• POCHVALA RIADITEĽOM ŠKOLY

     • Na slávnostnom ukončení šk. roka 2018/2019 riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý udelil Pochvalu riaditeľom školy a finančne odmenil nominovaných študentov, ktorým srdečne BLAHOŽELÁME!

      TRIEDA I.A

       Dochádzka : Klára Joňáková, 

      Prospech : Janíková, Jessica, Šurinčíková, Magdaléna, Vlčáková, Simona

      TRIEDA I.B

      Samé jednotky:

      -          Strážovská, Mária

      -          Beňušová, Júlia

      Prospeli s vyznamenaním:

      -          Joňáková, Mária

      -          Krišová, Katarína

      -          Masničáková, Nikola

      -          Priščáková, Natália

      TRIEDA II. A

      Pochvala za výborný prospech:

      -          Gvorová, Ivana

      -          Klimčíková, Vanesa

      -          Laššáková,  Natália

      -          Paľová, Marianna

      -          Plevjáková, Laura

      -          Vrábľová, Veronika

      Reprezentácia školy:

      -          Laššáková, Natália

      -          Plevjáková, Laura

      -          Pjentek, Karol

      Za výbornú dochádzku:  Zaťková, Klára

      TRIEDA II. B

      Pochvala za výborný prospech:

      -          Hucíková, Dominika

      -          Sochuľáková, Simona

      -          Steinocher, Michal – ocenenie Ž. kraja – prvá pomoc

      -          Kočička, Kristián – ocenenie Ž. kraja – prvá pomoc

      -          Polťáková, Magdaléna – ocenenie Ž. kraja – prvá pomoc

      -          Papajíková, Klára – ocenenie Ž. kraja – prvá pomoc

      Pochvala za dochádzku:

      -          Serdelová, Veronika – I. polrok 2 hodiny, II. polrok 3 hodiny

      TRIEDA III. A

      Pochvala za výborný prospech:

      -          Čierniková, Tatiana

      -          Grofčíková, Miriam

      -          Hvoľková, Naďa

      -          Juráňová, Jana

      -          Sivčáková, Gabriela

      -          Strapcová, Veronika

      -          Šuhajová, Lucia

      Pochvala za reprezentáciu školy:

      -          Grofčíková, Miriam – 1. miesto v SR

      -          Chudjáková, Paula – 1. miesto v SR a súťaže PP

      -          Hvoľková, Naďa – 1. miesto v SR

      -          Kurtulík, Marek – súťaže v PP

      -          Hýlová, Zuzana – súťaže v PP

      -          Juráňová, Jana – súťaže v PP + SOČ

      TRIEDA III.B

      -          Vzorná dochádzka: Simona Zaťková

     • INFO - PONUKA LETNEJ BRIGÁDY

     •  

      Hľadáme zdravotníka v letnom pobytovom tábore.

      TERMÍN:                        14.7. 2019 - 23.7. 2019
      MIESTO:                        Párnica, hotel Smrečina / Orava /

      CENA:                           250 eur
      NÁPLŇ PRÁCE:            poskytuje prvú pomoc a ošetruje
      chorých, v prípade potreby,
      zabezpečí, aby k liekom a dokumentácii tábora nemali prístup deti,
      informuje vedúceho tábora o všetkých závažných skutočnostiach zistených pri svojej činnosti.
      + zabezpečené stravovanie
      + zabezpečenie ubytovania
      + hradené ubytovanie + strava

      Helena Bačiaková

      manažér vzdelávania, Akadémia vzdelávania Martin, Malá hora 3, 036 01 Martin,
      0910 114 330, 0910 114 114
      avmt@aveducation.sk
      www.aveducation.sk [1]
      https://www.facebook.com/akademiavzdelavania.martin [2]__

       

     • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA

     • Slávnostné ukončenie školského roka, prvého roka Školy plnej života, sa bude konať 28. 6. 2019 v novo ozvučenej a zrekonštruovanej telocvični školy.  Vyhodnotení a ocenení budú NAJ študenti školy, NAJ trieda a oceňovanie bude obohatené kultúrnym programom jednotlivých tried pod vedením žiackej školskej rady a triednych učiteľov. Zároveň budú mať žiaci priestor na vyhodnotenie školského roka z pozície študenta. Príchod žiakov do školy je 7,40 hod. Na slávnostné ukončenie školského roka vedenie školy srdečne pozýva aj našich ABSOLVENTOV! Tešíme sa!!! Slávnostné ukončenie školského roka, prvého roka Školy plnej života, sa bude konať 28. 6. 2019 v novo ozvučenej a zrekonštruovanej telocvični školy.  Vyhodnotení a ocenení budú NAJ študenti školy, NAJ trieda a oceňovanie bude obohatené kultúrnym programom jednotlivých tried pod vedením žiackej školskej rady a triednych učiteľov. Zároveň budú mať žiaci priestor na vyhodnotenie školského roka z pozície študenta. Príchod žiakov do školy je 7,40 hod. Na slávnostné ukončenie školského roka vedenie školy srdečne pozýva aj našich ABSOLVENTOV! Tešíme sa!!!

     • ŠKOLA, KTORÁ MENÍ SVET

     • Vďaka iniciatíve našej pani zástupkyne PhDr. Silvie Rovnej, PhD. bola naša škola vybraná do celoslovenského projektu Škola, ktorá mení svet! Už teraz sa tešíme na nový školský rok!!! ĎAKUJEME!

     • BYŤ ČLOVEKOM...

     • POĎAKOVANIE

      ,,Dobrovoľníctvo učí trpezlivosti, pokore, prehlbuje empatiu a dáva veľké možnosti. V určitých prípadoch dokáže zmeniť život.“     Karin Smalcová

      V tomto školskom roku sme sa na našej škole po prvýkrát  pustili do Projektu Dobrovoľníctva.  S novými očakávaniami a výzvami sme sa vo svojom voľnom čase rozhodli poskytnúť pomoc  tým, ktorí to najviac potrebujú – našim chorým, bezvládnym, malým či veľkým pacientom   v NsP v Dolnom Kubíne. V popoludňajších hodinách  1x týždenne   1 hodinu sme  robili spoločnosť na ODCH, detskom, internom, neurologickom oddelení  a niekoľkokrát aj v ZpS a DSS v Dolnom Kubíne.  Do dobrovoľníckeho projektu sa zapojilo spolu 25 študentov  z II.B,  III.A  a  IV.B triedy. Týmto by som chcela veľmi pekne poďakovať každému jednému z Vás, za Váš čas, ochotu, odhodlanie.  Nie všetkým sa podarilo  dotiahnuť  do úspešného konca prvotné nadšenie. Tým z Vás, ktorí to napriek námahe zvládli,  ešte raz vyslovujem  veľké ĎAKUJEM!!!  II.B: Al-Hindi, Habáňová, Hucíková, Hurťáková, Laceková, Papajíková, Polťáková, Ondrošová, Tarabová, Zanovitová, Žuková, III.A: Čierniková, Hvoľková, Hýlová, IV.B: Jageleková, Stopjaková.Všetko dobré, čo urobíte druhému, bude raz stonásobne zúročené. V dnešnej dobe je naozaj ťažké nájsť ľudí, ktorí nezištne na úkor svojho voľného času dokážu pomáhať.  O to viac,  cena času, ktorý ste venovali nielen pomoci pacientom v DONsP a ZpS a DSS, ale taktiež  dobrovoľníckym akciám počas sobôt vzácnejšia. A čo dodať na záver? Pri srdci ma hreje dobrý pocit z toho, že aj medzi Vami  sa nájdu študenti s citom pre pomoc, pochopenie, empatiu, nezištnosť. Pevne verím, že táto dobrovoľnícka činnosť obohatila nielen pacientov, ale aj Vás samotných.  Mgr. Katarína Bedrichová

        

     • JÚNOVÝ SILVESTER

     • Silvester v júni? Určite sa čudujete. Ale kto bol v piatok 21. 6. 2019 u nás v škole, vie, o čom hovoríme. Náš matematikár Mgr. Štefan Jány takto nazval posledný deň v škole pred odchodom na dovolenku. Bol to fantastický deň. Celou školou sa ozývali piesne, ktoré každého chytali za srdce aj do rytmu. Spolu so svojou neodlučiteľnou gitarou a úžasným speváckym talentom za podpory  manželky Elenky a priateľa hudobníka Janka Dobáka, chceli žiačkam ukázať pesničky z ich éry a aby mali s čím porovnávať... Chcel sa takto rozlúčiť s týmto školským rokom. „Bol to taký malý školský Silvester,“ povedal nám.  Spevácke talenty z 2. A sa úplne profesionálne pridali, a tak sme zažili deň, na ktorý istotne nezabudne celá škola. ĎAKUJEME a prajeme krásnu dovolenku!

