• ŽIVOT V ČESKOSLOVENSKU

     • Tak ako každý školský rok, aj tento žiaci druhého ročníka počas hodín dejepisu vytvárali projekty, vďaka ktorým sa vždy dozvedia informácie, ktoré v učebniciach dejepisu nenájdu. Témou tohtoročných projektov bol ŽIVOT V ČESKOSLOVENSKU. Žiaci zmapovali obdobie od roku 1918, teda od vzniku prvej ČSR, až po rok 1989. Projekty boli odprezentované počas hodín dejepisu a vďaka nim sa žiaci dozvedeli nové informácie nielen z politických dejín, ale takisto mnoho zaujímavostí z oblasti športu, umenia, módy a kultúry. Najkrajšie projekty sú vystavené na prvom poschodí, kde si ich všetci môžete pozrieť a určite sa dozviete mnoho zaujímavostí. Mgr. Petra Karcolová

        

     • PRVÍ TOHTOROČNÍ ABSOLVENTI

     • Gratulujeme prvým tohtoročným absolventom večerného štúdia ZA, ktorí pod vedením svojej triednej učiteľky PhDr. Andrey Jarabákovej úspešne ukončili svoje dvojročné štúdium, a to výborne!!! Srdečne BLAHOŽELÁME!!!

     • NAŠA ŠKOLSKÁ KNIŽNICA PATRÍ MEDZI NAJ... V SR!

     • http://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=zbornik-z-13-medzinarodnej-konferencie-skolske-kniznice-ako-informacne-a-kulturne-centra-skol 

      Pod vedením Mgr. Kataríny Ružičkovej, ktorá obohacuje, kreatívne rozvíja našu školskú knižnicu a aktívne podporuje zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti našich žiakov, sme sa dostali medzi najlepšie školské knižnice na Slovensku!

      V zborníku ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČA KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL“ je spomenutá jedna z mnohých akcií, ktoré Mgr. K. Ružičková organizovala a koordinovala na škole. Naša knižnica sa obohatila o nové knižné tituly, zapájala a stále nás zapája do rôznych celoslovenských aktivít a súťaží, nadväzovala spoluprácu s inými školami, mnohí ste si našli vďaka nim priateľov na iných školách SR... Jednoducho sa stala súčasťou nášho života, záľub a rešpektovala naše „chcenie čítať“ a „čo chceme čítať“. Nové knižné tituly boli do knižnice zakúpené hlavne na základe vašich požiadaviek... Tento školský rok nový riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý dokonca ocenil (aj finančne) najaktívnejšiu čitateľku našej školskej knižnice, ktorou sa zaslúžene stala Michaela Bolová zo 4. A. Úprimne ďakujeme za všetko, a hlavne za to, že naša školská knižnica nie je archaickým centrom nezaujímavých kníh, ale miestom, kde si každý z nás nájde to, čo ho zaujíma. A navyše, knižnica žije s nami. Spolupracuje so žiackou školskou radou, s časopisom Uzlík, s vedením školy a spoločne organizuje celoškolské akcie, ako napr. Súboj učitelia – žiaci, Talent SZŠ, Deň učiteľov, Deň študentstva, Deň Zeme, rôzne besedy a iné... ĎAKUJEME!  V našej knižnici si každý nájde svoju knihu, ktorú so záujmom prečíta rýchlo a dokonca...

     • EXKURZIA ZA ODMENU

     • Dňa 23.5. 2019 sme sa spolu s Cirkevnou spojenou školou v Dolnom Kubíne zúčastnili náučného výletu v Martine. Hneď na úvod nás zaujala prednáška v Matici slovenskej, odkiaľ sme sa presunuli do etnografického múzea. V múzeu sme sa dozvedeli o tradičnom ľudovom hospodárstve, remeslách, ale i odievaní v minulosti. Na záver nás čakalo v Slovenskom komornom divadle predstavenie Národný cintorín 1. časť - smiešny príbeh o zabúdaní na našich dejateľov. Predstavenie bolo zábavné a veľmi sa nám páčilo. Strávili sme spolu pekné chvíle a domov sme si odniesli množstvo zážitkov. V mene všetkých zúčastnených (M. Strážovská, V. Lacekova, Ľ. Triebeľová, L. Brnušáková, B. Žuková, K. Papajíková, D. Hucíková) ĎAKUJEME PhDr. Silvii Rovnej, PhD. za zorganizovanie výletu. Klára Papajíková, Dominika Hucíková  z 2.B

