• EXTERNÉ ŠTÚDIUM - AKTUALIZÁCIA!!!
     • EXTERNÉ ŠTÚDIUM - AKTUALIZÁCIA!!!

     • Ak sa nemôžete zúčastniť prijímacieho konania / zápisu dajte vedieť do 25.6. 2021 do 8:00 hod. na: 0917/557174 (SMS) príp. email: riaditel@szsdk.sk

      Neúčasť na zápise a prijímacích skúškach sa považuje za nezáujem o štúdium a preto nebude po tomto termíne akceptovaná žiadosť o prijatie.

      Ak ste k prihláške posielali neoverený doklad o vzdelaní doneste si originál na kontrolu!!!

      Stretnutie je vyhradené len pre uchádzačov, ktorí potvrdia svoju bezinfečnosť pri prezentáciii uchádzačov !!!

      TERMÍN STRETNUTIA 25.6. 2021 

      SANITÁR: 

      10:00 hod. - prezentácia uchádzačov 

      10:30 hod. - informácie o štúdiu a organizácii vyučovania

      11:30 - zápis a odovzdanie rozhodnutia o prijatí na sekretariáte školy. 

      PRAKTICKÁ SESTRA:

      8:30 hod. - prezentácia uchádzačov v budove školy učebňa ANF

      9:00 hod. - informácie o štúdiu a organizačné info pre uchádzačov 

      9:30 -  10:00 hod. - TEST z Biológie

      12:00 hod. výsledky, zápis a odovzdanie rozhodnutia o prijatí na sekretariáte školy. 

      Prijímací test bude z obsahu učiva Biológie 7. ročníka na ZŠ - ľudské telo. 

      Ďakujeme za Váš záujem študovať na našej škole povolanie, ktoré má obrovskú perspektívu
      a možnosti využitia aj pre osobný život. Prajeme všetkým uchádzačom veľa úspechov pri prijímacom konaní a radosť zo štúdia na našej škole.

     • ĽUDIA, KTORÍ ZMENILI SVET

     • 2. ročník tejto projektovej súťaže bol realizovaný počas hodín dejepisu. Organizovala ju Mgr. Petra Karcolová. Žiaci si zvolili ľubovoľnú postavu z histórie, ktorá podľa nich zmenila svet. Vytvorené projekty  sú vystavené v škole. Autorkou víťazného projektu je Sára Gáliková z 2. A. Srdečne blahoželáme! (rr)

       

      V našej histórii žilo veľké množstvo ľudí, o ktorých môžeme povedať, že zmenili svet. Títo ľudia zanechali obrovskú stopu, ktorá mala veľký dopad aj na náš život. Títo ľudia si zaslúžia našu pozornosť. Mladí ľudia v dnešnej dobe majú veľké množstvo vzorov alebo idolov. Väčšinou sú ich idolmi hviezdy z televíznych obrazoviek, speváckych pódií alebo herci z dosiek, ktoré menia svet. Len málokto z mladých ľudí vám povie, že jeho vzor je osobnosť z histórie. Avšak aj v našej histórii nájdeme veľa ľudí, ktorí sa môžu stať našimi vzormi. Na hodinách dejepisu sme sa počas druhého polroku dozvedeli viac o výnimočných ľuďoch a ich životných príbehoch. . Životné príbehy výnimočných ľudí ožívali počas hodín dejepisu celý druhý polrok tohto školského roka. Práca na projektoch z dejepisu, nám dala možnosť lepšie sa zamyslieť nad rôznymi osobnosťami a nad tým, ako veľmi z nášho pohľadu zmenili svet k lepšiemu. Bolo naozaj zaujímavé sledovať, ako si každý zvolil vypracovať projekt o osobnosti z úplne rozličných odvetví ako napríklad kultúra, zdravotníctvo, politika či veda. Všetci sme na svojom projekte usilovne pracovali a snažili sa doň dať to najlepšie a najzaujímavejšie. Myslím si, že sme sa vďaka týmto projektom dozvedeli a naučili veľa nových a užitočných informácií o osobnostiach, ktoré svojou ciaľavedomosťou, vynaliezavosťou a láskavosťou dokázali zmeniť svet. Lucia Kalisová, 2. A