        

     • MÁŠ ZÁUJEM???

     • Hľadáme dobrovoľníka  - zdravotníka pre Detský tábor v Šuranoch, spojený s medzinárodným dobrovoľníckym táborom. Dobrovoľníci z celého sveta (mladí ľudia vo veku cca 19-25 rokov) prídu do Šurian učiť deti (8-15 ročné) angličtinu hravou formou na tábore (info detský tábor: www.escsurany.eu , info dobrovoľnícky tábor: https://inex.sk/sk/events/45704/show_public). Hľadáme niekoho, kto má kurz prvej pomoci, alebo zdravotnícke vzdelanie a vedel by poskytnúť základnú prvú pomoc.

     • DOBRO NEVYMIERA!

     • Veľké ĎAKUJEM vyslovuje pani zástupkyňa PhDr. Silvia Rovná, PhD. našim študentom, ktorí sa v sobotu 15. 6. 2019 zúčastnili akcie Deň pre deti. Sú to: Barbora Žuková, Sára Al-Hindi, Natália Habáňová, Magdaléna Polťáková z 2. B a Naďa Hvoľková,  Zuzana Hýlová, Marek Kurtulík z 3. A. „Keď som ich uvidela,“ hovorí pani zástupkyňa, „srdce mi naplnilo šťastím. Uvedomila som si, že dobro nevymiera. Títo naši žiaci venovali celú sobotu deťom. Prišli aj z hornej Oravy, čo si nesmierne vážim. Deťom aj dospelým ukazovali prvú pomoc, kardio-pulmonálnu resuscitáciu, obväzovú techniku... Učili Heimlickov a Gordonov manéver... Merali krvný tlak... Bola to dobrovoľnícka akcia a všetkých nás napĺňala šťastím a radosťou.“ Ďakujeme!!!

    • ISIC karta plná výhod už od začiatku prázdnin!!!
     • ISIC karta plná výhod už od začiatku prázdnin!!!

     • Ak chceš využívať KOPEC VÝHOD a ZLIAV od začiatku prázdnin je potrebné čím-skôr uhradiť 20€ (20.6.2019) a vyplniť žiadanku a prihlášku - doniesť ju na vrátnicu a prvý júlový týždeň si prísť vyzdvihnúť svoju čipovú medzinárodnú zľavovú kartu. Tiež môže slúžiť ako potvrdenie o návšteve školy. Žiadanku a prihlášku si môžete vyzdvihnúť v zborovni na vrátnici alebo si ju môžete stiahnuť, vytlačiť a vypísať tu: ziadost_ISIC.pdfPrihlaska_ISIC.pdf

      Viac info tu.

     • TVORIVÁ ANATÓMIA

     • Ľudské telo po latinsky, slovensky aj po anglicky...

      Autorky projektov: Silvia Rovná z CSŠ v Dolnom Kubíne, Mária Zanovitová, 2. B a Dagmar Trančová, 1. B SZŠ v Dolnom Kubíne

     • PO STOPÁCH ORAVSKÝCH DEJATEĽOV

     • Historický cintorín v Dolnom Kubíne je miestom posledného odpočinku významných oravských spisovateľov a dejateľov. Žiaci 1. A a 2. A sa 14. 6. 2019 zúčastnili literárnej exkurzie, ktorá ich priviedla k pamätnému hrobu P. O. Hviezdoslava, rodáka z Vyšného Kubína a velikána slovenskej realistickej literatúry,  Janka Matúšku, autora textu slovenskej štátnej hymny,  L. Nádaši – Jégého, významného autora medzivojnového obdobia, po ktorom je pomenovaná aj NsP v Dolnom Kubíne a iných...

    • INFO PRE EXTERNÉ ŠTÚDIUM - prakt.sestra a sanitár
     • INFO PRE EXTERNÉ ŠTÚDIUM - prakt.sestra a sanitár

     • POZVÁNKA pre uchádzačov o externé štúdium praktická sestra

      Dňa 21. 6. 2019 sa uskutoční info stretnutie, zápis a prijímací test z Biológie.
      (viac info kritériách kriteria_ext_st_.pdf)

      Harmonogram dňa:

      8:30 - 9:20 podrobné informácie k štúdiu, kontrola prihlášok.

