• 2. MIESTO V RECITAČNEJ SÚŤAŽI

     • Srdečne blahoželáme Lucii Kalisovej z 2. A, ktorá sa 23. 9. 2020  na oravskej súťaži v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín umiestnila na krásnom 2. mieste!

     • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV – ONLINE RÁDIO AVOKÁDO

     • Kedy? Presný termín a čas upresníme. Ani korona nás neodradí, aby sme nepredstavili našich prvákov a ešte čosi viac... Máte sa na čo tešiť! Šéfredaktor nášho rádia Andrej Vojtas z 2. A spolu so svojím tímom pre vás pripravujú poriadne antikoronové prekvapenie... Pokyny pre prvákov do 30. 9. 2020: 1. Prihlás sa na Facebook a tam požiadaj Rádio Avokádo o priateľstvo https://www.facebook.com/ado.mwt. 2. Po potvrdení priateľstva, pošli nášmu rádiu svoju profilovú fotku + meno, priezvisko, trieda (veď bez rúška vás ani nepoznáme...). 3.  Pošlite svoje prvácke fotografie v triede, mimo nej, spoločné, skupinky... aj s triednou... 4. Oslovujeme triedne pani profesorky, aby tiež do rádia poslali svoje fotky... 5. Napíšte do rádia svoje prvé dojmy z našej školy... 6. Aké pesničky by ste chceli v rádiu počuť? Môžete poslať pesničku aj na želanie... Vopred ĎAKUJEME! A nezabudnite požiadať o priateľstvo na Facebooku aj Časopis Uzlík... (rr)

     • MLADOSŤ V SRDCI

     • „A čo je mladosť? – Dvadsaťpäť rokov? Ružových tvárí hlaď jará? Či údov sila? Či strmosť krokov? Toto sa všetko zostará! Mladosť je túžba živá po kráse...“ A. Sládkovič 

      9. 9. 2020 sa stretli súťaženiachtiví seniori Oravy, ktorí nám môžu byť vzorom, na Okresných majstrovstvách seniorov v atletických disciplínach na futbalovom štadióne v Dolnom Kubíne. Prvú pomoc na tomto podujatí zabezpečovali naši zdravotníci Karol Pjentek, 4. A a Michal Steinocher, 4. B (na fotke). Seniori súťažili v rôznych disciplínach – beh na 60 m, beh na 100 m, streľba, hod granátom, vrh guľou a netradične hod valčekom. Všetci súťažiaci nám ukázali, že aj keď rôčky pribúdajú, stále je tá možnosť žiť plnohodnotný život, ktorého súčasťou môže byť aj šport.Kto vyhral? Aj keď každá disciplína mala svojho víťaza, myslím si, že zvíťazili všetci, ktorí sa zúčastnili. Opäť nám seniori ukázali, o čom je ľudský život. Vek sú len čísla, a mladosť je v srdci každého z nás. Práve v tom spočíva krása ľudského života a tajomstvo jeho naplnenia... PhDr. Iveta Košarišťanová

     • TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

     • Milí študenti,

      v rámci Týždňa dobrovoľníctva sa dňa 16.9.2020 v čase od 13:00 - 15:00 hod. uskutoční skrášľovanie - maľovanie oporného múru v areáli ZpS a DSS v Dolnom Kubíne. Prosím ochotných dobrovoľníkov, aby ma obratom kontaktovali. Je potrebné priniesť si staršie pracovné oblečenie, ostatné prostriedky na prácu budú zabezpečené. V mojom mene, zamestnancov a klientov ZpS a DSS vopred ďakujem.

      Mgr. Katarína Bedrichová

     • UŽÍVALI SME SI TO...

