• NA SV. MIKULÁŠA SA TEŠIA VŠETCI - 3. A

     • Na deň sv. Mikuláša myslíme predovšetkým na deti. Prirodzene, tešia sa na tento deň dlho a v ten správny čas nedočkavo pribiehajú k oknám, aby si rozbalili mikulášske balíčky plné dobrôt a malých prekvapení. Ale verte, aj pre seniorov má tento deň stále svoje čaro. Skutočnosť, že sa na nich nezabudlo, že si pre nich nájdeme čas, má hodnotu najvzácnejšieho daru. Veď, čo je vzácnejšie ako náš čas? V piatok 6. decembra zavítal sv. Mikuláš aj so svojimi anjelmi do ZpS a DSS v Dolnom Kubíne, aby im spríjemnil predvianočné obdobie. Žiaci z 3. A., zaspievali seniorom vianočné koledy. Táto milá a dlho očakávaná návšteva všetkým priniesla dobrú náladu a sladké dobroty. Niektorí seniori si radi zaspievali, a tak sme si spoločne pripomenuli čas blížiacich sa Vianoc. Mgr. Ľudmila Michalicová a žiaci z 3. A.

     • ĎAKUJEME!

     • Veľké poďakovanie vyslovujem všetkým našim študentom i učiteľom, ktorí sa v piatok 6.12.2019 zúčastnili Mikulášskej burzy.  Stánky našich študentov boli potešením ako pre  oči, tak i pre naše chuťové poháriky. Kreativite sa medze nekladú, čo si za svoje  vzali aj naši študenti. A tak sa školou okrem vianočných kolied  šírila aj  vôňa koláčikov, waflí  či hranoliek. Mnohí okrem veľkého srdca ukázali aj dušu obchodníka, a tak sa nám spoločnými silami podarilo vyzbierať  sumu vo výške  280 €. Našou štedrosťou tak potešíme a spríjemníme vianočné sviatky tomu, kto to najviac potrebuje. Pri srdci ma hreje dobrý pocit, že ľudskosť , štedrosť a ochota ešte nevymrela. Mgr. Katarína Bedrichová

     • SV. MIKULÁŠ V NEMOCNICI - 3. B

     • Svätý Mikuláš  tento rok nezabudol ani na chorých v nemocnici. Presne na tento deň sa moji tretiaci prezliekli za svätého Mikuláša,  čertov a  anjelov.  S láskou a s veľkým srdiečkom  sa rozhodli potešiť všetkých chorých, lekárov, sestry,  deti pred detskými ambulanciami a všetkých ľudí, ktorých v Dolnooravskej  nemocnici stretli.  Chorí sa veľmi potešili, aspoň na chvíľu sme im spríjemnili pobyt v nemocnici.  Masky a kostýmy boli fantastické... Skutočné reťaze, zvonce, vidly. Mikuláš spolu s ostatnou „posádkou“ rozdávali cukríky a spievali vianočné piesne  s doprovodom  výborného hudobníka pána Habáňa, ktorému sa chceme aj touto cestou poďakovať. Samozrejme veľmi pekne ďakujem aj „mojim tretiakom“. Urobili ste úžasnú atmosféru. Mgr. Eva Chomisteková

