• Zápis uchádzačov na denné štúdium je ukončený.
     • Zápis uchádzačov na denné štúdium je ukončený.

     • Zápis uchádzačov je uzavretý - máme 100% naplnený počet miest. 

      2. kolo prijímacích skúšok nebudeme robiť. 

      Všetci uchádzači budú oslovení prioritne SMS alebo emailom - rozhodnutia o prijatí/neprijatí boli zaslané na emailové adresy!!!

      Uchádzači, ktorí splnili kritériá prijatia, ale pre nedostatok miesta neboli prijatí ale odvolali sa budú riešení v správnom konaní zriaďovateľom školy Žilinským samosprávnym krajom. 

      1, vysledky_PS_2021.pdf

      2, nastupenie_-_nenastupenie_ziaka.doc

      3, odvolanie.docx

      V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte - sms, tel., email. 

      Kontakty sú uvedené na konci výsledkovej listiny. 

      POZVÁNKA PRE UCHÁDZAČOV: pozvánka_PS_.pdf

      Uchádzači sa pri vstupe do školy preukazujú tlačivom o bezinfekčnosti podľa aktuálneho Usmernenenia ministra školstva.  USMERNENIE MS

      DOKLAD O BEZINFEKČNOSTI:  bezinfekcnost_ziak.docx

       

     • ZO SPOMIENOK NAŠICH UČITEĽOV

     • Pre Uzlík Špeciál pri príležitosti 35. výročia založenia našej školy v Dolnom Kubíne. Ďakujeme...

      „Život je naplnením sna mladosti. Mladí, majte svoj vlastný sen a uchovajte si ho až do jeho podivuhodného naplnenia.“  Ján XXIII

      S veľkou pokorou a zodpovednosťou k povolaniu učiteľa som si aj ja naplnila svoj sen mladosti. Aj keď ma neprijali na pedagogickú školu, s radosťou na prahu dospelosti, som v roku 1996 ukončila SZŠ v Dolnom Kubíne. Práca na chirurgickom oddelení a špecializovanej ambulancii v Dolnom Kubíne ma napĺňali 23 rokov. K rozhodnutiu na zmenu novej profesie som čakala dlhšiu dobu, ale verím, že toto je to správne miesto, kde mám byť. Odovzdať vzdelanie mladým ľuďom k tak zodpovednej profesii, ktorá si vyžaduje osobnú skúsenosť s pacientom v nemocničnom prostredí. Byť motivujúcim, objektívnym a hlavne empatickým učiteľom z domáceho prostredia len prostredníctvom kamery, je ťažkou skúškou aj pre pedagóga s dlhoročnou praxou. Noví kolegovia, niektorí z nich boli ešte mojimi učiteľmi a spolužiakmi, sú mi povzbudením, že aj napriek ťažkej dobe dištančného vzdelávania, treba ísť za svojím cieľom. Som veľmi rada, že mojou začínajúcou prácou môžem vyzdvihnúť tvorivosť a chuť pracovať aj u žiakov III.B triedy počas tohto vzdelávania na hodinách predmetu psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia. Téma „Zamestnávanie dieťaťa“ ich motivovala k výrobe hračiek, ktoré už splnili účel aj v ich rodinách... Úlohu doplnili zaujímavými videami. Tu sú aspoň niektoré vzorové práce: Annamária Kozoňová, Mária Strážovská, Mária Joňáková a určite aj mnoho ďalších, ktoré nemôžeme ukázať. Teší ma, že učiť sa s kreativitou na hodinách online, je pre žiakov aj výsledkom spolupráce všetkých kolegov. Ďakujem a prajem všetkým veľa zdravia, lásky, že možno aj napriek ubúdajúcej energii pracovať v takejto situácii, musíme držať spolu. Ako povedal Elbert Hubbard: „Najväčšia chyba, akú môžete v živote urobiť, je mať stále strach, že nejakú chybu urobíte.“ S pozdravom Mgr. Lenka Dančová - Holečková - začínajúci učiteľ

