamelé matky s deťmi, starých rodičov, ktorým boli deti zverené do výchovy, ľudí žijúcich v podmienkach, o ktorých väčšina Slovákov ani netuší, že sú u nás možné. Mnohé z nich nepoznajú vianočné darčeky.

       

      Ale vďaka našim úžasným žiakom i zamestnancom školy, aj niektorým bývalým žiakom, tieto deti dostanú vianočné darčeky po prvýkrát v živote alebo budú mať krajšie Vianoce ako v predošlých rokoch. Pomohli ste týmto deťom urobiť na Vianoce radosť. Prejavili ste veľkú dávku empatie a lásky, dobrosrdečnosti, kresťanstva, ľudskosti a prinášali ste hračky, knihy, omaľovánky, písacie potreby, sladkosti, arašidy, nové oblečenie, teplé ponožky, čiapky, šály, sviečky, kozmetiku, hygienické potreby...

       

      Všetkým darcom chcem touto cestou v mene pána Antona Friča (inak rodáka z Oravského Podzámku) – riaditeľa Rožňavskej diecéznej charity a aj v mene svojom za všetko, čo sa podarilo vyzbierať a odviezť v troch plných autách – pickupoch. Osobitne vyslovujem poďakovanie celým kolektívom tried I. A, I. B, III. B, I. V, IV. A a IV.B, ktorí sa zapojili všetci do jedného. Ak som náhodou niekoho neuviedla, tak sa ospravedlňujem, lebo som niekedy nachádzala balíčky na stole bez mena a nevedela som od koho sú.

       

      Diecézna charita Rožňava svoje poslanie napĺňa a zabezpečuje prostredníctvom charitatívno-sociálnych centier v Rožňave, Gelnici, Lučenci, Brezne, Divíne a Kokave nad Rimavicou. Súčasťou Diecéznej charity Rožňava sú aj farské charity. Ich činnosť je zameraná na sociálnu, charitatívnu a duchovnú pomoc ľuďom v núdzi v príslušných farnostiach a obciach. Zároveň prebiehala aj zbierka noseného oblečenia, obuvi, hračiek pre deti a ženy v starostlivosti Rožňavskej diecéznej charity. Toho sa nám podarilo vyzbierať neuveriteľných 70 vriec. Mala som obavy, ako sa to odvezie, ale aj vďaka žiakom IV. A triedy a pána Kurťáka sa nám to podarilo všetko naložiť do veľkého auta s veľkým prívesným vozíkom a pripraviť na odvoz do Vranova nad Topľou. Pán Frič sľúbil poslať fotografie z odovzdávania vašich darov. Ešte raz chcem touto cestou všetkým poďakovať. V zbierke detského, ženského aj pánskeho oblečenia, obuvi, hračiek naďalej pokračujeme, preto, ak ešte niečo budete mať, čo už je pre vás nepotrebné, ale niekomu to môže veľmi pomôcť, môžete prinášať. „Život má zmysel, ak si ho vážime. Nedáva zmysel, ak si veci nevážime. A aký by malo zmysel hromadiť ich, keď si ich nevážime. “ (G. K. Chesterton) Treba sa niekedy oslobodiť od všetkého, čo nám zapratáva dom a robí starosti, práve tieto vec môžu byť pre niekoho požehnaním. Všetkým darcom ďakujeme a vyprosujeme Požehnané a láskyplné Vianoce! PhDr. Andrea Jarabáková

       

     • SRDCE NA DLANI 2019

     •  

      PhDr. Andrea Jarabáková bola 10. 12. 2019 v Ružomberku ocenená za svoju prácu v oblasti Dobrovoľníctva v sociálnej a zdravotnej oblasti, ako aj za environmentálnu činnosť ĎAKOVNÝM LISTOM pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a Mgr. Branislava Kožucha z Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže – V.I.A.C. a Žilinského dobrovoľníckeho centra. Srdečne blahoželáme a ďakujeme Mgr. Gabriele Matkulčíkovej za nomináciu! Viac sa dočítate v časopise Uzlík. (rr)

     • BESEDA S EUROPOSLANCOM

     • 13. 12. 2019 nás svojou návštevou poctil slovenský europoslanec Michal Šimečka:  

      Člen vo výboroch pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, výbore pre pridruženie EÚ - Ukrajina, pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.

