• CELOSLOVENSKÉ OCENENIE REDAKCIE UZLÍK

     • Na celoslovenskej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero 2023, ktorá sa konala 21. – 22. apríla 2023 vo Zvolene, naša redakcia Uzlík získala OCENENIE MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR. Pán minister Rastislav Káčer toto ocenenie udelil len dvom redakciám študentských časopisov zo Slovenska, a my sme boli jednou z nich. „ČESTNÉ UZNANIE za to, že sme sa popri svojich študentských témach venovali aj zahraničnopolitickým otázkam.“ ĎAKUJEME! Touto cestou sa chcem poďakovať redakčnej rade a všetkým študentom aj pedagógom za ich aktivity, ktorými obohacujú nielen našu školu, ale aj časopis Uzlík. Mgr. R. Bočkayová

     • BOLI SME OBDAROVANÍ...

     • Na našu školu zavítal skúsený lektor na budovanie správnych vzťahov Pavol Hudák. Jeho celodennú prednášku vydržali počúvať  žiaci a preto sme ich vyzvali na ich názor a vyjadrenie.

      • Ďakujem pánovi Pavlovi Hudákovi za úžasnú prednášku, otvoril veľa ľudom oči a prajem mu všetko dobré a nech sa mu darí. 
      • Zaujali nás myšlienky o základoch domu, ktoré pán Hudák metaforicky predniesol a tým nám priblížil základy pre fungujúci vzťah.
      • Najkrajšie bolo to gesto keď si nás na ten určitý okamih ,,adoptoval” a rozdal nám biele ruže ako otec, ktorý by mal dávať dcére kvety. Myslím si že to potešilo nielen mňa ale aj ostatných, skrze to, že možno nie každý má dobrý vzťah s otcom.
      • Veľmi ma zaujala myšlienka o tom, aby sme neodkladali veci na zajtra, ale aby sme to spravili dnes. Potom sa mi páčilo ako sa rozoberali jednotlivé vzťahy v rodine (otec a syn, otec a dcéra....). Vďaka tomu som si uvedomila pár vecí, ktoré by som vo svojom živote chcela zmeniť. A taktiež bolo super ako sme sa rozprávali o hodnotách človeka, aký by mal byť, aby bol z neho slušný a dobrý človek. Nikdy nie je neskoro zmeniť svoj postoj a správanie.
      • Prednáška bola zaujímavá a hodnotná, zaujala nás téma o vnútornej kráse.
      • Zaujala ma myšlienka, že žena potrebuje cítiť, že je milovaná a muž potrebuje cítiť, že je užitočný. Zranené srdce sa dá vyliečiť.
      • Páčil sa nám jeho prístup, zdôrazňovanie dôležitých vecí, motivácia, obrázkové zobrazovanie.
     • DOPOLUDNIE V CSS ORAVA - TVRDOŠÍN

     • „Žijeme z toho, čo dostávame, ale život si tvoríme tým, čo dávame“

      28.4. 2023 sa 13 žiačok z 3.B triedy spolu s vyučujúcimi  zúčastnilo v CSS ORAVA akcie Monitorovanie zdravotného stavu klientom a zamestnancom CSS, cieľom stretnutia je začať niečo robiť pre seba a svoje zdravie. Výstupom je odovzdať Kartu môjho zdravia. Naši žiaci klientom a personálu premerali vitálne hodnoty, vyšetrili moč, vypočítali BMI, glykemický profil, KS predviedli im základy PP. Zároveň sme s klientmi a personálom tohto zariadenia zúčastnili stavania mája , ktorí sme privítali tancom a spevom. „ Máj , máj, máj zelený pod okienkom sadení ....“ Ďakujeme za krásne dopoludnie personálu a klientom tohto zariadenia.

      3.B trieda

     • EXKURZIA V PROSTREDÍ LIPTOVA

     • 27.4. 2023 sa študenti I.SAN, pod vedením Mgr. Turčinovej a Mgr. Žufkovej, zúčastnili exkurzie Kúpeľov v Lúčkach. Za možnosť navštíviť kúpeľné zariadenie sa chceme poďakovať p. vedúcej balneocentra, ktorá nás veľmi ochotne sprevádzala po jednotlivých liečebných procedúrach. Medzi liečebné procedúry patria napr. minerálne kúpele, hydromasáže, rašelinové zábaly, elektroliečba, individuálny a skupinový telocvik a mnohé ďaľšie. Mali sme možnosť vidieť ako funguje škótska sprcha, oxygenoterapia, inhalácie, plynové injekcie oxidu uhličitého, lymfodrenáže. Mohli sme nachvíľu vstúpiť aj do soľnej jaskyne. Exkurzia bola zaujímavá a pre nás veľmi prínosná.Žufková

     • UŽ SME PRIPRAVENÍ

     • V stredu sme si prebrali nové uniformy, ktoré nám ušila na mieru firma Sarana. Už len dokúpiť obuv, mikinu a zošit a svoje vedomosti si overiť v praxi.  Ďakujeme 2.A a 2.B trieda

     • ADOS

     • Prácu v ADOS nám zaujímavým rozprávaním priblížila PhDr. Mgr. Mária Záhorová. Dozvedeli sme sa, že cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na zlepšenie kvality života, zmiernenie jej utrpenia a doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti v prirodzenom domácom prostredí. Ďakujeme p. Záhorovej za peknú prednášku a motivačné slová k ďalšiemu štúdiu.