     • POMOC DEŤOM V AFRIKE

     • Charitatívny projekt organizácie Knit a Square  pomáha sirotám, opusteným deťom a deťom s AIDS v Južnej Afrike, kde žije približne 1,4 miliónov týchto detí a celkovo v Afrike 15 miliónov, pletením vlnených štvorcov, ktoré zas iní dobrovoľníci spletajú do kompletných diek. Na jednu deku je potrebné upliesť 35 štvorcov s rozmermi 20x20 cm. PhDr. Andrei Jarabákovej, ktorá sa už dlhé roky venuje charitatívnej a dobrovoľníckej činnosti, sa v tomto šk. roku podarilo upliesť 513 takýchto štvorcov! V minulom šk. roku uplietla 500 štvorcov a rok predtým vyše 500 štvorcov. Dokopy je to už vyše 1500 štvorcov, vyše 43 diek pre deti v Afrike! Ako nám s úsmevom povedala: „Už to nerátam...“ Vďaka jej iniciatíve a organizácii sme za našu školu odoslali do Afriky zatiaľ za dva roky 680 + 630 štvorcov! „Cez žiacku školskú radu, vďaka našim žiakom, sa do zhotovovania štvorcov pustili nielen žiaci, ale aj ich mamičky, babičky a známi, klienti ZpS a DSS DK, ktorí sa neboja práce s háčikom alebo ihlicami,“ povedala PhDr. A. Jarabáková. Po zaslaní balíka s upletenými štvorcami nám prišiel do školy ďakovný list z Olomouca, z redakcie časopisu IN: „Každá dečka má svůj osobní příbĕh a kousek vašeho srdce, a tím je cennĕjší než cokoliv na svĕte. Dĕkujeme za každý čtvereček, za každý milý dopis,“ znie veľká vďaka priamo z redakcie českého časopisu. Čtverce, které lidé pletou a háčkují na celém světě, jsou v Jižní Africe sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo starat. Na jednu deku je potřeba 35 čtverců. Čtverce  jsou dobrovolníky sešívany až na místě. Dobrovolníci kombinují v každé dece čtverce poslané z různých konců světa,  různé barvy, vzory a styly. Pokud by byly zaslány  již sešité celé deky, musela by platit  za každý kus dovozní clo. link: https://upletctverec.wordpress.com/., http://www.knit-a-square.com

      Zapojiť sa môže každý, tak neváhajte! Bližšie informácie vám rada poskytne PhDr. Andrea Jarabáková.

       

     • TAJOMSTVÁ ŠKOLSKEJ KRONIKY od r. 1985

     • Uzlíku Špeciál sme prezentovali aj históriu našej školy od jej vzniku v Ružomberku 1950 a jej ďalšie pôsobenie v  Dolnom Kubíne od roku 1985. ALE školské kroniky boli veľmi bohaté, krásne ilustrované temperovými farbami a doplnené nezabudnuteľnými fotografiami, s ktorými sa chceme podeliť, pretože do Špeciálu, aj keď sme zvýšili počet strán, nevošli. Veríme, že tých, ktorí sa na fotografiách nájdu, potešíme, ostatní zaspomínajú, druhí nájdu svoju triednu alebo vyučujúcu, alebo jednoducho zalistujú v histórii našej školy... Žijeme v prítomnosti, spoznávame minulosť a tešíme sa na budúcnosť :-) Mgr. Renáta Bočkayová

     • EKOTIPY A EKOTRIKY NA APRÍL 2021

      • Udržateľnosť - Obmedz zbytočné obaly. Skús siahnuť po tuhom šampóne, kondicionéri a mydle. 

      • Šetrenie ergiou - Šetri peňaženku aj prírodu.  Vypni svetlo, ak ho naozaj nepotrebuješ. 

      • Minimalizmus - Jednorazová investícia šetrí  peňaženku aj prírodu. Vymeň jednorazové dámske hygienické pomôcky za tie, ktoré môžeš používať opakovane. Sú hygienické, nezávadné, ekologické a po čase sa ti vráti aj investícia, ktorú do nich investuješ. Koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Marianna Borbová