     • PREČÍTAJ KNIHU a napíš/ nakresli recenziu

     • Aj tento rok sa konala celoškolská súťaž „Prečítaj knihu a napíš/nakresli recenziu“, ktorú organizovala Mgr. R. Bočkayová a Mgr. P. Karcolová. Naši študenti znova potvrdili, že sú aj veľmi talentovaní... 1. miesto získala Martina Ovšáková z 1. B. Srdečne blahoželáme! (rr)

     • BIOCHÉMIA A ĽUDSKÉ TELO

     • Projektová súťaž vybrané témy z biochémie a ich vzťah s ľudským telom

      Naše študentky a študenti sú veľmi šikovní, o čom svedčia aj projekty, ktoré robili v rámci súťaže z chémie. Mnohé boli veľmi pekné a poučné, vybrať len jeden bolo ťažké. Víťazkou sa však stáva Patrícia Šimurdová z 1.A. Mgr. M. Borbová

     • RECYKLOHRY - mapovanie môjho okolia

     • Projekt Recyklohry je nám už dobre známy. Tento rok sme plnili krásne úlohy, ako je sadenie stromčeka či mapovanie svojho okolia. Vďaka týmto úlohám sme získali body, za ktoré sme si vybrali praktickú odmenu. Papiera v škole nikdy nie je dosť a na naše nové tabule sa nám hodia fixky. Ako milú odmenu sme vybrali sadu 3 kovových hlavolamov v bavlnenom vrecúšku. Víťazka o najkrajší projekt zo súťaže vyhráva Martina Ovšáková z 1.B, ktorá získava túto sadu 3 hlavolamov. Srdečne gratulujeme. Mgr. M. Borbová

     • SVIATOK DRUHÁKOV

     • Kedy majú sviatok druháci? No predsa, keď dostanú svoje prvé uniformy! Stalo sa tak presne dnes 18. 6. 2021. Veľmi sa tešíme a ďakujeme pani profesorke Mgr. Daniele Janoľovej, ktorá ich už dlhé roky zabezpečuje pre našich študentov. Ako nám pristanú? Posúďte sami... Kolektív 2. A a 2. B

     • SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov bola naša pani profesorka Mgr. Daniela Janoľová 16. 6. 2021 v Žiline ocenená Žilinským samosprávnym krajom za tvorivú a obetavú prácu v školstve... Ocenenie jej odovzdala predsedníčka ŽSK pani Ing. Erika Jurinová. Srdečne blahoželáme a sme hrdí na to, že takíto pedagógovia pôsobia v našej škole!

     • KRÁSNY DEŇ OTCOV - 20. 6. 2021

     • "Otecko náš známa vec, nie je žiadny športovec.

      Nie je ani známy herec, čo potrpí si na červený koberec.

      Zato je to super tato, čo je pre nás viac než zlato.

      Tatinko náš milovaný, zostaň, prosím, navždy s nami!"

      Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Ľudmila Michalicová

       

      Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku oslavuje tretiu nedeľu v mesiaci jún.

      Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov, ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti manželky musel vychovávať šesť detí sám. Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a hneď, ako sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok, navrhla, aby podobný mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita sviatku narastala a tretia júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 prezident Lyndon Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom určil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov. Zdroj: Deň otcov – Wikipédia (wikipedia.org)

     • SPOJILI SME TEÓRIU S PRAXOU

     • V utorok 15. 6. 2021 sa naša trieda 1. A zúčastnila exkurzie do  sadrovne v Dolnokubínskej nemocnici. Na mieste nám ošetrovatelia ukázali a popísali rôzne pomôcky a nástroje potrebné na zhotovenie sadrových obväzov a dláh. Dokonca nám aj priamo predviedli ukážku výkonu. Celej našej triede sa exkurzia náramne páčila a sme vďační za to, že aj napriek situácii okolo Covidu - 19 nám ochotní ošetrovatelia doplnili vedomosti z oblasti praktických zručností a naučili nás niečo nové. Predovšetkým však ďakujeme našim pani učiteľkám Mgr. Monike Hackenbergovej, Mgr. Lívii Záhorovej a PhDr. Andrei Jarabákovej, že nás zobrali na zaujímavú exkurziu. Martina Vraštáková, 1.A

     • LITERÁRNA EXKURZIA

     • Po stopách osobností z nášho mesta a regiónu sa 15. 6. 2021 v rámci slovenského jazyka a literatúry vydala aj 2. A.

     • ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA

     • Na hodine chémie sme sa 15. 6. 2021 s pani profesorkou Mgr. Mariannou Borbovou rozprávali o zaujímavej téme – Liečivá. Dozvedeli sme sa, že ich využívame na liečebné a diagnostické účinky. Zaujalo nás, že takéto liečivé látky získavame napríklad z rastlín, živočíchov, ale aj z krvi alebo z krvnej plazmy. Povedali sme si aj o skupinách liečiv a na čo slúžia (analgetiká, anestetiká, antibiotiká, antihistaminiká, antipyretiká, antireumatiká, psychofarmaká...) Bolo to veľmi poučné, navyše s mnohými sa bežne stretávame v živote, a tak svoje vedomosti veľmi rýchlo uplatníme aj v praxi. Ďakujeme! Karin Tarajová, 1. B „Zaoberali sme sa liečivami a ich účinkami na ľudí. Študentom bola téma známa a mali aj zaujímavé otázky, ktorými prekvapili aj mňa. Tak sme spolu zisťovali, aké účinky môžu mať napr. antihistaminiká na ľudí, ktorí alergiou netrpia. Je výborné mať žiakov, ktorí si hodiny do školy nechodia len tak odsedieť, ale ich zaujíma to, čo sa učia, čo si vybrali ako svoje povolanie,“ povedala nám Mgr. Marianna Borbová.

     • AJ LAICKÁ PRVÁ POMOC DOKÁŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

     • Je zvykom, že v druhom ročníku si študenti našej školy robia vodičský kurz. Výhodou našich študentov je, že majú prvú pomoc v malíčku, lebo sa ju učia v rámci vyučovacích hodín prvej pomoci. Dnes 15. 6. 2021  sme „nakukli“ do odborných učební prvej pomoci, kde sa práve v troch učebniach učili študenti  2. B pod vedením Mgr. Evy Chomistekovej, Mgr. Moniky Hackenbergovej a PhDr. Ivety Košarišťanovej. Za svojich spolužiakov sa nám vyjadril Patrik Šeliga: „Na hodinách prvej pomoci sa učíme pomáhať raneným, pretože aj laická prvá pomoc dokáže druhému zachrániť život. Nikdy neviete, do akých situácií sa dostanete... Stačí ísť len tak po ulici, alebo sa ponáhľať na autobus cestou zo školy, a vidíte, ako ktosi odpadol, nehýbe sa, prestáva dýchať... A vy musíte konať, musíte pomôcť...!!!“ (rr)

     • SPOZNÁVAME OSOBNOSTI NÁŠHO REGIÓNU

     • 10. 6. 2021 sme v rámci hodiny občianskej náuky navštívili Historický cintorín v Dolnom Kubíne, kde sme si pripomenuli osobnosi nášho regiónu, ktoré významne ovplyvnili náš kultúrno-spoločenský rozvoj a sú pozitívnym vzorom pre ďalšie generácie. Zároveň sme si oživili aj naše vedomosti z literatúry. Kolektív 2. B

