• ŠETRIME SPOLU AJ V ŠKOLE

     • Z každej strany sa na nás z médií valia informácie o zdražovaní cien energií. Predstavitelia vlády vyzývajú ľudí, aby energiami začali šetriť vo svojich domácnostiach. Vyššie ceny energií však budú musieť platiť všetky inštitúcie aj naša škola. Začnime preto spolu šetriť! Začnime úplne od základov. Keď prídete do tried, vytiahnite žalúzie a zhasnite svetlo, pri umývaní rúk si vystačíte s omnoho menším množstvom vody, ako zvyčajne používate. Aby sme na tieto jednoduché veci nezabudli, do tried nám pribudli nálepky, ktoré nám to pripomínajú. Dúfame, že spolu si takýto spôsobom uvedomíme dôležitosť energií a ich šetrenie.

      Koordinátorky environmentálnej výchovy: Mgr. Petra Karcolová, Mgr. Lívia Záhorová.

     • REZIDENCIA V SRDCI ORAVSKEJ PRÍRODY

     • Dňa 23.9. naši sanitári absolvovali exkurziu DSS NESTOR v Zázrivej pod vedením vrchnej sestry, ktorá nám ochotne odpovedala na všetky naše otázky. Prešli sme celým interiérom zariadenia, kde sme videli zariadenie izieb, rehabilitačnú aj relaxačnú časť, ktorej súčasťou je aj snoezelen miestnosť.

      Dúfame, že počas exkurzie sme sa všetci niečo nové naučili a získané vedomosti využijeme v najbližšom čase. Mgr. I. Žufková, Mgr. E. Chomisteková.

     • ĎAKUJEME

     • Ďakujem všetkým darcom, ktorí sa zapojili do akcie Mary’s Meals Charity Run. 

      Podarilo sa vyzbierať sumu vo výške 55€.  Svojim príspevkom tak pomôžeme pokryť stravu na jeden školský rok pre 3 deti.

     • EXKURZIA SANITÁROV V DONsP

     • Sanitári sa 22.9. 2022 zúčastnili exkurzie v DONsP. Navštívili vonkajší aj vnútorný areál nemocnice. Sanitárom sa exkurzia páčila. Hodnotia ju ako prínosnú pre ich prax.

      Mgr. Iveta Žufková, Mgr. Lívia Záhorová

     • MARY’S MEALS VIRTUAL CHARITY RUN

     • V dňoch 10. – 26.9.2022 prebieha akcia pod názvom MARY’S MEALS VIRTUAL CHARITY RUN. Študenti a učitelia našej školy sa pripojili charitatívnym behom. Tí, ktorí sa behu nemohli zúčastniť prispeli finančne. Len pripomínam, že ešte dnes máte možnosť prispieť do žltej  pokladničky na vrátnici. Jedlo na celý školský rok pre jedno dieťa predstavuje sumu 18,30€. Aktuálne organizácia sýti a poskytuje jedlo pre 2 279 941 detí žijúcich v extrémnej chudobe v 20 krajinách sveta, a to v mieste ich vzdelávania. Viac sa o projekte môžeš dozvedieť na  https://marysmeals.sk/beh.

      Všetkým darcom vopred ďakujem.

      Mgr. Katarína Bedrichová

     • ZDOLALI SME MALÝ ROZSUTEC

     • Greg Child raz napísal: „Niekde medzi spodnou časťou výstupu a vrcholom sa nachádza odpoveď na záhadu, prečo lezieme.“ A my, 3.A a 3.B, sme túto záhadu vylúštili. Ohromilo nás čaro šumiacej prírody, keď sme pri zdolávaní Malého Rozsutca prekonali nadmorskú výšku 1344 m.n.m. Myslíme si, že každý z nás si v tejto výprave našiel svoje. Niektorí si zamilovali výhľady na vynímajúce sa stromy či majestátne hory. Iných naplnil pocit, že pohybom zlepšujú svoje zdravie. Vďaka skvelým profesorom sme spoznali nové miesto, zabavili sa i zašportovali. Ani boľavé stehná či lýtka nás neodradili a svoj cieľ sme síce s reptaním, no takmer bez prestávok, splnili. Neľutujeme! Ochotne a s úsmevom na tvári s nami túto expedíciu podnikli PhDr. Takáč, Mgr. Povalová, PhDr. Košarišťanová, Mgr. Karcolová. Všetkým ďakujeme!