     • VIANOČNÁ VIEDEŇ

     • Ráno sme si síce museli privstať, ale za ten zážitok to stálo, a cesta bola dosť dlhá na to, aby sme dospali. Cestovali sme dlhšie, ako bolo v pláne, keďže v Bratislave boli zápchy, kvôli počasiu. Tým, že cesta trvala dlhšie, sme museli vylúčiť niektoré činnosti, ale myslím, že sme aj tak videli veľa vecí. Ako prvé sme sa boli pozrieť v Kostole svätého Štefana, ktorý bol krásny svojou výzdobou. Cestou, ako sme sa presúvali, sme mali možnosť vidieť krásne budovy, sochy, koče s koňmi a sochu Márie Terézie. Neskôr sme sa presunuli do prírodovedného múzea, v ktorom sme mohli vidieť niektorých živočíchov, našich predkov, vzácne kamene a tiež sme sa dozvedeli veľa informácií aj o našej planéte. Toto múzeum bolo zaujímavejšie, ako sme si mysleli, a tak sme čas využili na celú jeho prehliadku. Keď sme múzeum prešli, mali sme rozchod pri stánkoch pred ním. Posledná časť nášho výletu boli trhy, ktoré boli vážne nádherné. Čarovná vianočná atmosféra a krásna výzdoba dotvárali skvelú náladu. Po trhoch sme sa pomaly presunuli ku autobusu a čakala nás dlhá cesta, počas ktorej sme sledovali osvetlenú Viedeň. Domov sme prišli unavení, ale plní nových zážitkov. Bol to veľmi namáhavý, ale zároveň krásny deň. Ďakujeme Mgr. Anne Bušovej, ktorá výlet zorganizovala, za úžasné zážitky. Vanesa Haťapková, 1. A

       

     • MIKULÁŠSKA BURZA 2019

     • „Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa?“ Možno to platí na ZŠ, ale na našej škole je to Deň, keď všetko, čo sme sa naučili, s hodnotami, etikou a výchovou našich rodičov, s ktorou sme prišli na SZŠ v DK a ďalej sa zdokonaľovali, dospievali, využijeme v prospech dobra, lásky a pomoci tým, ktorí to  potrebujú. V tento Deň sme zorganizovali Vianočnú burzu na pomoc jednému z nás, zbierku šatstva na Pomoc ľuďom v núdzi, privítali sme a pohostili dôchodcov z DK a sv. Mikuláš spolu s anjelmi, ale aj čertíkmi rozdávali radosť a darčeky v Nemocnici L. N. – Jégého aj v DSS v Dolnom Kubíne. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili, pomohli, potešili... Boli to naši žiaci, učitelia, ale aj bývalá pani učiteľka Mgr. Gabika Matkulčíková (s množstvom šatstva, obuvi, kníh a iné...), ktorá MÁ ako PRAVÁ ZDRAVOTNÍČKA, STÁLE SRDCE NA DLANI. ĎAKUJEME VŠETKÝM!!! Na záver boli ocenené aj najlepšie autorky ručných aj IT vianočných pohľadníc. Viac info v časopise Uzlík. (rr)    

     • Víťazné vianočné/novoročné pohľadnice

     • Najviac hlasov - klikov získali: Soňa Peterová 3.B, Lucia Kalisová 1. A, Dagmar Trančová 2.B.

      Aj týmto spôsobom ste urobili nám všetkým veľkú radosť. 

      Ďakujeme za Vašu ochotu a kreativitu.

       

     • CHCEŠ ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ ŠKOLE?

     • ​​​​​​​

      Kto sme:

      • pôsobíme v Dolnom Kubíne od roku 1985;
      • koncepcia rozvoja školy je postavená na princípe: „Škola plná života“;
      • cieľom školy je komplexný rozvoj osobnosti človeka: „Individuálny rozvoj talentov“;
      • hodnoty školy sú postavené v duchu etických noriem ľudskosti;
      • aktívne sa zapájame do aktivít dobrovoľníctva, súťaží v oblasti umenia, športu, odbornej prípravy;
      • máme stabilizovaný a plne kvalifikovaný pedagogický kolektív;
      • ponúkame denné aj externé štúdium v študijnom odbore praktická sestra a učebný odbor sanitár;
      • sme zapojení do viacerých regionálnych aj národných projektov: „Škola, ktorá mení svet“, DoFe, Recyklohry... a mnohé ďalšie;
      • naši absolventi sú úspešní v osobnom aj kariérnom živote a radi sa k nám vracajú – ako naši noví kolegovia, resp. ako ľudia, ktorí si vážia prácu našich učiteľov.

      Kto sú naši absolventi?

          Naši absolventi pôsobia ako kvalifikovaní záchranári, lekári, sestry, pedagógovia, príslušníci ozbrojených síl... Keďže popri štúdiu podporujeme aj rozvoj ich talentu a nadania, sú medzi nimi aj žurnalisti, umelci, rozhlasoví moderátori, herci, mediálne činné osobnosti...

