Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ EMAIL KONTAKT
Navigácia

ISIC karta

Vážení rodičia!

Život stredoškoláka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich študentov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

S preukazom Vaše dieťa získava možnosť:

 1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.
 2. využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete.

Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk

 1. uplatniť si nárok na ISIC paušál len za 9€, s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
 2. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie len za 13,50€ http://isic.sk/poistenie-istotka
 3. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
 4. mať jeden preukaz platný v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky či stravovania.

Naša škola bude objednávať preukazy 20. 06. 2019, tak aby sme ich žiakom vedeli odovzdať ešte pred prázdninami. Preto je potrebné, aby ste najneskôr
do 17. 06. 2019 uhradili poplatok 20 eur za vystavenie preukazu na účet vedený  v TATRA BANKE, IBAN  SK39 1100 0000 0029 4804 3493

Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby(pre jej identifikáciu):

 •  špecifický symbol platby pridelený našej škole: 390342
 • variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR
 • do poznámky k platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy

 

 • vyplnili a podpísali žiadosti o vystavenie preukazu, ktoré zasielame s týmto listom (je potrebné podpísať obe strany) a odovzdali ich na škole – na vrátnici alebo v zborovni.
 • ziadost_ISIC.pdf a  Prihlaska_ISIC.pdf
 • pripravili si 1 fotografiu žiaka (rozmer 28x34 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí

Preukaz si osobne vyzdvihnite na vrátnici školy, kde môžete tiež odovzdať vypísanú a podpísanú žiadankuod 1.–4. júla a 26.– 30. augusta.

 

Učte svoje deti šetriť a získavať výhody medzinárodného preukazu ISIC tak, ako to robia študenti stredných a vysokých škôl po celom svete.

                                                                                    

 

Mgr. Alojz Šutý

    V Dolnom Kubíne dňa 09. 05. 2019                                     Riaditeľ školy