      Žiaci 1. A a 1. B

     • OCENENÝ ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

     • Riaditeľ našej školy Mgr. Alojz Šutý bol 13. 4. 2023 ocenený Žilinským samosprávnym krajom ZA TVORIVÚ A OBETAVÚ PRÁCU V ŠKOLSTVE. Srdečne blahoželáme!

      Už piaty rok ako riaditeľ školy úspešne rozvíja edukačnú filozofiu „Škola plná života“.  Jej cieľom, ktorý sa realizuje nielen počas školského roka, je zameranie na žiaka, na jeho osobný a osobnostný rozvoj. Takto popri príprave budúcich zdravotníkov, majú študenti možnosť rozvíjať sa a zdokonaľovať v bohatej mimoškolskej činnosti. Z pozície riaditeľa školy vytvára študentom motivujúce školské prostredie, ktoré v sebe spája vysokú odbornú prípravu na budúce povolanie s napĺňaním tvorivo-aktívneho študentského života. Medzi jeho ciele ako pedagóga a riaditeľa školy je, aby si absolventi našej školy mohli povedať, že časť života, ktorý zanechali v našej škole, bol naplnením ich hodnôt a vízií. Pretože v živote nie je dôležité, čo práve robíš, kde sa nachádzaš, ale to, čo chceš robiť a dosiahnuť...

     • DEŇ NARCISOV – 20.4.2023

     • Žiaci 4.B triedy sa spolu s vyučujúcimi  vybrali do ulíc Dolného Kubína, aby podporili 27. ročník Dňa narcisov - zbierky, na pomoc slovenským onkologickým pacientom a ich rodinám.

      V uliciach mesta Dolný Kubín sme vyzbierali 1722,43 EUR.

      Prispievať môžete aj naďalej a to zaslaním SMS na číslo 848 alebo na účet SK09 0900 0000 0054 5454 5454. Hodnota SMS sú 3€.

      Ďakujeme všetkým za Vašu pomoc.

     • SVETOVÝ DEŇ VODY A MEDZINÁRODNÝ DEŇ ZEME

     • Príchod jari nám poväčšine evokuje rozkvitnutú prírodu, či príchod veľkej noci. V posledné roky sa však do popredia dostávajú čoraz viac aj ekologické témy, pretože práve na jar, oslavujeme niekoľko dní spojených s ekológiou. Prvý z nich - Svetový deň vody, sme si pripomínali 22.marca. Pri jeho príležitosti si dievčatá z 1.A a 1.B. triedy pripravili niekoľko stanovíš, kde sa ich spolužiaci mohli dozvedieť niečo o vode a zároveň si zasúťažiť v rôznych disciplínach. A aké dojmy zanechala táto akcia na žiakoch? Naše pocity z tohto dňa sú úžasné, pretože sme sa naučili niečo nové o vode. Najviac sa nám páčilo stanovište, kde sme mohli z vody plnej farebných guličiek vyberať morské príšerky. Mali sme aj možnosť vyskúšať si naše chuťové poháriky pri ochutnávaní druhov vody. Naučili sme sa, ako a prečo by sme mali vodou šetriť a tiež sme sa dozvedeli o možnostiach bezobalového životného štýlu. Za nás bola takáto akcia veľmi užitočná a pomohla nám nielen rozšíriť si naše vedomosti, ale aj zlepšiť naše kamarátske vzťahy. O mesiac neskôr 22. apríla zase slávime Deň Zeme. Pri jeho príležitosti sme sa rozhodli pripojiť sa k ďalším dobrovolníkom po celom svete a upratať naše okolie.Do akcie boli zapojení žiaci z 1.A. a 1.B., ktorý spolu s p.učiteľkou Vavrečanovou, p. učiteľkou Michalicovou a pánom učiteľom Takáčom upratali okolie ulice Martina Hattalu a okolie detského ihriska žihadielka, a žiakov z 3.A. triedy, ktorý spolu so svojou triednou p. učiteľkou Karcolovou upratali okolie NsP Dolný Kubín.A ako krásne dodal pán učiteľ Takáč, všetko dobré, čo pre prírodu urobíme, sa nám vždy v nejakej forme vráti - napríklad v podobe voňavého čaju z podbielu, ktorý sme aj popri upratovaní stihli nazbierať. 

      Mgr. Vavrečanová, Sandra Mikolajčíková, Dávid Ďaďo, Timea Turacová

       

     • BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME!