      Timea Šinálová, Beáta Šikyňová 3.B

     • TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

     • V dňoch 16. – 22.9.2022 prebieha Týždeň dobrovoľníctva. Aj študentky našej školy sa aktívne zapojili. V utorok Lenka Stelinová a Ester Kubiznová z I.A svojím spevom a hrou na heligónke spríjemnili chvíle seniorom v CSS Brezovec a spoločne si s nimi zaspievali.

      V stredu sme s aktivitami pokračovali. Lucia Kormanová, Chiara Bandíková, Dominika Dragošová z III.A , Janka Betíková a Veronika Naništová z II.B mali príležitosť pomôcť pri skrášľovaní a úprave okolia zariadenia a tiež stráviť príjemné chvíle s klientami.

       

      A tu je vyjadrenie našich študentiek:

      Klienti boli veľmi milí, odniesli sme si od nich krásne príbehy a nové skúsenosti. Pri skrášľovaní okolia nám boli veľmi nápomocné aj pracovníčky, ktoré nám veľmi pomohli a za to im ďakujeme. 

      Dievčence z 3.A a 2.B

      Lucia Kormanová, Chiara Bandíková, Dominika Dragošová, Janka Betíková, Veronika Naništová

       

      Poďakovanie sme dostali aj od p. Mgr. Dibdiakovej z CSS Brezovec:

      Z celého srdca ďakujeme Vám aj dievčatám, za radosť a úsmev, ktorý vyčarili našim seniorom prekrásnou hudbou a spevom. Dnes nám prišli pomôcť s úpravou okolia zariadenia a stráviť čas s našimi seniormi.

      Ďakujeme z celého srdca dobrovoľníčkam, ako aj vedeniu Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne.

      Som hrdá, že v dnešnej dobe sa medzi mladými nájdu ochotní  a aktívny dobrovoľníci, ktorí venujú svoj čas druhým.

      Mgr. Katarína Bedrichová

                koordinátorka Dobrovoľníctva

    • Aj v učiteľovi je líder...
     • Aj v učiteľovi je líder...

     • Riaditeľské voľno 16.9. 2022 využila väčšina učiteľov na profesijný rozvoj v rámci programu Aktualizačného vzdelávania učiteľa. Rozvíjali sme proaktívny jazyk, osobnú swot analýzu, efektívnu komunikáciu a spätnú väzbu, aktívne počúvanie a time managment. Aktivity boli vedené skúsnou lektorkou a koučkou PaedDr. Lenkou Holíkovou, ktorá nás interaktívnymi aktivitami previedla celým kurzom. Veríme, že tieto skúsenosti a zručnosti budú aktívne využívané učiteľmi na vyučovaní. 

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

     • Pohľad na centrá alebo vstupy do našich miest, ktoré sú zahltené automobilmi, nás čoraz častejšie presviedča o dlhodobo neudržateľnej dopravnej situácií.

      Individuálna automobilová doprava dominuje na úkor udržateľných spôsobov dopravy vo väčšine slovenských miest. Začína zlyhávať obslužnosť miest a tie už nie sú schopné zabezpečiť dobré podmienky pre prepravu osôb a tovarov.

      Prejavuje sa to najmä dopravnými zápchami, ktoré spôsobujú veľké časové straty všetkých používateľov dopravných prostriedkov, znečistením ovzdušia a následne záťažou pre obyvateľstvo.

      Preto sa aj tento rok 16.  septembra začal Európsky týždeň mobility. Je to vlajková kampaň Európskej komisie, ktorá sa každoročne koná v termíne 16. – 22. septembra.

      Je sprevádzaná mottom „CESTUJME ZODPOVEDNE“, aby sme prispievali k zlepšeniu kvality ovzdušia a vytvoreniu príjemnejších miest pre život a prácu.

      Nabáda nás využívať na prepravu iné prostriedky ako auto. Napríklad MHD, autobusovú dopravu, prepravu bicyklom, kolobežkou alebo sa prepravovať pešo.

      Do podpory Európskeho týždňa mobility sa zapojila aj Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá od 16. do 22. septembra ponúka všetkým cestujúcim možnosť prepravy vlakmi za polovičné cestovné a bezplatne prepravovať bicykle.

