• INOVATÍVNE STRETNUTIE

     • Dňa 3.10.22 naše žiačky - Rebeka Kormaňáková a Patrícia Šimurdová z III.A prezentovali na Inovatívnom stretnutí v Liptovskom Mikuláši našu školu. Svojej úlohy sa obidve zhostili veľmi profesionálne. Vy máte možnosť aspoň v skratke nahliadnuť do prezentácie. Dievčatám ďakujeme za zviditeľnenie našej školy z pohľadu študenta.

      Katarína Bedrichová

     • GODZONE

     • A je to tu!  Aj tento rok prebieha Godzone tour s témou NEVZDÁVAJ TO. Dňa  26.10.2022 sa GODZONE uskutoční v Žiline v čase od 18:00 – 21:00 hod. Vstup zdarma. Máš chuť zažiť niečo iné? Počas večerného programu ťa čaká hudobno – tanečný program, jedinečné príbehy ľudí, interaktívna divadelná show a veľa iného. Ak ťa ponuka oslovila, máš chuť a čas ísť, daj nám o sebe vedieť. Ak sa nazbiera viac účastníkov, objednáme autobus a spoločne sa vydáme za novými zážitkami. Prihlásiť sa môžeš u Mgr. Bedrichovej alebo Mgr. Snovákovej do 17.10.2022. 

      Bližšie info nájdeš na: https://tour.godzone.sk/#tema

    • DAROVANIE KRVI
     • DAROVANIE KRVI

     • Od 24.10. - 18.11.2022 prebieha „Študentská kvapka krvi“, kto má 18 rokov a spĺňa všetky kritériá  na darovanie krvi, môže sa objednať elektronickou formou cez web stránku DoNsP, alebo cez www.objednatvysetrenie.sk. V HoNsP krv sa odoberá od darcov na telefonické predvolanie. (telefonický kontakt 043/5307271).

      Naša škola má vyhradený termín 8. 11. 2022 pre prihlásených žiakov. Všetci prihlásení sa stretneme o 7,00 hod.  na  hematologicko transfúznej stanici DoNsP Dolný Kubín. Kto by mal ešte záujem, môže sa prihlásiť u Mgr. Evy Chomistekovej.                                                     

      Vítaní sú noví darcovia krvi.          

      „PRIPOJ SA . WIFI JE AJ NA  TRANSFÚZKE“

     • MOJA TRIEDNA SKUPINA

     • 11.10. a 13.10. 2022 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili na skupinových aktivitách v Centre pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie zameraných na vzájomné spoznávanie sa, rozvoj správnej komunikácie a asertivity medzi sebou.

     • MONITORING ZDRAVIA V SZŠ

     • Študenti 4.A dňa 12.10. monitorovali zdravotný stav u zamestnancov SZŠ a žiakov 1. ročníka. Meranie vitálnych funkcií, vyšetrenie krvného cukru, výpočet BMI, nácvik techniky hygieny rúk a ukážky prvej pomoci zvládli výborne a potvrdili dobrý zdravotný stav u zamestnancov SZŠ. 

      Ingrid Kahanová

     • POKRAČUJEME V ŠKOLENIACH S HARTMANN

     • Spolu s medical advisor PhDr. Veronikou Kyjacovou sme sa pustili do ďalších noviniek spoločnosti Hartmann. Priniesla nám svetlo do takých tém ako sú nové vedomosti z mikrobiológie z pohľadu šírenia infekcií. Klasifikácia patogénov v každodennej praxi: baktérie, huby a vírusy. Požadované účinnosti dezinfekčných prostriedkov vo vzťahu k jednotlivým skupinám mikroorganizmov a predchádzania nozokomiálnych nákaz. V druhej časti prednášok sme sa venovali vzniku a prevencii infekcií močového traktu spojených s katétrom.

     • NÁVŠTEVA CSS DOLNÝ KUBÍN

     • Dňa 6. 10. sa študenti I. SAN v rámci predmetu SAČ, pod vedením Mgr. I. Žufkovej a Mgr. L. Záhorovej, vybrali na exkurziu do CSS Dolný Kubín. Hneď vo dverách nás s úsmevom na tvárach privítal sympatický personál. Ich veľká ochota ukázať nám svoje pracovisko a podeliť sa s nami o množstvo zaujímavých informácií nás veľmi prekvapila. Predviedli nám aj pomôcky, ktoré používajú pri manipulácii s pacientmi na izbách a v kúpeľniach. Všetky pomôcky sme si mohli aj odskúšať. Fyzioterapeutky nám predviedli názornú ukážku práce s pacientmi pri rehabilitovaní, pričom my sami sme boli jej súčasťou. Mali sme možnosť stretnúť sa s obyvateľmi DSS, ktorí sa s nami podelili o svoje radosti i trápenia. Radosť a iskra, ktorú im bolo badať v očiach vďaka našej návšteve, nás zahriala pri srdci. Pri našom odchode bolo v ich tvárach vidieť pokoj z toho, že sa mohli opäť niekomu vyrozprávať a uľaviť svojej utrápenej duši. Chceme sa z celého srdca poďakovať za možnosť navštíviť toto CSS, za vrelé prijatie, milý úsmev a profesionálny prístup. Deduškom a babičkám prajeme pevné zdravíčko a veľa príležitostí na úsmev. Veď ako hovorí jedno anglické príslovie: „Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.“