      Ako nás spoznáte?

          Sme škola, ktorá štartuje rozvoj každého študenta individuálne, pre jeho šťastný a zdravím naplnený život. Sme škola, ktorá pripravuje na život a pre život. Učíme chrániť, rozvíjať a zveľaďovať vlastný život a životy ostatných bez rozdielu.  To je vízia našej školy, to je naše spoločné školské DNA.

      Príďte 9.12. 2019 do našej školy na Deň otvorených dverí.

      Lepšie raz vidieť ako 100x počuť :-)

     • OLYMPIÁDA V ANJ

     • Dňa 22.11.2019 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 15 študentov našej školy. Školské kolo pozostávalo z písomnej a ústnej časti.  Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením. Ústna časť pozostávala z opisu obrázku a voľného rozhovoru. Súťažiace z prvých ročníkov veľmi prekvapili. Na 1. mieste sa umiestnila Elena Turbeková z 1. A  triedy, Na 2. mieste Nina Matúšková zo 4.B triedy a na 3. mieste Margita Tomáňová z 1.B triedy. Víťazka postupuje do okresného kola OAJ. Mgr. Eva Hanková

     • BOJ PROTI AIDS

     • Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS

      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Trinásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 2. septembra 2019 do 1. decembra 2019 – na Svetový deň boja proti AIDS. Naša škola sa aj tento rok zapojila do kampane, ktorej vyvrcholením bolo stretnutie pred Svetovým dňom boja proti AIDS v Žiline. Pripnutím červenej stužky sme prejavili solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stretnutie sa konalo 27.11.2019 a zúčastnili sa ho študenti z 2. B triedy: N.Priščáková, A.Ferančíková, V.Pajdučáková, V.Pečarka a T.Kabát.Okrem vypočutia si prednášok na danú tému im samozrejme ostal čas aj na prehliadku predvianočnej Žiliny. Mgr. Tatiana Olbertová

       

     • BESEDA O EUTANÁZII

     •  

      Spoločnosť je ľudskou, ak chráni každý život 

      Dôstojnosť človeka a hodnota ľudského života nezávisí od jeho kvality alebo od akýchkoľvek vlastností, ktoré možno u človeka pozorovať. Je dôležité, aby všetci zdravotnícki pracovníci svojou odbornosťou a hlboko ľudským prístupom spolupracovali na zmierňovaní utrpenia a ochrane dôstojnosti a neodňateľných práv pacientov v ich ťažkom zdravotnom stave. 22. 11. 2019 na našu školu zavítal vzácny hosť Mgr. Andrej Ondrejka, ktorý nám prezentoval poznatky a informácie z oblasti zdravotníctva na tému Eutanázia. Prednáška bola určená pre žiakov 3. a 2 ročníka. Na záver sa žiaci zapojili do diskusie. Prednáška nás veľmi oslovila, dozvedeli sme sa veľa nových informácií a počuli sme skutočné ľudské príbehy,“ povedali žiaci z 3.A. „Majme teda na pamäti chorých ľudí, ktorí sú opustení a ponechaní zomrieť. Spoločnosť je ľudskou, ak chráni každý život od počiatku až po jeho prirodzenú smrť bez toho, aby vyberala, kto je a kto nie je hoden života.“ Každý nech preukazuje lásku spôsobom, aký mu prislúcha: ako otec či matka, syn či dcéra, brat alebo sestra, lekár alebo zdravotník. Ale nech ju preukazuje! Mgr. Ľudmila Michalicová

      Človek sa bojí smrti. No viac ako smrti samotnej sa bojí spôsobu zomierania. A práve o eutanázii nám v piatok 22.11. 2019 prišiel viac porozprávať Mgr. Andrej Ondrejka. Prednášky sa zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka. Bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie. Pán Ondrejka nám porozprával veľa zážitkov, ktoré zažil na vlastnej koži. Slovo eutanázia pochádza z gréčtiny a znamená „dobrá smrť“ , ale je to naozaj tak? Nášho hosťa sme zaplavili množstvom otázok, na ktoré nám veľmi ochotne odpovedal. Vďaka nemu sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o smrti, o posmrtnom živote aj o eutanázii samotnej. Natália Baleková, 3. A