      Aj vďaka nemu sme zistili, prečo je dôležité byť súčasťou Európskej únie a aké máme šťastie, že práve my môžeme slobodne cestovať do rôznych krajín, spoznávať ich kultúru alebo v týchto krajinách študovať. Náš hosť nám s radosťou odpovedal na všetky otázky, ktorými sme ho obklopili. O domácej politike alebo jeho politickej príslušnosti nepadlo ani slovo. Ďakujeme za zaujímavé informácie, vďaka ktorým sme si uvedomili, ako funguje Európska únia a sme radi, že sme jej súčasťou. Natália Baleková, 3. A 

     • VIANOČNÉ TRHY

     • Na vianočných trhoch v Dolnom Kubíne nemohli chýbať ani naše TALENTY! 11. 12. 2019 svojím vystúpením prispeli k očarujúcej atmosfére týchto predvianočných dní. Boli to naše talentované študentky: Angelika Majdová a Zlatica Kubicová z 2. A, Noemi Gareková z 1. A a Patrícia Vlčáková z 1. B. Kto videl ich vystúpenie, bol na nich hrdý! ĎAKUJEME!!! Bolo to krásne... A ďakujeme všetkým. ktorí ich prišli povzbudiť a zatlieskať im, lebo skutočne, ich vystúpenie bolo očarujúce!!! (rr)

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Otvorili sme brány našej školy a 9. 12. 2019 sme privítali 115 návštevníkov z 29 škôl a tiež aj rodičov. (Dokonca aj na druhý deň Mgr. Eva Chomisteková sprevádzala ďalších neoficiálnych hostí, ktorí sa zaujímajú o štúdium na našej škole.) Naši hostia boli oboznámení so študijným programom, spoznali priestory školy, kde prebieha teoretická aj praktická výučba a musíme povedať, že naša škola sa im veľmi páčila. Na ich otázky fundovane zodpovedali žiačky zo 4. A triedy. V odborných učebniach pod vedením PhDr. Ivety Košarišťanovej spolu so žiačkami 3. B triedy objavovali tajomstvá zdravotníckeho povolania. Ľudský život je najvzácnejší dar a chrániť ho, zachrániť!!!, vedieť pomôcť či podať pomocnú ruku, vyliečiť chorého, zmierniť bolesť či utrpenie... To všetko NAŠI absolventi dokážu! Nie je to jednoduchá cesta, ale KTO má v srdci DAR ľudskosti, TÚŽBU pomáhať a meniť svet k lepšiemu, koho inteligencia je schopná rešpektovať KAŽDÉHO človeka bez rozdielu a naplniť svoj život ŠŤASTÍM z radosti druhých, je v našej škole VÍTANÝ, a je na správnom mieste! Podujatie koordinovala výchovná poradkyňa Mgr. Anna Bušová. (rr)

     • ROZDÁVALI SME RADOSŤ... SV. MIKULÁŠ 4. B

     • Nadišiel najkrajší čas v roku - Vianoce. Ku Vianociam neodmysliteľne patrí aj sviatok svätého Mikuláša. 4.B sa pod vedením našej triednej profesorky Mgr. Alenky Majdišovej  rozhodla, že by sme chceli potešiť chorých ľudí v nemocnici návštevou svätého Mikuláša. Svätý Mikuláš prišiel so svojimi pomocníkmi a spolu s nimi doniesol vianočnú atmosféru a radosť z blížiacich sa vianočných sviatkov. Spolu s pacientmi sme si zaspievali vianočné koledy, zaspomínali na ich detstvo a obdarovali sme ich sladkým potešením. Na tvárach sa im vyčaril úsmev a v očiach sa im zaligotali slzy šťastia. Veríme, že príchod Mikuláša pacientov potešil a pomohol aspoň na chvíľu zabudnúť na problémy, ktoré ich sužujú, a priniesol im pokoj aj radosť z blížiacich sa vianočných sviatkov. Kolektív 4. B