      Ján Kéry, I. SAN

     • FIRST AID GLOBAL MOBILITY 2

     • V dňoch 25.9 - 1.10. 2022 sme sa zúčastnili druhého ročníka mobility FIRST AID GLOBAL v Poľsku Murzasichle. Projekt bol zameraný na prvú pomoc na medzinárodnej úrovni. Cieľom bolo naučiť sa poskytovať prvú pomoc pri rôznych náhlych situáciách, stavoch, poraneniach, pri ktorých dochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia človeka.

      Na tomto projekte boli prítomní účastníci z Poľska, Slovenska, Chile a Uruquaya. Výprava zo Slovenska bola zložená z troch členov zo Strednej zdravotníckej školy Čadca a traja boli zo Strednej zdravotníckej školy Dolný Kubín, ktorí reprezentovali organizáciu Thália Teatro. Z našej školy sa mobility 2 zúčastnili Andrej Vojtas a Sára Gáliková zo 4.A. Žiaci boli veľmi šikovní nielen v poskytovaní prvej pomoci, ale aj v dorozumievaní sa v anglickom jazyku. Andrej je aj veľmi technicky zručný, čo nám veľmi pomohlo pri natáčaní a spracovaní videa. 

      Spoznali sme zaujímavých ľudí z rôznych krajín, s odlišnými zvykmi a obyčajmi, s inou kultúrou a jazykmi. Niektorí účastníci už boli prítomní aj  na prvej mobilite a stretnutie s nimi bolo veľmi dojímavé a potešujúce.

      Každý deň bol presne naplánovaný a naplnený rôznymi aktivitami. Naučili sme sa presný postup kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR) u dospelého človeka, aj s použitím externého defibrilátora, poskytovať prvú pomoc pri topení sa, uštipnutí hadom, pri popáleninách, omrzlinách, pri kolapse a veľa ďalších poranení a náhlych stavoch, s ktorými sa môžeme stretnúť v reálnom živote. Našou úlohou bolo aj v prírode natočiť zaujímavé a vtipné video súvisiace s poskytovaním prvej pomoci pri rôznych poranenia a stavoch. Pre nás to bolo vtipnejšie, keď sme sa brodili cez potok, prekonávali sme na ceste lesom rôzne prekážky, brodili sme sa mlákami a blatom.

      Pri prvej pomoci je nevyhnutné dodržať presný postup poskytovania, s cieľom zabrániť zhoršeniu zdravia, vzniku komplikácii, prípadne smrti. Preto je nevyhnutné si svoje vedomosti a zručnosti neustále rozvíjať a prakticky precvičovať, tak ako sme to robili aj na druhej mobilite...   

      Eva Chomisteková

     • LAST WISH

     • Dňa 3.10.2022 sa študenti našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom LAST WISH – Posledné prianie. Činoherná anglicko-slovenská divadelná inscenácia bola koncipovaná ako učebná pomôcka.

      Príbeh LAST WISH bol aj napriek pesimisticky znejúcemu názvu humorný. Keďže sa nechali inšpirovať rozprávkou Jana Wericha Kráľ mal troch synov, nejednalo sa o humor čierny, ale práve naopak. Posledné želanie Pána Kinga totiž pripravilo jeho potomkom skutočný oriešok, s ktorým sa každý z nich popasoval podľa svojich schopností.

      V tomto príbehu navštívili atraktívne miesta, ako je jednotka intenzívnej starostlivosti, automobilový pretekársky okruh či česká krčma. Tiež sa zahrali na to, ako môže byť sláva nudná a nezáživná a bohatstvo otupujúce a že jediné, čo má skutočný význam a zmysel, sú dobré rodinné vzťahy. Zaujímavý príbeh, anglický prejav s použitím atraktívnych dialektov, variabilná scéna, žánrovo rôznorodá hudba a pestré herecké kreácie boli samozrejmé.

      Pri príprave scenára spolupracovali aj s pedagógmi anglického jazyka tak, aby dokázali naplno využiť obsah školských osnov a pre žiakov pripravili zrozumiteľný a príjemný divadelný zážitok. Predstavenie maximálne využíva slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v reálnom živote.