     • „Kto si vyberie recitovať Hviezdoslava, tak musí mať veľkú odvahu,“ povedala porota Lucii Kalisovej zo 4. A na regionálnom kole prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo 14. 4. 2023 v Námestove. Áno, naša Lucia takú odvahu mala. Späť ku „klasike“, návrat ku skutočným ľudským hodnotám, a to aj v umení. Lucia sa umiestnila na krásnom 3. mieste, a navyše svojou umeleckou recitáciou Zuzanky Hraškovie oživila posolstvo, ktoré nám tu zanechal P. O. Hviezdoslav. SRDEČNE BLAHOŽELÁME... Mgr. R. Bočkayová

     • EKURZIA NA PSYCHIATRICKOM ODDELENÍ

     • Dňa 3.4.2023 sme sa zúčastnili exkurzie na psychiatrickom oddelení v Hornooravskej nemocnici Trstená. Oddelenie poskytuje diagnostiku a liečbu rôznych psychických a psychosomatických ochorení. Súčasťou je taktiež oddelenie pre liečbu alkoholizmu. Vedúca sestra nám poskytla odborný výklad a previedla nás celým oddelením. Sme vďačné za túto príležitosť a získanie nových poznatkov. Za možnosť zúčastniť sa exkurzie ďakujeme pani profesorke Mgr. Ivete Žufkovej a Mgr. Margite Snovákovej

     • SÚBOJ UČITELIA - ŽIACI

     • Deň, ktorý už oddávna spája učiteľov a žiakov, deň, v ktorý si môžeme navzájom zmerať sily a spoločne si užiť skvelé chvíle. Súboj medzi učiteľmi a žiakmi sa konal aj tento rok 5. 4. 2023. Všetci zúčastnení sa mohli zapojiť do rôznych aktivít. Svoje všeobecné znalosti sme si preverili vo vedomostnom kvíze pod názvom „K tabuli!“, nemé rozhovory počas písomiek sme využili v hre „Nemá hádanka“, šikovnosť v hre „Loptička hop“, na parkete v rytme hudby sme to roztočili v súťaži „Zdravotnícky let’s dance“ a vyskúšali sme si aj množstvo ďalších aktivít. Nesmela chýbať ani kvalitná pohybová aktivita, a tá bola zahrnutá vo veľkom volejbalovom zápase medzi triedami navzájom, ale aj záverečným zápasom učiteľov a žiakov. Celý deň sa niesol vo veľmi uvoľnenej a príjemnej atmosfére. Aj keď si žiaci počas nabitého dňa viedli dobre, celkové víťazstvo patrí tímu učiteľov, ktorí získali v záverečnom hodnotení najviac bodov. Práve tým nám ukázali, že sa vedia uvoľniť a zabaviť spoločne so študentmi. Najlepšou triedou sa stala 4. A. Všetkým výhercom súťaží a aj víťazom volejbalového zápasu 2. B úprimne gratulujeme, a veríme, že budeme v tejto akcii ešte dlhoročne pokračovať! ŽŠP

     • EXKURZIA V INŠTITÚTE KRISTA VEĽKŇAZA V ŽAKOVCIACH

     • Dňa 30.3. sme IV. B a II.V trieda navštívili Ženský útulok v Ľubici a Domov sociálnych služieb v Žakovciach pod záštitou Inštitútu Krista Veľkňaza. Okrem zaujímavých informácii ohľadom zariadení a ich klientov sme mali možnosť sa zúčastniť svätej omše a stretnutia s kňazom Mariánom Kuffom, ktorý nám porozprával jeho príbehy a múdrosti zo života. Niektorí dokonca mali možnosť sa previesť na koňoch, o ktoré sa v areáli Domova socialných služieb starajú. Neostali sme ani hladní, pretože klienti Domova sociálnych služieb pre nás pripravili chutný obed. Za exkurziu sme veľmi vďační a sme radi, že sme mali možnosť vidieť nové zariadenia.

      Margita Tomáňová, 4.B

     • TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MLÁDEŽE

     • Dňa 30.3.2023 bola v našej škole organizovaná prednáška preventistu kpt. Tibora Šándora z PZ SR. Prváci prednášku zhodnotili takto: „Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií, p. kapitán nám porozprával veľa príbehov zo svojej práce a popritom nám zdôraznil, prečo sa vyhýbať alkoholu, cigaretám, či drogám. Boli sme veľmi prekvapení, že niektoré príbehy končili veľmi smutným koncom, a určite veľa z nás pochopilo, že tak nechceme skončiť a budeme sa snažiť vyhýbať návykovým látkam“ za 1.B Klaudia Bujnáková

      „Prednáška pána policajta sa nám veľmi páčila. Všetci sme boli jeho prednášaním veľmi zaujatí. Sme mu naozaj vďační, že sa s nami podelil aj o jeho osobne príhody a skúsenosti a verím, že každý z nás si z tejto prednášky niečo poučné odniesol“ za 1.A Kristína Barutová