     • EXKURZIA DO SADROVNE

     • Dňa 10. 6. 2021 sa naša trieda 1. B zúčastnila exkurzie do sadrovne v NsP v Dolnom Kubíne. V sadrovni nám ukázali rôzne druhy dláh, ako sa sadruje, rôzne nástroje, ktoré sa používajú pri skladaní sadry a priamo nám ukázali, ako sa robia dlahy a sadry. Z exkurzie sme boli veľmi nadšení a sme radi, že aj napriek covidu nám boli ochotní ukázať praktický výkon priamo v nemocnici. Veľmi im za to ďakujeme a taktiež aj našej triednej Mgr. Janke Povalovej a Mgr. Eve Chomistekovej za zaujímavú exkurziu. Karin Tarajová, 1. B

     • CHCEM BYŤ ZDRAVOTNÍKOM!

     • Čím ste chceli byť, keď ste boli malí? Mali ste aj vy svoj sen? Určite áno. Tak ako aj títo prváčikovia, ktorí zavítali na našu zdravotnícku školu v utorok 8. 6. 2021, aby videli, ako to u nás funguje, s cieľom naučiť sa niečo nové. Tieto detičky prišli z Cirkevnej spojenej školy A. Radlinského v Dolnom Kubíne a ich snom je stať sa zdravotníkom a pomáhať ľuďom. Tvrdili, že navštevujú krúžok ,,Malý zdravotník." Ich úlohou bolo prejsť 5 stanovísk od chirurgických nástrojov, merania vitálnych funkcií až po odbery biologického materiálu. Keď toto všetko splnili, každý z nich sa postavil k našej anatomickej kostre, kde sme ich pasovali za zdravotníkov a odovzdali im sladkú odmenu. Deťom sa táto akcia veľmi páčila a na otázku, či by si to zopakovali, kričali hlasné: ,,Áno!" Ďakujeme deťom, že k nám prišli, a prajeme im veľa úspechov a elánu, aby sa im podarilo splniť si svoj sen - STAŤ SA ZDRAVOTNÍKOM. Klára Joňáková, 3. A

     • DEŇ NARCISOV nemôže mať pauzu

     • Milí kolegovia, rodičia, žiaci a priatelia školy,

      pripomíname, že Liga proti rakovine spúšťa od 7. 6. do 20.6.2021 svoju kampaň na pomoc onkologickým pacientom, kde môžete prispieť aj Vy, a to  formou SMS na číslo 848 (v hodnote 3 eur), od 10. do 12. júna 2021 v sieti obchodov Tesco alebo príspevkom na účet zbierky na https://www.lpr.sk/chcem-prispiet/

      Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne sa každoročne zapájajú do kampane na pomoc onkologickým pacientom. Nie je tomu inak ani tento rok. Výzva Ligy proti rakovine na súťaž o „Najväčší narcis“ bola výzvou aj pre kolektív 3.B triedy a jej 21 žiakov. Vytvorili sme narcis s rozmerom 295 cm. Aj keď máme na tvári rúško, určite je v našich  očiach vidieť radosť z vytvoreného diela. S úctou Mgr. Monika Hackenbergová

     • PRÍPRAVA NA EXPEDÍCIU DofE

     • Ako povedal Alexander Graham Bell: „Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní.“ A práve to je našou úlohou na DofE expedícii. Spoznávať cesty a miesta, na ktorých nikto z nás ešte nebol. Dnes sme si v nasej DofE partii zrozumiteľnejšie vysvetlili trasu našej expedície. Naučili sme sa narábať s buzolou, ktorá nejednému z nás občas sťažila prácu s mapou. Vďaka pani profesorke Silvii Rovnej sme obohatení ešte väčšou chuťou zažiť expedíciu na vlastnej koži. Nevieme sa dočkať. Už nám zostáva len pár dní a budete aj vy oboznámení s našimi pocitmi. Noemi Gareková, 2. A