• POBYT V PRÍRODE - JÁNOŠÍKOVE DIERY

     • Dnes 29.5. sme sa zúčastnili túry v Jánošíkových dierach. Už v autobuse sme mali dobrú náladu a cítili sme sa dobre aj počas túry. Na začiatku sme v celku vládali, no postupom času nás začalo vyčerpávať slniečko. Užili sme si to a získali sme ďalšie zážitky s našimi spolužiakmi a profesorkami. Boli sme šťastní, že nám vyšlo počasie a nemuseli sme zúfať v škole. Za výlet ďakujeme.

      Vanesa Džubeková a Vanesa Jurčová ( 1.A , 1.B)

     • EXKURZIA NA DIALYZAĆNOM ODDELENÍ TRSTENÁ

     • Dňa 22.05.2023 sme navštívili Dialyzačne centrum v Trstenej. Zaujímavé bolo počúvať o materiálno- technickom vybavení, ktoré tak veľmi pomáha ľuďom s ochorením obličiek. Raritou tohto výnimočného oddelenia je najdlhšie dialyzovaná pacientka v Európe ( 40 rokov). Za možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie ďakujeme Mgr. Žufkovej a Mgr. Snovákovej.

      Lucia Kormanová 3.A

     • EXKURZIA POD TATRAMI

     • Aj keď boli Vysoké Tatry ukryté v oblakoch, mali sme obrovský zážitok. 18. 5. 2023 sme sa zúčastnili exkurzie vo Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe v Poprade - AIR TRANSPORT EUROPE. Síce nám nevyšlo počasie podľa našich predstáv, aj tak sme si tento čas užili. Pani riaditeľka tohto zariadenia nám rozšírila obzory ohľadom vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a bližšie nám vysvetlila, ako zvyčajne prebiehajú zásahy. Po jej prezentácii nás čakala exkurzia pri vrtuľníkoch v hangároch. Táto skúsenosť nám "otvorila" oči. Zistili sme, že byť záchranárom nie je žiadna sranda. Viditeľná bola vysoká profesionalita zamestnancov a ich chuť do práce, ktorá je plná rôznorodých zážitkov a skúseností. Bolo úžasné vidieť to zblízka! Ďakujeme aj našej triednej PhDr. M. Vicáňovej, PhD. za organizáciu tejto exkurzie.

      Študenti 2. B

     • DÔVERA = ZODPOVEDNOSŤ

     • Študijná cesta – Fínske školy

      Vzťah, sprevádzanie, pravidlá, hľadanie informácií...... Aj toto všetko bolo cieľom mojej študijno-pracovnej cesty vo Fínsku. Riaditeľ z FINPEDY nás oboznámil zo školstvom vo Fínsku od materskej až po vysokú školu. Bol to čas hľadania nových informácií, ale aj skúseností, ktoré mnohé môžeme aplikovať do nášho školstva. Na to je ale potrebná zmena myslenia, ktorú musí urobiť každý za seba.

      Mgr. Snováková

     • ZÁCHRANKA DOLNÝ KUBÍN

     • Dňa 12.5. trieda I.SAN, pod vedením Mgr. M. Turčinovej, Mgr. I. Žufkovej a PhDr. A. Jarabákovej, navštívila Záchrannú zdravotnú službu v Dolnom Kubíne. Počas exkurzie sme mali možnosť vidieť a prakticky vyskúšať rôzne pomôcky, transport pacienta v ľahu a aj po schodoch. Veľmi zaujímavé bolo aj ich rozprávanie o ich dlhoročných skúsenostiach z praxe a zaujímavých prípadoch .Za možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie by sme sa chceli poďakovať celému tímu ZZS, ktorý tvorili aj naši bývalí absolventi školy, čo nás veľmi potešilo.

      Mgr. Žufková

     • VIAC NEŽ LEN VOLEJBAL

     • VIAC NEŽ LEN VOLEJBAL

      Počas dní 6. 5. - 7. 5. 2023 sme sa ako žiačky Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne zúčastnili akcie KUBCUP, ktorá niesla slogan: „Viac než len volejbal.“ Pôsobili sme ako zdravotníčky v troch telocvičniach v Dolnom Kubíne, kde sa uskutočnili turnaje vo volejbale. S príjemným športovým zážitkom sme sa stretli aj s malými úrazmi členkov, prstov, ale aj  zlomeniny. Našim športovcom sme poskytli základnú prvú pomoc, a ďalej s úsmevom na perách sme povzbudzovali našich športovcov. Športu zdar!

      Noemi Gareková, 4. A

     • VYČISTIME SPOLU KRAJ

     • Dňa 5.5 2023 sme navštívili CSS Brezovec, nakoľko sa v dňoch od 22.4. - 12.5. 2023 koná  IV. ročník výzvy VYČISTIME SPOLU KRAJ. Upratali sme okolie aj záhradky. Do práce sa zapojili aj klienti zariadenia spolu so sociálnou pracovníčkou p.Dibdiakovou. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa pani profesorke Bedrichovej. Ch. Bandíková, D. Dragošova, L. Kormanová, J. Betikova.

     • AKO ĎALEJ PO SKONČENÍ STREDNEJ ŠKOLY?