    • PRIJÍMAČKY 2019 - aktuálne info pre rodičov
     • PRIJÍMAČKY 2019 - aktuálne info pre rodičov

     • INFO pre neprijatých uchádzačov

      Aktuálne sa nám naplnili počty uchádzačov do prvého ročníka denného 4-ročného štúdia praktická sestra. V prípade uvoľnenia miesta budú ihneď telefonicky oslovení rodičia uchádzačov, ktorí nasledovali v poradí dosiahnutých výsledkov na prijímacích testoch s pozvaním na zápis.

      Ak Váš záujem o našu školu stále pretrváva, je potrebné trpezlivo čakať na telefonát, resp. je aj druhá možnosť, a to počkať do začiatku nového školského roka s tým, že ak ste prijatí a zapísaní na inú strednú školu v študijnom odbore s maturitou, je v prípade voľného miesta možnosť prestupu na našu školu. Pre túto možnosť je potrebné zaslať do školy žiadosť o prestup, kde Vašu žiadosť vyhodnotíme a pošleme Vám odpoveď obratom. 

       

     • POĎAKOVANIE

     • V triedach na 2. poschodí máme nové žalúzie! Poďakovanie patrí všetkým, ktorí venovali svoje 2% dane našej škole. Do budúcna plánujeme nové žalúzie aj na 1. poschodí, preto ĎAKUJEME za akékoľvek dary našej škole! 

     • 1. MIESTO V CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽI!!!

     • Angelika Majdová z 1. A je úžasný hudobný talent, ktorý popri štúdiu na našej škole navštevuje aj ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove. Pod vedením svojho učiteľa Mgr. art. Damiena Francoisa Jeana Ponsa sa venuje hre na, ako hovorí Angelika, "božský nástroj akordeón". Na súťažiach získala už viacero ocenení. Medzi tie NAJ patrí 2. miesto v celoštátnej súťaži HUDOBNÁ BIELA ORAVA, ktoré získala minulý rok a tento rok je to fantastické prvé miesto v tejto celoštátnej súťaži hudobných virtuózov!!! Súťažila v 5. kategórii a zároveň získala diplom za najlepšiu interpretáciu skladby v hre na akordeóne! Srdečne blahoželáme!!! Sme hrdí na to, že takýto talent navštevuje našu školu, a navyše je skromná, žije s pokorou, s prosociálnym srdiečkom a radosťou z pomoci druhým. Blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov a splnených želaní...   

        

     • VYHRALI SME ZLATO!!!

     • Územný spolok SČK Orava organizuje každý rok v máji súťaž prvej pomoci. Súťažia mladší, starší žiaci základných škôl a družstvá mládeže zo stredných škôl a gymnázií. Súťaž sa konala dňa 7. mája 2019 v budove MsKS v Dolnom Kubíne. Naša škola sa na súťaži reprezentovala jedným družstvom, ktoré bolo zostavené zo žiakov 3. A triedy: Mareka Kurtulíka, Jany Juráňovej, Pauly Chudjákovej, Zuzany Hýlovej a žiačky z 2.A triedy Natálie Laššákovej. Náhradníkom bol Kristián Kočička z 2. B, ktorý im počas celej  súťaže držal palce a podporoval ich. Súťaž pozostávala z modelových situácií, resuscitácie a vedomostného testu. Žiaci opäť bojovali zo všetkých síl a zvíťazili sme. Konečne sme si z tejto súťaže odniesli vytúžené  zlato! Žiakov na súťaž pripravovala Mgr. Eva Chomisteková. Srdečne blahoželáme!!!