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • NOMINOVANÁ na Pamätný list sv. Gorazda

     • Nie slová, ale naše skutky nás robia veľkými! 28. 11. 2019 v MsKS v Dolnom Kubíne oceňovali najlepších v ŽSK pod  záštitou MŠ SR.

      Laura Plevjáková z 3. A, je výborná študentka tretieho ročníka našej školy. Počas svojho štúdia vždy prospievala s vyznamenaním. Aktívne sa zúčastňovala športových, výtvarných a kultúrnych súťaží. Získala 2. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Rodina a Základné ľudské právo na život (r. 2018). Je predsedníčkou žiackej školskej rady a šéfredaktorkou školského časopisu Uzlík. Je prosociálna a obetavá aj v prístupe k pacientom počas odbornej praxe. Trikrát zachránila ľudský život! Viac sa dočítate v časopise Uzlík. (rr)

     • TEŠÍME SA DO ŠKOLY...

     • Vďaka projektu „Školy, ktoré menia svet“  sme dnes 27. 11. 2019 členov žiackej školskej rady vyprovokovali zamyslieť sa,  ako majú ďalej pôsobiť na našej škole. Podujatie sa konalo pod vedením koordinátorky ŽŠR PhDr. Ivety Košarišťanovej. Veríme, že je to len začiatok aktivizovania našej ŽŠR, a preto sa veľmi tešíme na piatok 29. 11. 2019 o 11. 00 hod., keď sa študenti ŽŠR znova stretnú. Očakávame vaše návrhy, čo by ste chceli riešiť, čo chcete zmeniť, môžete vojsť do tried a zistiť aktuálnu situáciu, problémy... Máte veľké právomoci, ktoré začnite využívať, lebo môžu zlepšiť radosť z pôsobenia na škole a študentského života! Otvorte dvere vašim predstavám a realizujte ich! Veríme, že sa to podarí a tešíme sa!

     • 30. VÝROČIE NEŽNEJ REVOLÚCIE

     • 26. 11. 2019 sme sa ako kolektív 1. A pod vedením Mgr. Štefana Jányho zúčastnili spomienky na 30. výročie Nežnej revolúcie, ktoré sa konalo na OA v Dolnom Kubíne. Očakávali sme nejakú prezentáciu žiakov OA, ale milo nás prekvapili. Vypočuli sme si reálne príbehy starších pánov z toho obdobia, ktorí taktiež spomenuli aj mnoho osôb, ktoré sa zúčastnili Nežnej revolúcie, ale už tu medzi nami nie sú. Na toto podujatie bol pozvaní aj náš profesor Mgr. Š. Jány, ktorý bol tiež veľmi aktívny v tomto náročnom období našich dejín a nebál sa postaviť za  svoj názor. Nežnú revolúciu by sme si mali pripomínať každý rok, aby študenti vedeli, čoho sme sa v roku 1989 stali svedkami a čo naši predkovia dokázali. Otázka znie: Čo chceme práve MY zmeniť o niekoľko rokov? Alebo už teraz? Noemi Gareková, 1. A

       

     • PREMENILI SLOVÁ NA SKUTKY!

     • Traja študenti z našej školy, ktorí sa vo svojom voľnom čase už dlhé roky venujú dobrovoľnej práci s deťmi a mládežou, spojili svoje skúsenosti, tvorivosť a prosociálnosť, a zapojili sa do projektu Oravská raketa, v rámci ktorého chcú rozširovať znalosti a schopnosti pri poskytovaní prvej pomoci medzi deťmi a mládežou - PRVÁ POMOC PRE MŇA A MOJE OKOLIE. Už po  prvých aktivitách prejavili záujem o ich interaktívne prednášky aj dospelí... Viac sa o tomto úžasnom projekte dozviete na ich webstránke oravskapomoc.webnode.sk  Kto je to?