      Taktiež autobusová doprava ARRIVA Liorbus má pre svojich nových, ale aj starých cestujúcich pripravené súťaže a aktivity. V rámci tohto týždňa môžete požiadať aj o vydanie čipovej karty zadarmo v zákazníckych centrách alebo online. Bližšie informácie nájdete na ich stránke.

      Zapojme sa do tejto výzvy aj my a CESTUJME ZODPOVEDNE!

      Vaše koordinátorky Mgr. Lívia Záhorová a Mgr. Petra Karcolová

     • RADOSŤ V SRDCI

     • Dňa 13.9. 2022 sme boli poctení návštevou klientmi z Denného stacionára MIŠKO D.K., ktorý poskytuje profesionálnu starostlivosť ťažko zdravotne postihnutým ľuďom. Navštívili nás pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci a strávili sme s nimi krásne chvíle v priestoroch školy. Ukázali sme im naše odborné učebne anatómie a prvej pomoci. Klienti centra si na vlastnej koži mohli vyskúšať prvú pomoc pri popáleninách, zlomeninách a kardiopulmonálnu resuscitáciu. Radosť zo stretnutia bola obojstranná. Vyjadrila ju jedna zo študentiek týmito slovami: „Ďakujeme za takú krásnu príležitosť a skúsenosť, ktorú  sme dnes mohli zažiť.“  

      Študentky z 3.A a 2.B.: Chiara Bandíková, Lucia Kormanová, Patrícia Šimurdová, Janka Betíková, Klaudia Kormančíková a Veronika Naništová

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje všetkým žiakom školy z organizačných dôvodov, dňa 16. 09. 2022 (piatok) riaditeľské voľno.

    • Ako efektívne prezentovať?
     • Ako efektívne prezentovať?

     • Piatkové popoludnie venovali učitelia školy rozvoju prezentačných schopností spolu s lektorou PhDr. ScSLic. Andreou Božekovou, PhD. na podporu zefektívnenia digitálnych zručností. Veríme, že toto školenie podporí a zefektívni výchovno - vzdelávací proces. 

     • IMATRIKULÁCIA V TOVÁRNI NA ČOKOLÁDU

     • V piatok 9.9.2022 sa z našej školy stala Továreň na čokoládu, kde sa naši prváci snažili získať štvorročnú zmluvu. Všetkým sa to úspešne podarilo a boli pridaní do zoznamu k nám. Sme radi, že sa rozhodli pristúpiť práve do našej továrne a prajeme im veľa šťastia a zábavy medzi nami. VITAJTE!

      Anna Serdelová, 2.A

     • UKÁŽKY PRVEJ POMOCI A MONITORING ZDRAVIA

     • Naši budúci maturanti 4.A triedy, preukázali pod vedením Mgr. E. Chomistekovej, Mgr. I. Kahanovej, svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, monitorovaní zdravia. Študentom SOŠ polytechnická Kňažia predviedli ukážky kardiopulmonálnej resuscitácie, prvú pomoc pri dusení, tepnovom krvácaní, epilepsii, žiaci si mohli nechať zmerať krvný tlak, pulz, telesnú teplotu, saturáciu kyslíka, hladinu krvného cukru.

      Ingrid Kahanová

     • DALI SME TO

     • 8.9.2022 sa študenti I. ročníka  spolu s učiteľmi PaedDr. Takáčom a Mgr. Dankovou zúčastnili Virtuálneho behu Mary´s Meals. Akcia má charitatívny cieľ. Jedlo v sume 18,30€ na celý školský rok pre jedno dieťa v najchudobnejších oblastiach sveta je možné podporiť i týmto spôsobom. Nie si bežec? Nevadí........ Môžeš sa zúčastniť aj vhodením akejkoľvek sumy do pokladničky, ktorá je umiestnená na vrátnici školy do 20.9.2022.

      Projekt Mary´s  Meals v súčasnosti poskytuje jedlo v škole už pre 2 279 941 detí žijúcich v extrémnej chudobe v 20 krajinách sveta s cieľom dostať ich do školy. Jedlo im varí a podáva vyše 80-tisíc miestnych dobrovoľníkov z tamojších komunít z lokálne vypestovaných surovín. Pridaj sa aj ty a pomôž svojím behom zmeniť život ďalším deťom! Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili.