        

     • HERCI PRIVÍTALI DELEGÁCIU Z ORAVY

     • Brno bolo nádherné, uchvátilo nás hneď po príchode. 24. 4. 2019 Mgr. Štefan Jány pre nás zorganizoval návštevu divadelného predstavenia „Zítra to spustíme“ od Václava Havla. Bolo to predstavenie Janáčkovej akadémie muzických umení JAMU v Divadle na Orlí v Brne. Ešte pred začiatkom divadla sme zaujímavou bádateľskou súťažou spoznávali toto krásne mesto. Hneď na začiatku sme sa zatriedili do skupín, v ktorých sme mali kapitána. Prekvapením pre nás však bolo, že sme sami dlhý čas chodili a hľadali v Brne miesta, na ktoré sme sa mali dostať. Bolo to dosť zaujímavé hľadanie vzhľadom na to, že sme boli v Brne prvýkrát. A práve vďaka tomu sme videli veľa krásnych miest a pamiatok v centre Brna – Katedrálu Petra a Pavla, Kostnicu pri Katedrále sv. Jakuba, ktorá je druhou najväčšou kostnicou v Európe hneď po Kostnici v Paríži a iné. Nakoniec prišiel očakávaný záver celého dňa, a to bolo divadlo. Predstavenie bolo úžasné a fantastické zároveň, veľmi sa nám páčilo. Veľkým prekvapením pre nás bolo, že počas predstavenia herci privítali delegáciu z Oravy – teda nás. To sme skutočne nečakali. Domov sme si priniesli veľa zážitkov a dojmov, začo veľmi ĎAKUJEME Mgr. Štefanovi Jánymu! Potešilo nás aj, že tento krásny zážitok sme mohli zdieľať aj s PhDr. Silviou Rovnou PhD., Mgr. Katarínou Šutou a našou pani ekonómkou Adriánou Laštíkovou. Soňa Peterová, 2. B

        

     • VŠETKO MÁ RUB AJ LÍCE

     • Dobrovoľnícka aktivita v Benediktínskom kláštore - Sampor

      Môžeš byť bohatý, či nemať mince, 

      všetko má rub, ale aj líce.

      Môžeš byť mladý a robiť si vrásky, 

      k Bohu však nemôžeš bez skutkov lásky.  

                                                           Ján Šlachta

      Dňa 8. 5. v stredu sa dievčatá z 3. B Lucka Brnušáková a Ľubka Triebeľová zúčastnili dobrovoľníckej akcie v spolupráci so žiakmi 3.C Gymnázia v Námestove. Okrem nadviazania nových, priateľských vzťahov, dievčatá pomáhali pri sadení kvetov, umývaní a čistení priestorov kláštora. Aj napriek tomu, že bol deň voľna a mohli ho využiť na oddych, ony ho darovali službe iným. Ďakujem...  Mgr. Margita  Snováková

       

       

       

       

       

       

        

     • PREVENCIA NADOVŠETKO

     • V dňoch 25 - 26. apríla a 2. - 3. mája 2019 sa naša škola v spolupráci s Úniou pre zdravé srdce zapojila do merania krvného tlaku pacientom na ambulanciách praktického lekára MUDr. Farkašovej, MUDr. Petláka a MUDr. Križanovej v Dolnom Kubíne. Preventívneho merania krvného tlaku sa zúčastnili žiačky 4. B triedy Michaela Remeňová a Eva Babinská, ktoré každému pacientovi merali krvný tlak trikrát po sebe. Mnohí pacienti ani nepoznali hodnoty svojho krvného tlaku. Nevedeli, či majú krvný tlak v medziach normy. Ako je známe, hypertenzia, čiže vysoký krvný tlak, je označovaný za „ tichý zabijak“. Pretože nebolí a  mnohokrát človek ani nevie, že ho má dlhodobo zvýšený alebo vysoký. Mgr. Eva Chomisteková

        

     • ZNOVA SME POMÁHALI...

     • Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do zberu plastových vrchnáčikov, ktoré pomôžu telesne postihnutému Maximiliánkovi. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať 170 kg rôznych  plastových vrchnákov. Za vyzbierané vrchnáky dostane Maximiliánko rehabilitačno-liečebný pobyt, ktorý mu pomôže zlepšiť jeho ochorenie. Na jeden pobyt potrebuje jednu tonu plastových vrchnáčikov. Sme veľmi  radi, že sme mu mohli aspoň takto pomôcť... Mgr. Eva Chomisteková

        

     • SLADKÁ CHÉMIA

     • V druhom ročníku sa na hodine chémia preberali  sacharidy a lipidy netradične. 30. 4. 2019 pod vedením a odborným výkladom Ing. Kataríny Lofajovej  mali žiaci hodinu ochutnávania a identifikácie rôznych druhov sacharidov a lipidov v potravinách. Do prípravy tejto energetickej a hlavne sladkej vyučovacej hodiny sa zapojili všetci žiaci 2. A aj 2. B triedy. Priniesli rôzne potraviny, ktoré obsahujú sacharidy: ovocie, koláče, chlieb, džúsy, sušené ovocie, čokoládu, cukríky... Potraviny, ktoré obsahujú lipidy: rastlinné lipidy -  kokosový olej, živočíšne lipidy – slaninu, maslo... Ochutnávali aj bielkoviny v jogurtoch, syroch a korbáčikoch. Zároveň mali ochutnávku sacharidov: glukózy, fruktózy, brezového cukru, kokosového cukru, stévie, trstinového cukru a hľadali správne názvy sacharidov. Žiaci zistili, že nie je ľahké určiť (priradiť) k cukru správny názov. Zároveň sa dozvedeli veľa prospešných a zaujímavých informácií o sacharidoch a lipidoch.

       

       

       

     • 3. MIESTO V KRAJSKOM KOLE

     •  

      O tom, že aj na Slovensku sú výborní súčasní spisovatelia a básnici, poetky, dokázala Natália Laššáková z 2. A 2. mája 2019 v Martine. Svojím talentom, ktorý je darom od Boha, ale aj svedomitou prípravou, recitovala nádherné verše Janky Bernáthovej – Lehotskej z básnickej zbierky Slnečná sonáta. Išlo o montáž básní, ktoré zaujali, rovnako ako ich recitácia, aj najstaršiu, dlhoročnú úspešnú recitátorku z Martina pani Želmíru Mišutovú. Jej slová boli pohladením duše. Natália dokázala, že sa v recitačných súťažiach nemusíme znižovať k vulgárnym slovám a prejavom, aby sme zaujali, alebo recitovať len svetoznámych básnikov. Dôležité je, aby sa recitátorka stotožnila s básňou, ktorá má veľa čo povedať súčasnému svetu a predniesla ju srdcom. Natálii sa to podarilo. Z krajského kola recitačnej súťaže Vajanského Martin si odniesla 3. miesto, ku ktorému srdečne blahoželáme! Bližšie informácie o súťaži, jej organizačnom zabezpečení a zložení poroty si prečítate v časopise Uzlík.  

        

     • OKULIARE PRE AFRIKU

     • Už od roku 2008 organizuje Detská organizácia FÉNIX, o.z.  zbierku Okuliare pre Afriku. Vyzbierané nepoškodené dioptrické okuliare sú potom premerané a vyčistené a prostredníctvom organizácie LIONS  distribuované do krajín tretieho sveta. Do tejto zbierky sa zapojila aj naša škola. Každý z vás môže pomôcť. Zbytočné okuliare, dioptrické alebo slnečné, môžete odovzdať svojmu triednemu učiteľovi, do redakcie Uzlík alebo PhDr. Andrei Jarabákovej, ktorá túto zbierku organizuje na našej škole. Vaše okuliare majú v Keni hodnotu ročného platu!  Je úžasné, ako veľmi môžete pomôcť!!!