     • Minulý týždeň 10. 9. 2020 sme mali možnosť zúčastniť sa akcie KOŽAZ. Na začiatku nám ten názov nedával zmysel, no potom sme dostali vysvetlenie. Je to kurz ochrany života a zdravia. Prvý deň nás pán učiteľ PaedDr. Matúš Takáč naučil množstvo turistických značiek, vysvetlil nám aj ako správne dýchať a kráčať po kopcoch, ale aj to, aká správna obuv či oblečenie je vhodná do hôr. Následne sme si išli zopakovať poskytovanie prvej pomoci, polohy tela a ako posledné sme si vyskúšali modelovú situáciu, v ktorej sme sa museli vynájsť. Na druhý deň nás čakala turistika. Zase sme videli krásy dolnokubínskej prírody, užívali sme si zeleň, ktorá nás obklopovala a spolu štebotavých vtákov. Síce sme mali mokré a špinavé tenisky, zopakovali by sme si to ešte raz. V piatok 11. 9. 2020 nás čakal splav. Všetci sme sa neskutočne tešili, no v kútiku srdca sme predtým mali obrovský rešpekt a strach. Najčastejšie padala otázka: ,,Vie tu niekto plávať ? " Na začiatku sme dostali inštrukcie, ako správne nasadnúť na čln, ako správne držať pádlo a upozornili nás aj na hĺbku vody v miestach, kde to bolo nebezpečné. Prvé minúty na vode boli náročné. Nemali sme premyslenú techniku plavby... Postupne sme však na to prišli. Boli časti, kde nás unášal prúd, no prišli aj také, kde sme museli vystúpiť a vynájsť sa. Za tento zážitok chceme poďakovať hlavne pánovi učiteľovi Takáčovi, ktorý si nás vzal pod svoje ochranné krídla a daroval nám neskutočný zážitok a množstvo nových informácií... Ďakujeme! Klára Joňáková a Rebeka Lašová, 3. A

    • SÚŤAŽ O NAJ LOGO
     • SÚŤAŽ O NAJ LOGO

     • Si tvorivý a plný nápadov? Zapoj sa do celoškolskej výtvarnej súťaže o NAJ LOGO nášho nového občianskeho združenia SRDCOM ZDRAVOTNÍK! Forma, technika, rozmer je na tebe... Svoje práce prineste do redakcie Uzlík. Termín: do 30. 9. 2020

      Čo je náplňou a cieľom nášho občianskeho združenia?

      Hlavným cieľom združenia je podporovať predovšetkým vzdelávacie programy a projekty v oblasti zdravotníckeho a všeobecného vzdelávania v škole aj mimo nej.

      Občianske združenie SRDCOM ZDRAVOTNÍK podporuje odborné, samovzdelávacie, kultúrne a športové aktivity študentov (vzdelávacie exkurzie, praxe, pobyty výmenného vzdelávacieho, kultúrneho a športového charakteru, na podporu a rozvoj talentov školy, na predmetové olympiády, SOČ, kultúrne, umelecké a športové súťaže, poskytovanie zdravotnej služby na rôznych súťažiach a iné aktivity). Taktiež bolo založené na pomoc skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole nad rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu (napr. inovácia pomôcok, prístrojov, zariadení, didaktickej techniky, nákup učebných pomôcok, softvérového vybavenia výpočtovej techniky, knižnično-informačného zabezpečenia vzdelávacieho procesu), ale hlavne na podporu osobnostného rastu našich študentov v duchu “Škola plná života“ a „Škola, ktorá mení svet“.

    • ISIC karty - SÚŤAŽ aj paušál YoXo!!!
     • ISIC karty - SÚŤAŽ aj paušál YoXo!!!

     • Pre všetkých držiteľov ISIC a ITIC kariet veľmi zaujímavá ponuka paušálu !!!! INFO TU

      SÚŤAZ TU!!!

      - kto nemá ISIC kartu a rád by ju mal môže sa nahlásiť na sekretariáte školy a na vrátnici nech si vyzdvihnúť tlačivo na úhradu a žiadanku.

      - kto má ISIC kartu z min. roka a chce si ju predĺžiť musí urobiť 3 akcie:

      1, poslať SMSku (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze)

      2, priložiť ISIC na terminál - čítačku ISIC kariet - od tohto momentu bude preukaz fungovať ako elektronická peňaženka napr. na autobusoch.