      Michal Steinocher (3. B), Karol Pjentek (3. A), Marek Kurtulík (4. A)

     • ABSOLÚTNY TRIUMF NA MAJSTROVSTVÁCH SR!

     • Najsilnejšie ruky na Slovensku majú naše zdravotníčky! Nikola Cilečková zo 4. B vyhrala 1. miesto v kategórii do 60 kg a zároveň sa stala absolútnou víťazkou medzi všetkými stredoškoláčkami v SR! Emma Naništová tiež zo 4. B sa v kategórii do 60 kg umiestnila na 2. mieste. Neskutočný úspech, ktorý dosiahli v Košiciach 22. 11. 2019 na celoslovenskom finále Silná ruka stredných škôl 2019. Pod vedením PaedDr. Matúša Takáča sa súťaže zúčastnila aj Klára Karasová a Veronika Žuffová z 2. A. SRDEČNE BLAHOŽELÁME! 

       

     • INFORMATICKÝ BOBOR

     • Celoslovenskej informatickej súťaže iBobor sa zúčastnilo 32 žiakov našej školy  v kategórii Juniori (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl a gymnázií) a 7 žiačok krúžku Digi svet v kategórii Seniori (3., 4. a 5. ročník SŠ, septima, oktáva). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. 

      Najlepšie výsledky zo SZŠ Dolný Kubín v kategórii juniori dosiahli žiačky:

      1.  Répalová, Adéla, 2. B, percentil 93
      2.  Rafajová, Laura, 1. A
      3.  Bakošová, Eva, 1. B

      Najlepšie výsledky zo SZŠ Dolný Kubín v kategórii seniori dosiahli žiačky:

      1. Červeňová, Veronika, 3. B, percentil 82
      2. Belkotiaková, Andrea, 3. B
      3. Nuttová, Nikola, B

      K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť! Ing. Milan Britvík, PhD.

       

     • OLBERŤÁCI BUBNOVALI

     • Bubnovačka 2019

      Už po šiestykrát 19. 11. 2019 zazneli zvuky bubnov na Slovensku, aby deti a mládež symbolicky upozornili na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvorili túto tému v spoločnosti. Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n. o., člen Koalície pre deti Slovenska, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje už vyše 20 rokov. „Aby bolo deti lepšie počuť“ prišli tento rok vybubnovať  na Námestie P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne aj študenti našej školy. Do podujatia sa zapojila 1.B trieda, ktorá si vytvorila  svoj vlastný transparent a priniesla aj improvizované bubny. Mgr. Tatiana Olbertová

     • VÝZVA

     • Otvor svoje srdce a pomôž ľuďom, ktorí sú na tom oveľa horšie ako TY! Sú odkázaní na pomoc druhých. Potrebujú oblečenie, obuv, hygienické potreby, drogériu... Dokonca aj hračky. Sú to tí najchudobnejší z chudobných – deti, ženy, muži – od najmladších po najstarších. Ich život si ani nevieš predstaviť. V poslednej dobe je veľmi veľa zla medzi nami, hľadáme na druhých len chyby, útočíme na ľudí okolo seba, etiku a slušnosť sme zahodili do koša...? Ukážme, že to kresťanstvo a ľudskosť nie je len v našich rečiach, ale v našich skutkoch. Pomáhajme si, buďme k sebe milší, tolerantnejší, rešpektujme sa navzájom. Nečakajme až na Vianoce, lebo potom to bude len nasadená „maska lásky“, ktorou sa budeme snažiť vykúpiť všetko zlo, čo sme napáchali na medziľudských vzťahoch. Pokora nie je len slovo a pýcha je zbraň, ktorou mieriš priamo na seba... Vopred ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapoja do tejto dobročinnej zbierky. Svoje dary noste PhDr. A. Jarabákovej alebo pani zástupkyni PhDr. S. Rovnej, PhD.   Mgr. Renáta Bočkayová