      9:25 - 10:10 test z Biológie.

      12:00 - Výsledky testu z Biológie - informácia o prijatí.

      12:00 - 15:00 - administrácia zápisu na štúdium a prevzatie rozhodnutia o prijatí.

      Tento deň je jediný termín na prijatie na štúdium!

      Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie uvedených pokynov.

      POZVÁNKA pre uchádzačov o externé štúdium sanitár

      Dňa 21. 6. 2019 sa uskutoční info stretnutie, zápis uchádzačov a odovzdanie rozhodnutia o prijatí.

      (viac info kriteria_ext_st_SAN_.pdf)

      Harmonogram dňa:

      9:30 - 10:30 - podrobné info k štúdiu, kontrola prihlášok.

      10:30 - 12:00 - zápis a prevzatie rozhodnutia o prijatí.

      Tento deň je jediný termín na prijatie na štúdium!

      Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie uvedených pokynov.

     • MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ

     • Workshopy pre žiakov 1. a 2. ročníka na tému mediálnej gramotnosti  sa konali 11. 6. 2019 v učebni anatómie.  Realizovali ich lektori z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ďakujeme za zaujímavé informácie!

     • SVIATOK DRUHÁKOV – PRVÉ UNIFORMY!

     •  

      Po celé roky existencie našej školy je deň, keď druháci dostanú svoje prvé uniformy, veľkým sviatkom. S nadšením rozbaľujú balíčky, obzerajú a skúšajú svoje prvé uniformy, ktoré sú už len krôčikom k ich vytúženému povolaniu. Nadšenie a hrdosť prezrádza, že si zodpovedne zvolili svoje povolanie... Veď študentom sa stane každý, ale zdravotníkom sa musíš narodiť.  Veľké poďakovanie patrí Mgr. Daniele Janoľovej, ktorá ich pre študentov zabezpečuje a sprostredkúva. 

     • BRONZOVÁ MEDAILA Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

     • Srdečne blahoželáme!

      Dňa 7.6. 2019 sa druháci Michal Steinocher, Kristián Kočička, Magdaléna Polťáková a Natália Laššáková zúčastnili súťaže s názvom „Asistent v akcii“ v Prešove. Nevedeli sme, čo nás čaká, pretože na tejto súťaži sme boli prvýkrát.    Súťaž pozostávala nielen z poskytovania prvej pomoci, ale aj z náročnej fyzickej zdatnosti. Skončili sme na krásnom 3. mieste z 15-tich družstiev. Mali sme rovnaký počet bodov ako družstvo, ktoré skončilo na druhom mieste, ale pri umiestnení rozhodoval čas, pretože súťažiaci museli všetky disciplíny stihnúť čo najrýchlejšie. Aj napriek horúčave to druháci nevzdávali a súťaž zvládli perfektne. Oplatilo sa zabojovať... Mgr. Eva Chomisteková

     • PREDNÁŠKA PRVEJ POMOCI NA SOŠ V KŇAŽEJ

     • Dňa 6.6. 2019 sa žiaci našej školy z 3. A triedy Marek Kurtulík, Paula Chudjáková, Jana Juráňová, a žiaci z 2. B triedy Michal Steinocher, Magdaléna Polťáková, Kristián Kočička a žiačka z 2. A triedy Natália Laššáková zúčastnili prednášky o poskytovaní prvej pomoci na SOŠ polytechnickej v Kňažej. Naším cieľom bolo  naučiť žiakov  teoreticky aj prakticky poskytovať prvú pomoc pri rôznych situáciách a náhlych stavoch. Keďže sú to tretiaci – stredoškoláci, kardiopulmonálnu resuscitáciu sme rozšírili o používanie automatického externého defibrilátora, s ktorým by mal vedieť manipulovať každý človek. Žiaci našej školy im poskytovanie prvej pomoci najskôr prakticky ukázali, a potom si to mohol vyskúšať každý žiak. Tretiaci boli veľmi „akční“, kládli nám veľa otázok. Nové vedomosti a zručnosti si veľmi rýchlo osvojili. Dúfam, že im pomôžu v reálnom živote v prípade poskytovania prvej pomoci. Mgr. Eva Chomisteková