      Mgr. Bedrichová,  Mgr. Janoľová

     • Ochota je cesta

     • Dňa 8.9.2022 sme sa zúčastnili workshopu o Dobrovoľníctve v CSS Brezovec. Miška Bedrichová zo Žilinského dobrovoľníckeho centra nám priblížila formy a možnosti dobrovoľníckej činnosti, ako i program OCHOTA JE CESTA do ktorého sa môžeme zapojiť. Ďakujeme za cenné informácie aj za malé občerstvenie, ktoré bolo pre nás pripravené. Chcem sa poďakovať všetkým ochotným študentom, ktorí sa workshopu zúčastnili. 

      Koordinátorka dobrovoľníckej činnosti Mgr. K. Bedrichová

    • Dobrovoľníctvo je našou doménou!
     • Dobrovoľníctvo je našou doménou!

     • Kolektív učiteľov si štvrtkové poobedie našiel čas na aktualizáciu dobrovoľníckej angažovanosti. Spoločne s lektorkami Mgr. Helenou Macušovou zo Sekcie pre mládež ŽSK a Mgr. Michaelou Bedrichovou zo Žilinského dobrovoľníckeho centra OZ V.I.A.C, sme objavovali, diskutovali a tvorili projekty a myšlienky rozvoja dobrovoľníctva vo výchovno-vzdelávacom procese.

     • EXKURZIA V NÚTPCHaHCH VYŠNÉ HÁGY

     • Dňa 08.09 2022 sme mali možnosť zúčastniť sa exkurzie s triedou 4.B v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Táto exkurzia nás obohatila o mnoho vedomostí a poznatkov ohľadom vyšetrení a liečebných procesov súvisiacich s dýchacími cestami. Navštívili sme spánkové laboratórium, oddelenie funkčnej diagnostiky, rádiodiagnostické oddelenie, JIS a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Ku koncu nášho výletu sme sa ešte vybrali na krátku túru na Popradské pleso, ktorú sme zvládli ľavou zadnou. Chceme sa poďakovať pani profesorkám Mgr. Alene Majdišovej, Mgr. Tatiane Olbertovej a Mgr. Ivete Žufkovej za možnosť zúčastniť sa exkurzie. Ďakujeme. 

      Aneta Jankolová 4.B

    • Učitelia začali školský rok učením sa...
     • Učitelia začali školský rok učením sa...

     • Dňa 7.9. 2022 sa učitelia našej školy zúčastnili trojhodinového školenia s témou ŠTÝLY UČENIA. Lektor Michal Kuzár nám predstavil Kolbov cyklus učenia, ktorý popisuje prístupy k učeniu sa. Verím, že nám tieto poznatky pomôžu na zefektívnenie vyučovacieho procesu. 

     • BEHOM MÔŽEŠ ZMENIŤ PRÍBEH DIEŤAŤA

     • Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

      Matka Tereza

      Prihlás sa na tohtoročný Charitatívny beh Mary’s Meals Charity Run. Štartovným 18,30 EUR zabezpečíš jedlo v škole pre hladujúce dieťa na celý školský rok. Tvoje úsilie tak bude mať ešte väčší zmysel.

      Ako sa môžeš zapojiť?

         1. VIRTUÁLNY BEH – zabehneš si akúkoľvek trasu, kdekoľvek od 5. - 25.9.2022

         2. TATRANSKÝ BEH – charitatívny beh v Tatranskej Lomnici 17.9.2022

             (ak máš záujem, môžeš sa registrovať https://marysmeals.sk/beh2022.php)

         3. PODPORÍM BEZ BEHU – nie si bežec, ale chceš zmeniť príbeh detí

             (vložíš príspevok do pokladničky)

       

      Do tejto aktivity sa plánujeme zapojiť aj my formou VIRTUÁLNEHO BEHU, ktorý sa bude konať dňa 08.09.2022.

       

      Pokladnička na štartovné bude umiestnená na vrátnici školy do 20.09.2022.

      Ak to tak cítiš a máš chuť a ochotu pomôcť, môžeš prispieť akoukoľvek sumou.

      Nezabudni dokumentovať a foto poslať na mail: bedrichova@szsdk.sk

       

      Mgr. Katarína Bedrichová, Mgr. Daniela Janoľová