     • Dňa 26.4.2023 sme pre štvrtákov našej školy pripravili prednášku o povinnostiach a právach absolventov strednej školy. Prednášajúcou bola Mgr. Zuzana Vosková z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne. Študenti získali aj informácie ohľadom zdravotného poistenia zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

      V mene štvrtákov ďakujeme za aktuálne informácie, ktoré sú pre nás potrebné, či už po maturite nastúpime do svojho zamestnania, alebo budeme pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     • MONITORING ZDRAVIA NA SSOŠ V DOLNOM KUBÍNE

     • Úrazy oka či amputácia prsta? Ako by ste si s tým poradili? Podobné otázky kládli študenti 3. A a 3. B triedy Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne 3. 5. 2023 svojim rovesníkom na Súkromnej strednej odbornej škole v Dolnom Kubíne, spolu s našim monitoringom zdravia. Študentom, ale aj učiteľom sme priblížili, ako podať prvú pomoc prostredníctvom rôznych modelových situácií, ktoré môžu nastať pri ich praxi či v budúcej práci. Svoje zručnosti a schopnosti si mohli vyskúšať na rôznych modelových situáciách. Okrem starostlivosti o druhých im boli pripravené aj stanovištia, na ktorých bolo postarané o samotných študentov aj učiteľov. Zmerali sme im glykemický profil, vitálne funkcie, krvný tlak, saturáciu kyslíka v krvi, či si dokážu správne vydezinfikovať ruky... Sme radi, že sme mohli pomôcť, a tiež podeliť sa s našimi vedomosťami. Navyše, nikdy neviete, kedy budete musieť poskytnúť prvú pomoc v reálnom živote. Ďakujeme aj pani profesorkám Mgr. I. Kahanovej a Mgr. J. Povalovej, že nás oslovili a dali nám možnosť odovzdať naše vedomosti a zručnosti ďalej. Možno to raz niekomu zachráni ľudský život.

      P. Šimurdová, 3. A, T. Šinálová a B. Šikyňová, 3.B

     • REGIONÁLNE KOLO SÚŤAŽE PRVEJ POMOCI ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL

     • Prvá pomoc? Pod týmto výrazom si mnohí vybavia vedomosti, iní si predstavia výkony, ktoré k tomu patria ako sú zástava krvácania, KPR a podobne. Ja som sa spolu s mojím tímom presvedčila, že každá pomoc je pomoc len nesmie prísť neskoro. Na súťaži, ktorá sa konala v Žiline sme si preverili vedomosti aj zručnosti. Mnoho modelových situácii, mnoho rôznych zranení, to bola súčasť náplne nášho súťažného dňa. Ako nám povedali v úvode aj pracovníci záchrannej služby, prvá pomoc nie je len o poučkách a vedomostiach, ale hlavne o tom ,,sedliackom” rozume. O tom ako zareagovať a pracovať, aby sme dokázali pomôcť a zachrániť to najdôležitejšie - ľudské životy. Dozvedeli sme sa nové zaujímavé veci, ale hlavne sme sa utvrdili v tom, že prvá pomoc nie je o biflení ale o tom prvom impulze reagovania na danú situáciu. Ďakujeme, že sme toto mohli zažiť a určite odporúčame takúto skúsenosť všetkým. Zapojte sa do takýchto súťaži! Ešte raz veľké ĎAKUJEM patrí našej pani profesorke Chomistekovej za to, že do nás vložila nádej a verila, že sa na nás už voľačo muselo nalepiť na našich hodinách PP a taktiež na našom popoludňajšom doučovaní. Ďakujeme aj Strednej zdravotníckej škole v Žiline za usporiadanie takejto súťaže.

      Timea Šinálová, Beáta Šikyňová, Michal Zápotočný

     • FESTIVAL KAZUISTÍK V NIŽNEJ 2023

     • Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť interaktívneho podujatia pre zdravotníkov. Vypočuli sme si zaujímavé kazuistiky z každodennej ambulantnej praxe: Očkovanie a liečba Covid-19 v ambulancii VLD, Artériová hypertenzia, Úspešný príbeh redukcie a dlhodobej kontroly hmotnosti u muža s ťažkým stupňom obezity, Výhody párovej terapie v komplexnom manažmente obezity. Dozvedeli sme sa o dôležitej úlohe sestry v starostlivosti o pacienta nielen s hypertenziou. Zaujal nás aj originálny model komunikácie - interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov z auditória, ktoré reagovalo na položené otázky prezentujúceho.

     • ŠKOLENIE NOVONORDISK

     • Diabetes mellitus patrí v súčasnej dobe k najzávažnejším ochoreniam látkovej premeny. Ohrozuje všetky vekové kategórie vrátane detí. MUDr. M. Šabík v odbornej prednáške poukázal na prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov s diabetom. Prednáška bola pre nás obohatením o nové poznatky z tejto oblasti. Naším spoločným cieľom je, aby sa o prevencii nielen hovorilo, ale aby sa aj skutočne realizovala.

     • Kultúra vzťahov v školskom prostredí

     • Práca učiteľa je klbkom rôznych vzťahov, ktoré býva náročné správne riešiť. Mgr. R. Taligová poukázala na zaujímavé myšlienky, ktorými rozšírila možnosti nás učiteľov. Spoločne sme riešili atribúty správnej komunikácie, filter vnímania, stratégie riešenia konfliktov a rôzne ďalšie nielen formou prednášky, ale aj praktickými cvičeniami a vzájomným sa zdieľaním.