      3, predĺžiť platnosť preukazu zakúpením známky na 9/2021 - úhrada 10€
        na účet IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493

      Ak chcete urýchliť proces - môžete nechať na sekretariáte alebo vrátnici školy hotovosť resp. výpis z účtu o úhrade a škola Vám objedná známky obratom. 

       Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu):

       špecifický symbol platby pridelený škole: 390342

       variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR

       do poznámky je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy.

      Známky budú k dispozícii na vrátnici školy - na budúci týždeň podľa termínu objednania.

      Predĺžiť platnosť ISIC môžete aj sami cez online na www.objednaj-preukaz.sk a bude Vám doručená domov. V tomto prípade sa k cene známky ešte priráta poplatok za doručenie.

      - žiaci, ktorí majú ISIC z inej školy - môžu ju používať ako preukážku celý školský rok, ale v škole musia používať ćip a na budúci šk. rok si budú objednávať novú kartu.

      - žiaci, ktorí majú ISIC z inej školy a chcú kartu používať našu - uhradia 7 eur na obnovu karty a tá im bude objednaná.

      Pre ostatné info - email - riaditel@szsdk.sk

    • Výdaj obedov - aktualizácia!
     • Výdaj obedov - aktualizácia!

     • Obedy sa vydávajú v Školskej výdajni jedál za sprísnených hygienických pravidiel od 7.9. 2020. 

      Úhrady za obedy je potrebné vyriešiť do 15.9. 2020 zálohovou platbou, ktorú si viete odkontrolovať v ETK po dvoch dňoch od zaplatenia - prevod trvá 2 pracovné dni. 

      Záloha za obedy je vo výške min. 25,-€ (výška závisí od počtu obedov v týždni)

      Jedálny lístok: TU

      Pre vydanie obedov sa treba riadiť uvedenými pokynmi: 

      https://szsdk.edupage.org/a/obedy

       

     • ZVLÁDNEME TO!

     • Zdravotníci našej SZŠ v Dolnom Kubíne sa neboja žiadnych výziev a medzi nich patrí aj výnimočná situácia ohľadom koronavírusu.  Začiatok školského roka 2. 9. 2020 sme začali netradične v k triedach s triednymi učiteľkami, ale aj tak, ako sa mnohí vyjadrili, bolo to krásne. Andrej Vojtas z 2. A naštartoval Rádio Avokádo a okrem prvákov, ktorých srdečne vítame v našej škole, v ňom prehovorili zástupcovia jednotlivých tried, a dokonca aj náš pán riaditeľ Mgr. Alojz Šutý, ktorý svoj príhovor končil ZAČIATKOM nového školského roka 2020/2021. Odznela štátna hymna a my sme si uvedomili, že sme tu, spolu, a všetko sa znova začína. Naše štúdium, naše zdokonaľovanie sa, náš profesionálny rast a približovanie sa stále viac a viac k pacientovi, ktorý nás potrebuje a vždy nás bude potrebovať! Či tu je korona alebo nie. Jeho zdravie, život, šťastie a plnohodnotný život je dôvod, prečo študujeme na našej SZŠ, aby sme mu vedeli pomôcť či zachrániť ľudský život... Je to dar pre každého, kto to dokáže a robí to s láskou. Naša škola je výnimočná aj v tom, že tu nachádzame pochopenie pre naše problémy, radosti a starosti... Tiež si všímajú aj náš talent, záujmy... A pomáhajú nám napredovať... Vždy však každý z nás bude srdcom ZDRAVOTNÍK! A bude na seba hrdý! Lebo moje štúdium, moja budúca práca je to, čo ma napĺňa... Nedokáže ju robiť každý, ale ja viem, že som na tej správnej ceste a všetko ZVLÁDNEM. Lebo ľudský život je dar, ktorý JA chránim vo svojich dlaniach. Je to ČESŤ, ZODPOVEDNOSŤ!!! a POSLANIE. (rr)