     • INOVATÍVNE STRETNUTIE

     • Dnes 3.10. sme sa zúčastnili na inovatívnom stretnutí v Liptovskom Mikuláši, kde bola prezentácia zdravotníckych škôl. Predstavila sa nám škola zo Žiliny, Ružomberka a z Liptovského Mikuláša. Študenti z každej školy ohodnotili tú svoju v tom najlepšom svetle a povedali nám výhody prečo a čo je na nej najlepšie. Krásny deň sme ukončili spoločným obedom a cestou vlakom. Ďakujeme za krásny zážitok pani učiteľkám K. Bedrichovej a S.Rovnej.

      Kormanová, Dragošová, Bandíková, Kormaňáková, Kojdiaková, Šimurdová, Betíková, Naništová, Šikyňová, Šinálová

     • „KRÍŽOM - KRÁŽOM“ PO NEMOCNICI

     • Dňa 29.9. študenti 1. SAN v rámci SAČ, pod vedením Mgr. I. Žufkovej a Mgr. L. Záhorovej, navštívili Patologicko- anatomické oddelenie a pracovisko sadrovne v DONsP. Dňa 30.9. pod vedením Mgr. I. Žufkovej a PhDr. A. Jarabákovej, absolvovali exkurziu Oddelenia liečebnej výživy, odkiaľ sa presunuli aj na pracovisko práčovne v DONsP.

      Mgr. Iveta Žufková

     • ZBER STARÝCH MOBILNÝCH TELEFÓNOV

     • Aj v tomto školskom roku sa v našej škole v rámci programu Recyklohry budú zbierať staré mobilné telefóny. Zber mobilných telefónov potrvá do 2.11.2022. Telefóny môžete odovzdať na vrátnici alebo koordinátorkám environmentálnej výchovy Mgr. Petre Karcolovej a Mgr. Lívii Záhorovej. Víťazné školy, ktoré vyzbierajú najväčší počet mobilných telefónov, získajú až 1000 eur na realizáciu užitočného zeleného projektu v škole. V tejto súťaži budú odmenení aj jednotlivci, ktorí odovzdajú najväčší počet mobilných telefónov. Až 50 žiakov, ktorí odovzdajú najviac mobilných telefónov, môže získať novučičký tablet HUAWEI MEDIAPAD. Skúste pohľadať staré telefóny doma, ale aj u starých rodičov či susedov. Pomôžme spolu našej škole získať finančnú odmenu!

       Prečo recyklovať mobilné telefóny?

      • Jeden telefón má hmotnosť približne 120 g, ale až 70 kg materiálu sa dokáže spotrebovať na jeho výrobu.
      • Materiály používané na výrobu mobilov precestujú svet až 4-krát, než konečne skončia v našich rukách.
      • Stále sa snažíme svoje mobily vylepšovať. Takáto výroba však vôbec neprospieva životnému prostrediu.
      • Tisícky mobilov ležia nečinne v našich zásuvkách, pričom by sme ich mohli jednoducho zrecyklovať.

      Koordinátorky environmentálnej výchovy: Mgr. Petra Karcolová, Mgr. Lívia Záhorová.

     • KONCERT S POSLANÍM

     • Dňa 30.9.2022 sa študenti našej školy zúčastnili výchovného koncertu pod názvom TRENDSETTER, ktorý poukazuje na nástrahy médií silným motivačným slovom a hudbou.

      Autor a sprievodca programom Boris Lettrich nám bol o to bližší, že je rodák z Dolného Kubína.

      Po zahliadnutí tohto programu v nás všetkých rezonuje Borisov odkaz “Sociálne siete nie sú cestou ku šťastiu…”

                                                                                                       Koordinátorka prevencie Mgr. Tatiana Olbertová

     • ŠETRIME SPOLU AJ V ŠKOLE

     • Z každej strany sa na nás z médií valia informácie o zdražovaní cien energií. Predstavitelia vlády vyzývajú ľudí, aby energiami začali šetriť vo svojich domácnostiach. Vyššie ceny energií však budú musieť platiť všetky inštitúcie aj naša škola. Začnime preto spolu šetriť! Začnime úplne od základov. Keď prídete do tried, vytiahnite žalúzie a zhasnite svetlo, pri umývaní rúk si vystačíte s omnoho menším množstvom vody, ako zvyčajne používate. Aby sme na tieto jednoduché veci nezabudli, do tried nám pribudli nálepky, ktoré nám to pripomínajú. Dúfame, že spolu si takýto spôsobom uvedomíme dôležitosť energií a ich šetrenie.

      Koordinátorky environmentálnej výchovy: Mgr. Petra Karcolová, Mgr. Lívia Záhorová.